PEMBUATAN TEMPE

I. TUJUAN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. ALAT DAN BAHAN
1. …………………………………………………….
2. …………………………………………………….
3. …………………………………………………..
4. …………………………………………………….
5. ……………………………………………………
6. ……………………………………………………
III. CARA KERJA
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. ………………………………………………………………………………………................................................................
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1V. HASIL PENGAMATAN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PERTANYAAN 1.V. Sebutkan mikroba yang digunakan dalam pembuatan tempe ! 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pembuatan tempe . Jelaskan peranan mikroba tersebut dalam pembuatan tempe ! 3.

.. …………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. CARA KERJA 1. 7....... 6.. …………………………………………………………………………………………........UJIAN PRAKTEK BIOLOGI (PEMBUATAN TELUR ASIN ) I. 5.... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... TUJUAN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... ALAT DAN BAHAN 1. ………………………………………………… III.. …………………………………………………. ………………………………………………….. HASIL PENGAMATAN ... 2........ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………… 6.... 4.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… II...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. 3.... IV. 3......... ………………………………………………… 5.

............................. Jelaskan tentang prinsip dasar pada pangawetan telur dengan pengasinan ! 2.......... PERTANYAANs 1. Sebutkan 2 cara pembuatan telur asin ! 3......…………………………………………………………………………............................................... …………………………………....................... Jelaskan ciri – ciri telur asin rebus yang baik ! ........................... V....................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................