Anda di halaman 1dari 49

Topik 4

REKA BENTUK VISUAL

Pengenalan
Visual alat komunikasi yang mampu menyampaikan mesej yang lebih berkesan daripada penggunaan lisan atau pernyataan bertulis. Keberkesanan penggunaan visual bergantung kepada kualiti yang ada pada visual tersebut.

Konsep dan Fungsi Visual


Bentuk Visual

fotografik

elektronik

grafik

ilustrasi melalui gambar ilustrasi secara artistik/simbolik Menyerupai suatu subjek atau situasi sebenar
Visual analogik Visual organisasi

Konsep dan Fungsi Visual


Mudah, jelas dibaca dan difahami

Ciri-ciri visual yang baik

Mesej dapat ditafsir dengan berkesan


Interaksi aktif di antara pelajar, guru dan maksud yang terdapat dalam visual Membantu memfokuskan perhatian kepada maksud yang terdapat dalam visual

Elemen Reka Bentuk Visual


Elemen grafik bahan asas yang digunakan untuk membentuk sesuatu komposisi visual Elemen Grafik

Ruang (Space)

Garis (Line)

Permukaan (Surface)

Bentuk tiga dimensi (Form)

Bentuk dua dimensi (Shape)

Elemen Grafik
1. Ruang
Terbahagi kepada
Ruang positif ruang yang digunakan Ruang negatif ruang yang kosong

Ruang perlu digunakan secara seimbang antara positif dan negatif agar komposisi visual kelihatan cantik dan menarik

Ruang negatif

Ruang positif

Elemen Grafik
2. Garis
Didapati dalam bentuk dua dimensi dan tiga dimensi Fungsi;
Menunjukkan pergerakan dan arah atau aliran Menunjukkan suasana aman atau ganas Menunjukkan kemegahan dan kekuatan Menunjukkan kekusutan Melukis objek atau benda Penghubung antara satu elemen dengan elemen lain

Elemen Grafik
3. Permukaan
Permukaan yang kasar atau licin memberi kesan ke atas rupa garisan yang di buat ke atasnya. Penyatuan yang wajar antara garis, warna dan tekstur perlu bagi menghasilkan permukaan yang menarik.

Permukaan

Elemen Grafik
4. Bentuk dua dimensi
Dimensi panjang dan lebar
Bentuk geometri Bentuk abstrak Bentuk gambaran

Bentuk 2 Dimensi (Shape)


Bentuk Geometri

Bentuk Abstrak

Bentuk Gambaran

Elemen Grafik
5. Bentuk tiga dimensi
Dimensi panjang, lebar dan tinggi Dua kategori;
Bentuk tiga dimensi sebenar bahan sebenar yang mempunyai dimensi panjang, lebar dan tinggi. Bentuk tiga dimensi tiruan bentuk dua dimensi yang kelihatan seolah-olah mempunyai dimensi panjang, lebar dan tinggi atau tebal (gambar foto dan lukisan yang diberi bayang).

Bentuk tiga dimensi sebenar

Bentuk tiga dimensi tiruan

Prinsip Reka Bentuk Visual


Kaedah menggunakan elemen-elemen grafik supaya visual yang dihasilkan menarik dan berkesan.
Simplisiti Dominan Pola Seimbang Variasi harmoni

Prinsip Reka Bentuk Visual


1. Simplisiti
Lukisan yang jelas dan mudah dibaca Sesuatu bahan grafik perlu nampak mudah (simple) bagi mengelakkan penerima daripada merasa tertekan untuk mengetahui apakan maklumat sebenarnya yang hendak disampaikan.

Prinsip Reka Bentuk Visual


2. Dominan
Objek atau item utama yang ingin disampaikan perlu ditonjolkan. a. Menggunakan peraturan Satu Per Tiga (Rule of Third)

41%

20%

25%

14%

b. Warna dan bentuk yang kontras c. Saiz yang lebih besar d. Menggunakan anak panah yang menunjuk ke arah item utama e. Mewujudkan gerakan dalam rekaan visual f. Menggunakan lampu atau cahaya yang memancar

Cara Yang Betul Untuk Membaca Suhu Pada Termometer

Prinsip Reka Bentuk Visual


3. Pola
Penting kerana;
Menarik penglihatan ke arah item yang utama Mengerakkan penglihatan mata kepada keseluruhan visual dalam arah yang betul Mengekalkan penglihatan mata dan mengikut aliran persembahan

Jenis pola dalam rekaan visual;


Pola mengikut bentuk geometri Pola Mengikut huruf

Prinsip Reka Bentuk Visual


4. Seimbang
a. Seimbang formal pembahagian yang sama bahagi antara dua bahagian visual; sama ada bahagian kiri dengan kanan atau bahagian atas dengan bawah. b. Seimbang tidak formal pembahagian tidak sama rata antara item kiri dan kanan atau atas dengan bawah sesuatu rekaan

Seimbang formal

Seimbang tidak formal

Panduan Menentukan Keseimbangan


Penggunaan mata adalah cara terbaik menentukan keseimbangan Elakkan meletakkan objek yang gelap di atas objek yang cerah @ Objek yang besar di atas objek yang kecil Objek yang gelap lebih berat daripada objek yang cerah & Objek yang lebih besar lebih berat daripada objek yang kecil

Hukum graviti perlu diaplikasi di sini

Prinsip Reka Bentuk Visual


5. Variasi
Menggunakan variasi (pelbagai elemen grafik) dalam penghasilan visual agar kelihatan hidup, meningkatkan tarikan dan minat terhadap persembahan.

Prinsip Reka Bentuk Visual


6. Harmoni
Penggunaan elemen grafik yang berkesinambungan antara satu dengan lain membolehkan mata dan fikiran penonton mengikuti perkembangan keseluruhan visual. Ada hubungan antara elemen-elemen, arah aliran persembahan, perspektif dan kesatuan mesej.

Warna
Merupakan salah satu elemen visual. Warna adalah milik cahaya dan apabila berubah maka berubahlah warna (Leuer, 1990).

Warna
Kromatik Akromatik

Hiu

Valiu

Kroma

Valiu

Kroma

Hiu

digunakan untuk menjelaskan warna yang khusus seperti

merah, biru. Valiu menjelaskan sejauh mana gelap atau cerah sesuatu warna itu kelihatan. Warna Putih mempunyai valiu yang tinggi. kroma menjelaskan intensiti atau kekuatan sesuatu warna.

Gambarajah Pecahan Warna


FFFF00 CCFF00 99FF00 66FF00 33FF00 00FF00

FFCC00

CCCC0 0

99CC00

66CC00

33CC00

00CC00

00FF33

FF9900 FF6600 FF3300

CC9900

999900 666600

669900 336600 333300

339900

009900

00CC33

00FF66 00FF99 00FFCC

CC6600

996600

006600 003300

009933

00CC66

CC3300

993300

663300

006633

009966

00CC99

FF0000

CC0000

990000

660000

330000

000000

003333

006666

009999

00CCC C

00FFFF

FF0033

CC0033

990033

660033

330033

000033 330066

003366 000066

006699

0099CC

00CCFF

FF0066

CC0066

990066

660066

003399

0066CC

0099FF

FF0099

CC0099

990099

660099

330099

000099

0033CC

0066FF

FF00CC

CC00C C

9900CC

6600CC

3300CC

0000CC

0033FF

FF00FF

CC00FF

9900FF

6600FF

3300FF

0000FF

Pigmen
(Bahan yang mamberi warna kepada sesuatu objek)

Warna Utama

Warna Pertengahan

Warna Sekunder

Warna Tertiar (tertiary)

Warna Utama
Warna asas, yang tidak boleh dihasilkan dengan campuran warna-warna lain

Biru
Kuning

Merah

Warna Sekunder
Campuran dua warna utama
Biru

Hijau
Kuning

Ungu Jingga

Merah

Warna Pertengahan
Campuran warna sekunder dengan warna utama yang terletek bersebelahannya Biru Biru Hijau Hijau Kuning Hijau Kuning Kuning Jingga Jingga Merah Jingga Merah Merah Ungu Ungu

Warna Tertiar (tertiary)


Campuran dua warna sekunder

Hijau

Hijau Muda
Jingga Ungu Kelabu

Merah Kecoklatan
Ungu

Pemilihan warna
Dipilih berdasarkan fungsinya a) Membuat penegasan dan mewujudkan tumpuan b) Memudahkan sesuatu item dilihat c) Mewujudkan perasaan harmoni d) Melahirkan kesan tertentu

Warna
a. Membuat penegasan dan mewujudkan tumpuan
Penegasan terhadap isi penting yang hendak disampaikan boleh dilaksanakan dengan penggunaan warna yang kontras. Latar Depan, Imej, Teks Biru gelap Highlights Merah, oren

Latar Belakang Putih

Kelabu cerah
Bitu muda

Biru, hijau, hitam


Bitu gelap, hijau gelap

Merah
Merah, oren

Kuning muda

Ungu, coklat

Merah

Warna
b. Memudahkan sesuatu item dilihat
Penggunaan warna;
Kuning Oren Hijau Merah Biru

Tindihan warna
Tindihan positif subjek terang diletak di atas latar yang kontras dengan warna subjek Tindihan negatif menggunakan warna kontras yang lemah dan menghasilkan gabungan warna yang kelihatan sama

Warna
c. Mewujudkan perasaan harmoni
Gabungan warna-warna analogus, warna yang terletak berhampiran dengan roda warna

Warna
d. Melahirkan kesan tertentu
Warna Panas
Warna merah, jingga dan kuning Menimbulkan kesan kedekatan, kegarangan dan kekuatan

Warna Sejuk
Warna biru, ungu dan hijau Mewujudkan suasana kelembutan, kedamaian dan kesayuan

Warna Psikologi
Dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bidang pengetahuan
Merah Tahun baru cina Biru warna darah beroksigen dalam mata pelajaran sains Sungai dan laut dalam mata pelajaran geografi

WARNA Merah

Respon Psikologi Power, energi, kehangatan, cinta, nafsu, agresif, bahaya

Catatan Warna Merah kadang berubah erti jika dikombinasikan dengan warna lain. Merah dikombinasikan dengan Hijau, maka akan menjadi simbol Natal. Merah jika dikombinasikan denga Putih, akan membawa erti 'bahagia' di dalam budaya Oriental. Banyak digunakan sebagai warna pada logo Bank di Amerika Syarikat untuk memberikan kesan 'kepercayaan'. Timur Tengah, warna Hijau sangat disukai. Kuning adalah warna keramat dalam agama Hindu.

Biru

Kepercayaan, Konservatif, Keamanan, Teknoologi, Kebersihan, teratur Alam, Sihat, Keuntungan, Pembaharuan Optimis, Harapan, Ketidak jujuran, Pengecut (untuk budaya Barat), pengkhianatan. Spiritual, Misteri, Kebangsawanan, Transformasi, Kekasaran, Keangkuhan Energy, Keseimbangan, Kehangatan Tanah/Bumi, Reliability, Selesa, Daya Tahan. Intelek, Masa Depan (Milenium), Kesederhanaan, Kesedihan Kesucian, Kebersihan, Ketepatan, Kematian

Hijau Yellow

Ungu/Jingga Oranye Coklat Kelabu Putih

Warna Ungu sangat jarang ditemui di alam. Menekankan sebuah produk yang tidak mahal. Penampilan yang kemas warna yang paling mudah dilihat oleh mata. Di Amerika, Putih melambangkan perkawinan (gaun pengantin berwarna putih), tapi di banyak budaya Timur (terutama India dan Cina), warna Putih melambangkan kematian. Melambangkan kematian dan kesedihan di budaya Barat. Sebagai warna Kemasan, Hitam melambangakan Keanggunan (Elegance), Kemakmuran (Wealth) dan Kecanggihan (Sopiscated)

Hitam

Power, Kecanggihan, Kematian, Misteri, Ketakutan, Kesedihan, Keanggunan

Huruf
Perkara yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan huruf
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Stail Huruf Bilangan stail huruf Huruf besar dan huruf kecil Warna huruf Saiz huruf Jarak antara huruf Jarak antara baris

Pemilihan huruf
1. Stail Huruf
Menarik perhatian dan mengelakkan sesuatu visual disalahtafsir Pengelasan huruf Huruf Roman Huruf Gotik

Huruf Sambung atau Cursive


Huruf Teks Huruf Novelti

Pemilihan huruf
2. Bilangan Stail Huruf
Elakkan menggunakan terlalu banyak stail huruf, tidak lebih 3 huruf dan sesuai dengan mesej.

3. Huruf Besar dan Huruf Kecil


Tajuk huruf besar Sub tajuk huruf kecil

4. Warna Huruf
Bersesuaian dengan mesej yang disampaikan.

Pemilihan huruf
5. Saiz Huruf
Jarak untuk dilihat Saiz Huruf 20 kaki 1 40 kaki 2

50 kaki 60 kaki 80 kaki

2 2 4

- Saiz huruf perlu disesuaikan dengan sasaran. - Tinggi huruf perlu disesuaikan dengan ketebalan huruf

Pemilihan huruf
6. Jarak Antara Huruf
Jarakkan dalam keadaan yang seimbang mengikut keselesaan penglihatan. Jarak huruf secara optikal Jarak huruf secara mekanikal

Jarak antara baris hendaklah jangan melebihi tinggi huruf yang digunakan Penghasilan transperensi enam perkataan satu baris

Pemilihan huruf
7. Jarak Antara Baris
Jarak mengikut kesesuaian Satu transperensi Enam baris

Sekian.. Terima kasih atas tumpuan yang diberi.