Anda di halaman 1dari 13

TUJUAN PEMBELAJARAN :

1. 2. 3. 4.

Mempelajari cara pengoperasian mesin . Mencanai permukaan bongkah logam . Mencanai dan mendapatkan saiz bongkah yang telah ditetapkan. Mempelajari cara mendapatkan ketepatan pencanaian.

Tujuan mesin pencanai permukaan ini digunakan untuk mencanai permukaan bongkah logam dan mencari ketepatan pengukuran, ia beroperasi dengan meja kerja menggerakkan benda kerja manakala roda pencanai berputar pada kedudukan yang tetap. Kertas kerja ini menerangkan langkah-langkah mencanai permukaan bongkah logam.

MESIN PENCANAI PERMUKAAN

WORK PIECE

LANGKAH KESELAMATAN

SEBELUM MENGGUNAKAN MESIN 1. Pastikan mesin boleh berfungsi dan dalam keadaan yang selamat. 2. Pastikan langkah S.O.P mesin difahami sebelum memulakan kerja. 3. Pastikan pakaian yang dipakai sesuai untuk mengoperasikan mesin. 4. pastikan meja kerja, sistem magnatik, sistem hidraulik berfungsi dengan baik. 5. Jangan bergurau senda berdekatan mesin.

SEMASA MENGGUNAKAN MESIN 1. Pastikan penutup hidung dipakai(mask) dalam keadaaan yang kemas dan selesa. 2. Patuhi langkah kerja untuk memesin benda kerja seperti yang telah digariskan pengajar. 3. Pastikan jarak stopper dilaraskan mengikut kesesuaian pemesinan. 4. Jangan bergurau senda sewaktu menjalankan operasi pencanaian. 5. Peastikan benda kerja dicengkam kemas oleh meja menggunakan sistem magnatik. 6. Semasa melakukan proses touching, pastikan roda canai dalam keadaan berpusing (on). 7. Pastikan nilai hantaran yang dimasukan sesuai dengan keadaan pencanaian dan sesuai dengan kedudukan mata roda pencanaian. 8. Pastikan coolant dihidupkan semasa operasi dijalankan.

SELEPAS MENGGUNAKAN MESIN 1. Pastikan roda pencanai dan sisitem magnatik pada meja dihentikan(off) sebelum benda kerja dikeluarkan dari mesin. 2. Pastikan semua suiz pada mesin ditutup(off). 3. Bersihkan mesin dan periksa jika terdapat kerosakan pada mesin. 4. Laraskan sifar pada semua skala untuk memudahkan operasi pemesinan akan datang.

BAHAN DAN PERALATAN:

1. 2. 3. 4. 5.

Mesin canai permukaan dan peralatan. Bongkah segi empat keluli lembut. Vernier caliper dan mikrometer. Parallel. Cry stone.

LANGKAH KERJA

BIL 1.

GAMBARAJAH Cara menghidupkan mesin.

LANGKAH KERJA

i) Main Circuit Breaker yang berada di belakang mesin pencanai permukaan dihidupkan.

ii) Electric Circuit Breaker Switch pada mesin pencanai permukaan dihidupkan ( ON ).

iii) Butang emergency dilepaskan butang.

iv) Start Hydraulic Pump dihidupkan dengan memusingkan ke arah kanan butangnya ditekan.

2.

langkah kerja wheel dressing

i) Diamond Dresser diletakkan pada kedudukan tengah ragum magnet.

ii) Magnetic Chuck Switch dipusingkan ke kanan bagi menghasilkan daya magnetik.

iii) Wheel dihidupkan dengan memusingkan butang ke arah kanan dan ditekankan.

iv) Dekatkan Diamond Dresser dengan menurunkan roda pencanai kira kira 5 mm daripada Mata Diamond Dresser. v) Kemudian, roda Pencanai diturunkan secara manual sehingga parameter roda pencanai menyentuh dengan Mata Diamond Dresser. Selepas itu, skala pada Dial Vertical Feed Handwheel ziro set.

vi) Diamond Dresser dijarakkan dengan roda pencanai.kemudian, butang Coolant dhidupkan dengan memusingkan ke arah kanan dan ditekankan. Pastikan kedalaman dressing (0. 0150.025) diturunkan pada Dial Vertical Feed Handwheel. Selepas itu meja mesin digerakkan ke arah menegak dengan kadar suapan meja yang seragam. Langkah diulang sehingga bunga api tidak dihasilkan.

vi)

Butang Spindle Wheel dan Butang Coolant dipadamkan.

vii)

Kemudian, Diamond Dresser dijarakkan dengan roda pencanai.

viii)

Magnetic Switch dipadamkan dan Diamond Dresser dialihkan.

3.

Langkah kerja mencanai permukaan

i)

Jarakkan 20 40 mm mata pemotong roda pencanai daripada sisi dan hadapan / belakang benda kerja.

ii)

Parallel digunakan bagi menentukan kelurusan benda kerja pada meja ragum dan seterusnya dicengkamkan pada ragum magnet.

iii)

Power, Hydraulic Pump, dan Suis Spindal Roda Pencanai dibukakan.

iv)

Bawa roda pencanai ke bahagian hujung tengah permukaan benda kerja dan lakukan proses touching.

v)

Feed Knob dipusingkan secara perlahan-lahan dan Knob dihentikan berpusing apabila spark dan bunyi terhasil, ziro set dilakukan.

vi)

Bawa roda melalui permukaan benda kerja untuk memastikan permukaan sama rata dan tangen mata pencananai berada ditengah benda kerja.

vii) Jarakkan semula mata pencanai pada benda kerja dengan setengah pusingan Feed Knob.

viii) Kemudian, kadar suapan meja mesin ke kiri / ke kanan secara automatik dilaraskan dengan melaraskan stopper.

ix) Apabila selesai melaraskan pegerakan, tekan butang merah yang akan memberhentikan meja disebelah kanan.

x) Pusingkan Feed Knob kepada keadaan ziro set kembali dan butang coolant dihidupkan.

xi) Pusingkan butang menggerakkan meja secara automatik kesebalah kiri dan meja akan bergerak secara automatik seperti mana yang telah dilaraskan.

xi) Proses mencanai permukaan di mulakan. Proses mencanai dilakukan sehingga hampir dengan ukuran yang ditetapkan. Untuk mendapatkan nilai yang tepat, proses penyudahan dilakukan bagi mencanai baki ukuran. Nilai suapan di masukkan apabila roda pencanai tiba di hujung benda kerja (pada keadaan bebas).

xii) Pencanai penyudahan dilakukan (finishing). Kedalaman mencanai disetkan 0.005 mm 0.010 mm untuk melakukan mencanai penyudahan. Roda pencanai dioperasikan melalui benda kerja 2 3 kali tanpa pemotongan sehingga bunga api berhenti.

4.

Proses menghentikan mesin dan Mengeluarkan benda kerja dari mesin.

i) Butang merah ditekan bagi memberhentikan meja disebelah kanan. ii) Butang Spindle Wheel dan Butang Coolant dipadamkan. iii) Naikkan roda pencanai menjauhi benda kerja.

iv) Magnetic Switch dipadamkan dan benda kerja dialihkan.

v) Butang emergency ditekan.

vi) Electric Circuit Breaker Switch pada mesin pencanai permukaan dimatikan ( off ).

vii) Main Circuit Breaker yang berada di belakang mesin pencanai permukaan dimatikan ( off ).

PENILAIAN TUGAS

PENGHASILAN PRODUK 1. Membuat persediaan pada benda kerja.(burr dan karat dibuang) 2. Membuat persediaan pada mesin sebelum operasi (memeriksa coolant dan roda canai) 3. Semua peralatan diguna dan dijaga dengan baik. 4. Ukuran pada benda kerja diambil dengan cara yang betul.

PROSES KERJA 1. 2. 3. 4. 5. Mengikut cara kerja yang ditetapkan pengajar. Berkerja dengan cermat dan berhati- hati. Memakai pakaian dan cara kerja yang betul semasa bekerja. Menggunakaan alat yang sesuai semasa berkerja. Mengikut pemesinan masa yang ditetapkan.

SIKAP 1. 2. 3. 4. 5. Sabar semasa menunggu giliran mesin. Menepati masa yang ditetapkan oleh pengajar untuk menyelesaikan benda kerja. Tidak gopoh semasa menjalankan proses ujuan pengukuran pada benda kerja. Berwaspada pada persekitaran berhabuk dengan memakai penutup hidung(mask). Menjaga kebersihan mesin dengan membersihkannya setiap kali selesai menggunakannya.

KESELAMATAN 1. Tingkap pada workshop dibuka semasa operasi dijalankan untuk tujuan pengudaraan. 2. Menyediakan lampu/ sistem pencahayaan yang baik pada workshop. 3. Keadaan pakaian yang bersih, kemas dan betul. 4. kerja dilakukan mengikut cara yang betul. 5. Mematuhi semua langkah keselamatan yang telah ditetapkan didalam bengkel.