PERKEMBANGAN KENDIRI

-PERSONALITI - KONSEP KENDIRI

Personaliti
• • • • Teori dan konsep Klasifikasi personaliti Faktor-faktor yang mempengaruhi personaliti Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran

Konsep Kendiri
• Teori dan pengertian konsep kendiri • Jenis konsep kendiri • Faktor-faktor yang mempengaruhi perbentukan konsep kendiri • Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran

PERSONALITI .

• Para pengkaji bersepakat menyatakan bahawa personaliti merupakan ciri dinamik dan tersusun yang dimiliki oleh indidvidu secara unik. • Personaliti merupakan gabungan daripada berbagai sifat dan konsep kendiri seseorang. .Teori dan Konsep • Perkataan personaliti berasal daripada bahasa Latin iaitu daripada perkataan “persona” yang membawa maksud topeng.

.Tafsiran Personaliti • Alder (1948) : Personaliti merupakan gaya hidup seseorang individu. • Crow dan Crow (1983) : Personaliti seseorang adalah perwatakan fizikal. • Mischel (1981) : Menghuraikan personaliti sebagai susunan pola-pola tingkah laku manusia yang diaplikasi dalam situasi kehidupannya. corak pertuturan dan daya penarik dalam dirinya.

Klasifikasi Personaliti .

Mempunyai ciri Ekstoveit dan Introvet . sensitif. mudah bercakap 2.Aktif.Sifat pemalu. Ambivet . Ekstroveit . pasif 3.Menumpukan aspek dalaman .Menurut Carl Jung (1923) terdapat tiga jenis personaliti iaitu : 1. rileks.Lebih kepada dunia luaran dari dalaman . Introvet .

Teori Perkembangan Kendiri .

Peringkat dubul • Umur: 18 bulan – 3 tahun • Pada peringkat ini sudah mampu menguasai fungsi biologi iaitu membuang najis.Teori Psikoanalisis Peringkat oral/ mulut • Peringkat ini adalah tertumpu kepada bayi yang berumur antara 0-18 bulan. . • Keseronokan dan kepuasan bayi tersebut boleh dicapai melalui mulut. • Pada peringkat ini lebih kepada rangsangan melalui dubur.

Peringkat kubul • Umur: 3. • Teori psikoanalisis berpendapat bahawa pada masa ini kanak-kanak lebih kepada organ jantinanya.6 tahun. . Peringkat latency • Umur: 6 hingga baligh • Pada masa ini pemikiran seksual mula berkembangan. • Maksudnya kanak-kanak mula mengalihkan perasaan kasih sayangnya kepada orang lain selain daripada ibubapanya. • Ini dapat dibuktikan dengan kanak-kanak pada peringkat umur ini sering memegang organ jantinanya.

• Lebih banyak tentang oreintasi seksual untuk peringkat genitial ini.Peringkat genital • Umur: selepas baligh hingga dewasa. . • Maksudnya remaja mula tertarik dan menaruh minat terhadap rakan sebaya yang berlainan jantina.

Teori Trait .

Teori Trait Raymond Catell . • Terbahagi kepada 3 iaitu: 1. Teori Trait Gordon Allport. 2. Personaliti. bentuk badan dan perlakuan.• Teori ini memperihalkan personaliti seseorang berdasarkan sifat dan tingkah laku. 3.

bertenaga agresif dan berani • Ektomof – Kurus. Personaliti. pendiam dan lembut – Pendiam. Bentuk Badan dan Perlakuan . pemalu tetapi cerdik. beremosi.• Endomof – Berbadan gemuk dan bulat – Periang. keras dan kuat – Tegas. kuat makan dan tenang • Mesomorf – Tubuh tegap.

Kesabaran .Induvidu yang mengorganisasikan dirinya kepada satu pengaruh yang sangat kuat • Trait Pusat . kemurungan dan ketegasan berpengaruh pasa situasi terhad • Trait Sekunder .Teori Trait Gordan Allport Trait merupakan sifat semulajadi yang mengawal tingkah laku.Sifat yang mengawal manusia secara spesifik dan tidak ketara. kejujuran. . • Trait Kardinal .

• Menghasilkan 16 PF (Personal Factor) atau trait sumber yang merupakan sifat yang tidak dapat dilihat secara jelas tetapi boleh dikenalpasti melalui kaedah analisi faktor.Teori Trait Raymond Catell • Menyifatkan personaliti sebagai gabungan beberapa trait • Menyatakan personaliti merupakan sesuatu yang membenarkan kita membuat ramalan. .

Teori Humanistik .

Personaliti manusia ditentukan oleh keinginan dan kehendak seseorang individu • Menurut Maslow selagi keperluan kekurangan belum dipenuhi. .• Melihat manusia sebagai insan yang baik dan murni • Roger 1959. • Selepas manusia mencapai keperluan tersebut.Pengalaman individu berperanan menentukan personaliti seseorang. individu kurang bermotivasi untuk mencapai keperluan utama. manusia akan mencari keperluan keselamatan hidup. • Maslow 1968.

Teori Behaviourisme .

Pakar behaviourisme mengandaikan: • Tingkah laku manusia dipelajari melalui proses perkaitan • Manusia cenderung kepada keseronokan • Tingkah laku ditentukan oleh persekitaran Pakar percaya bahawa tingkah laku berpunca daripada interaksi manusia dan persekitaran. pengalaman masa lampau dan kini akan mempengaruhi personaliti seseorang .

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Konsep Kendiri .

Pengaruh sosiobudaya . • Faktor Pengalaman Awal .pola genetik pada persenyawaan akan mempengaruhi perkembangan personaliti individu.Pengaruh keluarga .Pemakanan .Peranan Media .• Faktor Kebakaan .Latar belakang sekolah .

Implikasi terhadap Pengajaran dan Pembelajaran .

. • Bagi yg berciri ekstrovert guru digalakkan melakukan perbincangan . • Memberi pujian kpd mereka yg introvert kerana dapat mendorong mereka bersifat yakin dan berusaha dgn lebih gigih. • Mengadakan bengkel motivisi dapat mencungkil bakat pelajar dan prestasi pelajar supaya mereka mempunyai personaliti yg berbeza.• Guru boleh mengunakan teknik inkuiri bagi pelajar yang bersifat berdikari iaitu dengan bertanya soalan yang dapat membangkitka perasaan ingin tahu pelajar • Teknik penerangan boleh dilakukan bagi pelajar yang bersifat bergntung kpd org lain. Ini dapat menimbulkan rasa minat untuk belajar bersungguh-sungguh.

KONSEP KENDIRI .

Teori dan Pengertian Konsep Kendiri • Kendiri meliputi keseluruhan perkembangan personaliti seseorang individu. konsep kendiri sebagai suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehanya. . • Carl Roger 1950.

Konsep kendiri negatif .Konsep kendiri positif .Jenis Konsep Kendiri • Terdapat dua bahagian iaitu: .

• Mudah bersosialosasi dengan orang lain. • Mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri. .Konsep Kendiri Positif • Mempunyai personaliti yang harmonis dan seimbang. • Bersifat tenang dan penuh ketabahan apabila menghadapi cabaran. • Berasa bangga diri sendiri dan berani mencuba.

• Tidak suka mendengar atau menerima pendapat orang lain. • Kurang keyakinan diri dan tidak berani mencuba. • Sentiasa menunjuk wajah muram dan masam muka.Konsep Kendiri Negatif • Sahsiah tidak seimbang dan mempunyai kompleks rendah diri. • Pasif dan tidak suka bergaul atau bekerjasama dengan orang lain. .

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Konsep Kendiri .

Emosi mempengaruhi perasaan. Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan tingkah laku. Kebudayaan mempengaruhi persepsi diri dan persepsi orang lain terhadapnya. • Status sosial keluarga mempengaruhi pembentukan sahsiah sesesorang .• • • • • • Pengaruh baka ke atas ciri-ciri fizikal serta kecerdasan. Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan. • Pengaruh sekolah yang mengubah tingkah laku sesuai dengan aspirasi kumpulan sebaya atau gurunya. Bentuk tubuh badan mempengaruhi sahsiah.

Implikasi terhadap Pengajaran dan Pembelajaran .

• Pelajar mempunyai konsep kendiri yang menetukan nilai positif dan nilai negatif dalam setiap perkara bagi diri mereka. • Konsep kendiri boleh berubah sekiranya keadaan persekitaran menggalakkan konsep kendiri. • Konsep kendiri mampu membentuk cara tersendiri dlm mengganggap kejayaan & kegagalan yang dialami • Pelajat yg gagal memiliki konsep kendiri sukar untuk menerima bahawa mereka boleh berjaya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful