Anda di halaman 1dari 3

DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN

DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN DOKUMENSTANDARDPRESTASIDOKUMEN

KEMAHIRAN HIDU BERSEPAD KEMAHIRAN TEKNIKAL (76

DOKUMEN STANDAR PRESTAS BAGI PENTAKSIRA SEKOLA TINGKATAN SAT


Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia

Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1, 2, 5 15, Blok E11, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Tel. : 03-88843787 Faks : 03-88843783 Web http://www.moe.gov.my/lpm e-mel weblpm@moe.gov.my

@ Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Dokumen Standard Prestasi (DSP) ini adalah hak cipta Lembaga Peperiksaan. Tidak dibenarkan untuk mengubah kandungan yang terdapat dalam dokumen ini tanpa kebenaran daripada Pengarah, Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia. Salinan atau download dari laman sesawang Lembaga Peperiksaan adalah dibenarkan dengan syarat pihak yang membuat salinan atau download tidak boleh mengubah apa yang terdapat dalam salinan asal.

Disediakan Oleh, Unit Teknikal Sektor Pembinaan Ujian Teknikal dan Vokasional Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia