PERKEMBANGAN KENDIRI

-PERSONALITI - KONSEP KENDIRI

Personaliti
• • • • Teori dan konsep Klasifikasi personaliti Faktor-faktor yang mempengaruhi personaliti Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran

Konsep Kendiri
• Teori dan pengertian konsep kendiri • Jenis konsep kendiri • Faktor-faktor yang mempengaruhi perbentukan konsep kendiri • Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran

PERSONALITI .

• Personaliti merupakan gabungan daripada berbagai sifat dan konsep kendiri seseorang.Teori dan Konsep • Perkataan personaliti berasal daripada bahasa Latin iaitu daripada perkataan “persona” yang membawa maksud topeng. . • Para pengkaji bersepakat menyatakan bahawa personaliti merupakan ciri dinamik dan tersusun yang dimiliki oleh indidvidu secara unik.

corak pertuturan dan daya penarik dalam dirinya. • Crow dan Crow (1983) : Personaliti seseorang adalah perwatakan fizikal. • Mischel (1981) : Menghuraikan personaliti sebagai susunan pola-pola tingkah laku manusia yang diaplikasi dalam situasi kehidupannya. .Tafsiran Personaliti • Alder (1948) : Personaliti merupakan gaya hidup seseorang individu.

Klasifikasi Personaliti .

rileks.Sifat pemalu. mudah bercakap 2.Menumpukan aspek dalaman .Aktif.Mempunyai ciri Ekstoveit dan Introvet .Lebih kepada dunia luaran dari dalaman . Introvet .Menurut Carl Jung (1923) terdapat tiga jenis personaliti iaitu : 1. sensitif. Ekstroveit . Ambivet . pasif 3.

Teori Perkembangan Kendiri .

• Keseronokan dan kepuasan bayi tersebut boleh dicapai melalui mulut. Peringkat dubul • Umur: 18 bulan – 3 tahun • Pada peringkat ini sudah mampu menguasai fungsi biologi iaitu membuang najis. • Pada peringkat ini lebih kepada rangsangan melalui dubur. .Teori Psikoanalisis Peringkat oral/ mulut • Peringkat ini adalah tertumpu kepada bayi yang berumur antara 0-18 bulan.

• Maksudnya kanak-kanak mula mengalihkan perasaan kasih sayangnya kepada orang lain selain daripada ibubapanya.6 tahun. • Ini dapat dibuktikan dengan kanak-kanak pada peringkat umur ini sering memegang organ jantinanya.Peringkat kubul • Umur: 3. . Peringkat latency • Umur: 6 hingga baligh • Pada masa ini pemikiran seksual mula berkembangan. • Teori psikoanalisis berpendapat bahawa pada masa ini kanak-kanak lebih kepada organ jantinanya.

. • Lebih banyak tentang oreintasi seksual untuk peringkat genitial ini.Peringkat genital • Umur: selepas baligh hingga dewasa. • Maksudnya remaja mula tertarik dan menaruh minat terhadap rakan sebaya yang berlainan jantina.

Teori Trait .

3. Teori Trait Gordon Allport. Teori Trait Raymond Catell . 2.• Teori ini memperihalkan personaliti seseorang berdasarkan sifat dan tingkah laku. • Terbahagi kepada 3 iaitu: 1. Personaliti. bentuk badan dan perlakuan.

beremosi. pendiam dan lembut – Pendiam.• Endomof – Berbadan gemuk dan bulat – Periang. keras dan kuat – Tegas. Personaliti. bertenaga agresif dan berani • Ektomof – Kurus. Bentuk Badan dan Perlakuan . pemalu tetapi cerdik. kuat makan dan tenang • Mesomorf – Tubuh tegap.

Induvidu yang mengorganisasikan dirinya kepada satu pengaruh yang sangat kuat • Trait Pusat . .Teori Trait Gordan Allport Trait merupakan sifat semulajadi yang mengawal tingkah laku.Sifat yang mengawal manusia secara spesifik dan tidak ketara. • Trait Kardinal .Kesabaran . kemurungan dan ketegasan berpengaruh pasa situasi terhad • Trait Sekunder . kejujuran.

• Menghasilkan 16 PF (Personal Factor) atau trait sumber yang merupakan sifat yang tidak dapat dilihat secara jelas tetapi boleh dikenalpasti melalui kaedah analisi faktor. .Teori Trait Raymond Catell • Menyifatkan personaliti sebagai gabungan beberapa trait • Menyatakan personaliti merupakan sesuatu yang membenarkan kita membuat ramalan.

Teori Humanistik .

• Melihat manusia sebagai insan yang baik dan murni • Roger 1959.Personaliti manusia ditentukan oleh keinginan dan kehendak seseorang individu • Menurut Maslow selagi keperluan kekurangan belum dipenuhi. . manusia akan mencari keperluan keselamatan hidup. • Maslow 1968.Pengalaman individu berperanan menentukan personaliti seseorang. • Selepas manusia mencapai keperluan tersebut. individu kurang bermotivasi untuk mencapai keperluan utama.

Teori Behaviourisme .

Pakar behaviourisme mengandaikan: • Tingkah laku manusia dipelajari melalui proses perkaitan • Manusia cenderung kepada keseronokan • Tingkah laku ditentukan oleh persekitaran Pakar percaya bahawa tingkah laku berpunca daripada interaksi manusia dan persekitaran. pengalaman masa lampau dan kini akan mempengaruhi personaliti seseorang .

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Konsep Kendiri .

Peranan Media .Pemakanan .Pengaruh sosiobudaya . • Faktor Pengalaman Awal .pola genetik pada persenyawaan akan mempengaruhi perkembangan personaliti individu.Pengaruh keluarga .Latar belakang sekolah .• Faktor Kebakaan .

Implikasi terhadap Pengajaran dan Pembelajaran .

. • Bagi yg berciri ekstrovert guru digalakkan melakukan perbincangan .• Guru boleh mengunakan teknik inkuiri bagi pelajar yang bersifat berdikari iaitu dengan bertanya soalan yang dapat membangkitka perasaan ingin tahu pelajar • Teknik penerangan boleh dilakukan bagi pelajar yang bersifat bergntung kpd org lain. • Memberi pujian kpd mereka yg introvert kerana dapat mendorong mereka bersifat yakin dan berusaha dgn lebih gigih. Ini dapat menimbulkan rasa minat untuk belajar bersungguh-sungguh. • Mengadakan bengkel motivisi dapat mencungkil bakat pelajar dan prestasi pelajar supaya mereka mempunyai personaliti yg berbeza.

KONSEP KENDIRI .

. • Carl Roger 1950. konsep kendiri sebagai suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehanya.Teori dan Pengertian Konsep Kendiri • Kendiri meliputi keseluruhan perkembangan personaliti seseorang individu.

Konsep kendiri positif .Konsep kendiri negatif .Jenis Konsep Kendiri • Terdapat dua bahagian iaitu: .

• Berasa bangga diri sendiri dan berani mencuba.Konsep Kendiri Positif • Mempunyai personaliti yang harmonis dan seimbang. • Mudah bersosialosasi dengan orang lain. . • Mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri. • Bersifat tenang dan penuh ketabahan apabila menghadapi cabaran.

• Kurang keyakinan diri dan tidak berani mencuba. . • Tidak suka mendengar atau menerima pendapat orang lain. • Pasif dan tidak suka bergaul atau bekerjasama dengan orang lain. • Sentiasa menunjuk wajah muram dan masam muka.Konsep Kendiri Negatif • Sahsiah tidak seimbang dan mempunyai kompleks rendah diri.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Konsep Kendiri .

Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan tingkah laku. Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan. • Status sosial keluarga mempengaruhi pembentukan sahsiah sesesorang . • Pengaruh sekolah yang mengubah tingkah laku sesuai dengan aspirasi kumpulan sebaya atau gurunya. Bentuk tubuh badan mempengaruhi sahsiah. Emosi mempengaruhi perasaan. Kebudayaan mempengaruhi persepsi diri dan persepsi orang lain terhadapnya.• • • • • • Pengaruh baka ke atas ciri-ciri fizikal serta kecerdasan.

Implikasi terhadap Pengajaran dan Pembelajaran .

• Konsep kendiri mampu membentuk cara tersendiri dlm mengganggap kejayaan & kegagalan yang dialami • Pelajat yg gagal memiliki konsep kendiri sukar untuk menerima bahawa mereka boleh berjaya.• Pelajar mempunyai konsep kendiri yang menetukan nilai positif dan nilai negatif dalam setiap perkara bagi diri mereka. • Konsep kendiri boleh berubah sekiranya keadaan persekitaran menggalakkan konsep kendiri. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful