Anda di halaman 1dari 1

DEFINISI PENGUBAH Pengubah merupakan peranti yang memindahkan tenaga elektrikdari satu litar yang lain melalui konduktor-induktif

serta gegelungpengubah.Suatu semasa yang berbeza-beza dalam penggulunganpertama atau utama mewujudkan fluks di antara magnet di dalam teras pengubah dan seterusnya medan magnet yang berbeza-bezamelalui gegelung sekunder.Ini medan magnet yang berbeza-bezamendorong elektrik berkuat kuasa pelbagai (EMF), atau "voltan",dalam penggulungan sekunder. Kesan ini dikenali sebagaigandingan induktif. Jika beban disambung sekunder, arus akan mengalir dalamgegelung sekunder, dan tenaga elektrik akan dipindahkan dari litar primer melalui pengubah kepada beban. Dalam pengubah yang ideal, voltan teraruh dalam gegelung sekunder (Vs) adalahberkadaran dengan voltan primer (Vp) dan diberikan oleh nisbahbilangan lilitan sekunder (Ns) kepada bilangan lilitan di dalamprimer (Np) :