Anda di halaman 1dari 10

Domain Pembelajaran Muzik Estetika (Seni Muzik)

Disediakan oleh: Choy Wei Sheng Chong Siew Xin Chong Yan Yu Chong Yeh Tian

SENI

ESTETIKA

MUZI K

Syair Sajak

BAHAS A
Poetry Poem Pantun Pantun: Dondang Sayang Melaka Puisi: Lagu puisi

Dondang Sayang atau disebut juga

Dendang Sayang oleh orang Melaka. Nyanyian Dondang Sayang merupakan satu media atau satu cara untuk menyampaikan isi hati si penyanyi dengan lembut dan penuh mesra. Perasaan ini disampaikan dengan menggunakan pantun atau puisi klasik masyarakat Melayu Melaka.

Video

Definisi estetika
Menurut Kamus Perdana (1999) estetika

bermaksud cabang falsafah yang mengkaji konsep yang berkaitan dengan keindahan, cita rasa.
Seni muzik selalu berkaitan dengan

keindahan. Ilmu yang membahas tentang keindahan disebut estetis.


Mayesky (1990) menyatakan estetis

berkenaan pada suatu apresiasi bentuk keindahan dan perasaan haru atau

Pada seni muzik, keindahan dapat meliputi

dalam berbagai unsur muzik, misalnya keindahan estetika dalam muzik itu tergantung dari bagaimana seseorang itu dapat mencipta dan mengembangkan muzik itu sendiri.
Sesebuah lagu ataupun muzik yang baik

perlu kreatif, kritis, innovatif dan dapat memberi suatu kesan yang mendalam dalam hati dan perasaan bagi seseorang pendengar itu.

Aktiviti estetika dan kretiviti sememangnya

memberi peranan yang penting dalam perkembangan kanak-kanak.


Ini kerana aktiviti ini memberi peluang

untuk kanak-kanak menyampaikan perasaan, karya dan keupayaan mereka dalam pelbagai cara.

Isernberg (2001) menyatakan seni muzik

adalah satu sistem simbol yang boleh digunakan untuk menjana makna dan alat untuk pembelajaran.
Ini kerana aktiviti seni menyediakan ruang

untuk kanak-kanak mengeluarkan dan melahirkan perasaan tanpa bahasa, serta membantu kanak-kanak untuk meneroka pengetahuan akademik mereka.

Pendidikan muzik merangkumi aktiviti

menyanyi, pengalaman awal untuk memainkan percussion/perkusi, penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvasi, dan penghayatan muzik.
Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreativiti

selalu digunakan semasa pembelajaran bahasa, matematik dan lain-lain.

TERIMA KASIH!