Anda di halaman 1dari 6

DAYA TAMPUNG SUMBER ALAM SOALAN 1 (a) (b) (c) Apakah yang dimaksudkan dengan daya tampung sumber

alam? [5 markah] Mengapakah daya tampung pelbagai smber alam semakin merosot? [10 markah] Cadangkan lima langkah bukan perundangan yang boleh diambil bagi menjamin daya tampung sumber alam berterusan di sesebuah negara. [10 markah] (a)

Apakah yang dimaksudkan dengan daya tampung sumber alam? [5 markah] Judul isi jawapan. Keupayaan/kemampuan sesuatu sumber untuk menampung keperluan penduduk pada sesuatu masa/aras atau tempoh tertentu.Keupayaan ini bergantung kepada: Kuantiti dan kualiti stok sumber yang ada. Keupayaan teknologi untuk menjana dan membangunkan sumber alam. Pengurusan sumber yang cekap dan berterusan. Kawalan terhadap pertumbuhan penduduk.

CONTOH: Daya tampung sumber petroleum di Malaysia dijangka tamat pada tahun 2010. Daya tampung sumber hutan dijangka tamat pada tahun 2010. Daya tampung sumber hutan di Malaysia tidak lagi berupaya memenuhi permintaan sektor pembinaan. 5
(b) Mengapakah daya tampung pelbagai sumber alam semakin merosot? [12 markah] Judul isi jawapan 1 Kadar eksploitasi berlebihan tidak merancang mengikut tempoh masa. Contoh sumber hutan dan bijih timah . pengeluaran mengikut

2 Sumber yang sangat diperlukan/kebergantungan yang sangat tinggi kepada sumber berkenaan Belum ada sumber lain yang boleh mengganti kegunaannya seperti petroleum. 2 Kurangnya pengawasan dan langkah perundangan untuk melindungi sumber alam kawalselia yang lemah, perundangan yang longgar untuk melindungi sumber daripada penerokaan haram seperti sumber kayu balak. 2 Kurangnya amalan pemuliharaan/baik pulih sumber yang telah diteroka.Sumber dibiarkan rosak,contohnya sumber hutan dan tanah. 2 Kurangnya pendidikan dan kesedaraan tentang penjagaan sumber.Sumber alam dicemari seperti sumber air,udara dan tanah. 2 Kelemahan untuk mengawal pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang terlalu pesat tidak sepadan dengan kemampuan sumber alam untuk menampungnya.

2 (c) Cadangkan empat langkah bukan perundangan yang boleh diambil bagi menjamin daya tampung sumber alam berterusan di sesebuah negara. [8 markah] 1 Menjalankan usaha baik pulih seperti penanaman semula hutan,merawat air sungai yang tercemar untuk menjamin kebeterusan sumber tersebut. 2 Beralih kepada sumber-sumber pengganti agar tidak terlalu bergantung kepada sejenis sumber alam sahaja seperti memperluaskan penggunaan sumber tenaga alternatif-solar,biomass,tenaga hidro dll. 2 Mengiatkan kempen kesedaran seperti kempen kitar semula,kempen sungai,penjagaan sumber hutan menerusi agensi kerajaan,NGO,peranan media dll. kebersihan

2 Pendidikan alam sekitar sepanjang hayat bermula di peringkat sekolah rendah,menengah,IPT dan masyarakat umum tentang pentingnya menjaga kebeterusan atau kelestarian sumber.Pendidikan formal dan tidak formal. 2

SOALAN 2 (a) Takrifkan konsep daya tampung persekitaran fizikal? [3]

Markah MAKSUD: Keupayaan sesuatu sumber alam untuk menampung keperluan penduduk pada aras dan tempoh tertentu. CIRI: Daya tampung persekitaran fizikal atau sumber alam amat bergantung kepada: Kuantiti dan kualiti stok sumber yang ada. Keupayaan teknologi untuk menjana dan membangunkan sumber alam. Pengurusan sumber yang cekap dan berterusan. Kawalan terhadap pertumbuhan penduduk. CONTOH: Daya tampung sumber petroleum di Malaysia dijangka tamat pada tahun 2014. Daya tampung sumber hutan di Malaysia tidak lagi berupaya memenuhi permintaan sektor pembinaan. 1 1 atau 2

1 atau 2 Max 3

b) Huraikan perbezaan antara sumber alam yang boleh diperbaharui dengan sumber alam yang tidak boleh diperbaharui. Sumber alam boleh diperbaharui Sumber alam tidak boleh diperbaharui 1. Ada di mana-mana dan mudah Kewujudannya terhad di kawasan tertentu diperolehi seperti udara, air, tanih. sahaja seperti petroleum dan gas asli di medannya sahaja. 2. Boleh pupus tetapi boleh Habis, pupus dan tidak boleh diganti dipulihara/diganti semula seperti semula atau dipulihara seperti bijih timah hutan dan tanih. dan bijih besi 3. Boleh dihasilkan/kewujudannya Kewujudannya dalam jangkamasa yang dalam jangkamasa yang singkat lama seperti petroleum dan arang batu seperti hutan melalui penanaman mengambil masa jutaan tahun. semula. 3 isi x 2 markah = MAX 6 Markah.

[6] Markah 2

c) Bagaimanakah pertumbuhan penduduk yang pesat mempengaruhi kemerosotan daya tampung pelbagai jenis sumber alam di sesebuah kawasan?. [ 10 ] Judul Isi Jawapan Pertumbuhan penduduk yang pesat sememangnya boleh menyebabkan kemerosotan daya tampung pelbagai jenis sumber alam. Ini berlaku dengan cara mengeksploitasi/ mengguna sumber alam secara berlebihan dan tanpa kawalan : 1. Kemerosotan sumber-sumber makanan kuantiti dan kualiti sumber makanan seperti sumber pertanian dan perikanan terjejas. Eksploitasi terpaksa dibuat bagi menampung pertambahan penduduk yang ramai. 2. Kemerosotan sumber tanah - Tanah diteroka secara berlebihan untuk petempatan dan pertanian. Kesuburan tanih terjejas akibat kekerapan penanaman. Struktur tanih menjadi rosak seperti terhakis, cerunnya tidak stabil dan mudah runtuh. 3. Kemerosotan sumber hutan Hutan dinyahkan secara berleluasa bagi memenuhi permintaan penduduk yang semakin pesat untuk petempatan, tapakbina bandar,pelbagai kemudahan asas, kawasan pertanian dll. Kesannya seperti kemusnahan kepelbagaian biologi, habitat dan ekosistem. 4. Kemerosotan sumber-sumber mineral Sumber-sumber seperti petroleum dan gas asli, sumber logam boleh pupus kerana ia terpaksa dikeluarkan secara berlebihan untuk menampung keperluan penduduk. Pengeluaran dan penggunaan yang berlebihan membolehkan sesetengah sumber mineral habis di luar jangkaan. 2 A`

A
5. Kemerosotan sumber udara dan air bersih Kadar Pencemaran meningkat akibat pertambahan kenderaan, industri, sisa domestik, kumbahan yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. 6. Kemerosotan sumber marin akibat eksploitasi sumber perikanan secara berlebihan, kawalselia yang longgar, tumpahan minyak, pencemaran enfluen industri, sisa domestik dan kumbahan dll yang dialirkan ke laut. (Calon perlu menjelaskan proses untuk dapat 2m) Pemarkahan: Open Marking: Mana-mana 5 isi x 2 Markah = MAX 10 Markah. Panduan Pemarkahan: 1. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 3 2. Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi 2

Max 10

3. Isi dengan huraian mantap = 2 markah bagi setiap isi 4. Isi dengan huraian longgar dan contoh = 2 markah bagi setiap isi
d) Terangkan tiga langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan pertumbuhan penduduk di sesebuah negara. [6]

Judul Isi Jawapan Langkah-langkah untuk mengurangkan pertumbuhan penduduk: 1. Dasar Governan/kerajaan Dasar saiz keluarga kecil/menghadkan bilangan anak; seperti 1 keluarga 1 anak (China) atau 2 anak (Singapura). Mengenakan denda/kompaun, tidak memberikan keistimewaan seperti kemudahan pendidikan, kesihatan dll.

Markah

2. Program perancangan keluarga Pengurangan kelahiran dengan penggunaan pil perancang, menjarakkan kelahiran, teknik AUD, pengguguran, kempen saiz keluarga yang seimbang dll.

3. Meningkatkan had umur perkahwinan melewatkan usia berkahwin misalnya melepasi umur 20-an, bagi tujuan mengurangkan fertiliti/kesuburan.

4. Meningkatkan kerjaya wanita memperbanyakkan golongan wanita berkerjaya dan berpendidikan tinggi bagi tujuan melewatkan perkahwinan.

5. Meningkatkan taraf pendidikan penduduk kesedaran untuk mengimbangi kelahiran dengan kemampuan keluarga dan kos sara hidup, penerimaan program perancangan keluarga, tidak terlalu terkongkong dengan adat dan agama dll. Pemarkahan :Close Marking Mana-mana 3 isi terbaik x 2 Markah = 6 Markah Panduan Pemarkahan: 1. 2. 3. 4. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 3 Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi Isi dengan huraian mantap = 2 markah bagi setiap isi Isi dengan huraian longgar dan contoh = 2 markah bagi setiap isi

MAX 6

Anda mungkin juga menyukai