PERKEMBANGAN KENDIRI

-PERSONALITI - KONSEP KENDIRI

Personaliti
• • • • Teori dan konsep Klasifikasi personaliti Faktor-faktor yang mempengaruhi personaliti Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran

Konsep Kendiri
• Teori dan pengertian konsep kendiri • Jenis konsep kendiri • Faktor-faktor yang mempengaruhi perbentukan konsep kendiri • Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran

PERSONALITI .

Teori dan Konsep • Perkataan personaliti berasal daripada bahasa Latin iaitu daripada perkataan “persona” yang membawa maksud topeng. • Personaliti merupakan gabungan daripada berbagai sifat dan konsep kendiri seseorang. . • Para pengkaji bersepakat menyatakan bahawa personaliti merupakan ciri dinamik dan tersusun yang dimiliki oleh indidvidu secara unik.

.Tafsiran Personaliti • Alder (1948) : Personaliti merupakan gaya hidup seseorang individu. • Mischel (1981) : Menghuraikan personaliti sebagai susunan pola-pola tingkah laku manusia yang diaplikasi dalam situasi kehidupannya. • Crow dan Crow (1983) : Personaliti seseorang adalah perwatakan fizikal. corak pertuturan dan daya penarik dalam dirinya.

Klasifikasi Personaliti .

rileks. pasif 3.Lebih kepada dunia luaran dari dalaman . Ambivet .Aktif. Introvet .Menurut Carl Jung (1923) terdapat tiga jenis personaliti iaitu : 1. mudah bercakap 2.Menumpukan aspek dalaman .Mempunyai ciri Ekstoveit dan Introvet . sensitif.Sifat pemalu. Ekstroveit .

Teori Perkembangan Kendiri .

• Keseronokan dan kepuasan bayi tersebut boleh dicapai melalui mulut. . • Pada peringkat ini lebih kepada rangsangan melalui dubur.Teori Psikoanalisis Peringkat oral/ mulut • Peringkat ini adalah tertumpu kepada bayi yang berumur antara 0-18 bulan. Peringkat dubul • Umur: 18 bulan – 3 tahun • Pada peringkat ini sudah mampu menguasai fungsi biologi iaitu membuang najis.

• Maksudnya kanak-kanak mula mengalihkan perasaan kasih sayangnya kepada orang lain selain daripada ibubapanya. • Ini dapat dibuktikan dengan kanak-kanak pada peringkat umur ini sering memegang organ jantinanya. • Teori psikoanalisis berpendapat bahawa pada masa ini kanak-kanak lebih kepada organ jantinanya.6 tahun.Peringkat kubul • Umur: 3. Peringkat latency • Umur: 6 hingga baligh • Pada masa ini pemikiran seksual mula berkembangan. .

Peringkat genital • Umur: selepas baligh hingga dewasa. • Lebih banyak tentang oreintasi seksual untuk peringkat genitial ini. . • Maksudnya remaja mula tertarik dan menaruh minat terhadap rakan sebaya yang berlainan jantina.

Teori Trait .

bentuk badan dan perlakuan. 3. 2. Teori Trait Gordon Allport. Personaliti. • Terbahagi kepada 3 iaitu: 1.• Teori ini memperihalkan personaliti seseorang berdasarkan sifat dan tingkah laku. Teori Trait Raymond Catell .

kuat makan dan tenang • Mesomorf – Tubuh tegap. Bentuk Badan dan Perlakuan . Personaliti. keras dan kuat – Tegas. beremosi.• Endomof – Berbadan gemuk dan bulat – Periang. bertenaga agresif dan berani • Ektomof – Kurus. pemalu tetapi cerdik. pendiam dan lembut – Pendiam.

.Kesabaran . • Trait Kardinal .Sifat yang mengawal manusia secara spesifik dan tidak ketara.Induvidu yang mengorganisasikan dirinya kepada satu pengaruh yang sangat kuat • Trait Pusat .Teori Trait Gordan Allport Trait merupakan sifat semulajadi yang mengawal tingkah laku. kejujuran. kemurungan dan ketegasan berpengaruh pasa situasi terhad • Trait Sekunder .

• Menghasilkan 16 PF (Personal Factor) atau trait sumber yang merupakan sifat yang tidak dapat dilihat secara jelas tetapi boleh dikenalpasti melalui kaedah analisi faktor.Teori Trait Raymond Catell • Menyifatkan personaliti sebagai gabungan beberapa trait • Menyatakan personaliti merupakan sesuatu yang membenarkan kita membuat ramalan. .

Teori Humanistik .

Personaliti manusia ditentukan oleh keinginan dan kehendak seseorang individu • Menurut Maslow selagi keperluan kekurangan belum dipenuhi. • Selepas manusia mencapai keperluan tersebut.Pengalaman individu berperanan menentukan personaliti seseorang. manusia akan mencari keperluan keselamatan hidup. • Maslow 1968.• Melihat manusia sebagai insan yang baik dan murni • Roger 1959. individu kurang bermotivasi untuk mencapai keperluan utama. .

Teori Behaviourisme .

Pakar behaviourisme mengandaikan: • Tingkah laku manusia dipelajari melalui proses perkaitan • Manusia cenderung kepada keseronokan • Tingkah laku ditentukan oleh persekitaran Pakar percaya bahawa tingkah laku berpunca daripada interaksi manusia dan persekitaran. pengalaman masa lampau dan kini akan mempengaruhi personaliti seseorang .

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Konsep Kendiri .

• Faktor Kebakaan .Pengaruh keluarga .Pengaruh sosiobudaya .Pemakanan .Peranan Media . • Faktor Pengalaman Awal .Latar belakang sekolah .pola genetik pada persenyawaan akan mempengaruhi perkembangan personaliti individu.

Implikasi terhadap Pengajaran dan Pembelajaran .

Ini dapat menimbulkan rasa minat untuk belajar bersungguh-sungguh.• Guru boleh mengunakan teknik inkuiri bagi pelajar yang bersifat berdikari iaitu dengan bertanya soalan yang dapat membangkitka perasaan ingin tahu pelajar • Teknik penerangan boleh dilakukan bagi pelajar yang bersifat bergntung kpd org lain. . • Memberi pujian kpd mereka yg introvert kerana dapat mendorong mereka bersifat yakin dan berusaha dgn lebih gigih. • Mengadakan bengkel motivisi dapat mencungkil bakat pelajar dan prestasi pelajar supaya mereka mempunyai personaliti yg berbeza. • Bagi yg berciri ekstrovert guru digalakkan melakukan perbincangan .

KONSEP KENDIRI .

. konsep kendiri sebagai suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehanya. • Carl Roger 1950.Teori dan Pengertian Konsep Kendiri • Kendiri meliputi keseluruhan perkembangan personaliti seseorang individu.

Konsep kendiri positif .Konsep kendiri negatif .Jenis Konsep Kendiri • Terdapat dua bahagian iaitu: .

• Berasa bangga diri sendiri dan berani mencuba. • Mudah bersosialosasi dengan orang lain. . • Mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri.Konsep Kendiri Positif • Mempunyai personaliti yang harmonis dan seimbang. • Bersifat tenang dan penuh ketabahan apabila menghadapi cabaran.

• Tidak suka mendengar atau menerima pendapat orang lain. • Pasif dan tidak suka bergaul atau bekerjasama dengan orang lain. • Sentiasa menunjuk wajah muram dan masam muka.Konsep Kendiri Negatif • Sahsiah tidak seimbang dan mempunyai kompleks rendah diri. . • Kurang keyakinan diri dan tidak berani mencuba.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Konsep Kendiri .

• Pengaruh sekolah yang mengubah tingkah laku sesuai dengan aspirasi kumpulan sebaya atau gurunya. Emosi mempengaruhi perasaan. Bentuk tubuh badan mempengaruhi sahsiah. Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan.• • • • • • Pengaruh baka ke atas ciri-ciri fizikal serta kecerdasan. Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan tingkah laku. • Status sosial keluarga mempengaruhi pembentukan sahsiah sesesorang . Kebudayaan mempengaruhi persepsi diri dan persepsi orang lain terhadapnya.

Implikasi terhadap Pengajaran dan Pembelajaran .

• Pelajar mempunyai konsep kendiri yang menetukan nilai positif dan nilai negatif dalam setiap perkara bagi diri mereka. • Konsep kendiri boleh berubah sekiranya keadaan persekitaran menggalakkan konsep kendiri. . • Konsep kendiri mampu membentuk cara tersendiri dlm mengganggap kejayaan & kegagalan yang dialami • Pelajat yg gagal memiliki konsep kendiri sukar untuk menerima bahawa mereka boleh berjaya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful