PROGRAM PKKP 2010 SJK (T) MENTAKAB KATEGORI PROGRAM UTAMA _/ SOKONGAN SAMPINGAN Mata Pelajaran Tajuk Program Rasional

Sasaran Matlamat Objektif KATEGORI PELAJAR CEMERLANG _/ SEDERHANA POTENSI

Matematik JOM MAHIR PERATUS Kebanyakan pelajar tidak mahir menjawab soalan peratusan Murid cemerlang Meningkatkan pencapaian prestasi menjawab soalan peratusan. 1)Menimbulkan kesedaran kepada pelajar cara menjawab soalan peratusan. 2)Mempelajari teknik-teknik menjawab soalan peratus. 3)Persediaan diri untuk menghadapi peperiksaan penilaian 2.

Jangka Masa Strategi Pelaksanaan

Februari – April

1. Murid diberi dan menjawab soalan –soalan topikal peratus. 2. Murid mendapatkan jawapan dari guru.
3. Berbincang dengan guru. 4. Murid memahami kesalahan mereka.

Sumber Manusia Sumber Kewangan Penilaian

Guru dan murid-murid Latihan, ujian kilat

Bil 1. 2.

PERKARA Jan Melaksanakan program Penilaian Feb / / Mac / /

TARIKH/BULAN Apr Mei Jun Jul / /

Ogo

Sep

Okt

Sumber Manusia Sumber Kewangan Penilaian Guru dan murid-murid Latihan. 3. 2. Murid diberi dan menjawab soalan –soalan topikal perimeter dan luas.PROGRAM PKKP 2012 SJK (T) MENTAKAB KATEGORI PROGRAM UTAMA _/ SOKONGAN SAMPINGAN Mata Pelajaran Tajuk Program Rasional Sasaran Matlamat Objektif KATEGORI PELAJAR CEMERLANG _/ SEDERHANA POTENSI Matematik JOM MAHIR PERIMETER DAN LUAS Kebanyakan pelajar tidak mahir menjawab perimeter dan luas. 2. 3)Persediaan diri untuk menghadapi peperiksaan penilaian 2. Murid mendapatkan jawapan dari guru. 1)Menimbulkan kesedaran kepada pelajar cara menjawab perimeter dan luas . ujian kilat Bil 1. Februari – April Jangka Masa Strategi Pelaksanaan 1. Berbincang dengan guru. Murid cemerlang Meningkatkan pencapaian prestasi menjawab soalan perimeter dan luas. PERKARA Jan Melaksanakan program Penilaian Feb Mac / / TARIKH/BULAN Apr Mei Jun Jul / / Ogo Sep Okt . Murid memahami kesalahan mereka. 2)Mempelajari teknik-teknik menjawab soalan perimeter dan luas . 4.

2)Mempelajari teknik-teknik menjawab soalan ‘Problem Solving’. Sumber Manusia Sumber Kewangan Penilaian Guru dan murid-murid Latihan. Jangka Masa Strategi Pelaksanaan Februari – Jun 1 2 3 4 Murid diberi dan menjawab soalan –soalan topikal ‘Problem Solving’. ujian kilat Bil 1 2. Murid memahami kesalahan mereka. Murid cemerlang Meningkatkan pencapaian prestasi menjawab soalan ‘Problem Solving’. PERKARA Jan Melaksanakan program Menjawab soalan Penilaian Feb / Mac / / / TARIKH/BULAN Apr Mei Jun Jul / / / / / / / / / Ogo Sep Okt . Berbincang dengan guru. 3. 3)Persediaan diri untuk pembelajaran dalam kelas.PROGRAM PKKP 2012 SJK (T) MENTAKAB KATEGORI PROGRAM UTAMA SOKONGAN _/ SAMPINGAN Mata Pelajaran Tajuk Program Rasional Sasaran Matlamat Objektif KATEGORI PELAJAR CEMERLANG _/ SEDERHANA POTENSI Matematik JOM MAHIR ‘Problem Solving’ Kebanyakan pelajar tidak mahir menjawab soalan ‘Problem Solving’. Murid mendapatkan jawapan dari guru. 1)Menimbulkan kesedaran kepada pelajar cara menjawab soalan ‘Problem Solving’.

Murid cemerlang Meningkatkan pencapaian prestasi menjawab soalan isipadu. 1)Menimbulkan kesedaran kepada pelajar cara menjawab soalan isipadu. Murid mendapatkan jawapan dari guru. 2)Mempelajari teknik-teknik menjawab soalan soalan isipadu. Berbincang dengan guru. 3. PERKARA Jan Mengedarkan bahan kepada Murid Melaksanakan program Penilaian Feb / Mac / / TARIKH/BULAN Apr Mei Jun Jul / / / / / / Ogo Sep Okt . Sumber Manusia Sumber Kewangan Penilaian Guru dan murid-murid Latihan. 3)Persediaan diri untuk pembelajaran dalam kelas. 2. 3. 2. 4. ujian kilat Bil 1.PROGRAM PKKP 2012 SJK (T) MENTAKAB KATEGORI PROGRAM UTAMA SOKONGAN _/ SAMPINGAN Mata Pelajaran Tajuk Program Rasional Sasaran Matlamat Objektif KATEGORI PELAJAR CEMERLANG _/ SEDERHANA POTENSI Matematik JOM MAHIR ISIPADU Kebanyakan pelajar tidak mahir menjawab soalan isipadu. Murid memahami kesalahan mereka. Murid diberi dan menjawab soalan –soalan topikal isipadu. Februari – Jun Jangka Masa Strategi Pelaksanaan 1.

PERKARA Jan Mesyuarat dan penubuhan jawatankuasa Menyediakan kertas kerja Melaksanakan Bengkel Penilaian Feb / Mac / TARIKH/BULAN Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt / / / / . 4. ujian Sumber Manusia Sumber Kewangan Penilaian Bil 1. 2. 4. 2 3. Mengedarkan nota-nota dan juga latihan. Menerangkan teknik menjawab soalan dan memberi pendedahan tentang kelemahan-kelemahan murid semasa menjawab dengan bantuan komputer dan LCD. Mengumpulkan murid di makmal komputer. 2)Mempelajari teknik-teknik menjawab soalan-soalan dengan baik. 3. Guru dan murid-murid Panitia Matematik Latihan. Memberikan motivasi sebagai persediaan mengahadapi peperiksaan.PROGRAM PKKP 2012 SJK (T) MENTAKAB KATEGORI PROGRAM UTAMA SOKONGAN SAMPINGAN _/ Mata Pelajaran Tajuk Program Rasional Sasaran Matlamat Objektif KATEGORI PELAJAR CEMERLANG _/ SEDERHANA POTENSI Matematik BENGKEL MATEMATIK Kebanyakan pelajar sederhana dan lemah dalam menjawab soalan matematik Semua murid Meningkatkan pencapaian prestasi Matematik kelas 1)Menimbulkan kesedaran kepada pelajar cara menjawab soalan-soalan matematik. 3)Persediaan diri untuk menghadapi peperiksaan Jangka Masa Strategi Pelaksanaan Februari – Ogos 1.

SJKT ( MENTAKAB ) PROGRAM PKKP MATEMATIK TAHUN 6E KATEGORI MURID CEMERLANG .