SEMINAR TEKNIK MENJAWAB SAINS SPM

Tajuk-tajuk (Tingkatan 4)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

Penyiasatan Saintifik Jirim dan Bahan Koordinasi Badan Keturunan dan Variasi Tenaga Nuklear Tenaga dan Perubahan Kimia Cahaya, Warna dan Penglihatan Bahan Kimia dalam Perindustrian

FORMAT SOALAN SAINS SPM
PAPER TIME ITEM CONSTRUCT Pengetahuan Kefahaman Aplikasi TAHAP KESUKARAN M:S:T 5:3:2 MARKS 25 15 10

1511/1 1 j15 min Objektif : Soalan Aneka Pilihan

Total

50

1511/2

2j 30min Subjektif: Bahagian A: Kemahiran Proses Sains Soalan Struktur (4) Pengetahuan Bahagian B: Kefahaman Struktur (5) Kemahiran Bahagian C: Menjalankan Esei (3) Eksperimen No.10 (Merancang Wajib jawab Eksperimen) No. 11,12: Pilih Salah Satu a) Pengetahuan b) Kemahiran berfikir TAHAP KESUKARAN M : S: T 5:3:2

20 20 10 10

04 06

Total

70

KOMPONEN UJIAN     BAHAGIAN A : Observing / memerhati (eg:doh roti) Classifying / mengelas (eg:kump darah) Measuring and using numbers / mengukur & mengguna nombor (bacaan/ukuran eg:termometer 1 t.p/ammeter)   Making inference( making initial conclusion from observation ) / membuat inferens (kesimpulan awal) Predicting / meramal (kemungkinan yang difikir benar) .

berkadar songsang) Interpreting data / mentafsir data Defining operationally / definasi secara operasi (definisi semasa eksperimen)   Controlling variables / mengawal pembolehubah (3 pembolehubah) Making hypothesis / membuat hipotesis (kaitan MV-RV) .KOMPONEN UJIAN     Communicating / berkomunikasi Using space-time relationship / menggunakan perhubungan ruangmasa (jika-maka.berkadar langsung.

CONTOH I Memerhati Mengukur dan menggunakan nombor .

Mengawal pembolehubah Inferens Definisi secara operasi .

CONTOH II Berkomunikasi Mengukur & menggunakan nombor Mentafsir data .

CONTOH III .

Berkomunikasi Menggunakan hubungan ruang-masa Meramal .

CONTOH IV .

Membuat hipotesis Mengawal pembolehubah Inferens Mengelas .

simbol. prinsip. kaedah ) #Universal/umum ( memahami konsep. hukum dan teori ) .KNOWLEDGE/ PENGETAHUAN #Spesifik ( nyatakan fakta. melabel ) #Proses dan Kaedah ( mengikut urutan. mengelaskan.KOMPONEN UJIAN BAHAGIAN B : 1.

konsep. hukum. graf atau lain2) Comprehension / pemahaman ( teori. carta dll) Extrapolation / ekstrapolasi ( membuat ramalan berdasarkan data.KOMPONEN UJIAN 2. prinsip ) . UNDERSTANDING / MEMAHAMI Interpreting / mentafsir ( mendapatkan maklumat drpd graf.

(a) Understanding (Q11)/ memahami (b) Making decision /Conceptualising / Problem solving Membuat keputusan/ konsepsi/ menyelesaikan masalah .KOMPONEN UJIAN SECTION C : (Q10-Q12) 1. Experimenting (Q10)/ menjalankan eksperimen 2.

(a) Understanding(Q12)/ memahami (b) Making decision/ Conceptualising / Problem solving Membuat keputusan/ konsepsi/ menyelesaikan masalah .KOMPONEN UJIAN 3.

STRATEGI MENJAWAB     Petua Bahagian A Bahagian B Bahagian C .

PETUA     Baca soalan dengan teliti Kenalpasti kata kunci Garis kata kunci Biasanya kata kunci adalah pembolehubah .

.Bahagian A Pelajar sepatutnya boleh menggunakan Kemahiran Proses Sains (KPS) utk menjawab Bahagian A Terdapat 4 soalan yang menguji semua 12 KPS KPS boleh diuji lebih daripada sekali.

A MENGENALPASTI PEMBOLEHUBAH 1. Kenalpasti p/ubah daripada pernyataan e. b. Pembolehubah yang bergerakbalas.e.g. pembolehubah yg dimanipulasi.Pembolehubah yang digaris adalah pembolehubah yg dimanipulasi (PM) dan pembolehubah yg bergerakbalas (PB) c.Gariskan pembolehubah dalam ayat. . G/rajah 1 menunjukkan eksperimen utk mengkaji kesan bendasing terhadap takat didih air suling (SPM 2003) Step: a. i. Kenalpasti pembolehubah yang diubah. d.

Luas permukaan logam 2 Magnesium . Saiz logam iii.Jenis asid ii.Isipadu asid iii.Pembolehubah yg dimalarkan (PuMa): -boleh didapati daripada pernyataan. Jisim/Berat logam ii. -BUKAN daripada bahan/radas Kesalahan 1 Asid hidroklorik Suggested answers (with parameter) Parameter: i.Kepekatan asid i.

Ujian #1 Diagram 1 menunjukkan satu eksperimen Untuk mengkaji hubungan di antara panjang tali bandul dan tempoh ayunan bandul. .

e. takat didih = PB . Kenalpasti p/ubah dari jadual: PM Bahan Air suling Air suling + garam Takat didih /ºC 100 103 PB Steps: a. Bahan = PM kerana ditambah garam (bendasing) ke dalam air.Kedua-dua p/ubah boleh diperoleh daripada tajuk dalam jadual i. Bahan dan takat didih.2. Jadi.

Kenalpasti p/ubah daripada graf.Labelkan paksi mendatar = PM c.Lihat paksi. PB Menegak PM Melintang Steps: a.3.Labelkan paksi menegak = PB . b.

Kenalpasti p/ubah daripada diagram: PM : Air suling PB : Suhu (nota: guna parameter yang sesuai) .4.

PB .B. PB Panjang bandul –PM Masa yang diambil untuk 20 ayunan / Tempoh ayunan . PM ii. MEMBUAT HIPOTESIS ( Boleh menyatakan hubungan di antara PM dan PB ) Steps: 1-Kenalpasti p/ubah – i.

2-Gunakan ayat penyambung yang sesuai. #Contoh kesalahan biasa pelajar : Panjang bandul mempengaruhi tempoh ayunan bandul (penyataan yang kabur) . Example: Semakin panjang bandul semakin lambat tempoh ayunan bandul 3-Bina ayat yang lengkap. 4-Boleh diuji melalui eksperimen.

e: memberi alasan / sebab kenapa pemerhatian seperti itu diperoleh daripada eksperimen. .C. MEMBUAT INFERENS Kemampuan menggunakan pengalaman lampau atau data yang dikutip sebelumnya untuk membuat kesimpulan dan menerangkan event ( PPK CS Sc F4 & 5) i.

 ( PPK CS Sc F4 & 5)  Cth: definisi secara operasi bagi pemanjangan spring Pemanjangan spring ialah daya yang dikenakan apabila pemanjangan spring bernilai 10. ………. PM yang bernilai nilai di PB.0 cm .. DEFINISI SECARA OPERASI Defining concepts by describing apa mesti dilakukan dan apa yang patut diperhatikan.D.

Results : Q1(d) Apakah definisi secara operasi bagi air suling? .Bahan Air suling Air suling + garam biasa Takat didih /ºC 100 102 SPM 2003 (Section A Q1) Experiment: Untuk mengkaji kesan bendasing terhadap takat didih air suling.

 Suggested answer : Air suling ialah air yang mendidih pada suhu 100ºC Kesalahan (Definisi secara teori) : Air suling ialah air yang diperoleh melalui proses penyulingan dan mempunyai takat didih 100ºC  .

BAHAGIAN C SOALAN ESEI: NO 10: Eksperimen NO 11 & 12:    Membuat keputusan Menyelesaikan masalah membina konsep .

ESSAY QUESTIONS (Section C : Question 10) KAEDAH MENULIS EKSPERIMEN         TUJUAN (AIM) (1m) HIPOTESIS (1m) PEMBOLEHUBAH (2m) RADAS / BAHAN (1m) KAEDAH / PROSEDUR (4m) PENJADUALAN DATA(1m) PERBINCANGAN (x diminta dlm exam) KESIMPULAN (x diminta dlm exam) (10 markah) .

 SEKURANG-KURANGNYA 6 MARKAH SEPATUTNYA ANDA PEROLEHI WALAUPUN LANGSUNG TIDAK PERNAH MENJALANKAN EKSPERIMEN UNTUK MENGKAJI PERNYATAAN DI ATAS .

(ii) Kedua-dua g/rajah mesti sama dan hanya ada satu perbezaan sahaja dibahagian bahan /materials. (iii) Label kedua-dua g/rajah dengan lengkap. (i)Faktor yang sama pada bahan : PuMa (di awal eksperimen) (ii) Faktor yang berbeza pada bahan : PM (di awal eksperimen) (iii) Hasil eksperimen : PB 2 3 4 Bina hipothesis (i) Pilih satu faktor daripada PM dan kaitan dengan PB (ii) Bina ayat lengkap yang mengandungi / mengaitkan PM dan PB Tulis Tujuan berdasarkan maklumat dalam petak. Tambah 3 perkataan : untuk mengkaji hubungan …PM dengan PB…………. Pembolehubah Bandingkan kedua-dua g/rajah yang dilukis.Langkah 1 Teknik /Aktiviti Lukis semua alat dan bahan yang diberi dalam soalan secara berasingan Lukis 2 gambarajah yang menunjukkan susuanan alat radas yang lengkap.. 5 . tambahkan satu alat atau bahan supaya eksperimen g/rajah itu dapat berfungsi. (i) Dalam g/rajah.

Langkah 4 Teknik /Aktiviti Senarai radas dan bahan Tulis semua radas dan bahan yang diberi dalam soalan + satu lagi radas atau bahan yang tidak diberi dalam soalan tetapi sangat penting untuk memastikan eksperimen itu berjaya dijalankan Prosedur 1. Calon yang layak mendapat 2 markah. 2. (keputusan eksperimen ) atau apa yang ditulis sebagai responding variable 4. Nyatakan eksperimen diulang (jika berkaitan) 5 6 Penjadualan Data MV RV 7 Nyatakan pembolehubah manipulasi (biarkan kosong) Nyatakan pembolehubah manipulasi (biarkan kosong) 8 Tulis jawapan mengikut urutan soalan yang sebenar. Lukis kedua-dua g/rajah dengan label yang lengkap. . Nyatakan berapa lama masa eksperimen perlu disimpan (jika berkaitan) 3. Perhati / rekod ….

(SPM 2004) .BAHAGIAN C Soalan 11&12 Denyutan nadi Peristalsis Aktiviti Pernafasan Bersin a) Nyatakan empat perbezaan antara tindakan terkawal dengan tindakan luar kawal (4 markah) b) Rajah 10 menunjukkan aktiviti yang dijalankan oleh seorang pelajar. Terangkan bagaimana anda membina suatu konsep berdasarkan maklumat dalam rajah 10.  Kaji aktiviti-aktiviti itu.

Penerangan anda tentang konsep itu hendaklah berdasarkan kepada perkara berikut: .Memberikan contoh lain dan bukan contoh yang berkaitan dengan konsep .Membina konsep awal .Menjelaskan konsep sebenar (6 markah) .Kenalpasti dua ciri sepunya .

Tindakan yang dikawal oleh medula oblongata .Tindakan adalah automatik mengikut rangsangan 2.A Tindakan terkawal Dikawal oleh serebrum Kelajuan tindakan boleh dipercepatkan atau diperlahankan Impuls dipindahkan dari reseptor ke efektor melalui serebrum Tindakan luar kawal Dikawal oleh medula oblongata Kelajuan tindak balas cepat dan tidak boleh dikawal Impuls dipindahkan dari reseptor ke efektor melalui medula oblongata Tidak melibatkan sistem saraf Melibatkan sistem saraf autonomik autonomik b) Ciri-ciri sepunya 1.

 Konsep awal Aktiviti yang tidak melibatkan sebarang keputusan yang tidak disedari oleh otak dan dikawal oleh medula oblongata dikenali sebagai tindakan luar kawal  Contoh lain Batuk dan pencernaan  Bukan Contoh: Membaca dan menulis  Konsep sebenar Tindakan luar kawal adalah tindakan yang tidak melibatkan sebarang keputusan yang disedari oleh otak dan dikawal oleh medula oblongata .

Kita Jawab Soalan – ikut arahan .

Jawapan Saintifik .

.

ALL THE BEST STUDY HARD.STUDY SMART .

THANK YOU .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful