PEMBUATAN TEMPE

I. TUJUAN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. ALAT DAN BAHAN
1. …………………………………………………….
2. …………………………………………………….
3. …………………………………………………..
4. …………………………………………………….
5. ……………………………………………………
6. ……………………………………………………
III. CARA KERJA
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. ………………………………………………………………………………………................................................................
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1V. HASIL PENGAMATAN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Faktor apa saja yang mempengaruhi pembuatan tempe . PERTANYAAN 1. Sebutkan mikroba yang digunakan dalam pembuatan tempe ! 2.V. Jelaskan peranan mikroba tersebut dalam pembuatan tempe ! 3.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. IV. 3. ALAT DAN BAHAN 1. 7..... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............UJIAN PRAKTEK BIOLOGI (PEMBUATAN TELUR ASIN ) I.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 6. 5.......... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. 2..... ………………………………………………… 5... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ …………………………………………………... ………………………………………………… III.. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.. 3.... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… II.. ………………………………………………… 6.... …………………………………………………. 4. TUJUAN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………. CARA KERJA 1. HASIL PENGAMATAN .....

....... …………………………………...........................................................................…………………………………………………………………………............... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... V..... Sebutkan 2 cara pembuatan telur asin ! 3.... PERTANYAANs 1...................................... Jelaskan tentang prinsip dasar pada pangawetan telur dengan pengasinan ! 2....................................... Jelaskan ciri – ciri telur asin rebus yang baik ! ...................