Susunan Pengurus MUI Pusat Jumat, 08 Mei 2009 14:04 I. DEWAN PENASEHAT Ketua : Prof. Dr. KH.

Tolchah Hasan Wakil Ketua : KH. Kafrawi Ridwan, MA Wakil Ketua : Letjen TNI (Purn) Ir. H. Azwar Anas, DDR. Wakil Ketua : Dr.dr. H. Tarmizi Taher Wakil Ketua : Drs. KH.A. Nazri Adlani Wakil Ketua : H. Chairul Tanjung Wakil Ketua : Hj. Aisyah Amini, SH, MH. Wakil Ketua : Drs. H. Irsyad Djuwaili Wakil Ketua : Ny. Hj. Mahfudzoh Ali Ubaid Sekretaris : Drs. H. Abdul Rosyad Saleh Sekretaris : Drs.H. Irfan, SH, MPd Sekretaris (ex officio) : Drs.H.M. Ichwan Sam Anggota : 1. Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si 2. Ir. H. M. Hatta Rajasa 3. Prof. Dr. H. Muhammad Nuh 4. Prof. Dr. Salim Segaf Al-Jufri 5. Dr. H.M. Maftuh Basyuni 6. Prof. Dr.H. Quraisy Shihab 7. Dr. KH. Hasyim Muzadi 8. Prof. Dr. Said Aqil Siradj 9. Prof. Dr. Asjmuni Abdurrahman 10. Drs. H. Bachtiar Chamsah 11. Dr.H. Sulastomo, MPH 12. Prof. Dr.Hj. Chamamah Suratno 13. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si 14. Dra. Hj. Siti Nurjanah Djohantini, M.M 15. Drs. H.A. Chalid Mawardi 16. H. Ismael Hasan, SH 17. Prof. Dr.H. Muardi Chatib 18. Dra. Hj. Asmah Syahroni 19. Prof. Dr. KH. Hasan Shohib 20. KH. Syuhada Bahri, Lc. 21. KH. Cholid Fadlullah, SH 22. H. Yudo Paripurno, SH 23. Hj. Aisyah Hamid Baidlowi 24. KH. Ir. Salahudin Wahid 25. KH. Bunyamin 26. KH. Abdurrahman Nawi 27. KH. Maktub Effendi 28. KH. Mahrus Amin 29. KH. Abdur Rasyid AS 30. Prof. Dr. Amir Syarifuddin 31. Drs. H.A. Mubarok 32. Drs. H. Rusydi Hamka 33. Dr. Hj. Suryani Thaher

Hj. Dr. Dr. Lc K e t u a : Drs.Fil. Abd. Dr. Lc K e t u a : Drs. Noor Ahmad Wkl Sekretaris Jenderal : Prof. Sahal Mahfudh Wakil Ketua Umum : Prof. Drs. H. MA 47. Slamet Effendy Yusuf. DR. Prof. Dr. H. H. Geys Ammar. Amany Lubis Bendahara Umum : Dra. M. Husni Rahim 51. Yunahar Ilyas. DEWAN PIMPINAN HARIAN Ketua Umum : K. Aisyah Girindra 35. Margiono 37. Hj. Umar Shihab K e t u a : Dr.Si Wkl Sekretaris Jenderal : Drs.34.A. Shomad Buchori 41. H. Marwan Saridjo 56. MM K e t u a : Prof. Hafidz Usman Sekretaris Jenderal : Drs. H. Dr. K e t u a : Dr. Kurdi Musthofa. Amidhan K e t u a : Dr.Si. Bachtiar Efendi 38. H. M. H. Ichwan Sam Wkl Sekretaris Jenderal : Drs. Rofiq Anwar 52. A. Zainut Tauhid Saadi. Hj.H. M. Sinansari Ecip. Dr.Nurhasan Zaidi 53.M. Dr. H. dr. KH. S. Prof. Dra. Hj. H. H. H. M. H. Prof. H. Prof. H. Muslim Nasution. H. H. Juniwati Maschjun Sofwan Bendahara : Drs.M. KH Abdullah Syukri Zarkasyi K e t u a : Prof. Nabilah Lubis 46. Cholil Ridwan. Dr. Prof. MH. Trisno Adi Tantiono 43. Dr. Anwar Sanusi Adiwijaya 50. KH. H. Hj. Dr. Muhyidin Junaidi. SH. MA 39. Drs. H. Prof. MBA . Amirsyah Tambunan Wkl Sekretaris Jenderal : Dr. H. H. Prof. Dr. MA Wkl Sekretaris Jenderal : Dr. Welya Safitri.Hj. H. SH 44. 45. M. Dr. Tengku Zulkarnain.Si 54. H. KH. Deding Ishak. Hamka Haq. Dr. KH. Miftah Faridh 40.Si K e t u a : KH. Azyumardi Azra 36.Si Wkl Sekretaris Jenderal : Dra. Basri Barmanda. Natsir Zubaidi Wkl Sekretaris Jenderal : Drs. Wahiduddin Addams. Dr. Din Syamsuddin K e t u a : KH Ma’ruf Amin K e t u a : Prof. KH. M. H. MA K e t u a : Dr. M. H. MBA K e t u a : Drs. Maman Abdurrahman 48. Ahmad Djunaidi. MA 55. Drs. Anwar Abbas. Dr. Djauhari Syamsuddin 42. Dr. Zaidan Djauhari 49. Dr. Tutty Alawiyah K e t u a : KH. Dr. Amrullah Ahmad. Bariroh Uswatun Hasanah II. Prof. Drs. KH. K e t u a : Drs. H. Hj. Prof.

M. MA 2. H. MA 10. Dr. H. MA 13. Dra. Drs. Drs. KH. H. KOMISI-KOMISI 1. H. Hj. MA 9. KH. Dr. KH. MA 24. Wakil Sekretaris : Dr. Nadratuzzaman Hosen. H. PhD Bendahara : Drs. Ma’rifat Iman KH Wakil Sekretaris : Drs. Hj. Ahmad Hasan Ridhwan 27. Komisi Fatwa Ketua : Prof. Dr. MA Wakil Ketua : Prof. Chunaini Saleh Bendahara : H. Fathurrahman Djamil. KH. MA 8. KH. Salman Manggalatung. KH. SH. Ghazalie Masroeri 4. 26. MA. Dr. Dr. SH. Dr. MA 31.Ag Sekretaris : Dr. Khuzaemah T. A. H. Muhammad Amin Suma. Drs. KH. M. Dr. H. Ridwan Ibrahim Lubis 20.Dr. H. Dr. 12. Isnawati Rais 25. H. KH. Asrorun Niam Sholeh. M. KH. Prof. MM Wakil Ketua : Dr.Ag 15. H. Najib. Anwar Hidayat. H. Syarifudin Abdul Mughni. Sutarmadi 6. Dr. MA. Asnawi Latief. Artani Hasbi 28. Munif Suratmaputra. Mursyidah Thahir. Drs. Malik Madani. SH.Si. Dr. Masyhuri Naim 3. Prof. Dr. H. Wakil Ketua : Prof. Dr. KH. KH. Abdurrahman Anwar. Dr. SH. KH.A. Syamsul Anwar 32. MA 7. MA. Chairunnisa. Ahmad Tholabi Kharlie . Sulhan. Ade Suherman 23. H. MA. Prof. MA III. Sholahudin Al-Aiyub. Dr. Hasanuddin AF. Drs. Dr. Tb. MA 30. Prof. Hj. Anwar Ibrahim 1. Fattah Wibisono. H. Drs. Hj.Bendahara : Dr. Nahar Nahrawi. Prof. Maulana Hasanudin. Muhammad Faiz. H. H. Suhairi Ilyas. M. KH. Dr. H. Faizah Ali Syibromalisi. Yanggo Wakil Ketua : Prof. KH. H. MA 5. H. Dr. Dr. SH 33. Syaifudin Amsir. MA 22. Dr. H. Zafrullah Salim. M. Prof. Sopa. Hamdan Rasyid 17. Abdurrahman Dahlan. MA 29. Dr. Dr. A.H. H. Wakil Sekretaris : Drs. Arwani Faishol 18. Dr. Imam Ad-Daraquthni. M. Hj. Tabri Ali Husein Bendahara : Dra. Aminudin Yakub. MA 16. Endang Mintarja 21.Hum 14. Dr. Umar Ibrahim. H. Drs. KH. Dr. MA Anggota : 1. H. Wakil Ketua : Drs. MA 11. KH. MA 19. H. Drs.

H. Ketua : H. H. Tb. Drs. MM 5. Dailami Firdaus.Si Wkl. Drs. Ir. Khalid al-Walid. SE. Mas’adi Sultoni. Fadliyah Parakasi. Drs.Ag Sekretaris : Drs.Ed 5. Lc. H. Aji Hermawan. Ketua : H. M.Si Wakil Sekretaris : Dr. M. MA Wakil Ketua : Prof. SE. Hj. Nuril Huda 38. M. Ahmad Syatori Ismail. Ketua : Dr. H. H. Dra. Syafrudin Amir. H. Prof. Lc 6. MBA Wkl. Dr. Prof. Drs. Hj. Hj. MBA Anggota : 1. Mukri Aji 37. Lc 2. Fadilah Suralaga. M. H. MA Wkl. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ketua : Prof. KH. Iing Solihin Noorgiana.Ag 6. MM 3. Rifqiyati Mujahid. Sekretaris : Ir. Khoirul Huda Basyir. Khowasyi Mandala. M. H. Hj. H. M.34. Drs. Abdullah Abdul Kadir. Kartini Fahmi Idris 4. KH. Ketua : Dr. H.Si 6. MBA .Ag Anggota : 1. Ketua : Prof Dr. H. Ahmad Baidun. H. H. SE. Atifah Hasan. Abdulghoffar Rozien. MM Wakil Sekretaris : Drs. Dra. Hj. Dr. M. MA 2. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Ketua : Faisal Badrun. Sirril Wafa. MA 40. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Ketua : Drs. Setiawan Budi Utomo 41. Dr. Ali Maschan Musa Wakil Ketua : Dr.Pd 2. H. Dr. Dr. KH. Drs. Taufiq Rahman Azhar 39. H. Faisal Mahmud. SH 4. MA Sekretaris : Drs. Ajmain Kombeng 4. Saiful Bahri 4. Lukman Samra. M. Arif Fakhrudin. Komisi Ukhuwah Islamiyah Ketua : Drs. Wkl.Si. MM Wkl. Dr. Muhamad Suaedi. H. Ivan Prasetya Anggota : 1. MA 5. Drs. Sekretaris : H. Hj. MBA Wkl. H. LLM. Masyhuri AM. Nurdiati Akma 3. H. Lc. MM 3. Hizbiyah Rahim 5. MA Wkl. H. H. H. Sekretaris : Drs. SH.. Prof. Adnan Harahap Wkl. Hj. Fikri Bareno Sekretaris : Azrul Tanjung. Mas’ud HMN. MA 3. Mansur Ramli. Bakhtiar Natsir. Uswatun Hasanah 35. Drs. Drs. Dr. M. Ketua : Dra. Dra. MA 36. Ahmad Thib Raya. Tasyrifin Karim. Qomari Anwar. Marsono. H. Drs. MA. Alvis Chaniago 2. Dra.

M. KH. SH. Drs. M. Komisi Informasi dan Komunikasi Ketua : Drs. Dra. 7. Masduqi Baidhowi Sekretaris : H. Hj. MH Wkl Ketua : Drs.Imam Suharjo Wakil Ketua : Prof. SH. SH. Ketua : Dr. Taryono Asa 4. H. Bau Masitah 6. Hj. M. Ketua : Dra.Pd. Ery Rosatria. H. MH 4. Hj. Laily Yudhoparipurno.Si 5. MH Wkl. Masyhuril Khomis 5. Hj. Wakil Sekretaris : Dra.. Wkl. H. 2. Drs. Dra. Dra.Hum 9. Dra. Titi Abidal 6. Ketua : H. Firdaus Nurul Huda Wkl. H. Zainuddin Ali 2. SH 3. M. S. Delmenita 4. Anggota : 1. Hj. Ratu Dian Hatifah 5. Prof. Hj. Neng Zubaidah. Ahmadie Thaha 6. Nurma Nugraha Sekretaris : Dra. M. Drs. Komisi Pengkajian dan Penelitian Ketua : Prof. Hj. MH 6.Pd. Evi Hudriyah. SH 3. Syafi’i Mufid Sekretaris : Dr. Drs. MA. 2. Hj. Johan Tjasmadi 3. Ahmad Yani. Utari. 5. Ketua : Prof. Zahrotun Nihayah Wkl. H. MH Wkl. Cholil Nafis Wakil Sekretaris : Drs. MS 6. Komisi Hukum dan Perundang-undangan Ketua : Prof. Hj.Ag. Musthafa Helmy 2. Ali Karim Oei. Sudaryani Soeyoed Anggota : 1. SH. MA .Si. Dr. H. Hj. Muhammad Baharun. Wkl. Rusydah Asmuni 8. Oyo Zakariya. Mimin Austiana 4. H. Mukhtar Zarkasyi Sekretaris : H. Hj. Drs. Utang Ranuwijaya. Ibnu Hamad Wakil Ketua : Drs. Ziyad. Rofiqul Umam. Ketua : Dra. H. Wkl. Fakhrurrazi Reno Sutan. H.Anggota : 1. MA. Komarudin. Dr. Fakhri Nasution 2.Sc. Ir. Asrori S. Dr. Dra. Dr. Usman Yatim. Dr. MH Anggota : 1. MH. Komisi Perempuan. M. M. dan Keluarga Ketua : Dra. Sutito. Usni Hasanudin. Hj. MA Anggota : 1. Dra. Hj. SH. Dr. Dra. SH. H. Netty Hartati. Remaja. M. Ridha HR Salamah.H. Luthfie Hakim. Drs. SH. Sekretaris : Hj.M. Sekretaris : M. H. Drs. Siti Ma’rifah. Karni. Hidayati. MH 3. Hj.Ag. SH.

Yenny Rahman Sekretaris : Dr. Lena Mariyana Mukti 4. Ahmad Ridho 3. MM 5. Al-Faraji 11. H. Dr. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Ketua : Prof. Dra. Dr. H. Ketua : Dra. Yusuf Asri. Zainudin Daulay 2. Ketua : A. Lc. Makmun Bakri 4. Sekretaris : Dr. Saifullah Maksum Sekretaris : Dra. Dr. Chairul Umam Wkl. Nur Samad Kamba 2. Ketua : Drs.Hum 5. M. Lc. Nurul Iman. Rahman Yacob.Ag 4. MA 10.Sn. Mukhtar Aziz. Arofah. Sekretaris : Dr. Dra. Dr. Ratih Sanggarwati 3. Adnin Armas 5. M. MA. H.Si Wkl. Saleh Daulay. H. Manajer Nasution.Sn Wkl. Drs. Dr. Sriwahyuningsih (Cici Tegal) 6.Si Wkl. H. Nilmayetti Yusri. MA Anggota : 1. Masykuri Abdillah.Pd Anggota : 1. M. Buchori. M. Tan Gunawan Arief 6. M. Andrea Hirata 12.Hum. Fahmi Salim. Hj.. Muhbib Abdul Wahab . Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam Ketua : H. Dra. M. APU 4. Ketua : Hj. Ketua : H. Zastrow al-Ngatawi Wkl. Mafri Amir Anggota : 1. Ketua : Drs. M. Dr. Dr. Hj. Hj. S. SH.Ag Wkl. MA Sekretaris : Dr. Habiburrahman As-Syirozi 5. Sekretaris : Muhamad Zaitun Rasmin. Dr. Machsanah Asnawi. Eksanti 2. Lc. Nadjematul Faizah Wkl.Hj. KH. Fisher Zulkarnain 6. MA Wkl. Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Ketua : Dr. M.3. Sujono Suzanto 3.Ag Wkl. H. Dr. Hj. Muhaimin Zein. Edi Sukardi. M. Dr. MA 6. Drs.