Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MELATI,

SETAPAK KUALA LUMPUR

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TEMA: SAYANGI KELUARGA
HUBUNGAN KELUARGA KEMBANGAN
( KELUAGA KEMBANGANKU DAN PESANAN UNTUK
AYAH)
5 DINAMIK

PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH


CATATAN REFLEKSI
1) KEKUATAN:

2) KELEMAHAN:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3) CADANGAN MENGATASI/MEMPERBAIKI:

..

Disemak oleh Guru Pembimbing

Disemak oleh Pensyarah Pembimbing

Catatan:

Catatan:

..

..
.

..

.
.
.

Tandatangan:

Tandatangan :

Nama:

Nama :

Tarikh:

Tarikh :