IPG Kampus Raja Melewar Seremban, Negeri Sembilan SENARAI SEMAK PEMERHATIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ( P&P) PENDIDIKAN

JASMANI SEKOLAH RENDAH

TEMPAT KELAS BILANGAN MURID MASA NAMA GURU

: Padang Sekolah Sk Raja Perempuan Muzwin : 5 Dedikasi : 30 Orang : 7.30 Pagi hingga 8.30 pagi : En. Khairul Rizal Bin Saidi

No.

TAJUK 

ITEM Rancangan pengajaran harian (RPH) ……………………….. ………………………..

ADA

TIADA

CATATAN

1.

PERSEDIAAN 

Pembahagian kawasan.(kon)

‘ Warming-Up’

2.

PENDAHULUAN

Regangan.

Peraturan kelas.

……………………….. ………………………..

 Pembahagian kumpulan. Negeri Sembilan  Peraturan permainan 3. PENUTUP  Refleksi  .  ‘Warming-Down’ 5.. ……………………….......  Kesesuaian aktiviti (usia)  Alatan  4...IPG Kampus Raja Melewar Seremban....... PENGENALAN  Langkah-langkah dalam permainan.………………………....... PELAKSANAAN  Pakaian Interaksi  Keselamatan  …………. …………………….. ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful