Mengenal Tanda Baca

Tanda baca disebut juga dengan baris digunakan untuk membaca huruf-huruf hijaiyyah. Adapun macam-macam tanda baca itu adalah : 1. Tanda baca fathah

Tanda baca fathah sering disebut baris atas. Ertinya letak barisnya di atas huruf hijaiyyah. Contohnya : Ketika tanda baca fathah di letakkan di atas huruf “alif” maka dibaca A Ketika tanda baca fathah diletakkan di atas huruf “ba” maka dibaca BA. begitu seterusnya. Perhatikan gambar berikut!

2.

Tanda baca kasrah

Tanda baca kasrah sering disebut baris bawah. Ertinya letak barisnya di bawah huruf hijaiyyah. Contohnya : Ketika tanda baca kasrah di letakkan di bawah huruf “alif” maka dibaca I Ketika tanda baca kasrah diletakkan di bawah huruf “ba” maka dibaca BI. begitu seterusnya. Perhatikan gambar berikut!

. Ertinya letak barisnya di depan huruf hijaiyyah. Tanda baca tanwin fathah Tanda baca tanwin fathah sering disebut baris dua di atas. Perhatikan gambar berikut! 4.3. Contohnya : Ketika tanda baca dhammah di letakkan di depan huruf “alif” maka dibaca U Ketika tanda baca dhammah diletakkan di depan huruf “ba” maka dibaca BU. Contohnya : Ketika tanda baca tanwin fathah di letakkan di atas huruf “alif” maka dibaca AN Ketika tanda baca tanwin fathah diletakkan di atas huruf “ba” maka dibaca BAN. Tanda baca dhammah Tanda baca dhammah sering disebut baris depan. Ertinya letak barisnya dua di atas huruf hijaiyyah. begitu seterusnya. begitu seterusnya.

Contohnya : Ketika tanda baca tanwin kasrah di letakkan di bawah huruf “alif” maka dibaca IN Ketika tanda baca tanwin kasrah diletakkan di bawah huruf “ba” maka dibaca BIN. Tanda baca tanwin dhammah Tanda baca tanwin dhammah sering disebut baris dua di depan. Ertinya letak barisnya di bawah huruf hijaiyyah. Misalnya : Ketika tanda baca tanwin dhammah di letakkan di depan huruf “alif” maka dibaca UN . Tanda baca tanwin kasrah Tanda baca tanwin kasrah sering disebut baris dua di bawah.Perhatikan gambar berikut! 5. begitu seterusnya. Perhatikan gambar berikut! 6. Ertinya letak barisnya di depan huruf hijaiyyah.

. Letak barisnya di atas huruf hijaiyyah. Perhatikan gambar berikut! 8. Tanda baca sukun Tanda baca sukun sering disebut baris mati. Tanda baca ini gunanya menggandakan bacaan. Letak barisnya di atas huruf hijaiyyah. Tanda baca tasydid Tanda baca tasydid sering disebut baris syaddu. Perhatikan gambar berikut! 7. Contohnya : Ketika huruf “Mim” berbaris dhammah dan huruf “Sin” berbaris sukun maka dibaca MUS Ketika huruf “Alif” berbaris Fathah dan huruf “Lam” berbaris sukun maka dibaca AL.ketika tanda baca tanwin dhammah diletakkan di depan huruf “ba” maka dibaca BUN. Tanda baca ini hanya dapat dibaca apabila didahului huruf berbaris fathah atau kasrah dan dhammah. begitu seterusnya. begitu seterusnya.

Perhatikan gambar berikut! .Misalnya : Ketika huruf “Ta” berbaris Fathah dan huruf “Ba” berbaris tasydid fathah maka dibaca TABBA Ketika huruf “Ĥa” berbaris Fathah dan huruf “Ya” berbaris tasydid fathah maka dibaca ĤAYYA. begitu seterusnya.