Susunan Pengurus MUI Pusat Jumat, 08 Mei 2009 14:04 I. DEWAN PENASEHAT Ketua : Prof. Dr. KH.

Tolchah Hasan Wakil Ketua : KH. Kafrawi Ridwan, MA Wakil Ketua : Letjen TNI (Purn) Ir. H. Azwar Anas, DDR. Wakil Ketua : Dr.dr. H. Tarmizi Taher Wakil Ketua : Drs. KH.A. Nazri Adlani Wakil Ketua : H. Chairul Tanjung Wakil Ketua : Hj. Aisyah Amini, SH, MH. Wakil Ketua : Drs. H. Irsyad Djuwaili Wakil Ketua : Ny. Hj. Mahfudzoh Ali Ubaid Sekretaris : Drs. H. Abdul Rosyad Saleh Sekretaris : Drs.H. Irfan, SH, MPd Sekretaris (ex officio) : Drs.H.M. Ichwan Sam Anggota : 1. Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si 2. Ir. H. M. Hatta Rajasa 3. Prof. Dr. H. Muhammad Nuh 4. Prof. Dr. Salim Segaf Al-Jufri 5. Dr. H.M. Maftuh Basyuni 6. Prof. Dr.H. Quraisy Shihab 7. Dr. KH. Hasyim Muzadi 8. Prof. Dr. Said Aqil Siradj 9. Prof. Dr. Asjmuni Abdurrahman 10. Drs. H. Bachtiar Chamsah 11. Dr.H. Sulastomo, MPH 12. Prof. Dr.Hj. Chamamah Suratno 13. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si 14. Dra. Hj. Siti Nurjanah Djohantini, M.M 15. Drs. H.A. Chalid Mawardi 16. H. Ismael Hasan, SH 17. Prof. Dr.H. Muardi Chatib 18. Dra. Hj. Asmah Syahroni 19. Prof. Dr. KH. Hasan Shohib 20. KH. Syuhada Bahri, Lc. 21. KH. Cholid Fadlullah, SH 22. H. Yudo Paripurno, SH 23. Hj. Aisyah Hamid Baidlowi 24. KH. Ir. Salahudin Wahid 25. KH. Bunyamin 26. KH. Abdurrahman Nawi 27. KH. Maktub Effendi 28. KH. Mahrus Amin 29. KH. Abdur Rasyid AS 30. Prof. Dr. Amir Syarifuddin 31. Drs. H.A. Mubarok 32. Drs. H. Rusydi Hamka 33. Dr. Hj. Suryani Thaher

Dr. DEWAN PIMPINAN HARIAN Ketua Umum : K.Hj. Dr. S. Miftah Faridh 40. MA Wkl Sekretaris Jenderal : Dr. Dr. Margiono 37. H. Noor Ahmad Wkl Sekretaris Jenderal : Prof. Dr. Ichwan Sam Wkl Sekretaris Jenderal : Drs.Nurhasan Zaidi 53. dr.M. Drs. Hj. Amidhan K e t u a : Dr. Dra. KH. H. Husni Rahim 51. Dr. Dr. H. Yunahar Ilyas. Dr.Si 54. Bariroh Uswatun Hasanah II. M. Amany Lubis Bendahara Umum : Dra. SH 44. MA 39. Dr. Lc K e t u a : Drs. Hamka Haq. Trisno Adi Tantiono 43. Dr. Hafidz Usman Sekretaris Jenderal : Drs. Dr. H. H. Wahiduddin Addams. Zaidan Djauhari 49. H. Natsir Zubaidi Wkl Sekretaris Jenderal : Drs. Slamet Effendy Yusuf. KH. Muslim Nasution. M.H. Umar Shihab K e t u a : Dr. Prof. KH. H. H. K e t u a : Drs. Sinansari Ecip. Rofiq Anwar 52. Deding Ishak. H. Hj. Dr.M. Dr. Bachtiar Efendi 38. Dr. Tengku Zulkarnain. Dr. Marwan Saridjo 56. MBA . Geys Ammar. Ahmad Djunaidi. Hj. Azyumardi Azra 36. Maman Abdurrahman 48. Zainut Tauhid Saadi. Din Syamsuddin K e t u a : KH Ma’ruf Amin K e t u a : Prof. MA 47. MA K e t u a : Dr. Welya Safitri. H. H. Cholil Ridwan. Prof. MH. DR. Juniwati Maschjun Sofwan Bendahara : Drs. KH. Shomad Buchori 41. Basri Barmanda. Muhyidin Junaidi. Nabilah Lubis 46. M. Dr. H. Anwar Abbas. M. Lc K e t u a : Drs. H. KH.34. 45. Drs. Abd. Prof. Dr. H. M.Si Wkl Sekretaris Jenderal : Dra. Prof.Si K e t u a : KH. A. Kurdi Musthofa. Djauhari Syamsuddin 42. Prof. MM K e t u a : Prof. H. H. Hj. Prof. H. M.Si Wkl Sekretaris Jenderal : Drs. Aisyah Girindra 35. MBA K e t u a : Drs.Fil. Anwar Sanusi Adiwijaya 50. Prof. Prof.Si. H. Tutty Alawiyah K e t u a : KH. H. Dr. Prof. Sahal Mahfudh Wakil Ketua Umum : Prof. MA 55. H. H. H. H. Amirsyah Tambunan Wkl Sekretaris Jenderal : Dr. Hj. Drs. H.A. Hj. Dr. KH Abdullah Syukri Zarkasyi K e t u a : Prof. K e t u a : Dr. H. Amrullah Ahmad. SH. M. KH. Drs.

H. SH. Salman Manggalatung. Muhammad Amin Suma. H. MA Wakil Ketua : Prof. Imam Ad-Daraquthni. 12. Drs. Ma’rifat Iman KH Wakil Sekretaris : Drs. M. H. KH. Munif Suratmaputra. Dra. Dr. KH.Bendahara : Dr. Prof.Hum 14. Dr. H. KH. Artani Hasbi 28. Ade Suherman 23. H. H. Dr. PhD Bendahara : Drs. Nahar Nahrawi. MA 2.Si. Komisi Fatwa Ketua : Prof. Ghazalie Masroeri 4. Dr. Muhammad Faiz. KH. Drs. Nadratuzzaman Hosen. Dr. SH 33. Hamdan Rasyid 17. Isnawati Rais 25. Dr. Dr. 26. Prof. Wakil Ketua : Drs. MA. Anwar Hidayat. Malik Madani. MA 22. MA. Anwar Ibrahim 1. MM Wakil Ketua : Dr. Abdurrahman Anwar. Prof. H. A.Ag Sekretaris : Dr. KH. Dr. H. KH. Maulana Hasanudin. Ahmad Tholabi Kharlie . Ahmad Hasan Ridhwan 27. Sholahudin Al-Aiyub. Hj. H. KH. Dr. Drs. MA 29. KH. Dr. Fattah Wibisono. H. Dr. MA 24. KH. Sulhan. Drs. KH. H. M. Dr. Drs. Tb. H. MA. Hasanuddin AF. H. Wakil Sekretaris : Drs. Asnawi Latief. MA III. Hj. Prof. Hj.A. MA 19. A. Arwani Faishol 18. Khuzaemah T. MA 8. Wakil Sekretaris : Dr. MA 5. Dr. MA 16. Sopa. Syamsul Anwar 32. Prof. Dr. MA 7. KH. M. KH. Syaifudin Amsir. Drs. Hj. MA Anggota : 1. H. Drs. MA 30. Prof. Faizah Ali Syibromalisi.Ag 15. Zafrullah Salim. Dr. KOMISI-KOMISI 1. M. H. H. Dr. KH. Aminudin Yakub. Masyhuri Naim 3. MA 31. Fathurrahman Djamil. Najib. Syarifudin Abdul Mughni. Yanggo Wakil Ketua : Prof. H. Drs. MA 11. M. H. Dr. Umar Ibrahim.Dr. SH. Chunaini Saleh Bendahara : H. H. SH. H. MA. Hj. Dr. H. Abdurrahman Dahlan. KH. Tabri Ali Husein Bendahara : Dra. H. Dr. Suhairi Ilyas. Endang Mintarja 21. MA 9. Mursyidah Thahir. MA 10. M. H. Chairunnisa. Dr. Dr. H. Wakil Ketua : Prof. Dr. SH. Dr. KH.H. MA 13. Sutarmadi 6. Ridwan Ibrahim Lubis 20. KH. Dr. Asrorun Niam Sholeh.

Hj. Ketua : Dra. MM 3. H.Si Wkl. Drs. H. Khowasyi Mandala. Khoirul Huda Basyir. Uswatun Hasanah 35. MA 5. MM 5. Dra. KH. Rifqiyati Mujahid. Tb. Ahmad Syatori Ismail. Kartini Fahmi Idris 4. Sekretaris : Drs. Setiawan Budi Utomo 41. Hj. H. M. Prof. Ketua : Dr. Drs. H. Marsono. MA 36. Nuril Huda 38. Dra. H.Ag Anggota : 1. H. MA Wkl. SE. Fadilah Suralaga. Iing Solihin Noorgiana. H. Taufiq Rahman Azhar 39. Nurdiati Akma 3. SE. Aji Hermawan. Drs. Hj. M. Sekretaris : H. Sirril Wafa. Tasyrifin Karim. Drs. M. MA 3. SH. Syafrudin Amir. Ketua : H. H. Drs. Dra. M. Wkl. MBA Anggota : 1. Drs. Masyhuri AM. SE. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Ketua : Faisal Badrun. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Ketua : Drs. Dr. Prof.. Ketua : H. Ahmad Baidun. Fadliyah Parakasi.34. H.Si Wakil Sekretaris : Dr. Dr. Ketua : Dr. Atifah Hasan. MBA . Muhamad Suaedi. H. M. Mukri Aji 37. MA 40. Ahmad Thib Raya. H. Dr. Ajmain Kombeng 4. Lc 2. Lukman Samra. Qomari Anwar. H. M. LLM. Alvis Chaniago 2. MM 3. H. Lc.Pd 2. Hj. MBA Wkl. MA Sekretaris : Drs. Hj. Lc. MA Wakil Ketua : Prof.Si.Ag 6. Abdullah Abdul Kadir. Dr. Hj. H. Khalid al-Walid. Arif Fakhrudin. MA 2. Saiful Bahri 4. Drs. Drs. M. MA. MBA Wkl. M. Faisal Mahmud. Ali Maschan Musa Wakil Ketua : Dr. H. Sekretaris : Ir. H. H. SH 4. Komisi Ukhuwah Islamiyah Ketua : Drs. Adnan Harahap Wkl. Fikri Bareno Sekretaris : Azrul Tanjung. Dr. Ivan Prasetya Anggota : 1. Hizbiyah Rahim 5. KH.Ag Sekretaris : Drs.Ed 5. H. M. Lc 6. Mansur Ramli. H. Mas’adi Sultoni. Drs. Hj. Drs. H. MA Wkl. Prof. KH. Dra. Dr. Ir. Bakhtiar Natsir. Mas’ud HMN. MM Wkl. Dailami Firdaus. Dr. H. Ketua : Prof Dr. H.Si 6. MM Wakil Sekretaris : Drs. Abdulghoffar Rozien. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ketua : Prof.

Ratu Dian Hatifah 5. Dr. Usni Hasanudin.M. Wkl. Zainuddin Ali 2. MA. SH. Hj. Asrori S. Utang Ranuwijaya. SH. M.Ag.Si 5. Hj. Ketua : Prof. Hj. Prof. Karni. Hj. Drs. 2. Dr. SH. Wakil Sekretaris : Dra. 7. SH. Utari. H. Ali Karim Oei. Delmenita 4. H. Dra. Hj. Syafi’i Mufid Sekretaris : Dr. H. Luthfie Hakim. M.. Hj. Mukhtar Zarkasyi Sekretaris : H. Komisi Informasi dan Komunikasi Ketua : Drs. Komarudin. SH. Dr. SH 3. Ridha HR Salamah. Dra. Bau Masitah 6. Komisi Hukum dan Perundang-undangan Ketua : Prof. Cholil Nafis Wakil Sekretaris : Drs. Wkl. M. MH Anggota : 1. SH. Komisi Pengkajian dan Penelitian Ketua : Prof. 2. MS 6. Hj. MA Anggota : 1. Dra.Anggota : 1. M. Muhammad Baharun. Fakhri Nasution 2. Masyhuril Khomis 5. MH 3. Drs. Oyo Zakariya. Netty Hartati. M. H. Dra. MH Wkl Ketua : Drs. SH. Ery Rosatria. Ketua : Dra.Pd. H.Sc. Rusydah Asmuni 8. Hj. Siti Ma’rifah. Sutito.Ag. Dra. Hj. Komisi Perempuan. H. Laily Yudhoparipurno.Si. Evi Hudriyah. H. Dr. 5. Dra. Taryono Asa 4. MH Wkl. KH. M. M. Musthafa Helmy 2. Dra. Dr. Masduqi Baidhowi Sekretaris : H. Hj. Dr. Hj.H. Wkl. MA. Ketua : Dra. Ir. Titi Abidal 6. MA . Ketua : Dr. Anggota : 1. Sekretaris : M. dan Keluarga Ketua : Dra. Rofiqul Umam. Drs. Mimin Austiana 4. Sekretaris : Hj. SH. Nurma Nugraha Sekretaris : Dra. Ketua : H. Drs. Remaja. S. Neng Zubaidah. Fakhrurrazi Reno Sutan. Hj. Zahrotun Nihayah Wkl. H. Usman Yatim. M. H. H.Hum 9. Ahmadie Thaha 6. Drs. Hj. Ziyad. SH 3. MH Wkl. MH 6. Drs. Ibnu Hamad Wakil Ketua : Drs. Firdaus Nurul Huda Wkl. Ahmad Yani. Drs.Pd. Johan Tjasmadi 3. Hidayati. MH. H.Imam Suharjo Wakil Ketua : Prof. MH 4. Sudaryani Soeyoed Anggota : 1. Hj.

3. Zainudin Daulay 2. Tan Gunawan Arief 6. Sekretaris : Dr. Drs. Dr. MA. S. Dr. Arofah. Drs. H. H. Nilmayetti Yusri. Habiburrahman As-Syirozi 5. Hj. Yusuf Asri. Hj. Dr. Ketua : Dra. H. M. Dr. M. Dr. Sujono Suzanto 3. Edi Sukardi. H. Dra. Buchori. Nadjematul Faizah Wkl.Si Wkl. Andrea Hirata 12. Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam Ketua : H. Muhbib Abdul Wahab . M. Lc. Dr. H. M. Mafri Amir Anggota : 1.Sn. Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Ketua : Dr. Yenny Rahman Sekretaris : Dr. MA 6.Hj. Ketua : Drs. M.Ag 4.Sn Wkl. M. MA Wkl. Manajer Nasution.Ag Wkl. M.Ag Wkl. Ratih Sanggarwati 3. Fahmi Salim. MM 5.Si Wkl. Lc. Mukhtar Aziz. Sekretaris : Dr. Dra. SH. Lena Mariyana Mukti 4. Nurul Iman. Dr..Pd Anggota : 1. Hj. Masykuri Abdillah. MA Anggota : 1. Adnin Armas 5. Ketua : H. Lc. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Ketua : Prof. Nur Samad Kamba 2. MA 10. H. Rahman Yacob. Saifullah Maksum Sekretaris : Dra. Hj. Saleh Daulay. Sriwahyuningsih (Cici Tegal) 6. Eksanti 2. M. MA Sekretaris : Dr. Zastrow al-Ngatawi Wkl. APU 4. Sekretaris : Muhamad Zaitun Rasmin. Dr. Fisher Zulkarnain 6. Dr. KH. Machsanah Asnawi. Dra. Dr.Hum. M.Hum 5. Ketua : Hj. Al-Faraji 11. Muhaimin Zein. Ketua : A. Chairul Umam Wkl. Ketua : Drs. Ahmad Ridho 3. Makmun Bakri 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful