Mengenal Tanda Baca

Tanda baca disebut juga dengan baris digunakan untuk membaca huruf-huruf hijaiyyah. Adapun macam-macam tanda baca itu adalah : 1. Tanda baca fathah

Tanda baca fathah sering disebut baris atas. Ertinya letak barisnya di atas huruf hijaiyyah. Contohnya : Ketika tanda baca fathah di letakkan di atas huruf “alif” maka dibaca A Ketika tanda baca fathah diletakkan di atas huruf “ba” maka dibaca BA. begitu seterusnya. Perhatikan gambar berikut!

2.

Tanda baca kasrah

Tanda baca kasrah sering disebut baris bawah. Ertinya letak barisnya di bawah huruf hijaiyyah. Contohnya : Ketika tanda baca kasrah di letakkan di bawah huruf “alif” maka dibaca I Ketika tanda baca kasrah diletakkan di bawah huruf “ba” maka dibaca BI. begitu seterusnya. Perhatikan gambar berikut!

Contohnya : Ketika tanda baca tanwin fathah di letakkan di atas huruf “alif” maka dibaca AN Ketika tanda baca tanwin fathah diletakkan di atas huruf “ba” maka dibaca BAN. Ertinya letak barisnya di depan huruf hijaiyyah. begitu seterusnya. Tanda baca tanwin fathah Tanda baca tanwin fathah sering disebut baris dua di atas. begitu seterusnya. Ertinya letak barisnya dua di atas huruf hijaiyyah. Contohnya : Ketika tanda baca dhammah di letakkan di depan huruf “alif” maka dibaca U Ketika tanda baca dhammah diletakkan di depan huruf “ba” maka dibaca BU. Tanda baca dhammah Tanda baca dhammah sering disebut baris depan. .3. Perhatikan gambar berikut! 4.

begitu seterusnya. Misalnya : Ketika tanda baca tanwin dhammah di letakkan di depan huruf “alif” maka dibaca UN . Perhatikan gambar berikut! 6. Tanda baca tanwin dhammah Tanda baca tanwin dhammah sering disebut baris dua di depan. Tanda baca tanwin kasrah Tanda baca tanwin kasrah sering disebut baris dua di bawah. Ertinya letak barisnya di depan huruf hijaiyyah. Contohnya : Ketika tanda baca tanwin kasrah di letakkan di bawah huruf “alif” maka dibaca IN Ketika tanda baca tanwin kasrah diletakkan di bawah huruf “ba” maka dibaca BIN. Ertinya letak barisnya di bawah huruf hijaiyyah.Perhatikan gambar berikut! 5.

Tanda baca tasydid Tanda baca tasydid sering disebut baris syaddu. begitu seterusnya. Perhatikan gambar berikut! 7. Tanda baca sukun Tanda baca sukun sering disebut baris mati. Perhatikan gambar berikut! 8. Letak barisnya di atas huruf hijaiyyah. .ketika tanda baca tanwin dhammah diletakkan di depan huruf “ba” maka dibaca BUN. Tanda baca ini hanya dapat dibaca apabila didahului huruf berbaris fathah atau kasrah dan dhammah. Letak barisnya di atas huruf hijaiyyah. Tanda baca ini gunanya menggandakan bacaan. begitu seterusnya. Contohnya : Ketika huruf “Mim” berbaris dhammah dan huruf “Sin” berbaris sukun maka dibaca MUS Ketika huruf “Alif” berbaris Fathah dan huruf “Lam” berbaris sukun maka dibaca AL.

Misalnya : Ketika huruf “Ta” berbaris Fathah dan huruf “Ba” berbaris tasydid fathah maka dibaca TABBA Ketika huruf “Ĥa” berbaris Fathah dan huruf “Ya” berbaris tasydid fathah maka dibaca ĤAYYA. Perhatikan gambar berikut! . begitu seterusnya.