Anda di halaman 1dari 2

RPH Sains Tahun 5

Tarikh Masa Kelas Bil murid : 28 Mei 2011 : 8.45 hingga 9.45 : 5 Anggun : 30 orang

Tajuk : Tenaga elektrik. Objektif pembelajaran : 2.2, Memahami litar bersiri dan litar selari.

Hasil pembelajaran: Di akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat:1. 2. Membina litar bersiri dan litar selari Membanding kecerahan mentol dalam litar selari dan bersiri.

Abm : mentol,beteri, wayar,suis,pemegang bateri dan lampu suluh.

Fasa / masa

Aktiviti

Isi kandungan

Fasa 1. Nyalaan lampu Guru meminta seorang murid untuk Set induksi membuka dan menutup suiz lampu suluh. suluh. 5 minit. Guru bersoaljawab dengan murid untuk merangsang idea murid berkaitan dengan tajuk yang akan diajar. Soalan:1. Apa yang kamu perhatikan apabila suiz lampu suluh dibuka ? 2. Kenapa mentol menyala?

Fasa 2. Pencetusan

Guru menunjukkan 2 gambarajah litar,

Gambarajah litar. Gambar A( Selari )

idea. 10 minit.

selari dan besiri lalu mengemukakan soalan Gambar B ( Bersiri :) 1. Apa perbezaan yang kamu Nampak pada 2 gambarajah ini ? 2. Mentol manakah nyalaannya lebih terang ?

Fasa 3 Mengeksperimen Guru menerangkan litar selari dan litar Penstruktur bersiri. litar bersiri dan an semula litar selari. Murid diagihkan kepada 6 kumpulan. idea Guru mengedarkan bahan kepada setiap 15 minit kumpulan. Guru membimbing murid membina litar bersiri dan litar selari.

Fasa 4. Aplikasi idea. 20 minit.

Murid mengakses aktiviti 1 dan 2 di laman blog.

Menjawab soalan kuiz.

Fasa 5 Refleksi 10 minit

Guru berbincang jawapan dan membuat kesimpulan.

1.

simulasi - murid pakai label komponen bt litar.. 2. puzzle 3. isi tempat kosong (litar) dengan gambarajah komponen / simbol komponen 4. convert gambar litar sebenar jadi litar simbol 5. experiment-buat litar 6. Demonstrasi-kecerahan mentol bertukar

Learning is not the product of teaching. Learning is the product of the activity of learners. John Holt