PROGRAM PKKP 2010 SJK (T) MENTAKAB KATEGORI PROGRAM UTAMA _/ SOKONGAN SAMPINGAN Mata Pelajaran Tajuk Program Rasional

Sasaran Matlamat Objektif KATEGORI PELAJAR CEMERLANG _/ SEDERHANA POTENSI

Matematik JOM MAHIR PERATUS Kebanyakan pelajar tidak mahir menjawab soalan peratusan Murid cemerlang Meningkatkan pencapaian prestasi menjawab soalan peratusan. 1)Menimbulkan kesedaran kepada pelajar cara menjawab soalan peratusan. 2)Mempelajari teknik-teknik menjawab soalan peratus. 3)Persediaan diri untuk menghadapi peperiksaan penilaian 2.

Jangka Masa Strategi Pelaksanaan

Februari – April

1. Murid diberi dan menjawab soalan –soalan topikal peratus. 2. Murid mendapatkan jawapan dari guru.
3. Berbincang dengan guru. 4. Murid memahami kesalahan mereka.

Sumber Manusia Sumber Kewangan Penilaian

Guru dan murid-murid Latihan, ujian kilat

Bil 1. 2.

PERKARA Jan Melaksanakan program Penilaian Feb / / Mac / /

TARIKH/BULAN Apr Mei Jun Jul / /

Ogo

Sep

Okt

2. Murid mendapatkan jawapan dari guru. Murid cemerlang Meningkatkan pencapaian prestasi menjawab soalan perimeter dan luas. 3. Sumber Manusia Sumber Kewangan Penilaian Guru dan murid-murid Latihan. 3)Persediaan diri untuk menghadapi peperiksaan penilaian 2. Februari – April Jangka Masa Strategi Pelaksanaan 1. Murid memahami kesalahan mereka. 4. 1)Menimbulkan kesedaran kepada pelajar cara menjawab perimeter dan luas . 2. Berbincang dengan guru.PROGRAM PKKP 2012 SJK (T) MENTAKAB KATEGORI PROGRAM UTAMA _/ SOKONGAN SAMPINGAN Mata Pelajaran Tajuk Program Rasional Sasaran Matlamat Objektif KATEGORI PELAJAR CEMERLANG _/ SEDERHANA POTENSI Matematik JOM MAHIR PERIMETER DAN LUAS Kebanyakan pelajar tidak mahir menjawab perimeter dan luas. PERKARA Jan Melaksanakan program Penilaian Feb Mac / / TARIKH/BULAN Apr Mei Jun Jul / / Ogo Sep Okt . ujian kilat Bil 1. Murid diberi dan menjawab soalan –soalan topikal perimeter dan luas. 2)Mempelajari teknik-teknik menjawab soalan perimeter dan luas .

Jangka Masa Strategi Pelaksanaan Februari – Jun 1 2 3 4 Murid diberi dan menjawab soalan –soalan topikal ‘Problem Solving’. PERKARA Jan Melaksanakan program Menjawab soalan Penilaian Feb / Mac / / / TARIKH/BULAN Apr Mei Jun Jul / / / / / / / / / Ogo Sep Okt . 3)Persediaan diri untuk pembelajaran dalam kelas. Murid memahami kesalahan mereka. Sumber Manusia Sumber Kewangan Penilaian Guru dan murid-murid Latihan. Berbincang dengan guru.PROGRAM PKKP 2012 SJK (T) MENTAKAB KATEGORI PROGRAM UTAMA SOKONGAN _/ SAMPINGAN Mata Pelajaran Tajuk Program Rasional Sasaran Matlamat Objektif KATEGORI PELAJAR CEMERLANG _/ SEDERHANA POTENSI Matematik JOM MAHIR ‘Problem Solving’ Kebanyakan pelajar tidak mahir menjawab soalan ‘Problem Solving’. Murid cemerlang Meningkatkan pencapaian prestasi menjawab soalan ‘Problem Solving’. 1)Menimbulkan kesedaran kepada pelajar cara menjawab soalan ‘Problem Solving’. 3. Murid mendapatkan jawapan dari guru. 2)Mempelajari teknik-teknik menjawab soalan ‘Problem Solving’. ujian kilat Bil 1 2.

3. 4. 1)Menimbulkan kesedaran kepada pelajar cara menjawab soalan isipadu. Sumber Manusia Sumber Kewangan Penilaian Guru dan murid-murid Latihan. Berbincang dengan guru. Murid diberi dan menjawab soalan –soalan topikal isipadu. 3)Persediaan diri untuk pembelajaran dalam kelas.PROGRAM PKKP 2012 SJK (T) MENTAKAB KATEGORI PROGRAM UTAMA SOKONGAN _/ SAMPINGAN Mata Pelajaran Tajuk Program Rasional Sasaran Matlamat Objektif KATEGORI PELAJAR CEMERLANG _/ SEDERHANA POTENSI Matematik JOM MAHIR ISIPADU Kebanyakan pelajar tidak mahir menjawab soalan isipadu. 2. PERKARA Jan Mengedarkan bahan kepada Murid Melaksanakan program Penilaian Feb / Mac / / TARIKH/BULAN Apr Mei Jun Jul / / / / / / Ogo Sep Okt . Murid cemerlang Meningkatkan pencapaian prestasi menjawab soalan isipadu. Februari – Jun Jangka Masa Strategi Pelaksanaan 1. Murid memahami kesalahan mereka. 2. Murid mendapatkan jawapan dari guru. 3. ujian kilat Bil 1. 2)Mempelajari teknik-teknik menjawab soalan soalan isipadu.

PROGRAM PKKP 2012 SJK (T) MENTAKAB KATEGORI PROGRAM UTAMA SOKONGAN SAMPINGAN _/ Mata Pelajaran Tajuk Program Rasional Sasaran Matlamat Objektif KATEGORI PELAJAR CEMERLANG _/ SEDERHANA POTENSI Matematik BENGKEL MATEMATIK Kebanyakan pelajar sederhana dan lemah dalam menjawab soalan matematik Semua murid Meningkatkan pencapaian prestasi Matematik kelas 1)Menimbulkan kesedaran kepada pelajar cara menjawab soalan-soalan matematik. 3)Persediaan diri untuk menghadapi peperiksaan Jangka Masa Strategi Pelaksanaan Februari – Ogos 1. 3. Memberikan motivasi sebagai persediaan mengahadapi peperiksaan. 2 3. ujian Sumber Manusia Sumber Kewangan Penilaian Bil 1. 4. Mengedarkan nota-nota dan juga latihan. 4. 2. PERKARA Jan Mesyuarat dan penubuhan jawatankuasa Menyediakan kertas kerja Melaksanakan Bengkel Penilaian Feb / Mac / TARIKH/BULAN Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt / / / / . Guru dan murid-murid Panitia Matematik Latihan. Mengumpulkan murid di makmal komputer. 2)Mempelajari teknik-teknik menjawab soalan-soalan dengan baik. Menerangkan teknik menjawab soalan dan memberi pendedahan tentang kelemahan-kelemahan murid semasa menjawab dengan bantuan komputer dan LCD.

SJKT ( MENTAKAB ) PROGRAM PKKP MATEMATIK TAHUN 6E KATEGORI MURID CEMERLANG .