Anda di halaman 1dari 7

Kerajaan Awal di Asia Tenggara

3. Mengapakah pelabuhan Majapahit, Srivijaya, dan Kedah Tua menjadi tarikan pelbagai pedagang antarabangsa? A Penguasaan jalan perdagangan China India B Pusat penyebaran agama Hindu-Buddha C Jaminan keselamatan kerajaan China D Mempunyai kekayaan hasil bumi Funan bukan sahaja maju dalam pertanian tetapi juga dalam perdagangan 4. Kerajaan Funan mencapai kegemilangan seperti di atas semasa pemerintahan A Kaundiya B Chu-Lien C Fah Shih-Man D Bhadravaruom 5. Mengapakah pelabuhan Majapahit, Srivijaya, dan Kedah Tua menjadi tarikan pelbagai pedagang antarabangsa? A Penguasaan jalan perdagangan China India B Pusat penyebaran agama Hindu-Buddha C Jaminan keselamatan kerajaan China D Mempunyai kekayaan hasil bumi

Kerajaan Agraria

Kerajaan Maritim

1. Rajah di atas merujuk kepada Kerajaan awal di Asia Tenggara. Kerajaan maritim terdiri daripada I. Kerajaan Angkor II. Kerajaan Funan III. Kerajaan Kedah Tua IV. Kerajaan Majapahit A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

2. Walaupun Raja Gautama berkuasa mutlak, namun baginda dibantu oleh A tiga orang menteri B pemungut cukai C panglima tentera D golongan bangsawan

9. Pada pendapat anda, mengapakah Parameswara membunuh Temagi sungguhpun beliau disambut baik oleh Temagi setibanya di Temasik? A Temagi wakil Siam B Mendirikan kerajaan baru di Siam C Menuntut hak ketuanannya di Temasik D Temasik merupakan negeri naungan Majapahit Tapak Candi Bukit Batu Pahat 6. Apakah yang dapat anda rumuskan daripada candi di atas? A Kerajaan Kedah Tua dipengaruhi agama Kristian B Kerajaan Kedah Tua menganut kepercayaan animisme C Kerajaan Kedah Tua dipengaruhi agama Hindu-Buddha D Kerajaan Kedah Tua mempunyai teknologi pembinaan yang tinggi Parameswara meninggalkan Palembang dan menuju ke Temasik 7. Mengapakah Parameswara meninggalkan Palembang? A Menjelajah ke dunia baru B Menjalankan perdagangan C Menubuhkan kerajaan Melaka D Mengelakkan serangan Majapahit Temasik pernah berada di bawah naungan Palembang dan sesuai pula dimajukan mengikut kegemilangan Srivijaya 8. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah tindakan Parameswara seterusnya? A Menyerang Srivijaya B Kembali ke Palembang C Mendirikan kerajaan Majapahit D Menuntut ketuanannya di Temasik

Pelanduk Mitos Hindu Pokok Melaka

10. Senarai di atas berkaitan dengan A Asal usul Parameswara B Asal usul nama Melaka C Penubuhan kerajaan Melaka D Kemajuan pelabuhan Melaka Perjanjian X British mengiktirafkan Negerinegeri Melayu Utara sebagai hak Siam Siam melantik pegawai British di Negeri-negeri Melayu Utara

11. Pernyataan di atas merujuk kepada syarat satu perjanjian. Apakah nama perjanjian X? A Perjanjian Sulit 1897 B Perjanjian Burney 1826 C Perjanjian Bangkok 1909 D Perjanjian British-Siam 1902 12. Mengapakah British menandatangani Perjanjian Bangkok 1909 dengan Siam? A Menyelesaikan masalah sempadan B Untuk menguasai kekayaan hasil bumi C Mengelakkan campur tangan kuasa Barat lain D Menyelesaikan masalah perutan antara kuasa barat

Kedah Perlis Kelantan Terengganu

16. Apakah faktor yang membolehkan James Brooke berjaya mengukuhkan kuasanya di Sarawak? A Tenteranya yang kuat B Sokongan padu penduduk tempatan C Sumber kewangan yang mencukupi D Bantuan tentera daripada kesultanan Sulu

13. Mengapakah negeri-negeri di atas menghentikan penghantaran bunga emas ke Siam selepas tahun 17. Hasil X mempunyai harga dan khasiatnya 190 yang tinggi serta banyak terdapat di gua A Telah mendapat kemerdekaan Niah. Hasil X ialah .. B Menjadi negeri naungan British A Sagu C Telah terjalin hubungan B Lanut diplomatik C Tembakau D Mempunyai pasukan tentera D Sarang burung yang kuat 18. Antara yang berikut , yang manakah telah menjadi pusat pentadbiran kerajaan Brooke 14. Penyataan manakah berkaitan dengan mulai tahun 1841? negeri Kelantan antara tahun 1910 A Miri hingga 1915? B Sibu A British membayar elaun kepada C Bintulu sultan D Kuching B Penasihat British ditempatkan di Kelantan Kaum Kawasan petempatan C Mesyauarat Jemaah Menteri Bumiputera Pedalaman diadakan di Golok Cina Bandar D Tergubal perlembagaan Ittiqanilmuluk bi-tadil ilsuluk 19. Matlamat utama pengasingan kaum di Sarawak seperti di atas semasa pemerintahan keluarga Brooke bertujuan. 15. Bagaimanakah reaksi raja-raja di A menghalang perpaduan negeri-negeri tersebut ? B meningkatkan pembangunan ekonomi A Marah dan menghantar tentera C meningkatkan pengeluaran sumber makanan mereka untuk menyingkirkan D mempelbagaikan kegiatan ekonomi penduduk Penasihat B Membantah tetapi tidak 20. Apakah kegiatan yang dijalankan oleh kaum Sikh berupaya untuk menghalangnya semasa pentadbiran keluarga Brooke? C Menerima dengan hati terbuka A Peniaga kain demi memodenkan negeri B Menganggotai pasukan polis D Mengadakan hubungan yang C Pelombong emas baik dengan Kerajaan Siam D Menjadi pegawai perubatan

21. Kekalahan Jepun menyebabkan kekosongan politik berlaku di Tanah Melayu. Apakah kuasa yang mengambil kesempatan mengisi kekosongan tersebut ? A Bintang Tiga B Malayan Union C Pentadbiran Tentera British D Parti Kebangsaan Melayu Malaya

25. Sekiranya Malayan Union diteruskan pelaksanaannya di Tanah Melayu, pihak manakah yang bertanggung jawab menggubal undang-undang di negara kita ? A Parlimen British B Majlis Raja-Raja C Majlis Eksekutif D Pejabat Tanah Jajahan

Sir Ralph Hone

Mengetuai sebuah pentadbiran British di Tanah Melayu yang diperkenalkan pada September 1945

26. MPAJA menguasai Tanah Melayu dengan mudah kerana A B C D kekalahanJepun kekosongan politik masalah kewangan perebutan takhta di kalangan raja

22. Mengapakah British melaksanakan pentadbiran tersebut ? A Membanteras komunis B Memulihkan keamanan C Mewujudkan perpaduan D Memperjuangkan kemerdekaan

23. Pada 1 April 1946 Pentadbiran Tentera British yang mentadbir Tanah Melayu secara rasmi telah digantikan dengan satu bentuk pentadbiran baru iaitu A Malayan Union B Gagasan Malaysia C Malayan Democratic Union D Persekutuan Tanah Melayu

27. Apakah ciri-ciri Pentadbiran Tentera British di Tanah Melayu ? I Mengawal dan memberhentikan pergaduhan di beberapa tempat di Tanah Melayu II Menghapuskan penguasaan PKM selama 14 hari di seluruh Kepulauan Melayu III Melaksanakan pentadbiran peralihan sebelum pentadbiran awam IV Memujuk PKM dan MPAJA menyertai mereka A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Sebelum 1946 Negeri Naungan

Selepas 1946 X

Tahun 1946 1946

Tempat Kelantan Rembau

Peristiwa 10,000 orang menunjuk perasaan 30,000 orang berarak

24. Maklumat di atas merujuk kepada status Tanah Melayu. X ialah A Berkerajaan sendiri B Raja Berperlembagaan C Demokrasi berparlimen D Tanah Jajahan Mahkota

28. Peristiwa dalam jadual di atas merujuk kepada A keganasan Bintang Tiga B kekalahan tentera Jepun C penentangan terhadap penubuhan Persekutuan Tanah Melayu D penentangan terhadap penubuhan Malayan Union 4

29. Kongres Melayu Se Malaya diadakan di Kelab Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur pada 1 hingga 4 Mac, 1946 bertujuan untuk A meninjau pandangan ramai B menentang Gagasan Malayan Union C menghimpunkan semua pertubuhan politik D merancang pembahagian hak orang Melayu Richard Winstedt : Saya rasa Malayan Union tidak sesuai diperkenalkan di Tanah Melayu Frank Swettenham : Ya, saya setuju. 30. Dialog di atas menunjukkan ada pegawai British yang menentang Malayan Union. Apakah tindakan tokoh- tokoh tersebut dalam menangani hal tersebut ? A Mendesak pegawai-pegawai Melayu supaya tidak bekerjasama dengan British B Membantah melalui penulisan di akhbar The Times, London C Menggubal perlembagaan baru yang lebih adil bagi orang Melayu D Memulaukan upacara pelantikan Gabenor Sir Edward Gent The Communist Manifesto Das Capital

Tahun : 1935 Tempat : Lombong di Batu Arang, Selangor Peristiwa : Pemogokan yang paling besar 33. Rajah di atas menunjukkan satu pemogokan besar yang berlaku di Selangor. Apakah tujuan pemogokan tersebut ? A Mendapatkan sokongan penuh pekerjapekerja lombong B Melumpuhkan ekonomi dan menentang pendudukan Jepun C Menunjukkan pengaruh pertubuhan kepada kerajaan tempatan D Melumpuhkan ekonomi supaya rakyat hilang kepercayaan terhadap kerajaan 34. Apakah kerjasama yang diberikan oleh kerajaan British kepada Parti Komunis Malaya ( PKM ) semasa pendudukan Jepun ? I Membekalkan kelengkapan perang II Mendirikan Sekolah Latihan Khas 101 III Menyediakan kemudahan perhubungan IV Membebaskan tahanan politik berhaluan kiri A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Pak Mat tinggal di sebuah kampung di pinggir hutan. Beliau didatangi komunis untuk memujuknya menjadi ahli Parti Komunis Malaya 35. Pak Mat dalam petikan di atas menolak pelawaan itu kerana A beliau keberatan untuk bergiat dalam politik B komunis menggunakan kekerasan C ideologi komunis bertentangan dengan ajaran Islam D Inggeris memberi perlindungan kepada orang Melayu

31. Dua karya di atas yang berkaitan dengan komunis merupakan tulisan Karl Marx. Apakah ideologi perjuangan komunis ? A Masyarakat tanpa kelas diwujudkan B Dasar perindustrian dikecam C Dasar imperialis dilaksanakan D Kewujudan Tuhan ditolak 32. Apakah janji Parti Komunis Malaya ( PKM ) yang menarik minat rakyat Tanah Melayu menyertai pertubuhan tersebut semasa darurat ? A Membebaskan negara daripada cengkaman penjajah B Meningkatkan taraf hidup rakyat C Mewujudkan perpaduan antara kaum D Menyusun semula sistem pemerintahan 5

Membakar ladang getah Memusnahkan landasan kereta api 36. Maklumat di atas merujuk kepada tindakan komunis semasa darurat. Apakah kesan tindakan tersebut ? A Melumpuhkan ekonomi B Menakutkan orang awam C Memutuskan perhubungan D Memecahbelahkan penduduk 37. Undang-undang yang termaktub dalam UndangUndang Darurat ialah I memagar kawasan kampung baru II perintah berkurung dari jam 6.00 pagi hingga 6.00 petang III menahan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat dengan kegiatan komunis IV membenarkan pasukan keselamatan menggeledah rumah kediaman A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 38. Pasukan Home Guard ditubuhkan oleh British semasa darurat. Apakah tujuan pembentukan pasukan tersebut ? A Membina kampung baru B Menjaga keamanan kampung C Mengawasi ladang-ladang bangsa Eropah yang terdapat di pinggir kampung D Menghalang pihak komunis daripada memiliki bekalan makanan, ubatan, dan alat senjata

Tahun 1957 1960

Peristiwa Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan Darurat diisytiharkan tamat

39. Jadual di atas menunjukkan kemerdekaan Tanah Melayu sebelum tamatnya darurat. Apakah kesan peristiwa tersebut terhadap PKM ? A Meminta perundingan B Membubarkan MRLA C Menjadi semakin lemah D Memulakan pemberontakan Anggota PKM : Saya menyerah diri. Pegawai British : Kamu dibenarkan hidup bebas tanpa sebarang hukuman 40. Dialog di atas menerangkan keadaan di Tanah Melayu pada akhir zaman darurat. Rancangan British yang manakah berjaya mewujudkan keadaan seperti di atas ? A Perang saraf B Rancangan Briggs C Gerakan Kelaparan D Rundingan Baling

Disediakan oleh: . (SITI NAIMAH BT ABU BAKAR) Guru Matapelajaran Sejarah

Disemak oleh: . (NORASHIKIN BT ISMAIL) Ketua Panitia Sejarah

Disahkan oleh: (EN. HASSAN BIN ISMAIL) Guru Kanan Kemanusiaan