Anda di halaman 1dari 17

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 1 EVIDENCE (MURID) B1D1E1 Menyebut atau menulis tiga jawatan dalam

struktur organisasi bengkel. EVIDENCE (BAHAN) Kertas jawapan CONTOH INSTRUMEN Ujian bertulis Ujian secara lisan ITEM CONTOH
Lengkapkan struktur organisasi bengkel.

B1D2E1 Menyebut atau menulis lima faktor utama reka bentuk.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Nyatakan lima faktor utama reka bentuk. 1. ............................................................. 2. ............................................................. 3. ............................................................. 4. ............................................................. 5. .............................................................

B1D2E2 Menyebut atau menulis tujuh alatan tangan termasuk mesin.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Senaraikan tujuh alatan tangan termasuk mesin dalam reka bentuk. 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. . 7. .

B1D2E3 Menyebut atau menulis pernyataan masalah yang hendak diselesaikan.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Nyatakan satu pernyataan masalah yang hendak diselesaikan. Masalah yang saya hadapi ialah ... .

B1D3E1 Menyebut atau menulis tiga sumber elektrik dan tiga jenis wayar.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

A. 1. 2. 3.

Nyatakan tiga sumber elektrik. . . .

B. Nyatakan tiga jenis wayar elektrik. 1. .. 2. .. 3. ..

B1D4E1 Menyebut atau menulis sistem bekalan air di rumah dan tiga jenis paip.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Nyatakan dua sistem bekalan air di rumah. a. ................................................................ b. ................................................................ Senaraikan tiga jenis paip. 1. ................................................................ 2. ................................................................ 3. ................................................................

B1D5E1 Menyebut atau menulis tiga jenis mesin jahit.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Senaraikan tiga jenis mesin jahit. 1. . 2. . 3. .

B1D6E1 Menyebut atau menulis dua jenis keratan batang.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Senaraikan dua jenis keratan batang. a. ............................................................... b. ...............................................................

B1D7E1 Menyebut atau menulis rumus rintangan dalam litar selari. B1D7E2 Menyebut atau melabel atau menulis nama empat bahagian utama meter pelbagai.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan 1. Ujian Bertulis : a) Ujian objektif i) Ujian objektif aneka pilihan (MCQ) - Simple MCQ ii ) Ujian objektif bukan aneka pilihan (nonMCQ) - betul salah - ya tidak - jawapan pendek - isi tempat kosong b) Ujian subjektif 2. Ujian secara lisan 3. Kuiz

Tuliskan rumus rintangan dalam litar selari. ............................................................... ...............................................................

Kertas jawapan Senarai semak

Contoh item non-MCQ Jawapan pendek. Labelkan empat bahagian utama pada meter pelbagai. P Q R S Jawapan : P : Skala Q : Skru pelaras sifar R : Pelaras sifar ohm S : Tombol pemilih julat

B1D7E3 Menyebut atau melabel atau menulis tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik.

Kertas jawapan Senarai semak

1. Ujian Bertulis : a) Ujian objektif i) Ujian objektif aneka pilihan (MCQ) - Simple MCQ ii ) Ujian objektif bukan aneka pilihan (nonMCQ) - betul salah - ya tidak - jawapan pendek - isi tempat kosong b) Ujian subjektif 2. Ujian secara lisan 3. Kuiz

Contoh item MCQ Rajah 1 menunjukkan Unit Kawalan Utama Bekalan Elektrik Domestik. P Q R S

RAJAH 1 Labelkan komponen tersebut. Komponen P Q R S Nama

B1D8E1 Menyebut atau menulis satu jenis pergerakan mekanikal.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Nyatakan satu jenis pergerakan mekanikal. ...............................................................

B1D8E2 Menyebut atau menulis tiga jenis gear.

Kertas jawapan Senarai semak

1. Ujian Bertulis : a) Ujian objektif i) Ujian objektif aneka pilihan (MCQ) - Simple MCQ ii ) Ujian objektif bukan aneka pilihan (nonMCQ) - betul salah - ya tidak - jawapan pendek - isi tempat kosong b) Ujian subjektif 2. Ujian secara lisan 3. Kuiz

Contoh item non-MCQ padanan mudah Padankan gambar dan nama gear berikut.

Rajah gear

Nama Gear taji

Gear belitan

Gear heliks

Gear serong
B1D9E1 Menyebut atau menulis empat alat pembayaran masa kini. Kertas jawapan Ujian bertulis Ujian secara lisan
Nyatakan empat alat pembayaran masa kini. a. ..................................... b. ..................................... c. ...................................... d. .......................................

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 2 EVIDENCE (MURID) B2D1E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis amalan 4M. EVIDENCE (BAHAN) Kertas jawapan CONTOH INSTRUMEN Ujian bertulis Ujian secara lisan ITEM CONTOH
Terangkan amalan 4M. Amalan 4M Membersih Menyusun atur Menilai mendisiplin Penerangan

B2D2E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis proses kemasan menggunakan syelek.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Susun mengikut urutan proses kemasan menggunakan syelek. 1. 2. 3. ... 4.

B2D3E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi tiga alatan tangan termasuk pena ujian.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Terangkan fungsi alat tangan berikut. Alatan tangan Penerangan

B2D4E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi tiga paip yang disambung ke tangki simpanan air B2D4E2 Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi enam jenis penyambung paip.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Terangkan fungsi paip berikut: a) paip agihan : b) paip cuci : c) papi limpah :

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Terangkan enam jenis penyambung paip. Penyambung paip Penerangan

B2D5E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi enam bahagian mesin jahit.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Terangkan fungsi enam bahagian mesin jahit. Bahagian mesin jahit Fungsi

B2D6E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis nisbah campuran medium semaian.

Kertas jawapan Senarai semak

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Terangkan nisbah campuran medium semaian.

B2D7E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis dua perbezaan antara litar siri dan litar selari. B2D7E2 Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan 1. Ujian Bertulis : a) Ujian objektif i) Ujian objektif aneka pilihan (MCQ) - Simple MCQ

Terangkan dua perbezaan antara litar siri dan litar selari.

Kertas jawapan Senarai semak

Contoh item non-MCQ Jawapan pendek Rajah 1 menunjukkan sebahagian komponen unit kawalan utama bekalan elktrik domestik.

X ii ) Ujian objektif bukan aneka pilihan (nonMCQ) - betul salah - ya tidak - jawapan Terangkan fungsi bahagian X? pendek - isi tempat Jawapan : Suis utama digunakan untuk menyambung kosong dan memutuskan bekalan elektrik ke seluruh litar di rumah. b) Ujian subjektif

2. Ujian secara lisan 3. Kuiz B2D8E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi dua jenis gear. Kertas jawapan Senarai semak 1. Ujian Bertulis : a) Ujian objektif i) Ujian objektif aneka pilihan (MCQ) - Simple MCQ ii ) Ujian objektif bukan aneka pilihan (nonMCQ) - betul salah - ya tidak - jawapan pendek - isi tempat kosong b) Ujian subjektif 2. Ujian secara lisan 3. Kuiz B2D9E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis perniagaan runcit, borong dan antarabangsa. Kertas jawapan Ujian bertulis Ujian secara lisan
Terangkan perniagaan berikut: Runcit .............................................. .............................................. Borong ................................................

Contoh item non-MCQ Jawapan pendek Rajah 1 menunjukkan sejenis gear.

Rajah 1 Terangkan fungsi gear tersebut. Jawapan : Gear serong digunakan untuk memindahkan tenaga daripada satu aci ke satu aci lain yang bersudut 90.

................................................ Antarabangsa ................................................ ................................................

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 3 EVIDENCE (MURID) B3D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah. B3D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A. EVIDENCE (BAHAN) Kertas jawapan Senarai semak CONTOH INSTRUMEN ITEM CONTOH
Rujuk Lampiran A

Ujian bertulis Ujian amali

Kertas jawapan Senarai semak

Ujian bertulis Ujian amali

Rujuk Lampiran B

B3D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P. B3D4E1 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung. B3D5E1 Menyemai keratan batang dalam medium semaian.

Kertas jawapan Senarai semak

Ujian bertulis Ujian amali

Rujuk Lampiran C

Kertas jawapan Senarai semak

Ujian bertulis Ujian amali

Rujuk Lampiran D

Kertas jawapan Senarai semak

Ujian bertulis Ujian amali

Rujuk Lampiran D

10

B3D6E1 Membuat pemasangan litar siri.

Kertas jawapan Senarai semak

Ujian bertulis Ujian amali

Rujuk Lampiran E

B3D6E2 Mengukur voltan dalam litar siri.

Kertas jawapan Senarai semak

Ujian bertulis Ujian amali

Catatan bacaan voltmeter Mentol Voltmeter M1 V1 M2 V2 M3 V3 VJ

Bacaan

B3D6E3 Mengira jumlah rintangan dalam litar selari.

Kertas jawapan

1. Ujian Bertulis : a) Ujian objektif i) Ujian objektif aneka pilihan (MCQ) - Simple MCQ ii ) Ujian objektif bukan aneka pilihan (nonMCQ) - betul salah - ya tidak - jawapan pendek - isi tempat kosong b) Ujian subjektif 2. Kuiz

Contoh item non-MCQ Rajah 1 menunjukkan satu litar elektrik .


20 10 20

RAJAH 1

Kirakan jumlah nilai rintangan litar itu . Jawapan :

11

B3D6E4 Mengira jumlah rintangan dalam litar siri.

Kertas jawapan

1. Ujian Bertulis : c) Ujian objektif j) Ujian objektif aneka pilihan (MCQ) - Simple MCQ ii ) Ujian objektif bukan aneka pilihan (nonMCQ) - betul salah - ya tidak - jawapan pendek - isi tempat kosong d) Ujian subjektif 2. Kuiz

Contoh item non-MCQ Rajah 1 menunjukkan satu litar elektrik .


20

10

20

RAJAH 1

Kirakan jumlah nilai rintangan litar itu . Jawapan : Rj = 10 +20 + 20 = 50

12

B3D6E5 Membaca skala meter ohm pada meter pelbagai.

Kertas jawapan Senarai semak

1. Ujian Bertulis : a) Ujian objektif i) Ujian objektif aneka pilihan (MCQ) - Simple MCQ ii ) Ujian objektif bukan aneka pilihan (nonMCQ) - betul salah - ya tidak - jawapan pendek - isi tempat kosong 2. Ujian amali

Contoh item MCQ Rajah 1 menunjukkan perintang tetap yang sedang diuji.

Berapakah nilai bacaan perintang itu? A 20 Ohm B 200 Ohm C 2K Ohm D 20 Kohm Jawapan : B

RAJAH 1

13

B3D6E6 Mengira kuasa elektrik.

Kertas jawapan

1. Ujian Bertulis : a) Ujian objektif i) Ujian objektif aneka pilihan (MCQ) - Simple MCQ ii ) Ujian objektif bukan aneka pilihan (nonMCQ) - betul salah - ya tidak - jawapan pendek - isi tempat kosong b) Ujian subjektif 2. Kuiz

Contoh item non-MCQ Rajah 1 menunjukkan satu peralatan elektrik.

MIKI DVD Player 240V/ 50hz / 2 Ampere

RAJAH 1 27 Hitung kuasa peralatan itu.

Jawapan : P=IXV P = 2 X 240 P = 480 Watt

14

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 4 EVIDENCE (MURID) B4D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut *peraturan. B4D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut *prosedur. B4D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P mengikut *urutan. B4D4E1 Membuat pemasangan litar siri dengan betul. EVIDENCE (BAHAN) Kertas jawapan Senarai semak CONTOH INSTRUMEN Ujian bertulis Ujian amali
Rujuk Lampiran A

ITEM CONTOH

Kertas jawapan Senarai semak

Ujian bertulis Ujian amali

Rujuk Lampiran B

Kertas jawapan Senarai semak

Ujian bertulis Ujian amali

Rujuk Lampiran C

Kertas jawapan Senarai semak

Ujian bertulis Ujian amali

Rujuk Lampiran E

15

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 5 EVIDENCE (MURID) B5D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dengan *daya usaha. B5D2E1 Membuat pemasangan litar siri dengan *daya usaha. EVIDENCE (BAHAN) Kertas jawapan Senarai semak CONTOH INSTRUMEN Ujian bertulis Ujian amali
Rujuk Lampiran A

ITEM CONTOH

Kertas jawapan Senarai semak

Ujian bertulis Ujian amali

Rujuk Lampiran E

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 6 EVIDENCE (MURID) B6D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan EVIDENCE (BAHAN) Kertas jawapan Senarai semak CONTOH INSTRUMEN Ujian bertulis Ujian amali
Rujuk Lampiran A

ITEM CONTOH

16

melahirkan *idea baru sebagai nilai tambah.

17