Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar

 

BORANG LAPORAN AKTIVITI PERSATUAN / KELAB PELAJAR
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

1.0

BUTIRAN PROGRAM
a) Nama Program

: _____________________________________________

b) Penganjur

: _____________________________________________

c) Dengan kerjasama

: _____________________________________________

d) Tarikh asal
Tarikh sebenar

: _____________________________________________
: _____________________________________________

e) Tempat asal
Tempat sebenar

: _____________________________________________
: _____________________________________________

f) Jumlah peserta (anggaran) : _____________________________________________
Jumlah peserta (sebenar) : _____________________________________________
*sila isikan borang kehadiran seperti di Lampiran A

CONTOH 

g) Perasmi (Nama Penuh & Jawatan) – jika ada
Pembukaan
: _____________________________________________
Penutup
: _____________________________________________
h) Jumlah pendapatan sebenar : RM _______________________
Jumlah perbelanjaan sebenar : RM _______________________
*seperti di dalam laporan kewangan

Dengan ini saya sertakan:
i) Gambar-gambar sepanjang aktiviti : (Lampiran B)
(sekurang-kurangnya 3 keping)
- Gambar semasa perasmian/penutup
- Gambar yang mempunyai banner/bunting
- Gambar-gambar sepanjang program berlangsung
j) Aturcara/buku program terkini : (Lampiran C)
k) Jawatankuasa Program yang sebenar : (Lampiran D)
*Sila senarai nama pelajar yang menjalankan tugas sahaja
l) Borang soal selidik program (sekurang-kurangnya 15 borang)
m) Borang ulasan penasihat (Lampiran E)

Sila tandakan
 

 
 
 
 

Peringatan : Laporan ini hendaklah dihantar ke JPPel dalam tempoh 1 bulan selepas
program berlangsung.

Disediakan oleh …………………….Kadir Ariffin (Pensyarah Psikologi. Sekian.0 PENGISIAN PROGRAM Bengkel/Seminar/Persidangan/Ceramah (jika ada/berkaitan) Contoh Ceramah/Forum 1 : Tajuk : Pemimpin Mahasiswa Sebagai “Role Model” Pembentang : i) Prof. UPM) Moderator : Puan Dayang Raihan Nokkman Pengarah. terima kasih. Institut Tadbir Negara 3.1 Kelebihan/kebaikan program 1) 2) 3) 4) 3. Nama : Penasihat/Pengetua (Cop rasmi jawatan) .0 KESIMPULAN 3.. Nama : Setiausaha Program/Ketua Pengarah Disemak oleh ……………………. Nama : Pengerusi/Presiden Kelab Disahkan oleh …………………….2 Permasalahan yang timbulan 1) 2) 3) 4) CONTOH PENUTUP Secara keseluruhannya program ini …………. Madya Dr.Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar   2. FEP UKM) iii) Saudara Jason Yong Yoon Chee (Pelajar Tahun 2.0 4. FSSK) ii) Saudara Wahdi Kuspian (Pelajar Tahun 3.

70 Tugas-tugas khas (photocopy/print dll) Lampiran 5 1488. PENDAPATAN Pendapatan Yang Diterima Peruntukan JPPel No. ANJURAN …………………………………….00 Sumbangan Syarikat 700. Lampiran Lampiran 1 Jumlah (RM) 461.00 Pengangkutan dan keselamatan Lampiran 3 80.00 JAKSA Kolej Jumlah (RM) 1000.80 Kebajikan dan penginapan Lampiran 2 288.00 CONTOH B.00 Jumlah Pendapatan 2500. .50 Jamuan Jumlah (RM) Jumlah Perbelanjaan 2845..Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar   LAPORAN KEWANGAN PROGRAM : …………………………………………………………………….……………………………… : A. Pastikan laporan kewangan dan program diasingkan. Rujukan Jumlah (RM) 500.20 Lebihan Pendapatan - Kurangan Pendapatan -345.00 Sumbangan Orang Persendirian 300.50 Pemasaran Lampiran 6 192.20 CATATAN: Laporan kewangan hendaklah disertakan RESIT-RESIT ASAL.70 Teknikal/Publisiti Lampiran 4 333. PERBELANJAAN Perkara No.

Matrik Tahun/Fakulti Tandatangan   CONTOH  .Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar   LAMPIRAN A SENARAI KEHADIRAN PESERTA Nama Program : ______________________________________________________________ Tarikh Program : ______________________________________________________________ Tempat Program : ______________________________________________________________ Anjuran Bil : ______________________________________________________________ Nama Penuh Peserta No.

Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar   *Senarai kehadiran peserta ini hendaklah diisi semasa program berlangsung dan tidak dibenarkan diisi/tandatangan bagi pihak peserta. LAMPIRAN E BORANG ULASAN PENASIHAT PERSATUAN Nama Penasihat : ______________________________________________________________ Nama Program : ______________________________________________________________ Tarikh Program : ______________________________________________________________ Tempat Program : ______________________________________________________________ ULASAN : ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Tandatangan ____________________________ Nama & Cop Jawatan .

terima kasih. .Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar       JABATAN PERKHIDMATAN PELAJAR BORANG PENILAIAN PROGRAM   Nama Program : ______________________________________________________________________ Tarikh Program : ______________________________________________________________________ Tempat Program : ______________________________________________________________________ MAKLUMAT PESERTA : Tandakan [ √ ] pada kotak yang berkenaan. 1) Jantina : Lelaki 2) Umur : Kurang 20 tahun 3) Bangsa : Melayu/Bumiputra 4) Tahun Pengajian : Satu (1) BIL A Perempuan 20-25 tahun 25-30 tahun Lebih 30 tahun Cina India Lain-lain Dua (2) Tiga (3) Empat (4) PERKARA PENGURUSAN KURSUS PENILAIAN Tidak Memuaskan                                     Amat Memuaskan  1) Urus setia /AJK 1 2 3 4 5 2) Kesesuaian Tempat Program 1 2 3 4 5 3) Pengisian Program 1 2 3 4 5 4) Keberkesanan Program Dengan Anda 1 2 3 4 5 5) Perjalanan Program Berjalan Lancar 1 2 3 4 5 6) Pencapaian Objektif Program 1 2 3 4 5 KOMEN / ULASAN / CADANGAN KESELURUHAN PROGRAM (Mesti Diisi) _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ (sila kembalikan borang ini kepada urus setia selepas kursus) Sekian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful