SEMINAR TEKNIK MENJAWAB SAINS SPM

Tajuk-tajuk (Tingkatan 4)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

Penyiasatan Saintifik Jirim dan Bahan Koordinasi Badan Keturunan dan Variasi Tenaga Nuklear Tenaga dan Perubahan Kimia Cahaya, Warna dan Penglihatan Bahan Kimia dalam Perindustrian

FORMAT SOALAN SAINS SPM
PAPER TIME ITEM CONSTRUCT Pengetahuan Kefahaman Aplikasi TAHAP KESUKARAN M:S:T 5:3:2 MARKS 25 15 10

1511/1 1 j15 min Objektif : Soalan Aneka Pilihan

Total

50

1511/2

2j 30min Subjektif: Bahagian A: Kemahiran Proses Sains Soalan Struktur (4) Pengetahuan Bahagian B: Kefahaman Struktur (5) Kemahiran Bahagian C: Menjalankan Esei (3) Eksperimen No.10 (Merancang Wajib jawab Eksperimen) No. 11,12: Pilih Salah Satu a) Pengetahuan b) Kemahiran berfikir TAHAP KESUKARAN M : S: T 5:3:2

20 20 10 10

04 06

Total

70

p/ammeter)   Making inference( making initial conclusion from observation ) / membuat inferens (kesimpulan awal) Predicting / meramal (kemungkinan yang difikir benar) .KOMPONEN UJIAN     BAHAGIAN A : Observing / memerhati (eg:doh roti) Classifying / mengelas (eg:kump darah) Measuring and using numbers / mengukur & mengguna nombor (bacaan/ukuran eg:termometer 1 t.

KOMPONEN UJIAN     Communicating / berkomunikasi Using space-time relationship / menggunakan perhubungan ruangmasa (jika-maka.berkadar songsang) Interpreting data / mentafsir data Defining operationally / definasi secara operasi (definisi semasa eksperimen)   Controlling variables / mengawal pembolehubah (3 pembolehubah) Making hypothesis / membuat hipotesis (kaitan MV-RV) .berkadar langsung.

CONTOH I Memerhati Mengukur dan menggunakan nombor .

Mengawal pembolehubah Inferens Definisi secara operasi .

CONTOH II Berkomunikasi Mengukur & menggunakan nombor Mentafsir data .

CONTOH III .

Berkomunikasi Menggunakan hubungan ruang-masa Meramal .

CONTOH IV .

Membuat hipotesis Mengawal pembolehubah Inferens Mengelas .

kaedah ) #Universal/umum ( memahami konsep. simbol. hukum dan teori ) .KNOWLEDGE/ PENGETAHUAN #Spesifik ( nyatakan fakta. mengelaskan.KOMPONEN UJIAN BAHAGIAN B : 1. melabel ) #Proses dan Kaedah ( mengikut urutan. prinsip.

UNDERSTANDING / MEMAHAMI Interpreting / mentafsir ( mendapatkan maklumat drpd graf.KOMPONEN UJIAN 2. prinsip ) . graf atau lain2) Comprehension / pemahaman ( teori. konsep. carta dll) Extrapolation / ekstrapolasi ( membuat ramalan berdasarkan data. hukum.

Experimenting (Q10)/ menjalankan eksperimen 2. (a) Understanding (Q11)/ memahami (b) Making decision /Conceptualising / Problem solving Membuat keputusan/ konsepsi/ menyelesaikan masalah .KOMPONEN UJIAN SECTION C : (Q10-Q12) 1.

(a) Understanding(Q12)/ memahami (b) Making decision/ Conceptualising / Problem solving Membuat keputusan/ konsepsi/ menyelesaikan masalah .KOMPONEN UJIAN 3.

STRATEGI MENJAWAB     Petua Bahagian A Bahagian B Bahagian C .

PETUA     Baca soalan dengan teliti Kenalpasti kata kunci Garis kata kunci Biasanya kata kunci adalah pembolehubah .

.Bahagian A Pelajar sepatutnya boleh menggunakan Kemahiran Proses Sains (KPS) utk menjawab Bahagian A Terdapat 4 soalan yang menguji semua 12 KPS KPS boleh diuji lebih daripada sekali.

A MENGENALPASTI PEMBOLEHUBAH 1. b.Pembolehubah yang digaris adalah pembolehubah yg dimanipulasi (PM) dan pembolehubah yg bergerakbalas (PB) c. G/rajah 1 menunjukkan eksperimen utk mengkaji kesan bendasing terhadap takat didih air suling (SPM 2003) Step: a.Gariskan pembolehubah dalam ayat. Pembolehubah yang bergerakbalas. . i.e.g. d. Kenalpasti p/ubah daripada pernyataan e. pembolehubah yg dimanipulasi. Kenalpasti pembolehubah yang diubah.

Jisim/Berat logam ii.Jenis asid ii. Saiz logam iii.Pembolehubah yg dimalarkan (PuMa): -boleh didapati daripada pernyataan. -BUKAN daripada bahan/radas Kesalahan 1 Asid hidroklorik Suggested answers (with parameter) Parameter: i. Luas permukaan logam 2 Magnesium .Kepekatan asid i.Isipadu asid iii.

.Ujian #1 Diagram 1 menunjukkan satu eksperimen Untuk mengkaji hubungan di antara panjang tali bandul dan tempoh ayunan bandul.

Kedua-dua p/ubah boleh diperoleh daripada tajuk dalam jadual i.e. Bahan = PM kerana ditambah garam (bendasing) ke dalam air.2. Kenalpasti p/ubah dari jadual: PM Bahan Air suling Air suling + garam Takat didih /ºC 100 103 PB Steps: a. takat didih = PB . Jadi. Bahan dan takat didih.

3. Kenalpasti p/ubah daripada graf.Lihat paksi. PB Menegak PM Melintang Steps: a.Labelkan paksi menegak = PB .Labelkan paksi mendatar = PM c. b.

4. Kenalpasti p/ubah daripada diagram: PM : Air suling PB : Suhu (nota: guna parameter yang sesuai) .

PM ii. PB Panjang bandul –PM Masa yang diambil untuk 20 ayunan / Tempoh ayunan .B.PB . MEMBUAT HIPOTESIS ( Boleh menyatakan hubungan di antara PM dan PB ) Steps: 1-Kenalpasti p/ubah – i.

2-Gunakan ayat penyambung yang sesuai. Example: Semakin panjang bandul semakin lambat tempoh ayunan bandul 3-Bina ayat yang lengkap. #Contoh kesalahan biasa pelajar : Panjang bandul mempengaruhi tempoh ayunan bandul (penyataan yang kabur) . 4-Boleh diuji melalui eksperimen.

MEMBUAT INFERENS Kemampuan menggunakan pengalaman lampau atau data yang dikutip sebelumnya untuk membuat kesimpulan dan menerangkan event ( PPK CS Sc F4 & 5) i.e: memberi alasan / sebab kenapa pemerhatian seperti itu diperoleh daripada eksperimen. .C.

PM yang bernilai nilai di PB.0 cm ..D.  ( PPK CS Sc F4 & 5)  Cth: definisi secara operasi bagi pemanjangan spring Pemanjangan spring ialah daya yang dikenakan apabila pemanjangan spring bernilai 10. ………. DEFINISI SECARA OPERASI Defining concepts by describing apa mesti dilakukan dan apa yang patut diperhatikan.

Results : Q1(d) Apakah definisi secara operasi bagi air suling? .Bahan Air suling Air suling + garam biasa Takat didih /ºC 100 102 SPM 2003 (Section A Q1) Experiment: Untuk mengkaji kesan bendasing terhadap takat didih air suling.

 Suggested answer : Air suling ialah air yang mendidih pada suhu 100ºC Kesalahan (Definisi secara teori) : Air suling ialah air yang diperoleh melalui proses penyulingan dan mempunyai takat didih 100ºC  .

BAHAGIAN C SOALAN ESEI: NO 10: Eksperimen NO 11 & 12:    Membuat keputusan Menyelesaikan masalah membina konsep .

ESSAY QUESTIONS (Section C : Question 10) KAEDAH MENULIS EKSPERIMEN         TUJUAN (AIM) (1m) HIPOTESIS (1m) PEMBOLEHUBAH (2m) RADAS / BAHAN (1m) KAEDAH / PROSEDUR (4m) PENJADUALAN DATA(1m) PERBINCANGAN (x diminta dlm exam) KESIMPULAN (x diminta dlm exam) (10 markah) .

 SEKURANG-KURANGNYA 6 MARKAH SEPATUTNYA ANDA PEROLEHI WALAUPUN LANGSUNG TIDAK PERNAH MENJALANKAN EKSPERIMEN UNTUK MENGKAJI PERNYATAAN DI ATAS .

. Pembolehubah Bandingkan kedua-dua g/rajah yang dilukis. (ii) Kedua-dua g/rajah mesti sama dan hanya ada satu perbezaan sahaja dibahagian bahan /materials. 5 . (i) Dalam g/rajah.Langkah 1 Teknik /Aktiviti Lukis semua alat dan bahan yang diberi dalam soalan secara berasingan Lukis 2 gambarajah yang menunjukkan susuanan alat radas yang lengkap. Tambah 3 perkataan : untuk mengkaji hubungan …PM dengan PB…………. (i)Faktor yang sama pada bahan : PuMa (di awal eksperimen) (ii) Faktor yang berbeza pada bahan : PM (di awal eksperimen) (iii) Hasil eksperimen : PB 2 3 4 Bina hipothesis (i) Pilih satu faktor daripada PM dan kaitan dengan PB (ii) Bina ayat lengkap yang mengandungi / mengaitkan PM dan PB Tulis Tujuan berdasarkan maklumat dalam petak. (iii) Label kedua-dua g/rajah dengan lengkap. tambahkan satu alat atau bahan supaya eksperimen g/rajah itu dapat berfungsi.

2. Perhati / rekod …. Nyatakan eksperimen diulang (jika berkaitan) 5 6 Penjadualan Data MV RV 7 Nyatakan pembolehubah manipulasi (biarkan kosong) Nyatakan pembolehubah manipulasi (biarkan kosong) 8 Tulis jawapan mengikut urutan soalan yang sebenar. Nyatakan berapa lama masa eksperimen perlu disimpan (jika berkaitan) 3. Lukis kedua-dua g/rajah dengan label yang lengkap. Calon yang layak mendapat 2 markah. .Langkah 4 Teknik /Aktiviti Senarai radas dan bahan Tulis semua radas dan bahan yang diberi dalam soalan + satu lagi radas atau bahan yang tidak diberi dalam soalan tetapi sangat penting untuk memastikan eksperimen itu berjaya dijalankan Prosedur 1. (keputusan eksperimen ) atau apa yang ditulis sebagai responding variable 4.

(SPM 2004) . Terangkan bagaimana anda membina suatu konsep berdasarkan maklumat dalam rajah 10.  Kaji aktiviti-aktiviti itu.BAHAGIAN C Soalan 11&12 Denyutan nadi Peristalsis Aktiviti Pernafasan Bersin a) Nyatakan empat perbezaan antara tindakan terkawal dengan tindakan luar kawal (4 markah) b) Rajah 10 menunjukkan aktiviti yang dijalankan oleh seorang pelajar.

Penerangan anda tentang konsep itu hendaklah berdasarkan kepada perkara berikut: .Menjelaskan konsep sebenar (6 markah) .Membina konsep awal .Memberikan contoh lain dan bukan contoh yang berkaitan dengan konsep .Kenalpasti dua ciri sepunya .

Tindakan adalah automatik mengikut rangsangan 2.Tindakan yang dikawal oleh medula oblongata .A Tindakan terkawal Dikawal oleh serebrum Kelajuan tindakan boleh dipercepatkan atau diperlahankan Impuls dipindahkan dari reseptor ke efektor melalui serebrum Tindakan luar kawal Dikawal oleh medula oblongata Kelajuan tindak balas cepat dan tidak boleh dikawal Impuls dipindahkan dari reseptor ke efektor melalui medula oblongata Tidak melibatkan sistem saraf Melibatkan sistem saraf autonomik autonomik b) Ciri-ciri sepunya 1.

 Konsep awal Aktiviti yang tidak melibatkan sebarang keputusan yang tidak disedari oleh otak dan dikawal oleh medula oblongata dikenali sebagai tindakan luar kawal  Contoh lain Batuk dan pencernaan  Bukan Contoh: Membaca dan menulis  Konsep sebenar Tindakan luar kawal adalah tindakan yang tidak melibatkan sebarang keputusan yang disedari oleh otak dan dikawal oleh medula oblongata .

Kita Jawab Soalan – ikut arahan .

Jawapan Saintifik .

.

STUDY SMART .ALL THE BEST STUDY HARD.

THANK YOU .