BORANG TEMPAHAN PENGGUNAAN MAKMAL KOMPUTER SK. KG.

BAHAGIA
NAMA PEMOHON TARIKH DAN MASA MAKMAL DIPERLUKAN TUJUAN PENGUNAAN MAKMAL BILANGAN PENGGUNA/ MURID : : : :

Saya dengan ini bersetuju untuk mengikuti peraturan penggunaan makmal komputer dan bertanggungjawab sepenuhnya berkenaan keselamatan peralatan dan pengguna makmal komputer.

PEMOHON ......................... ( )

DITERIMA OLEH ........................... (FABIAN GABUH)

DILULUSKAN OLEH ........................... (SUANLA SIARUS) Guru Besar