Susunan Pengurus MUI Pusat Jumat, 08 Mei 2009 14:04 I. DEWAN PENASEHAT Ketua : Prof. Dr. KH.

Tolchah Hasan Wakil Ketua : KH. Kafrawi Ridwan, MA Wakil Ketua : Letjen TNI (Purn) Ir. H. Azwar Anas, DDR. Wakil Ketua : Dr.dr. H. Tarmizi Taher Wakil Ketua : Drs. KH.A. Nazri Adlani Wakil Ketua : H. Chairul Tanjung Wakil Ketua : Hj. Aisyah Amini, SH, MH. Wakil Ketua : Drs. H. Irsyad Djuwaili Wakil Ketua : Ny. Hj. Mahfudzoh Ali Ubaid Sekretaris : Drs. H. Abdul Rosyad Saleh Sekretaris : Drs.H. Irfan, SH, MPd Sekretaris (ex officio) : Drs.H.M. Ichwan Sam Anggota : 1. Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si 2. Ir. H. M. Hatta Rajasa 3. Prof. Dr. H. Muhammad Nuh 4. Prof. Dr. Salim Segaf Al-Jufri 5. Dr. H.M. Maftuh Basyuni 6. Prof. Dr.H. Quraisy Shihab 7. Dr. KH. Hasyim Muzadi 8. Prof. Dr. Said Aqil Siradj 9. Prof. Dr. Asjmuni Abdurrahman 10. Drs. H. Bachtiar Chamsah 11. Dr.H. Sulastomo, MPH 12. Prof. Dr.Hj. Chamamah Suratno 13. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si 14. Dra. Hj. Siti Nurjanah Djohantini, M.M 15. Drs. H.A. Chalid Mawardi 16. H. Ismael Hasan, SH 17. Prof. Dr.H. Muardi Chatib 18. Dra. Hj. Asmah Syahroni 19. Prof. Dr. KH. Hasan Shohib 20. KH. Syuhada Bahri, Lc. 21. KH. Cholid Fadlullah, SH 22. H. Yudo Paripurno, SH 23. Hj. Aisyah Hamid Baidlowi 24. KH. Ir. Salahudin Wahid 25. KH. Bunyamin 26. KH. Abdurrahman Nawi 27. KH. Maktub Effendi 28. KH. Mahrus Amin 29. KH. Abdur Rasyid AS 30. Prof. Dr. Amir Syarifuddin 31. Drs. H.A. Mubarok 32. Drs. H. Rusydi Hamka 33. Dr. Hj. Suryani Thaher

Prof. MA 39. H. Prof. Natsir Zubaidi Wkl Sekretaris Jenderal : Drs.Si Wkl Sekretaris Jenderal : Drs. Dr.A. H. H. MBA . M. Miftah Faridh 40. Hj. K e t u a : Drs. Dr.H. Prof. Aisyah Girindra 35. Bariroh Uswatun Hasanah II. Dr. Dr. H. Dr. H. Drs. M. Maman Abdurrahman 48. Ichwan Sam Wkl Sekretaris Jenderal : Drs. Deding Ishak. KH. Amirsyah Tambunan Wkl Sekretaris Jenderal : Dr. S. Tutty Alawiyah K e t u a : KH. Drs.M. H. H. H. H. Lc K e t u a : Drs.Hj. Muhyidin Junaidi. Zainut Tauhid Saadi. Abd. Cholil Ridwan. SH 44. H.Si. dr. Din Syamsuddin K e t u a : KH Ma’ruf Amin K e t u a : Prof. Rofiq Anwar 52. H. Zaidan Djauhari 49. KH. MM K e t u a : Prof. KH. Margiono 37.Si K e t u a : KH. Azyumardi Azra 36. M. Wahiduddin Addams. Husni Rahim 51. Basri Barmanda. Hj.Nurhasan Zaidi 53. Marwan Saridjo 56. DEWAN PIMPINAN HARIAN Ketua Umum : K. M. M. Prof. Dr. Hamka Haq. H. Shomad Buchori 41. H. Hj. Hj. Sahal Mahfudh Wakil Ketua Umum : Prof. Drs. Umar Shihab K e t u a : Dr. MA K e t u a : Dr. H. H. Amany Lubis Bendahara Umum : Dra. Prof. Amrullah Ahmad. M. Prof. MA 47. Juniwati Maschjun Sofwan Bendahara : Drs. DR. Dr. MBA K e t u a : Drs.34. H. H. H. Nabilah Lubis 46.Si 54.Fil. Dr.Si Wkl Sekretaris Jenderal : Dra. Slamet Effendy Yusuf. Drs. Sinansari Ecip. Dr. Anwar Abbas. Dr. Trisno Adi Tantiono 43. Dr. Dr. Dr. SH. Kurdi Musthofa. Noor Ahmad Wkl Sekretaris Jenderal : Prof. Muslim Nasution. Dr. KH. Hj. H. A. Djauhari Syamsuddin 42. Dr. Yunahar Ilyas. H. Anwar Sanusi Adiwijaya 50. H. Lc K e t u a : Drs. M. K e t u a : Dr. Hj. Ahmad Djunaidi. H. MA 55. KH. H. Welya Safitri. MA Wkl Sekretaris Jenderal : Dr. Dr. KH Abdullah Syukri Zarkasyi K e t u a : Prof. Dr. Prof. Amidhan K e t u a : Dr. KH. H. Tengku Zulkarnain. Prof. Dr. Dra. MH. Hafidz Usman Sekretaris Jenderal : Drs. Prof. H. 45. Geys Ammar.M. Bachtiar Efendi 38.

MA 29. Muhammad Faiz. Prof. Mursyidah Thahir. MA 24. A. H. Hj. H.A. Khuzaemah T. MA 31. Prof. Munif Suratmaputra. KH. SH. M. KH. Dr. Dr. H. Prof. H. Wakil Sekretaris : Dr. KH. Dra. Anwar Hidayat. Dr. H. Wakil Ketua : Drs. KH. Dr. Wakil Ketua : Prof. H. Ade Suherman 23. PhD Bendahara : Drs. Ghazalie Masroeri 4. MA. KH. Tb. Asrorun Niam Sholeh. Fattah Wibisono. Imam Ad-Daraquthni. MA 11. Malik Madani. MA 8. Hj. Dr. Dr. Drs. Nadratuzzaman Hosen. Dr. MA 2. Dr. Drs. A. KH. MA 9. MM Wakil Ketua : Dr. Arwani Faishol 18. H. KH. KH. Muhammad Amin Suma. H. Drs. Wakil Sekretaris : Drs. 12. KH. Fathurrahman Djamil. MA 16. Sulhan. H. Dr. Nahar Nahrawi. Dr.Si. KH. H. H. M. MA 13. Najib. Asnawi Latief. MA 30. Dr. M. KH. M. Artani Hasbi 28. Dr. Faizah Ali Syibromalisi. H. MA 5. MA. MA III. KH. Endang Mintarja 21. MA. Hj. MA Wakil Ketua : Prof. MA 10. Syamsul Anwar 32. Drs. H. KH. SH. Hj. Prof. Dr. Dr. Dr. H. SH 33. Chairunnisa. MA 22. Drs.Hum 14. Zafrullah Salim. Hasanuddin AF. Masyhuri Naim 3. Dr. Sholahudin Al-Aiyub. H. H. Dr. H. H. Ahmad Tholabi Kharlie . SH. M. Dr. Tabri Ali Husein Bendahara : Dra. Chunaini Saleh Bendahara : H. Dr. Prof. Suhairi Ilyas. SH.Ag Sekretaris : Dr. H.Dr. Dr. H. Abdurrahman Anwar. H. KOMISI-KOMISI 1. Drs.Ag 15. Sopa. Salman Manggalatung. MA Anggota : 1. Drs. Dr. Syarifudin Abdul Mughni. M. Aminudin Yakub. KH. MA 7. Prof. H. Sutarmadi 6. Hamdan Rasyid 17. Isnawati Rais 25. Drs.H.Bendahara : Dr. Ridwan Ibrahim Lubis 20. Maulana Hasanudin. Umar Ibrahim. Ma’rifat Iman KH Wakil Sekretaris : Drs. KH. Syaifudin Amsir. Anwar Ibrahim 1. KH. 26. H. MA 19. Dr. Hj. Abdurrahman Dahlan. Dr. Ahmad Hasan Ridhwan 27. MA. Dr. Yanggo Wakil Ketua : Prof. Komisi Fatwa Ketua : Prof. H.

Qomari Anwar. H. Ketua : Dr. Fadliyah Parakasi. Dra. H. Muhamad Suaedi. Drs. Nurdiati Akma 3. M. Abdullah Abdul Kadir. Lc 6. H.. Ahmad Baidun. Ir. Wkl. MA. Fadilah Suralaga. H.Si 6. Prof. Arif Fakhrudin. H. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ketua : Prof. H. M. Dr. MBA Anggota : 1. Mas’ud HMN. M. MBA Wkl. Tb. SE.Ag 6. MA Sekretaris : Drs. H. LLM. Sekretaris : Drs.Si Wakil Sekretaris : Dr. Mansur Ramli. MA Wkl. H.34. Lukman Samra. Tasyrifin Karim. Ketua : Prof Dr. H. H. H. H. Hj. Marsono. Faisal Mahmud. H. Hj. Lc 2.Pd 2. Khowasyi Mandala. Hizbiyah Rahim 5. Lc. Drs. Sekretaris : Ir. H. Drs. Hj. Dr. H. Ivan Prasetya Anggota : 1. Hj. Ali Maschan Musa Wakil Ketua : Dr. MM Wkl. Khalid al-Walid. MM 3. Dailami Firdaus. Drs. SH 4. MA 3. H. H. MBA . Dr. Dr. Dra. KH. SE. Hj. Ketua : H. H. Saiful Bahri 4. Dr. Drs. H. Dr. MA Wakil Ketua : Prof. Abdulghoffar Rozien. MA 2. Prof. H. Drs. Mas’adi Sultoni. Alvis Chaniago 2. Prof. Iing Solihin Noorgiana. Uswatun Hasanah 35. Drs. Drs. H. Atifah Hasan. Ketua : Dra. Ajmain Kombeng 4. Dra. Sekretaris : H. Ahmad Syatori Ismail. Drs.Ed 5. Kartini Fahmi Idris 4. KH. Dra. MA 5. MA Wkl. M. Aji Hermawan.Si. Drs.Ag Sekretaris : Drs. Hj. Ketua : H. Adnan Harahap Wkl. Ketua : Dr. MM 3. Rifqiyati Mujahid. M. Masyhuri AM. Bakhtiar Natsir. MA 36. Sirril Wafa. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Ketua : Faisal Badrun. Syafrudin Amir. Dr. MM 5. Taufiq Rahman Azhar 39.Ag Anggota : 1. Hj. MBA Wkl. MM Wakil Sekretaris : Drs. M. Setiawan Budi Utomo 41. M. Ahmad Thib Raya. SE. Mukri Aji 37. KH. Komisi Ukhuwah Islamiyah Ketua : Drs.Si Wkl. Lc. Fikri Bareno Sekretaris : Azrul Tanjung. SH. M. MA 40. Nuril Huda 38. H. Khoirul Huda Basyir. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Ketua : Drs. M.

Usni Hasanudin. MA . Hj. Hj. Zainuddin Ali 2. MH Anggota : 1. H. Luthfie Hakim. Dr.Imam Suharjo Wakil Ketua : Prof. Ketua : Dr. Usman Yatim. Ketua : Dra. H. Rusydah Asmuni 8. 2.H. Rofiqul Umam. H. SH 3. Evi Hudriyah. Sutito. MH 4. Dra. Hj. Ridha HR Salamah. Hj. M. 7. H. Dra. M. MH Wkl. SH. Drs. Ketua : Dra. Ahmad Yani. Cholil Nafis Wakil Sekretaris : Drs. Wkl. Dra. Mimin Austiana 4. 2. Musthafa Helmy 2. Dra. MH 3. Masduqi Baidhowi Sekretaris : H. Firdaus Nurul Huda Wkl. Dr. Hj.Ag. Hj. SH.Si. Hj. Drs. H. MH Wkl Ketua : Drs. Johan Tjasmadi 3. M. Mukhtar Zarkasyi Sekretaris : H. Drs. Hj. Drs. M. Sekretaris : Hj. Ery Rosatria. SH. Dr. Netty Hartati. Prof. Komisi Pengkajian dan Penelitian Ketua : Prof..Pd. Komisi Hukum dan Perundang-undangan Ketua : Prof. Ketua : H. Remaja. Ali Karim Oei.M. Dra. Drs. 5. Ratu Dian Hatifah 5. Dr. Muhammad Baharun. Wkl. Hj. SH. Ahmadie Thaha 6. Hj. Dr. MA. MH.Ag. Hj. Fakhri Nasution 2. SH. Ir. MA. Ketua : Prof. MA Anggota : 1. Hj. SH. Ziyad. Fakhrurrazi Reno Sutan. Neng Zubaidah. MH 6. Asrori S. Nurma Nugraha Sekretaris : Dra. H. Laily Yudhoparipurno. SH. M. Komisi Informasi dan Komunikasi Ketua : Drs. Hidayati. H. Delmenita 4. Masyhuril Khomis 5. Utang Ranuwijaya. H. Wkl. Titi Abidal 6. Taryono Asa 4. dan Keluarga Ketua : Dra. S.Si 5. Bau Masitah 6. MS 6. Ibnu Hamad Wakil Ketua : Drs. Utari. M.Anggota : 1. Komarudin. Sekretaris : M. Syafi’i Mufid Sekretaris : Dr. H. Karni. Komisi Perempuan. SH. Drs.Sc. H. SH 3. Hj. Wakil Sekretaris : Dra. Sudaryani Soeyoed Anggota : 1. MH Wkl. Anggota : 1. M. M. Dr. Oyo Zakariya. Dra. KH.Pd. Siti Ma’rifah. Hj. H. Dra. Drs. Zahrotun Nihayah Wkl.Hum 9.

Adnin Armas 5. Ketua : Drs. Dr. Habiburrahman As-Syirozi 5. H. Al-Faraji 11. Ketua : Drs. M. Nurul Iman.Ag Wkl. Lc. Dr. Zastrow al-Ngatawi Wkl. Dr. KH. Fisher Zulkarnain 6.3. H. Dr. Eksanti 2. Dra. Rahman Yacob. Muhaimin Zein. Sekretaris : Dr. Andrea Hirata 12.Sn. Drs. MA 10. M. Sriwahyuningsih (Cici Tegal) 6. Machsanah Asnawi. Ratih Sanggarwati 3. Dra. Sujono Suzanto 3. M. Ketua : H. M.Si Wkl. Hj.Si Wkl. Masykuri Abdillah. M. Dr. Ketua : Hj. Manajer Nasution. H.Ag Wkl. Edi Sukardi. Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam Ketua : H. Nilmayetti Yusri. Sekretaris : Dr. M. Dr. H. Tan Gunawan Arief 6. Dr. Buchori. Mukhtar Aziz. Saifullah Maksum Sekretaris : Dra. Sekretaris : Muhamad Zaitun Rasmin. Dr. H.Hj. Dra. MA 6. Ahmad Ridho 3. Dr. Arofah. M. MA Wkl. Nadjematul Faizah Wkl. Drs. MA. Mafri Amir Anggota : 1. Fahmi Salim. H. APU 4.Ag 4. Nur Samad Kamba 2. MA Sekretaris : Dr.Hum. Lc.. Chairul Umam Wkl. MA Anggota : 1. Dr. Hj. Ketua : A. Saleh Daulay. Lc. Hj. M. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Ketua : Prof. SH. Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Ketua : Dr. S.Hum 5. Zainudin Daulay 2. Makmun Bakri 4. Lena Mariyana Mukti 4. M. MM 5. Yusuf Asri. Muhbib Abdul Wahab .Pd Anggota : 1.Sn Wkl. Yenny Rahman Sekretaris : Dr. Hj. Ketua : Dra.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful