SK FELDA PENGELI TIMUR BANDAR TENGGARA, JOHOR

PERANCANGAN STRATEGIK
KURIKULUM (BAHASA ARAB)

UNIT KURIKULUM
TAHUN 2011-2015
DISEDIAKAN OLEH: EN MOHD NAZIZI BIN ABDUL RASHID KETUA PANITIA BAHASA ARAB

SKPT VISI "Sekolah Unggul Penjana Generasi Gemilang" MISI "Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti" KURIKULUM BAHASA ARAB 2 .

SKPT ANALISIS SWOT Dalaman Kekuatan (Strenghts) Guru yang berdedikasi Persekitaran sekolah yang mempunyai kemudahan asas yang baik Kelemahan (Weaknesses)  Latar belakang murid serta kurang pendedahan penggunaan bahasa arab Luaran Peluang (Opportunities)  Aktiviti-aktiviti yang menarik minat murid Ancaman (Threats)  Penggunaan bahasa Arab tidak menyeluruh KURIKULUM BAHASA ARAB 3 .

Mendidik murid mencintai Bahsa Arab Guru-guru Murid-murid tahun 1 hingga tahun 6 Sepanjang tahun Kemahiran bertutur dalam bahasa Arab 95% meguasai perkataan Bahasa Arab 3 Iklim Dinni Bahasa Arab Guru-guru Semua murid j-QAF dan guru Panitia Bulan Jan-Mac murid menggunakan perkataan arab setiap hari 90% murid tahu namanama bilik khas dalam bahasa Arab KURIKULUM BAHASA ARAB 4 . Menguasai kemahairan bertutur dalam B.Arab 1.Arab 2.SKPT PELAN TINDAKAN MATLAMAT STRATEGIK: BIL 1 PROGRAM/ AKTIVITI Mengesan kelemahan murid dan cara mengatasinya HURAIAN/ JUSTIFIKASI Setiap bulan diadakan ujian PKSR bagi menilai tahap pencapaian murid dan mewujudkan aktiviti bagi memulihkannya Kad perkataan dibahagi kepada setiap murid dan dipakai setiap waktu di sekolah Melebalkan bilikbilik dengan nama-nama dalam bahasa Arab OBJEKTIF SUMBER TENAGA Guru-guru SASARAN JANGKA MASA PELAKSANAAN INDIKATOR KEJAYAAN Murid menguasai Bahasa Arab KPI 90% menguasai bahasa Arab Meningkatkan kefahaman murid dalam Bahasa Arab Murid-murid tahun 1 hingga tahun 6 Jan-Okt 2 Kamusil Musayyar 1. menambah perbendaharaan kata B.

SKPT BIL 4 PROGRAM/ AKTIVITI Menubuhkan kumpulan kalam jama’I peringkat sekolah HURAIAN/ JUSTIFIKASI Murid-murid akan dipilih 30 orang untuk bentuk 2 kumpulan kalam jama’i OBJEKTIF 1.Menarik minat murid untuk terus belajar Bahasa Arab 2.Menonjolkan bakat murid SUMBER TENAGA Guru-guru SASARAN Semua murid j-QAF dan guru Panitia JANGKA MASA PELAKSANAAN Bulan Feb-Julai INDIKATOR KEJAYAAN Kemahiran bertutur dalam bahasa Arab KPI 85%murid boleh bertutur dalam bahasa Arab KURIKULUM BAHASA ARAB 5 .

Menulis perkataan yang baru dipelajari PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB ANGGARAN KOS TEMPOH PELAKSANAAN TARIKH PELAKSANAAN INDIKATOR KEJAYAAN CATATAN 1 2 3 4 5 Menyediakan kertas kerja program Membincangkan kertas kerja dengan pihak pentadbir Menjalankan mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa Melaksanakan program Penilaian/ laporan GURU Guru/ Penyelaras/ pentadbir sekolah Guru/ pentadbir Guru Guru RM30.00 - 1 Hari 1 Hari Jan Feb Kertas kerja disediakan Perbincangan Mesyuarat dapat dijalankan Program dilaksanakan 100% kehadiran RM50.00 - 1 Hari 1 hari - Feb Feb-Okt Mac dan Okt KURIKULUM BAHASA ARAB 6 .SKPT PELAN OPERASI AKTIVITI OBJEKTIF BIL PROSES AKTIVITI : Mengesan kelemahan murid dan cara mengatasinya :1.

SKPT CARTA GANTT PROGRAM STRATEGIK PANITIA BAHASA ARAB SKPT TAHUN 2011-2015 PROGRAM: Mengesan kelemahan murid dan cara mengatasinya Bil 1 2 3 4 5 6 Strategi Pelaksanaan Menyediakan kertas kerja program Membincangkan kertas kerja dengan pihak pentadbir Menjalankan mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa Melaksanakan program Penilaian/ laporan Pemantauan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov PELAN OPERASI KURIKULUM BAHASA ARAB 7 .

September CARTA GANTT PROGRAM STRATEGIK PANITIA BAHASA ARAB SKPT TAHUN 2011-2015 KURIKULUM BAHASA ARAB 8 . PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB ANGGARAN KOS TEMPOH PELAKSANAAN TARIKH PELAKSANAAN INDIKATOR KEJAYAAN CATATAN 1 2 3 4 5 Menyediakan kertas kerja program Membincangkan kertas kerja dengan pihak pentadbir Menjalankan mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa Melaksanakan program Penilaian/ laporan GURU Guru/ Penyelaras/ pentadbir sekolah Guru/ pentadbir Guru Guru RM30.00 - 1 Hari 1 Hari Jan Feb Kertas kerja disediakan Perbincangan Mesyuarat dapat dijalankan Program dilaksanakan 100% kehadiran RM250.SKPT AKTIVITI OBJEKTIF BIL PROSES AKTIVITI : Kamusil Musayyar : 1. Menyediakan kad-kad perkataan untuk setiap murid.00 - 1 Hari Sepanjang tahun - Feb Jan-Okt Ogos.

SKPT PROGRAM: Kamusil Musayyar Bil 1 2 3 4 5 6 Strategi Pelaksanaan Menyediakan kertas kerja program Membincangkan kertas kerja dengan pihak pentadbir Menjalankan mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa Melaksanakan program Penilaian/ laporan Pemantauan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov PELAN OPERASI AKTIVITI : Iklim Dinni Bahasa Arab KURIKULUM BAHASA ARAB 9 .

SKPT OBJEKTIF :1.Arab BIL PROSES AKTIVITI PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB ANGGARAN KOS TEMPOH PELAKSANAAN TARIKH PELAKSANAAN INDIKATOR KEJAYAAN CATATAN 1 2 3 4 5 Menyediakan kertas kerja program Membincangkan kertas kerja dengan pihak pentadbir Menjalankan mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa Melaksanakan program Penilaian/ laporan GURU Guru/ Penyelaras/ pentadbir sekolah Guru/ pentadbir Guru Guru RM30.00 - 1 Hari 1 Hari Jan Feb Kertas kerja disediakan Perbincangan Mesyuarat dapat dijalankan Program dilaksanakan 100% kehadiran RM200.Melabel Nama bilik dalam B.00 - 1 Hari Jan-Mac - Feb Jan-Mac Mac dan Julai CARTA GANTT PROGRAM STRATEGIK PANITIA BAHASA ARAB SKPT TAHUN 2011-2015 PROGRAM: Iklim Dinni Bahasa Arab KURIKULUM BAHASA ARAB 10 .

Menonjolkan bakat murid KURIKULUM BAHASA ARAB 11 .SKPT Bil 1 2 3 4 5 6 Strategi Pelaksanaan Menyediakan kertas kerja program Membincangkan kertas kerja dengan pihak pentadbir Menjalankan mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa Melaksanakan program Penilaian/ laporan Pemantauan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov PELAN OPERASI AKTIVITI OBJEKTIF : Menubuhkan kumpulan kalam jama’I peringkat sekolah : 1.Menarik minat murid untuk terus belajar Bahasa Arab 2.

00 - 1 Hari 1 Hari Jan Feb Kertas kerja disediakan Perbincangan Mesyuarat dapat dijalankan Program dilaksanakan 100% kehadiran RM300.00 - 1 Hari Sepanjang tahun - Feb Feb-Julai Ogos CARTA GANTT PROGRAM STRATEGIK PANITIA BAHASA ARAB SKPT TAHUN 2011-2015 PROGRAM: Menubuhkan kumpulan kalam jama’I peringkat sekolah Bil Strategi Pelaksanaan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov KURIKULUM BAHASA ARAB 12 .SKPT BIL PROSES AKTIVITI PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB ANGGARAN KOS TEMPOH PELAKSANAAN TARIKH PELAKSANAAN INDIKATOR KEJAYAAN CATATAN 1 2 3 4 5 Menyediakan kertas kerja program Membincangkan kertas kerja dengan pihak pentadbir Menjalankan mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa Melaksanakan program Penilaian/ laporan GURU Guru/ Penyelaras/ pentadbir sekolah Guru/ pentadbir Guru Guru RM30.

SKPT 1 2 3 4 5 6 Menyediakan kertas kerja program Membincangkan kertas kerja dengan pihak pentadbir Menjalankan mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa Melaksanakan program Penilaian/ laporan Pemantauan CATATAN KURIKULUM BAHASA ARAB 13 .