KURSUS INDUKSI UMUM

PERINTAH AM BAB B

ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN

1

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

KURSUS INDUKSI UMUM

SKOP PERSEMBAHAN
• Pengenalan
•Rujukan Peraturan Berkaitan Elaun •Jenis-jenis Elaun •Syarat dan Kelayakan Elaun •Rumusan

2

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

KURSUS INDUKSI UMUM

PENGENALAN
Disediakan sebagai satu keistimewaan:
Boleh di tarik balik jika perlu

Hanya dinikmati apabila digunakan, luput jika tidak digunakan Diberi atas tujuan tertentu dengan syarat dan kelayakan yang berbeza, tidak boleh ditukar ganti

3

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

KURSUS INDUKSI UMUM RUJUKAN PERATURAN Perintah Am Bab B Pekeliling Perbendaharaan Pekeliling Perkhidmatan SPP/ Surat Edaran 4 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

KURSUS INDUKSI UMUM PERINTAH AM BAB B  Bahagian I: Elaun-elaun Kerana Bertugas   Bahagian II: Bahagian III: Elaun-elaun Kerana Berpindah Rumah Bertukar/ Kemudahan-kemudahan Perjalanan     Bahagian IV: Bahagian V: Elaun-elaun Bertugas Di Seberang Laut Elaun-elaun Kerana Berkursus Bahagian VI: Elaun-elaun Pelbagai Bahagian IV: Elaun-elaun Bertugas/ Bertukar Ke Sabah Atau Sarawak Dan Sebaliknya 5 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

16 km jalan basikal/ sungai . 3/03 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .8 km Perintah Am 1 (i) Bab B Tugas Rasmi:  Tugas yang berkaitan dengan tugas pejabat selain dari menghadiri kursus yang dibenarkan 6 P. Perb.KURSUS INDUKSI UMUM TAFSIRAN Ibu Pejabat:  Lingkungan kawasan dari pejabat atau tempat melapor diri untuk bertugas: • jalan raya .25 km • • jalan tanah .

Kerajaan Negeri Termasuk lantikan secara sementara @ sangkut KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .Kerajaan Persekutuan .KURSUS INDUKSI UMUM TAFSIRAN Pegawai: Berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam .

isteri anak-anak (kandung/ tiri/ angkat) • di bawah 18 tahun (ditanggung sepenuhnya oleh pegawai) • di bawah 21 tahun (bersekolah/ belajar) • tiada had umur (daif/ kelemahan otak/ kelemahan jasmani) • Istilah anak termasuk anak-anak tiri dan anak-anak angkat yang diiktiraf mengikut undang-undang atau kebudayaan. • Termasuk seorang orang gaji yang digaji oleh pegawai Perintah Am 1 (ii) Bab 8 B KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .KURSUS INDUKSI UMUM TAFSIRAN Keluarga Pegawai:   suami.

KURSUS INDUKSI UMUM TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN Menentu dan mengesahkan : Tuntutan yang dikemukakan oleh seseorang Pegawai itu teratur. munasabah dan berpatutan dalam menjalankan tugas-tugas rasmi 9 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

KURSUS INDUKSI UMUM I. ELAUN-ELAUN KERANA BERTUGAS 10 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

KURSUS INDUKSI UMUM ELAUN-ELAUN KERANA BERTUGAS (Perintah Am 2 .10 Bab F) merupakan bayaran balik perbelanjaan yang terpaksa dilakukan dalam menjalankan tugastugas rasmi berdasarkan syarat dan kadar yang ditetapkan 11 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

KURSUS INDUKSI UMUM MENJALANKAN TUGAS RASMI DI DALAM NEGARA ( DI LUAR IBU PEJABAT) .

13 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .KURSUS INDUKSI UMUM BERTUGAS RASMI DI DALAM NEGERI Seseorang Pegawai yang dikehendaki menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabatnya di dalam negeri LAYAK MENUNTUT elaun kemudahan mengikut kadar dan syarat yang ditetapkan.

KURSUS INDUKSI UMUM ELAUN YANG LAYAK •Elaun Makan/Elaun Harian •Bayaran Sewa Hotel / Elaun Lojing •Elaun Gantian Tetap • Elaun Gaji pemandu dan Elaun •Hidup Pemandu •Elaun Perjalanan Kenderaan •Tambang Gantian •Elaun Perjalanan motoboat / basikal •Tambang Pengangkutan awam •Belanja Pelbagai .

KURSUS INDUKSI UMUM

1. ELAUN MAKAN

Bagi tempoh lebih 24 jam (Dikira mulai waktu bertolak) tidak layak EM:  masa bertugas melebihi 3 bulan terus menerus  kemudahan makan disediakan Penganjur

KURSUS INDUKSI UMUM

KADAR ELAUN MAKAN
Menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabat bagi tempoh 24 jam atau lebih
KADAR Semananjung Sabah/Labuan Malaysia Sarawak (RM) (RM) 115.00 100.00 85.00 60.00 45.00 40.00 35.00 165.00 130.00 115.00 80.00 65.00 55.00 50.00

Gred/ Kategori Utama / Khas A dan ke atas Utama/Khas „B‟ dan „C‟ Gred 53 dan 54 Gred 45 hingga 52 Gred 41 hingga 44 Gred 17 hingga 40 Gred 1 hingga16

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

KURSUS INDUKSI UMUM

KADAR

- Elaun makan tidak layak dituntut jika kemudahan makan disediakan - Jika sebahagian disediakan, boleh tuntut seperti berikut:Jenis Elaun Makan Sarapan Pagi Makan Tengah Hari Makan Malam KADAR 20% drp. Elaun Makan 40% drp. Elaun Makan 40% drp. Elaun Makan

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

ELAUN HARIAN Melebihi 8 jam tetapi kurang Daripada 24 jam Kadar separuh dari elaun makan .KURSUS INDUKSI UMUM 2.

KURSUS INDUKSI UMUM 3. BAYARAN SEWA HOTEL   bertugas rasmi di luar ibu pejabat dan perlu menginap Layak menuntut bayaran dan cukai perkhidmatan – sebagai tambahan kepada maksimum kelayakkannya  TIDAK LAYAK BSH: * masa bertugas melebihi 3 bulan terus menerus * kemudahan penginapan disediakan Penganjur 19 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

KURSUS INDUKSI UMUM KADAR BAYARAN SEWA HOTEL & LOJING (SEMENANJUNG MALAYSIA) KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

LABUAN DAN SARAWAK) KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .KURSUS INDUKSI UMUM KADAR BAYARAN SEWA HOTEL & LOJING (SABAH.

melibatkan bermalam 2/3 (EM + EL) x jumlah hari bertugas rasmi b. ELAUN GANTIAN TETAP  tempoh > 3 bulan tetapi < 6 bulan  kadar: a. tidak melibatkan bermalam 2/3 (EH) x jumlah hari bertugas rasmi  jumlah hari = mulai hari ketibaan • pulang sementara < 7 hari dikira sebagai menyambung tugas asalnya 22 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .KURSUS INDUKSI UMUM 4.

KURSUS INDUKSI UMUM 5. ELAUN BANTUAN GAJI PEMANDU  Pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan Dan Profesional yang menggaji seorang pemandu  tuntutan bulanan EBGP menggaji seorang pemandu perlu pengesahan 23 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

00 sebulan 20 sen bagi satu km perjalanan rasmi hingga tidak melebihi RM 200.KURSUS INDUKSI UMUM KADAR ELAUN BANTUAN GAJI PEMANDU layak menuntut mengikut kadar dan syarat seperti berikut: GRED Khas ‘B’ ( tidak termasuk Jawatan Utama ‘B’) dan Utama/Khas ‘C’ 53 dan 54 45 hingga 52 KADAR RM 300.00 sebulan RM 250.00 sebulan 15 sen bagi satu km perjalanan rasmi hingga tidak melebihi RM 160.00 sebulan 24 41 hingga 44 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

00 semalam RM 40.00 semalam RM 45.KURSUS INDUKSI UMUM 6.00 semalam 25 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI . ELAUN HIDUP PEMANDU  pegawai yang menggaji seorang pemandu   pemandu bermalam bersama pegawai kadar: Semenanjung Malaysia Sabah dan Sarawak Singapura dan Brunei RM 30.

ELAUN PERJALANAN KENDERAAN  pegawai menggunakan kenderaan sendiri bagi menjalankan tugas rasmi  kadar: Jarak A 500 km pertama 501 .700 km 1.701 km dan seterusnya 70 65 55 50 Kelas / (sen/km) B 60 55 50 45 C 50 45 40 35 D 45 40 35 30 E 40 35 30 25 26 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .KURSUS INDUKSI UMUM 7.001 .1.1.000 km 1.

.68 < RM 1..Elaun Perjalanan Kenderaan  Kelas kenderaan: Kelas A B Gaji Sebulan ≥ RM 2.000 ss ≥ 175 ss < 175 ss 27 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI . 611..064.68 < RM 1.KURSUS INDUKSI UMUM Samb .41 ≥ RM 2.400 ss ≥ 1. 611.323..68 < 1.60 Sukatan Silinder ≥ 1.000 ss C D E ≥ RM 1.611.

kecuali: a. jarak kedua-dua tempat < 240 km b.. Elaun Perjalanan Kenderaan  tidak layak EPK: • • kenderaan disediakan Penganjur dikehendaki menggunakan perkhidmatan kapal terbang atau kereta api. mustahak dan terpaksa berkenderaan sendiri d. membawa pegawai sebagai penumpang lain bertugas rasmi 28 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI ....KURSUS INDUKSI UMUM Samb . tugas rasmi perjalanan di tempat lain sepanjang c.

(c) dan (d) kelulusan khas Ketua Jabatan perlu dilampirkan semasa membuat tuntutan .KURSUS INDUKSI UMUM PERHATIAN: Bagi (b).

KURSUS INDUKSI UMUM 8.Perb. 19 Bab B. TAMBANG GANTIAN (P. 3/03)  Syarat: • • pegawai menggunakan kenderaan sendiri bertugas rasmi di satu tempat > 240 km terdapat perkhidmatan terus kapal terbang atau kereta api  Kadar: • bersamaan dengan tambang kapal terbang atau kereta api 30 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .A.8 P. Para 4.

KURSUS INDUKSI UMUM 9. ELAUN PERJALANAN MOTOBOT/MOTOSANGKUT Menggunakan motobot/motosangkut sendiri bagi menjalankan tugas rasmi dalam Negeri layak menuntut mengikut kadar seperti berikut: KUASA KUDA KADAR 10 kuasa kuda (kk) ke bawah Lebih dari 10 k.k Lebih 26 k. hingga 25 k.k.k. 50 sen satu km 75 sen satu km 95 sen satu km  Tidak layak menuntut sekiranya disediakan oleh kerajaan atau penganjur 31 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

KURSUS INDUKSI UMUM 10. ELAUN BASIKAL Menggunakan basikal sendiri bagi menjalankan tugas rasmi adalah layak menuntut mengikut kadar seperti berikut : a) Menggunakan basikal melebihi 10 hari bagi bulan itu RM90.00 sebulan atau 20 sen satu km mengikut mana lebih tinggi 20 sen satu km b) Menggunakan basikal selama 10 hari dan kurang bagi bulan itu  Tidak layak menuntut sekiranya disediakan oleh kerajaan atau penganjur 32 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

00 sebulan atau 20 sen satu km mengikut mana lebih tinggi b) Menggunakan motosikal selama 12 hari dan kurang bagi bulan itu tuntutan mengikut kadar Elaun Perjalanan Kenderaan yang sedang berkuat kuasa.KURSUS INDUKSI UMUM 11.  Tidak layak menuntut sekiranya disediakan oleh kerajaan atau penganjur 33 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI . ELAUN MOTOSIKAL Menggunakan motosikal sendiri bagi menjalankan tugas rasmi adalah layak menuntut mengikut kadar seperti berikut : a) Menggunakan motosikal melebihi 12 hari bagi bulan itu RM120.

A.11 P. TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM (P.20. 3/03)  Syarat: tidak menggunakan kenderaan sendiri atau yang disediakan Penganjur Kadar: a.21 Bab B.KURSUS INDUKSI UMUM 12. Keretapi/Kapal Laut/Jenis Pengangkutan Lain dalam Kategori ini Gred 27 dan ke atas 1 . Motobot . Bas.26 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI •  Kelas Kelas Satu Kelas Dua 34 .19.Perb. Kereta Sewa. Para 4. Teksi.tambang sebenar (resit – sekiranya dikeluarkan) b.

FireFlyz) o Melalui arah perjalanan yang paling dekat o Kelayakan kelas tempat duduk seperti berikut: Penerbangan Dalam Negeri Gred Utama/ Khas ‘A’ dan ke atas atau KSU Utama/ Khas ‘B’ dan ‘C’ 1 hingga 52 Kelas Satu Business Ekonomi .KURSUS INDUKSI UMUM Kapal Terbang o Dengan Menggunakan Sistem Penerbangan Malaysia (MAS) dan Syarikat yang diluluskan bagi Penerbangan Domestik ( air asia.

bayaran Excess Baggage – barang rasmi (resit) e. telegram. pos dan faks b.menginap tidak kurang dari 3 malam (resit) c. 3/03) a. Cukai Lapangan Terbang (resit) d. dobi .Perb.KURSUS INDUKSI UMUM 13. bayaran telefon. bayaran letak kereta. tol dan tambang feri (resit) 36 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI . BELANJA PELBAGAI (Para 4.12 P.

tidak layak BSH/ EL/ EM 37 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI . JATUH SAKIT SEMASA BERTUGAS RASMI (P.A.KURSUS INDUKSI UMUM 14. 37 Bab B)  Layak: • • Bayaran Sewa Hotel/ Elaun Lojing Elaun Makan * tidak melebihi 7 hari  Sekiranya pegawai dimasukkan ke hospital.

KURSUS INDUKSI UMUM MENJALANKAN TUGAS RASMI DI LUAR NEGARA .

BERTUGAS RASMI DI LUAR NEGERI Seseorang pegawai yang terpaksa menjalankan tugas-tugas rasmi diluar negeri layak menuntut elaun-elaun berikut :1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) ElaunMakan / Elaun Harian Bayaran Sewa Hotel / Elaun Lojing Elaun &Byrn semasa singgah dlm Perjalanan Elaun Gantian Tetap Belanja Pelbagai Belanja Keraian Elaun Pakaian Panas Belanja Perubatan .

00 340. 2. SE 14/6/06)  EM bagi tiap-tiap kali bermalam di luar negeri: Gred Utama/ Khas ‘A’ dan ke atas Utama/ Khas ‘B’ dan ‘C’ 53 dan 54 45 hingga 52 1 hingga 44 Kadar Sehari (RM) 370.A.1 P.KURSUS INDUKSI UMUM 1.00 270.00 320. ELAUN MAKAN/ ELAUN HARIAN (P. Para 5. 3/03.00 RM100 – RM180 40 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .4 Bab B.Perb.

KURSUS INDUKSI UMUM Lampiran A2 Kategori Elaun Makan RM 100 120 140 160 180 Sewa Hotel RM 200 240 280 320 360 Elaun Lojing RM 100 120 140 160 180 41 Kategori I Kategori II Kategori III Kategori IV Kategori V KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

Zealand Taiwan Thailand Uganda Uruguay Zimbabwe Kategori III Albania Algeria Australia Austria Bahrain Brunei Egypt Iraq Jordan Lebanon Libya Norway Kategori IV Belgium Brazil Canada Denmark France Germany Nigeria Saudi Arabia Singapore Switzerland Syria Yemen Kategori V Barbados Dubai Hong Kong Iran Italy Japan Oman Sweden Turkey USA UK UAE 42 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .KURSUS INDUKSI UMUM Kategori I Afghanistan Bangladesh Bolivia Chile Columbia Ecuador Fiji India Nepal Myanmar Vietnam Portugal Kategori II Angola Argentina Hungary Indonesia Malawi Madagascar N.

layak EH (separuh dari EM) Dalam perjalanan dan terpaksa menunggu penerbangan melebihi 6 jam .00 tengah hari atau selepasnya tetapi sebelum 6.KURSUS INDUKSI UMUM  Meninggalkan tempat bertugas rasmi di luar negeri pada jam 6.00 petang .layak EH   43 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .00 petang atau selepasnya layak EM Meninggalkan tempat bertugas rasmi pada jam 1.

KURSUS INDUKSI UMUM Elaun Makan/ Elaun Harian  Tidak layak EM/ EH: • • kemudahan makan disediakan Penganjur bertugas rasmi melebihi 3 bulan terus menerus 44 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

Elaun Makan 40% drp.KURSUS INDUKSI UMUM KADAR . Elaun Makan 40% drp.sebahagian daripada kemudahan makan disediakan. layak tuntut bahagian makanan yang tidak disediakan seperti berikut:- Jenis Elaun Makan Sarapan Pagi Makan Tengah Hari Makan Malam KADAR 20% drp. Elaun Makan KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

SE 14/6/06)  Kadar: Gred Gred Utama/ Khas ‘A’ dan ke atas Pegawai selain daripada di atas Jenis Bilik Bilik Suite Biasa (Standard Suite) Bilik Biasa  Tidak layak BSH: • • bertugas rasmi melebihi 3 bulan terus menerus kemudahan penginapan disediakan Penganjur 46 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .Perb.A. 2. BAYARAN SEWA HOTEL (P.KURSUS INDUKSI UMUM 2. Para 5. 3/03.2 P.5 Bab B.3.

KURSUS INDUKSI UMUM 3.3 P. Elaun Dan Bayaran Semasa Singgah Dalam Perjalanan (Para 5. 3/03)  Syarat: • penerbangan melebihi 12 jam terus menerus dibenarkan singgah bermalam – satu malam sahaja ( pergi/balik) ketiadaan kapal terbang atau kemudahan pengangkutan lain •  Layak: * EM/ EH * BSH/ EL 47 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .Perb.

KURSUS INDUKSI UMUM 4.A. 35. 3/03)   Bertugas rasmi > 3 bulan tetapi < 6 bulan terus menerus Jumlah hari = mulai hari ketibaan • pulang sementara < 7 hari dikira sebagai menyambung tugas asalnya 48 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .Perb. 36 Bab B.4 P. Para 5. Elaun Gantian Tetap (P.

3/03)   RM 1.7 P. Elaun Pakaian Panas (Para 5.KURSUS INDUKSI UMUM 5.500.00 sekali dalam tempoh 3 tahun Negara/ kawasan beriklim sederhana/ sejuk: • •  utara Garisan Sartan (Tropic of Cancer) selatan Garisan Jadi (Tropic of Capricorn) Dituntut sebelum pegawai ke luar negeri atau selewatlewatnya 3 bulan selepas pulang dari luar negeri Kelulusan dicatatkan Perkhidmatan dalam Buku Rekod  49 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .Perb.

pegawai-pegawai sahaja tidak dibenarkan. c. 3/03)  Syarat: a. Keraian rasmi untuk kepentingan Kerajaan 50 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .6 P.KURSUS INDUKSI UMUM 6. Keraian rasmi sekiranya sesuatu perwakilan diketuai oleh Menteri . Belanja Keraian (Para 5. Dibenarkan oleh Perbendaharaan perbelanjaan mengadakan keraian berpatutan (resit) membuat rasmi – b.Perb.

Premium insuran akan dibayar oleh Kerajaan bagi negara yang memerlukan insuran ini 51 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI . 3/03)  Syarat: a.KURSUS INDUKSI UMUM 7.Perb. rawatan wad . Belanja Perubatan (Para 5. rawatan perubatan biasa sahaja c.8 P. gunakan Perkhidmatan Kesihatan Negara sekiranya disediakan b.tidak layak EM/ BSH/ EL semasa dalam hospital d.

Belanja Pelbagai (Para 5.KURSUS INDUKSI UMUM 8. 3/03) a. Tambang pengangkutan awam tempatan . pos dan faks atas urusan rasmi c.5 P.Perb. Bayaran telefon.jika kenderaan tidak disediakan b. Cukai Lapangan Terbang – resit e. Belanja dobi – resit d. Bayaran excess baggage untuk barang-barang rasmi – resit 52 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI . telegram.

3/03) f.Perb. penghantaran daripada Elaun Makan barang 15% h.KURSUS INDUKSI UMUM Belanja Pelbagai (Para 5. Bayaran pasport antarabangsa dan visa . Bayaran tips.5 P.dengan resit – kadar sebenar 53 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI . Gantirugi pertukaran matawang asing .3% daripada jumlah tuntutan g.

3 Tahun 2005 54 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .KURSUS INDUKSI UMUM PERINTAH AM BAB „B‟ ELAUN – ELAUN SEMASA BERKURSUS Pekeliling Perbendaharaan Bil.

yang bercorak latihan KURSUS PANJANG: Sebarang kursus sepenuh masa yang tempohnya adalah melebihi 3 bulan & termasuk hari-hari hujung minggu & kelepasan am 55 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .KURSUS INDUKSI UMUM TAFSIRAN KURSUS: Sebarang kursus @ latihan yang berupa akademik @ praktik. seminar & bengkel. lawatan sambil belajar.

KURSUS INDUKSI UMUM TAFSIRAN KURSUS PENDEK:  Sebarang kursus sepenuh masa yang tempohnya 3 bulan atau kurang termasuk hari-hari hujung minggu & kelepasan am KURSUS SAMBILAN:  Sebarang kursus yang dijalankan secara sambilan selepas waktu pejabat PENGANJUR:  Badan yang membiayai sebahagian besar perbelanjaan kursus 56 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

1 Januari KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI . 3 Tahun 2005 .KURSUS INDUKSI UMUM ELAUN DAN BAYARAN SEMASA KURSUS Elaun Makan atau Elaun Harian Bayaran sewa hotel atau Elaun lojing Elaun perjalanan kenderaan Tambang pengangkutan awam (Pekeliling Berbendaharaan Bil.

KURSUS INDUKSI UMUM KADAR ELAUN MAKAN/HOTEL/LOGING KURSUS DALAM NEGERI SEMENANJUNG MALAYSIA Gred Utama/Khas „A‟ dan ke atas atau setaraf Utama/Khas „B‟ dan „C‟ Elaun Makan Sewa Hotel E/Lojing RM 90.00 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .00 RM35.00 Bilik Biasa RM80.00 RM30.00 RM65.00 RM 70.00 RM130.00 RM80.00 RM35.00 RM60.00 RM70.00 RM55.00 17 hingga 40 atau Setaraf 1 hingga 16 atau setaraf RM40.00 RM60.00 Bilik Biasa Bilik Biasa RM145.00 RM45.00 atau Setaraf 53 dan 54 atau Setaraf 45 hingga 52 atau Setaraf 41 hingga 44 atau Setaraf RM 90.00 RM75.

Menggunakan kenderaan sendiri (Dibenarkan oleh ketua jabatan) KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .KURSUS INDUKSI UMUM ELAUN PERJALANAN KENDERAAN .Sekali sahaja pergi dan balik (Penginapan disediakan) .Jika tidak disediakan atau tiada keperluan bermalam pergi balik sekali sehari tidak melebihi 6 hari .

Kelayakan tugas rasmi (ii) Kapal Terbang Ikut kelayakan pegawai – tugas rasmi (iii) Tambang Gantian .PENGANGKUTAN AWAM .Dibenarkan oleh ketua jabatan .Tambang pengangkutan awam (I) Kereta Api .Tidak layak tuntut lain-lain bayaran perjalanan KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .KURSUS INDUKSI UMUM .

Dengan syarat kemudahan tidak disediakan .00 sehari) Syarat kemudahan makan dan penginapan tidak disediakan KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .Bayaran RM15 sehari .Kursus diadakan diluar bangunan tempat biasa pegawai bertugas.KURSUS INDUKSI UMUM BERKURSUS DI DALAM KAWASAN IBU PEJABAT . KURSUS PANJANG DI DALAM NEGERI Elaun sara hidup (RM 25.

- KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .00 sehari) * RM5 – bantuan makanan * RM3 – bantuan perbelanjaan perjalanan Syarat kemudahan makan tidak disediakan Tidak layak menuntut bayaran di atas jika kursus diadakan di dalam bangunan/ kompleks yang sama.KURSUS INDUKSI UMUM KURSUS SAMBILAN Dalam kawasan Ibu Pejabat (RM8.

KURSUS INDUKSI UMUM KURSUS SAMBILAN Luar Kawasan Ibu Pejabat (RM10.Syarat kemudahan makan tidak disediakan Tidak layak menuntut elaun perjalanan Kenderaan atau tambang pengangkutan awam KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .00 sehari) * RM5 – bantuan makanan * RM5 – bantuan perbelanjaan perjalanan .

KURSUS INDUKSI UMUM ELAUN-ELAUN LAIN .

Pendahuluan Diri (Para 7 P.KURSUS INDUKSI UMUM 1.Perb. 3/03)   Sebelum bertolak untuk bertugas rasmi di luar ibu pejabat (dalam negeri/ luar negeri) Tidak layak sekiranya belum menjelaskan sepenuhnya sebarang PD berkaitan tuntutan perjalanan yang telah diluluskan kepada pegawai Pemberian PD tidak boleh di anggap satu kelulusan bagi membuat perjalanan ke luar negeri  65 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

Perb.00 66 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI . 3/03)  Ditugaskan sebagai urus setia Persidangan Kebangsaan /antarabangsa(tidak termasuk urus setia tetap) atau pegawai protokol Kadar:  Gred 41 dan ke atas 17 hingga 40 RM / Sehari 50.KURSUS INDUKSI UMUM 2.00 30. Bayaran Saguhati Persidangan (Para 8 P.00 1 hingga 16 20.

3/03)  • Syarat: persidangan yang diputuskan oleh Jemaah Menteri. KSN atau SUK anjuran Kem/ Jab Kerajaan Peringkat Persekutuan/ Negeri bertugas sekurang-kurangnya 3 jam selepas waktu pejabat • • layak dituntut bagi tiap-tiap hari persidangan.Perb.KURSUS INDUKSI UMUM Bayaran Saguhati Persidangan (Para 8 P. satu hari sebelum dan satu hari selepasnya 67 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI . Majlis Mesy Kerajaan Negeri.

BS atas kadar 50% sahaja • tuntut BS . 3/03)  Syarat: • • Pegawai Protokol .Perb.tuntutan dari hari ketibaan wakil persidangan sehingga tamat persidangan sekiranya kemudahan makan disediakan .tidak layak Elaun Lebih Masa dan Elaun Makan 68 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .KURSUS INDUKSI UMUM Bayaran Saguhati Persidangan (Para 8 P.

3/03)  Pegawai disapina untuk hadir di mahkamah . Hadir Mahkamah (Para 9 P.Perb.layak elaun dan kemudahan seperti bertugas rasmi 69 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .KURSUS INDUKSI UMUM 3.

pesara – tuntut melalui JPM ( gred jawatan akhir) Dua orang tetamu yang diundang . Menghadiri Istiadat Pengurniaan (Para 10-12 P.KURSUS INDUKSI UMUM 4.layak elaun dan kemudahan seperti bertugas rasmi .Perb. 3/03) Pegawai atau pesara  Penerima Pingat/ Darjah Kebesaran .layak elaun dan kemudahan seperti kelayakan pegawai/ pesara  70 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

Lantikan Pertama (Para 13 P. 3/03)   Dilantik pertama kali ke dalam Perkhidmatan Kerajaan Layak tambang perjalanan bagi dirinya dan keluarga dari rumah kediaman ke tempat yang ia diarahkan bertugas 71 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .KURSUS INDUKSI UMUM 5.Perb.

KURSUS INDUKSI UMUM 6.A. 39 Bab B)  Layak elaun dan kemudahan seperti bertugas rasmi 72 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI . Temuduga Naik Pangkat/ Peperiksaan Jabatan (P.

KURSUS INDUKSI UMUM 7.A. Rawatan Di Luar Stesen (P. PP 9/91)   Rujukan oleh Pegawai Perubatan Tempatan untuk mendapatkan rawatan di luar stesen Sekiranya tidak dikehendaki tinggal di hospital layak elaun dan kemudahan seolah-olah bertugas rasmi Kadar bagi keluarga adalah mengikut kadar kelayakan pegawai  73 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI . 42 Bab B.

hanya seorang saja yang layak menuntut Elaun Gangguan mengikut gaji siapa yang lebih tinggi. • Bagi pasangan suami/ isteri yang bertukar. •Baki bayaran Elaun Gangguan akan dibayar berasaskan gaji terakhir yang diterima oleh pegawai itu sejurus sebelum ia bertukar semula ke wilayah asalnya. 74 . Kadar : Atas kadar sebulan gaji hakiki pegawai. •Pegawai boleh dibayar separuh daripada kadar Elaun Gangguan berasaskan kepada gaji yang diterimanya sebelum pertukaran sebagai pendahuluan.Elaun Gangguan Pegawai Perkhidmatan Awam/ PDRM yang bertukar wilayah.

19 Jumlah elaun gangguan yang layak = RM1.226.593.77(2.452.Contoh Pelaksanaan Elaun Gangguan: Gaji yang diterima sebelum pertukaran = RM2.42) 75 .42 = RM2.19 – dituntuti setelah kembali ke wilayah asal 1.83 Dibayar separuh sebagai pendahuluan sebelum pertukaran dibuat Gaji yang diterima sebelum pertukaran semula ke wilayah asal = RM1.820.226.820.

KURSUS INDUKSI UMUM ELAUN-ELAUN KERANA BERTUKAR/ BERPINDAH 76 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

77 4/95 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .9 P.Perb.KURSUS INDUKSI UMUM TAFSIRAN  “stesen” • pertukaran lingkungan kawasan 25 km dari pejabat lama ke pejabat baru • perpindahan rumah lingkungan kawasan 25 km dari rumah lama ke rumah baru • Bertukar Bertukar ke luar stesen seterusnya berpindah rumah dan mendiami rumah berkenaan Para 2.

KURSUS INDUKSI UMUM ELAUN-ELAUN KERANA BERTUKAR/ BERPINDAH Terdapat 3 jenis bayaran atau elaun kerana bertukar atau berpindah rumah iaitu : 1) Bertukar dalam stesen 2) Bertukar ke luar stesen tetapi tidak berpindah 3) Bertukar ke luar stesen dan berpindah rumah 78 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

1.7 P. 4/95 79 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .KURSUS INDUKSI UMUM 1) Bertukar dalam stesen  Tidak layak menuntut apa-apa diperuntukkan dalam PP 4/1995 elaun yang Para 3.Perb.

KURSUS INDUKSI UMUM 2) Bertukar ke luar stesen tapi tidak berpindah  • Kelayakan: Elaun Perjalanan Kenderaan/ Tambang Pengangkutan Awam bagi dirinya kerana melapor diri ke tempat bertugas baru 80 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

KURSUS INDUKSI UMUM 3) Bertukar Ke Luar Stesen Dan Berpindah Rumah  Pegawai yang diarah bertukar keluar stesen dan seterusnya berpindah rumah layak menuntut elaun perpindahan Pegawai yang bertukar pejabat keluar stesen atas permohonan sendiri dan seterusnya berpindah rumah layak menuntut bayaran perpindahan tertakluk kepada syarat yang ditetapkan  Para 3.Perb. 4/95 81 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .9 P.1.

A.Perb. Belanja Pelbagai (P.Perb. Para 3. 4/95) atau Elaun Perjalanan Kenderaan (P.A.1. 13.Perb.1. 12 Bab B.A.A. Tambang Pengangkutan Barang P.Perb. Para 3.12 6. 4/95) 82 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI . 12 Bab B. 12 Bab B. 4/95) 3.1.15 Bab B. 14 Bab B.11 P. Pemberian Pindahan (P.KURSUS INDUKSI UMUM KELAYAKAN BERTUKAR KE LUAR STESEN DAN BERPINDAH RUMAH 1.Perb. Para 3. Para 3.A.1.A.14 P.1.Perb. 4/95) 4.15 Bab B.1. 13.10 P. Elaun Makan (P.14 P. 4/95) (P. 13. 4/95) 5.Perb. 4/95) 2. P.11 P.A. Tambang Pengangkutan Awam (P.15 Bab B. Bayaran Sewa Hotel atau elaun lojing(P. Para 3. Para 3.

• . * lojing – untuk diri pegawai sahaja Tuntutan pertukaran dibuat dalam tempoh satu tahun daripada tarikh arahan pertukaran.KURSUS INDUKSI UMUM • • Tuntutan elaun gantian Makan – ikut kadar bertugas rasmi * Dalam tempoh 3 hari sebelum dan 5 hari selepas bertukar – mengikut bilangan ahli keluarga – tidak perlu resit Melibatkan penginapan – mengikut kadar sewa hotel * Tempoh 3 hari sebelum dan 5 hari selepas mengikut bilangan ahli keluarga * bilangan bilik 3 buah ( kelamin/ bujang) – resit.

KURSUS INDUKSI UMUM PERTUKARAN ATAS PERMOHONAN SENDIRI  Berkhidmat 5 tahun / 3 tahun bagi kawasan hidup susah (BIP)      Mengikut pasangan Atas sebab kesihatan pegawai/ keluarga Menjaga ibu bapa yang sakit Atas sebab ketidaksesuaian yang boleh membawa mudarat Menawarkan diri untuk bertukar wilayah  Pegawai yang bertukar perkhidmatan (pihak berkuasa melantik yang sama/ ke Perkhidmatan Awam Persekutuan) 84 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

KURSUS INDUKSI UMUM

BERPINDAH RUMAH
    Berpindah dari rumah sendiri/ rumah sewa/rumah kerajaan ke Rumah Kerajaan Berpindah dari Rumah Kerajaan ke rumah sendiri Berpindah dari Rumah Kerajaan ke Rumah Kerajaan Berpindah ke rumah yang dibeli melalui Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan

85

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

KURSUS INDUKSI UMUM

BERPINDAH RUMAH
 Syarat dan kelayakan: • • • • • tuntutan kadar dalam stesen pegawai mendiami rumah antara blok dalam komplek yang sama - kadar 50% antara tingkat dalam blok yang sama – tidak layak tuntutan tidak lewat 3 bulan selepas tarikh perpindahan dilakukan
86

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

Imbuhan Tetap Perumahan Pegawai tidak menduduki Rumah Kerajaan atau rumah yang disewa oleh Kerajaan.
Gred 53 dan 54 51 dan 52 45 dan 50 43 dan 44 41 dan 42 1- 40 Kadar Sebulan (RM) 900.00 700.00 700.00 400.00 250.00 180.00 Tarikh Kuat Kuasa 1 Januari 1996 1 Januari 1996 1 Januari 1996 1 Januari 2008 1 Januari 2008 1 Januari 2005
87

Imbuhan Tetap Khidmat Awam Dibayar kepada pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional Gred 41 dan 42 dan pegawai dalam Kumpulan Sokongan.00 Tarikh Kuat Kuasa 1 Januari 2006 1 Januari 2007 88 .00 115.00 95.00 140.00 160. Gred 41 dan 42 35 hingga 40 27 hingga 34 25 dan 26 17 hingga 24 1 hingga 16 Kadar Sebulan (RM) 300.00 220.

00 400.00 1 November 2002 89 . Gred 53 dan 54 51 dan 52 47 hingga 50 43 dan 44 Kadar Sebulan (RM) Tarikh Kuat Kuasa 800. Kumpulan Pengurusan dan Profesional Gred 54 hingga 43.Imbuhan Tetap Keraian Dibayar kepada semua pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi.00 1 Julai 1980 550.00 600.

KEMUDAHAN-KEMUDAHAN LAIN 90 .

KURSUS INDUKSI UMUM 1.Kemudahan Pinjaman Membeli Komputer • Kelayakan kepada semua pegawai dalam Perkhidmatan Awam yang bertaraf tetap • dua kali dalam tempoh perkhidmatan. • Maksimum RM5000 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

2. 92 . (ii) Bagi kereta terpakai tidak melebihi tempoh 96 bulan pembiayaan. Pinjaman Kenderaan Syarat Pegawai yang berkelayakan dan berkemampuan serta memerlukan kenderaan di dalam menjalankan tugas rasmi boleh membuat pinjaman kenderaan seperti berikut: (i) Bagi kereta baru tidak melebihi tempoh 108 bulan pembiayaan.

00 (kelulusan bagi gaji RM1.000.000.00 2.000. Jawatan-jawatan Utama dan Jawatan-jawatan Gred Kumpulan Pengurusan dan Profesional Had Pinjaman (RM) 70. 65.00 3.KADAR Kumpulan 1.620 ke bawah) 93 . Kumpulan Sokongan dan ke bawah 55.

94 . (iii) Warganegara Malaysia. Pinjaman Perumahan Syarat : Pemohon yang layak memohon pinjaman adalah seperti berikut: (i) Anggota Perkhidmatan Awam/Polis/Tentera (ii) Pegawai Tetap yang sedang berkhidmat dalam Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri atau Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan. (v) Bukan seorang bankrap atau siberhutang hukuman atau seorang tidak berkemampuan kewangan atau sedang diambil tindakan tatatertib bagi tujuan buang kerja. (iv) Telah berkhidmat sekurang-kurangnya satu (1) tahun dan telah disahkan jawatan.3.

499 3.000.00 320.199 800 ke 999 799 dan ke bawah Kelayakan Pinjaman (RM) 450.999 2.000.499 2.000.000.999 1.000.000.200 ke 1.000 ke 2.00 168.00 130.500 ke 5.499 1.000.KADAR Gaji Bulanan Hakiki (RM) 6.000.500 ke 1.000.00 95 .000.500 dan ke atas 5.000 ke 3.499 1.000.00 205.00 80.00 380.000.00 105.00 420.00 280.00 400.499 4.00 255.500 ke 4.499 3.500 ke 6.000 ke 1.500 ke 2.

Kadar : Pegawai hanya layak diberi pelepasan tidak melebihi dua kali dalam tempoh satu bulan kalendar. (iii) Tempoh minimum rondaan selama 4 jam berterusan selepas pukul 12.sertakan jadual rondaan yang disahkan oleh Jawatankuasa Rukun Tetangga.Pelepasan Waktu Bekerja Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menjalankan Tugas Rondaan Di Bawah Skim Rondaan Sukarela Kawasan Rukun Tetangga Syarat : (i) Pegawai adalah ahli Rukun Tetangga dan terlibat dalam Skim Rondaan di kawasan kediaman – kemukakan dokumen pengesahan kepada Ketua Jabatan.00 malam atau mengikut tempoh sebenar meronda (iv) Tempoh pelepasan waktu bekerja hendaklah digunakan pada sebelah pagi sahaja pada hari yang sama rondaan dijalankan. (ii) dapatkan kelulusan Ketua Jabatan . 96 .

(bagi yang duda/ janda) • ibu atau bapa jika pegawai belum berkahwin • ahli keluarga yang menanggung perbelanjaan menguruskan jenazah).Bantuan Mengurus Jenazah & Bayaran Pengangkutan Jenazah "Bantuan RM3000 Mengurus Jenazah" Bayaran Pengangkutan Jenazah (resit) • isteri atau suami si mati (sudah berkahwin) • anak yang berumur 21 tahun ke atas jika tiada isteri/ suami. .

KURSUS INDUKSI UMUM • Kemudahan ini diberi kpd anggota yang meninggal semasa dalam perkhidmatan • bayaran pengangkutan jenazah mengikut kadar perbelanjaan sebenar yang munasabah dan disokong dengan resit • Bantuan Mengurus Jenazah hendaklah dibayar secara tunai atau cek atau bayaran pindahan secara elektronik (EFT) atau mana-mana gabungan yang sesuai kepada waris terdekat pegawai yang meninggal dunia • waris atau pihak terlibat menandatangani surat akuan menerima bayaran KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

(ii) Tambang bagi suami/ isteri dan anak adalah mengikut Kelas Ekonomi.Tambang Mengiringi Jenazah Kepada Keluarga Pegawai Yang Bertukar Wilayah Pegawai meninggal dunia semasa berkhidmat di luar daripada wilayah asalnya.ke wilayah asal untuk dikebumikan. . Pasangan pegawai atau seorang ahli keluarga kemudian dibenarkan kembali ke tempat pegawai berkhidmat untuk urusan pemindahan barang-barang atas tanggungan Kerajaan. Kadar : (i) Kerajaan akan menanggung perbelanjaan tambang bagi semua ahli keluarga yang masih dalam tanggungan pegawai .

Tambang Ehsan Disediakan untuk pegawai Perkhidmatan Awam yang memenuhi takrifan pegawai "bertukar wilayah" berdasarkan peraturan perenggan 7. Pegawai layak diberi 4 kali sahaja untuk menziarahi ibu. ibu mertua dan bapa mertua yang sakit tenat atau meninggal dunia. Kemudahan disediakan dari tempat pegawai bertugas ke ibu kota wilayah asal pegawai sekali bagi salah satu daripada dua tujuan iaitu sakit tenat atau meninggal dunia. . bapa. PP 5/1978.

KURSUS INDUKSI UMUM  TERIMA KASIH  101 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.