Susunan Pengurus MUI Pusat Jumat, 08 Mei 2009 14:04 I. DEWAN PENASEHAT Ketua : Prof. Dr. KH.

Tolchah Hasan Wakil Ketua : KH. Kafrawi Ridwan, MA Wakil Ketua : Letjen TNI (Purn) Ir. H. Azwar Anas, DDR. Wakil Ketua : Dr.dr. H. Tarmizi Taher Wakil Ketua : Drs. KH.A. Nazri Adlani Wakil Ketua : H. Chairul Tanjung Wakil Ketua : Hj. Aisyah Amini, SH, MH. Wakil Ketua : Drs. H. Irsyad Djuwaili Wakil Ketua : Ny. Hj. Mahfudzoh Ali Ubaid Sekretaris : Drs. H. Abdul Rosyad Saleh Sekretaris : Drs.H. Irfan, SH, MPd Sekretaris (ex officio) : Drs.H.M. Ichwan Sam Anggota : 1. Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si 2. Ir. H. M. Hatta Rajasa 3. Prof. Dr. H. Muhammad Nuh 4. Prof. Dr. Salim Segaf Al-Jufri 5. Dr. H.M. Maftuh Basyuni 6. Prof. Dr.H. Quraisy Shihab 7. Dr. KH. Hasyim Muzadi 8. Prof. Dr. Said Aqil Siradj 9. Prof. Dr. Asjmuni Abdurrahman 10. Drs. H. Bachtiar Chamsah 11. Dr.H. Sulastomo, MPH 12. Prof. Dr.Hj. Chamamah Suratno 13. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si 14. Dra. Hj. Siti Nurjanah Djohantini, M.M 15. Drs. H.A. Chalid Mawardi 16. H. Ismael Hasan, SH 17. Prof. Dr.H. Muardi Chatib 18. Dra. Hj. Asmah Syahroni 19. Prof. Dr. KH. Hasan Shohib 20. KH. Syuhada Bahri, Lc. 21. KH. Cholid Fadlullah, SH 22. H. Yudo Paripurno, SH 23. Hj. Aisyah Hamid Baidlowi 24. KH. Ir. Salahudin Wahid 25. KH. Bunyamin 26. KH. Abdurrahman Nawi 27. KH. Maktub Effendi 28. KH. Mahrus Amin 29. KH. Abdur Rasyid AS 30. Prof. Dr. Amir Syarifuddin 31. Drs. H.A. Mubarok 32. Drs. H. Rusydi Hamka 33. Dr. Hj. Suryani Thaher

Abd. K e t u a : Dr. Dr. H. Amany Lubis Bendahara Umum : Dra. Amrullah Ahmad. Hamka Haq. Lc K e t u a : Drs. Dr. Juniwati Maschjun Sofwan Bendahara : Drs. Djauhari Syamsuddin 42.Fil. Prof. MBA . Dr. Umar Shihab K e t u a : Dr. M. Natsir Zubaidi Wkl Sekretaris Jenderal : Drs.M. H. Hj. Zainut Tauhid Saadi. Amidhan K e t u a : Dr. Hj. Drs. Marwan Saridjo 56.34. H. H. K e t u a : Drs. Anwar Abbas. Wahiduddin Addams. Deding Ishak. Prof. Hj.Si.A. Muhyidin Junaidi. Miftah Faridh 40. Shomad Buchori 41. MA 55. Drs. H. KH. MH. Anwar Sanusi Adiwijaya 50.H. Amirsyah Tambunan Wkl Sekretaris Jenderal : Dr. Slamet Effendy Yusuf. Geys Ammar. Dr. Muslim Nasution. MA 47. Noor Ahmad Wkl Sekretaris Jenderal : Prof. KH. H. Bariroh Uswatun Hasanah II. Prof. KH. Sahal Mahfudh Wakil Ketua Umum : Prof. H. Cholil Ridwan. H. Prof. Din Syamsuddin K e t u a : KH Ma’ruf Amin K e t u a : Prof. H. H. KH Abdullah Syukri Zarkasyi K e t u a : Prof.Si K e t u a : KH. Dr. H. M. M. Maman Abdurrahman 48.Si 54. Tutty Alawiyah K e t u a : KH.Hj. Dr. H. Dr. Dr. Kurdi Musthofa. M. M. H. DEWAN PIMPINAN HARIAN Ketua Umum : K. Dr. Dr. Ichwan Sam Wkl Sekretaris Jenderal : Drs.Si Wkl Sekretaris Jenderal : Dra. KH. Rofiq Anwar 52. Welya Safitri. Prof. H.Si Wkl Sekretaris Jenderal : Drs. Zaidan Djauhari 49. SH. Trisno Adi Tantiono 43. H. KH. Prof. Aisyah Girindra 35. KH. Prof. Dr. Basri Barmanda. M. H. Ahmad Djunaidi. MA K e t u a : Dr.M. Nabilah Lubis 46. Yunahar Ilyas. Margiono 37. H. H. Hafidz Usman Sekretaris Jenderal : Drs. H. H. Hj. Husni Rahim 51. Dr. Tengku Zulkarnain. MA Wkl Sekretaris Jenderal : Dr. Dr. H. Azyumardi Azra 36. S. Sinansari Ecip. Bachtiar Efendi 38. Drs. H. MM K e t u a : Prof. Hj. MBA K e t u a : Drs. Dr.Nurhasan Zaidi 53. SH 44. Dr. Dr. H. Lc K e t u a : Drs. MA 39. Dr. Dra. DR. H. Hj. Prof. dr. 45. Dr. A. H. Drs. M. Prof.

Asnawi Latief. KH. Drs. KH. Chunaini Saleh Bendahara : H. H. MA. H. KH. Najib. KOMISI-KOMISI 1. Dr. H. Nadratuzzaman Hosen. Dr. Syarifudin Abdul Mughni.Ag 15. 26. Fattah Wibisono. Dr. KH. Ahmad Hasan Ridhwan 27. KH. MA 2. Anwar Ibrahim 1. Dr. MA. Umar Ibrahim. H. MA 31. SH 33. MA 16. MA 5.Si. Isnawati Rais 25. Drs. H. KH. H. Wakil Ketua : Drs. MA 29. Suhairi Ilyas.H. H. Syamsul Anwar 32. Hj. Dr. H. Zafrullah Salim. Dr. H. H. Malik Madani. Ridwan Ibrahim Lubis 20. Prof. H. H. Mursyidah Thahir.Bendahara : Dr. Dr. Wakil Sekretaris : Dr. Drs. KH. Asrorun Niam Sholeh. MA 9. Syaifudin Amsir.A. MA III. A. Khuzaemah T. Prof. M. MA 11.Dr. M. Dr. Dr. Tabri Ali Husein Bendahara : Dra. H. Fathurrahman Djamil. SH. MA 24. Sulhan. KH. MA Wakil Ketua : Prof. Sholahudin Al-Aiyub. Munif Suratmaputra. Ade Suherman 23. MA 13. MA 30. M. H. Masyhuri Naim 3. Sutarmadi 6. KH. Wakil Ketua : Prof. SH. H. H. Yanggo Wakil Ketua : Prof. KH. Arwani Faishol 18. MA 22. PhD Bendahara : Drs. Endang Mintarja 21. Dr. Prof. Maulana Hasanudin. Drs. Tb. MA 7. Hj.Hum 14. Sopa. Dr. H. KH. Hamdan Rasyid 17. M. KH. KH. Prof. H. KH. MA. Aminudin Yakub. Faizah Ali Syibromalisi. Anwar Hidayat. H.Ag Sekretaris : Dr. Dr. Drs. M. KH. Dr. Hj. H. Dr. H. H. Dr. Drs. Imam Ad-Daraquthni. MM Wakil Ketua : Dr. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie . A. Muhammad Faiz. H. M. MA 8. H. MA Anggota : 1. Dr. 12. Hasanuddin AF. Wakil Sekretaris : Drs. KH. Ma’rifat Iman KH Wakil Sekretaris : Drs. Prof. Drs. Dr. Drs. Komisi Fatwa Ketua : Prof. MA 19. MA. Ghazalie Masroeri 4. MA 10. Dr. Dr. Muhammad Amin Suma. Hj. Dra. SH. SH. Salman Manggalatung. Dr. Prof. Dr. Hj. Artani Hasbi 28. Dr. Dr. Abdurrahman Anwar. Nahar Nahrawi. Chairunnisa. Abdurrahman Dahlan.

SE. MA Wkl. Prof. MA 36. M. Rifqiyati Mujahid. Ajmain Kombeng 4. MA. Drs. MA Sekretaris : Drs. Dailami Firdaus. H. Ahmad Thib Raya. Tasyrifin Karim. Dra. Ahmad Baidun. Hj. H. SE. H. Aji Hermawan. MM Wkl. M. Tb. Drs. Ir. Sekretaris : H. Syafrudin Amir. H. M. Dr. H. Fadilah Suralaga. M. Qomari Anwar. MBA Wkl. Khoirul Huda Basyir. Saiful Bahri 4. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Ketua : Faisal Badrun. Dr. Lc 2. Hj. Dr. Nurdiati Akma 3. Dra. H. H. MBA Wkl. H. H. H. Sirril Wafa. Uswatun Hasanah 35. MBA Anggota : 1. Ketua : H. Drs. H. KH. MM Wakil Sekretaris : Drs. H. MM 3. Sekretaris : Ir. H.Si Wkl. Khowasyi Mandala. Atifah Hasan. Mas’adi Sultoni.Ag Anggota : 1.Ag 6. Dra. SH 4. Ketua : H. Mukri Aji 37. H. Drs. SH. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Ketua : Drs. Faisal Mahmud. Setiawan Budi Utomo 41. Muhamad Suaedi. KH. MBA . Dr. MM 5. Iing Solihin Noorgiana. Lc 6. Masyhuri AM. Ketua : Dr. LLM. Hj. M. Dr. Lukman Samra. Khalid al-Walid.34.. Nuril Huda 38. SE. M. Ketua : Dr. MA Wakil Ketua : Prof.Ag Sekretaris : Drs. Hj. Ketua : Dra.Pd 2. Drs.Si. H. Drs. H. Drs. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ketua : Prof. Lc. Ketua : Prof Dr.Si Wakil Sekretaris : Dr. Taufiq Rahman Azhar 39. H. Marsono. MA 2. H. MM 3. Hizbiyah Rahim 5. Fadliyah Parakasi. MA 5. Hj.Ed 5. Ahmad Syatori Ismail. Dra. MA Wkl. H.Si 6. Drs. H. Drs. Bakhtiar Natsir. Hj. Lc. Adnan Harahap Wkl. Mas’ud HMN. Wkl. H. Dr. Kartini Fahmi Idris 4. M. Hj. KH. Prof. Abdullah Abdul Kadir. M. Alvis Chaniago 2. Mansur Ramli. Sekretaris : Drs. MA 40. Komisi Ukhuwah Islamiyah Ketua : Drs. Fikri Bareno Sekretaris : Azrul Tanjung. Ivan Prasetya Anggota : 1. Arif Fakhrudin. Ali Maschan Musa Wakil Ketua : Dr. Drs. Abdulghoffar Rozien. MA 3. Dr. M. H. Prof.

H. Mukhtar Zarkasyi Sekretaris : H. M. Hj.Ag. H. Komisi Informasi dan Komunikasi Ketua : Drs.Hum 9. Drs. Ali Karim Oei. Dr. Drs. MH. Ibnu Hamad Wakil Ketua : Drs. Dra. Dra. Hj. Dr.Sc. Siti Ma’rifah. MA .Si. Wkl. Nurma Nugraha Sekretaris : Dra. 7. Dr. Zahrotun Nihayah Wkl. Dra. Rofiqul Umam.. Prof. Titi Abidal 6. Ahmad Yani. SH. SH. Masduqi Baidhowi Sekretaris : H. Laily Yudhoparipurno. Ir. Dr. Neng Zubaidah. Johan Tjasmadi 3.M. Drs.Ag. MH Wkl. S. Ketua : Dr. MA Anggota : 1. Luthfie Hakim. 5.H. Wkl. MH Anggota : 1.Anggota : 1. Hj. Hj. Drs. H. M. Ridha HR Salamah. H. SH. Hj. SH. Dra. H. Hj. MS 6. Sutito. Delmenita 4. Cholil Nafis Wakil Sekretaris : Drs. Hj. M. KH. Sekretaris : M. M. Masyhuril Khomis 5. Komisi Perempuan. Taryono Asa 4. Oyo Zakariya. Hj.Pd. SH 3. Fakhrurrazi Reno Sutan. MH 6. Drs. H. Usman Yatim. Drs. Komisi Pengkajian dan Penelitian Ketua : Prof. Ahmadie Thaha 6. Utari. Dr. Drs. M. Remaja. Hj. Karni. 2. SH. Syafi’i Mufid Sekretaris : Dr. Hj. 2. Dra. Wakil Sekretaris : Dra. Komisi Hukum dan Perundang-undangan Ketua : Prof. SH. Dr.Imam Suharjo Wakil Ketua : Prof. H. Firdaus Nurul Huda Wkl. Fakhri Nasution 2. MA. dan Keluarga Ketua : Dra. Hj. MH Wkl. Ketua : Dra. Sudaryani Soeyoed Anggota : 1. Ketua : H. MH Wkl Ketua : Drs. Hj. Hidayati. H. Evi Hudriyah. M. MH 3. M. SH 3. M. Ketua : Dra. Anggota : 1. Ziyad. Ratu Dian Hatifah 5.Pd. Muhammad Baharun. Sekretaris : Hj. Dra. Bau Masitah 6. Mimin Austiana 4.Si 5. Dra. Zainuddin Ali 2. Hj. H. Asrori S. Ketua : Prof. Usni Hasanudin. Ery Rosatria. Komarudin. MH 4. Utang Ranuwijaya. Hj. Rusydah Asmuni 8. Wkl. MA. Musthafa Helmy 2. H. SH. Netty Hartati. H. SH.

Nilmayetti Yusri.Sn. Ketua : Drs. Lc. KH. Ketua : A. Saleh Daulay. Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam Ketua : H. Lc. H. Dr. Fahmi Salim. Dr.Pd Anggota : 1. Hj. Ketua : Drs. Ketua : H. Machsanah Asnawi. Sekretaris : Dr. H.Ag Wkl. Nadjematul Faizah Wkl. M.Ag 4. M. Buchori. Zainudin Daulay 2. Ratih Sanggarwati 3.3. Adnin Armas 5. Dra. Muhaimin Zein. Chairul Umam Wkl. Drs. SH. Muhbib Abdul Wahab . M. M..Ag Wkl. Yusuf Asri.Si Wkl. Rahman Yacob. Dr. MA 10. Masykuri Abdillah. Arofah. MA Sekretaris : Dr.Hj. Tan Gunawan Arief 6. Sujono Suzanto 3. Eksanti 2. Hj. Andrea Hirata 12. Dr. Dr. Mukhtar Aziz. M. Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Ketua : Dr. Sekretaris : Dr. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Ketua : Prof. Al-Faraji 11. MA Anggota : 1. M. Drs. M. Ahmad Ridho 3. Edi Sukardi. H. Dr. Mafri Amir Anggota : 1. Sriwahyuningsih (Cici Tegal) 6. M. Zastrow al-Ngatawi Wkl. H. S. MA. Manajer Nasution. Fisher Zulkarnain 6. MA Wkl. Lc.Si Wkl.Hum 5. H. Sekretaris : Muhamad Zaitun Rasmin. Dr. Dra. Ketua : Hj. Nur Samad Kamba 2. Hj.Sn Wkl. Habiburrahman As-Syirozi 5. Makmun Bakri 4. Hj.Hum. Nurul Iman. Saifullah Maksum Sekretaris : Dra. Ketua : Dra. M. Dra. H. Lena Mariyana Mukti 4. MM 5. MA 6. Yenny Rahman Sekretaris : Dr. Dr. APU 4. Dr. Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful