Anda di halaman 1dari 43

Hasilan:

Noor Zulfatul Zahiah binti Abdul Karim


PPG-Pend Islam Kumpulan 2

KVKK+KVKK
MENGEJA DAN MEMBACA PERKATAAN YANG MENGANDUNGI SUKUKATA TERTUTUP KVKK+KVKK MEMBINA PERKATAAN YANG MENGANDUNGI SUKU KATA TERTUTUP KVKK+KVKK

MENU UTAMA PENGUNAAN BBM GABUNGAN KVKK+KVKK MEMBINA KVKK+KVKK LAGU ABJAD
MENGENAL HURUF KONSANAN DAN VOKAL MENGEJA DAN MEMBACA KVKK+KVKK

KUIZ
TAMAT

Mengenal Huruf Konsonan dan Vokal


Seterusnya

k + i + n + g = king

Mengenal Huruf Konsonan dan Vokal

Konsonan

Vokal

Konsonan

Konsonan

Seterusnya

Gabungan KVKK+KVKK

Seterusnya

Konsonan

Vokal

Konsonan

Konsonan

k + i + n + g = king

k + o + n + g = kong
Konsonan
Vokal

Konsonan

Konsonan

Seterusnya

king + kong =

kingkong
Seterusnya

Mengeja Dan Membaca KVKK+KVKK


Seterusnya

tongkang

tong + k a n g
Seterusnya

longkang

long + k a n g
Seterusnya

pinggang

p i ng + g a n g
Seterusnya

panggang

pang + g a n g
Seterusnya

kangkung

kang +k u n g
Seterusnya

tanglung

t ang + lung
Seterusnya

Membina KVKK+KVKK

Seterusnya

Baca suku kata untuk membentuk perkataan yang betul

Seterusnya

tongkang

tong + kang
Seterusnya

longkang

long + kang
Seterusnya

pinggang

ping

gang +

Seterusnya

panggang

pang + gang
Seterusnya

kangkung

kang + kung
Seterusnya

tanglung

tang + lung

Seterusnya

KUIZ
Seterusnya

KUIZ
Pilih padanan suku kata yang betul

1. kang A. kung B. kong C . king


Seterusnya

KUIZ
Pilih padanan suku kata yang betul

2. tong A. kung B. kang C . gang


Seterusnya

KUIZ
Pilih padanan suku kata yang betul

3. long A. kung B. kong C . kang


Seterusnya

KUIZ
Pilih padanan suku kata yang betul

4. ping A. gung B. geng C . gang


Seterusnya

KUIZ
Pilih padanan suku kata yang betul

5. tang A. lung B. gong C . ling


Seterusnya

KUIZ
Pilih padanan suku kata yang betul

6. pang A. gung B. gang C . ging


Seterusnya

Soalan 2

Betul

Soalan 3

Betul

Soalan 4

Betul

Soalan 5

Betul

Soalan 6

Betul

Betul

Cuba Lagi

Cuba Lagi

Cuba Lagi

Salah

Salah

Salah