PROGRAM PKKP 2010 SJK (T) MENTAKAB KATEGORI PROGRAM UTAMA _/ SOKONGAN SAMPINGAN Mata Pelajaran Tajuk Program Rasional

Sasaran Matlamat Objektif KATEGORI PELAJAR CEMERLANG _/ SEDERHANA POTENSI

Matematik JOM MAHIR PERATUS Kebanyakan pelajar tidak mahir menjawab soalan peratusan Murid cemerlang Meningkatkan pencapaian prestasi menjawab soalan peratusan. 1)Menimbulkan kesedaran kepada pelajar cara menjawab soalan peratusan. 2)Mempelajari teknik-teknik menjawab soalan peratus. 3)Persediaan diri untuk menghadapi peperiksaan penilaian 2.

Jangka Masa Strategi Pelaksanaan

Februari – April

1. Murid diberi dan menjawab soalan –soalan topikal peratus. 2. Murid mendapatkan jawapan dari guru.
3. Berbincang dengan guru. 4. Murid memahami kesalahan mereka.

Sumber Manusia Sumber Kewangan Penilaian

Guru dan murid-murid Latihan, ujian kilat

Bil 1. 2.

PERKARA Jan Melaksanakan program Penilaian Feb / / Mac / /

TARIKH/BULAN Apr Mei Jun Jul / /

Ogo

Sep

Okt

Murid mendapatkan jawapan dari guru. Berbincang dengan guru. Murid cemerlang Meningkatkan pencapaian prestasi menjawab soalan perimeter dan luas. Sumber Manusia Sumber Kewangan Penilaian Guru dan murid-murid Latihan. 3. PERKARA Jan Melaksanakan program Penilaian Feb Mac / / TARIKH/BULAN Apr Mei Jun Jul / / Ogo Sep Okt . 2. 2. 2)Mempelajari teknik-teknik menjawab soalan perimeter dan luas . ujian kilat Bil 1. Murid memahami kesalahan mereka. 3)Persediaan diri untuk menghadapi peperiksaan penilaian 2. Murid diberi dan menjawab soalan –soalan topikal perimeter dan luas.PROGRAM PKKP 2012 SJK (T) MENTAKAB KATEGORI PROGRAM UTAMA _/ SOKONGAN SAMPINGAN Mata Pelajaran Tajuk Program Rasional Sasaran Matlamat Objektif KATEGORI PELAJAR CEMERLANG _/ SEDERHANA POTENSI Matematik JOM MAHIR PERIMETER DAN LUAS Kebanyakan pelajar tidak mahir menjawab perimeter dan luas. 4. 1)Menimbulkan kesedaran kepada pelajar cara menjawab perimeter dan luas . Februari – April Jangka Masa Strategi Pelaksanaan 1.

Murid mendapatkan jawapan dari guru. ujian kilat Bil 1 2. PERKARA Jan Melaksanakan program Menjawab soalan Penilaian Feb / Mac / / / TARIKH/BULAN Apr Mei Jun Jul / / / / / / / / / Ogo Sep Okt . Murid cemerlang Meningkatkan pencapaian prestasi menjawab soalan ‘Problem Solving’. Murid memahami kesalahan mereka. 3)Persediaan diri untuk pembelajaran dalam kelas. Berbincang dengan guru.PROGRAM PKKP 2012 SJK (T) MENTAKAB KATEGORI PROGRAM UTAMA SOKONGAN _/ SAMPINGAN Mata Pelajaran Tajuk Program Rasional Sasaran Matlamat Objektif KATEGORI PELAJAR CEMERLANG _/ SEDERHANA POTENSI Matematik JOM MAHIR ‘Problem Solving’ Kebanyakan pelajar tidak mahir menjawab soalan ‘Problem Solving’. 3. 2)Mempelajari teknik-teknik menjawab soalan ‘Problem Solving’. Sumber Manusia Sumber Kewangan Penilaian Guru dan murid-murid Latihan. Jangka Masa Strategi Pelaksanaan Februari – Jun 1 2 3 4 Murid diberi dan menjawab soalan –soalan topikal ‘Problem Solving’. 1)Menimbulkan kesedaran kepada pelajar cara menjawab soalan ‘Problem Solving’.

Berbincang dengan guru. Sumber Manusia Sumber Kewangan Penilaian Guru dan murid-murid Latihan. ujian kilat Bil 1. Murid diberi dan menjawab soalan –soalan topikal isipadu. 3. 3. Februari – Jun Jangka Masa Strategi Pelaksanaan 1. 3)Persediaan diri untuk pembelajaran dalam kelas.PROGRAM PKKP 2012 SJK (T) MENTAKAB KATEGORI PROGRAM UTAMA SOKONGAN _/ SAMPINGAN Mata Pelajaran Tajuk Program Rasional Sasaran Matlamat Objektif KATEGORI PELAJAR CEMERLANG _/ SEDERHANA POTENSI Matematik JOM MAHIR ISIPADU Kebanyakan pelajar tidak mahir menjawab soalan isipadu. PERKARA Jan Mengedarkan bahan kepada Murid Melaksanakan program Penilaian Feb / Mac / / TARIKH/BULAN Apr Mei Jun Jul / / / / / / Ogo Sep Okt . 1)Menimbulkan kesedaran kepada pelajar cara menjawab soalan isipadu. 2. Murid memahami kesalahan mereka. 2)Mempelajari teknik-teknik menjawab soalan soalan isipadu. 2. Murid cemerlang Meningkatkan pencapaian prestasi menjawab soalan isipadu. 4. Murid mendapatkan jawapan dari guru.

Guru dan murid-murid Panitia Matematik Latihan. 3. 2. PERKARA Jan Mesyuarat dan penubuhan jawatankuasa Menyediakan kertas kerja Melaksanakan Bengkel Penilaian Feb / Mac / TARIKH/BULAN Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt / / / / . Menerangkan teknik menjawab soalan dan memberi pendedahan tentang kelemahan-kelemahan murid semasa menjawab dengan bantuan komputer dan LCD. Mengumpulkan murid di makmal komputer. ujian Sumber Manusia Sumber Kewangan Penilaian Bil 1. Mengedarkan nota-nota dan juga latihan. 4. 2)Mempelajari teknik-teknik menjawab soalan-soalan dengan baik. 4. Memberikan motivasi sebagai persediaan mengahadapi peperiksaan. 2 3.PROGRAM PKKP 2012 SJK (T) MENTAKAB KATEGORI PROGRAM UTAMA SOKONGAN SAMPINGAN _/ Mata Pelajaran Tajuk Program Rasional Sasaran Matlamat Objektif KATEGORI PELAJAR CEMERLANG _/ SEDERHANA POTENSI Matematik BENGKEL MATEMATIK Kebanyakan pelajar sederhana dan lemah dalam menjawab soalan matematik Semua murid Meningkatkan pencapaian prestasi Matematik kelas 1)Menimbulkan kesedaran kepada pelajar cara menjawab soalan-soalan matematik. 3)Persediaan diri untuk menghadapi peperiksaan Jangka Masa Strategi Pelaksanaan Februari – Ogos 1.

SJKT ( MENTAKAB ) PROGRAM PKKP MATEMATIK TAHUN 6E KATEGORI MURID CEMERLANG .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful