Anda di halaman 1dari 14

LAM-PT05-01b

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: Kursus: PISMP-IPGM SEMESTER: SATU Kod: MTE3102 TAHUN: 2012 Kredit: 3(3+0)

Kurikulum Pendidikan Matematik

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Kuliah (2 jam)

Tutorial (1 jam) Dalam pasangan pelajar menyediakan entry log mengenai kuliah pertama

Amali

ISL (2 jam)    Log reflektif Fail matematik Bacaan Reys, R.E, Suydam, M.N & Lindquist, M.M. (1995).

Catatan

Pendidikan Matematik Pengenalan:  Rangka Kursus  Makna da peranan  Penilaian Kursus matematik  Log reflektif  Fail matematik M1 4-6 Jan. Apa dia matematik?  Kajian pola dan perhubungan  Cara berfikir  Seni  Bahasa  Alat/Instrumen

Rujukan Reys, R.E, Suydam, M.N & Lindquist, M.M. (1995). Helping  Children Learn Mathematics. 4th Ed. New York: Allyn & Bacon  (KDPM MT MajorLPBS Module 1/3))

Februari 2008

1

gov.ac.pd f  http:physics.nist.com/moneyhistor y.html  http://wwwgroups.uk/`history/ Mathematicians/Bio glndex.nsc.mintmar k. html  http://www. au/PDF WORD/Info/IL06.  Reader:  http://www.go v/Genlnt/Time/time.dcsstand.html  (KDPM MT MajorLPBS Module 1/3)) Februari 2008 2 .LAM-PT05-01b Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Pendidikan Matematik   Sejarah dan peranan ahli matematik    Kuliah (2 jam) Peringkat  perkembangan sejarah matematik Sejarah perkembangan nombor Sejarah perkembangan ukuran Sejarah perkembangan wang Sumbangan ahli matematik yang terkemuka Tutorial (1 jam) Membina dan membentangkan poster menegnai sejarah dan peranan ahli matematik Amali ISL (2 jam)  Perbincangan: Sejarah dan peranan ahli matematik Catatan M2 9-13 Jan.

matematik Glencoe McGraw Hill Cuti Tahun Baru Cina Reader: Tugasan bacaan :  Mok Soon Sang “A Primary Education (2004).M5 30 Jan.LAM-PT05-01b Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (2 jam) Tabii matematik Tabii Penyelesaian masalah Tabii logik Tabii pengiraan Tabii nombor Tabii pengukuran Nilai dalam matematik  Tutorial (1 jam) Dalam kumpulan : Bincang tabii matematik dan nilai dalam matematik Pembentangan Kumpulan.     M4 23-27 Jan Perkembangan Kurikulum Matematik  Perkembangan kurikulum matematik di Malaysia  Reader: Baca mengenai  Karl J.54. Di samping perkembangan kurikulum matematik yang utama. Contoh . “A Primary Course in Mathematics Education Course in for Post Graduate Mathematics for Diploma (KPLI)”. Post Graduate Page 49. Kenal pasti dan Rendah (1983) bincang ciri-ciri penting Kurikulum bersepadu sekolah rendah(1989) setiap projek.3 Feb Kurikulum matematik sebelum merdeka  Laporan Razak(1956)  Projek khas (1970)  Sukatan matematik moden    Aktiviti kumpulan . Amali ISL (2 jam)  Catatan Pendidikan Matematik   Tabii matematik   Nilai-nilai dalam M3 matematik  16/20 Jan. terdapat beberapa project lain yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualiti Kurikulum Baru Sekolah pengajaran matematik di sekolah. “Pengajaran Matematik KBSR”  “Laporan Projek Khas”  “Laporan Projek Akal”  “Laporan Projek Inspire” . Smith tabii matematik dan (2001) The Nature nilai-nilai of Mathematics. Semakan kurikulum (2002) Februari 2008 3 .  Seow Siew Hua (1995). Diploma (KPLI)”.

or Standards for g.go v. “A Primary rendah Malaysia Education Course dengan negara-negara in Mathematics for ASEAN yang lain. School . School Mathematics Study Group ( SMSG ) National Council of Teachers of Mathematics (NCTM ) Standards Tutorial (1 jam) Persembahan Kumpulan Amali ISL (2 jam) Catatan Perkembangan Kurikulum Matematik  Pengaruh Kurikulum Matematik negaranegara lain terhadap Kurikulum Matematik Malaysia M6 6-10 Feb Cari persamaan dan Reader: perbezaan di antara  Mok Soon Sang Kurikulum Matematik (2004).  http://www. School Mathematics Project ( SMP ).my /bahan. Post Graduate Diploma (KPLI)”.h tm/  http://www.th/moe.sg  http://www.LAM-PT05-01b Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (2 jam)      Nuffield Mathematics Project ( NMP ). Scottish Mathematics Group ( SMG ).kpm. Mathematics”.nctm. NCTM.go.htm Februari 2008 4 . Baca dan “Pengajaran rumuskan Matematik KBSR” “Overview of  . Principles and http://www.  Mengakses laman  Seow Siew Hua web berkaitan (1995).ppk.moe.

Polisi untuk Aktiviti kumpulan.  The Malaysian Smart school: Implementation Plan. Contoh: membangunkan matematik Pilih satu daripada program kanak-kanak di Malaysia. Februari 2008 5 . Perkembangan Kurikulum Matematik  Polisi dan Program untuk membangunkan matematik kanakkanak. The Malaysian Smart School : A Conceptual Blueprint  Ministry of Education Malaysia(1997). Rendah: Cth: Abakus Aritmetik Mental(AMA). dengan membuat interpretasi silibus semasa (KBSR & KBSM) menggunakan pendekatan 5 tonggak. Program untuk membangunkan matematik kanak-kanak di Malaysia. The Integrated Curriculum for Primary Schools Curriculum Spesifications. Kalulator Grafik M7 13-17 Feb. „Kaedah Mokhdar‟ Menengah : Geometry Sketch Pad(GSP). Curriculum Development Centre Ministry of Education Malaysia  Ministry of Education Malaysia (1997). yang dirangka untuk pendidikan di Malaysia dan -Mengukuhkan pencapaian bincang kekuatan dan akademik matematik kelemahan.LAM-PT05-01b Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (2 jam) Tutorial (1 jam) Amali ISL (2 jam) Baca tentang polisi yang relevan dan program daripada pelbagai sumber eg: Bahagian Perkembangan Kurikulum dan bahan-bahan yang dinyatakan dalam “Catatan” Catatan Reader:  Ministry of Education Malaysia.

Reader:  Ministry of Education (20022006). Catatan Sumber (dari IPG):  Rakaman video kes cemerlang).year 5. -mengembang dan menggunakan strategi untuk menyelesaikan pelbagai masalah  Komunikasi dalam matematik -perlu memberikan pelbagai peluang untuk berkomunikasi dengan mengaitkan bahan-bahan fizikal.) Mengenal pasti integrasi lima tonggak Perbincangan Amali ISL (2 jam) Baca lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dalam kurikulum sekolah rendah. -merumuskan masalah daripada situasi harian dan matematik. Integrated curriculum for primary schools: curriculum specifications mathematics year 1.LAM-PT05-01b Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (2 jam)  Penyelesaian Masalah dalam matematik -menggunakan pendekatan-pendekatan penyelesaian masalah untuk menyiasat dan memahami kandungan matematik. Pusat Perkembangan Kurikulum Sukatan Pelajaran Matematik Sekolah Rendah Kajian Kurikulum Matematik Malaysia  Lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik M8 20-24 Feb Februari 2008 6 . gambar dan rajah dengan idea-idea matematik  Penaakulan Matematik -perlu menekankan penaakulan matematik sehingga murid-murid dapat Tutorial (1 jam) Video pengajaran mikro (30 mins.

 Perhubungan matematik -kajian matematik yang perlu memberi peluang untuk membuat hubungan sehingga murid-murid dapat mengaitkan pentehuan konsep dan prosedur.) Tutorial (1 jam) Amali ISL (2 jam) Catatan Februari 2008 7 . menggunakan matematik dalam bidang kurikulum yang lain dan kehidupan seharian.LAM-PT05-01b Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (2 jam) menggunakan model. ciri-ciri dan perhubungan untuk menerangkan pemikiran mereka.g.  Aplikasi teknologi -peralatan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran (e. fakta yang diketahui. kalkulator dan komputer etc.

M9 27 Feb.fokus curriculum for kepada Falsafah primary schools: penddikan KBSR dan curriculum Kurikulum Matematik specifications Rendah mathematics year 1. Integrated Khususnya .LAM-PT05-01b Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (2 jam)  Falsafah Penddikan matematik KBSR  Kurikulum matematik rendah Tutorial (1 jam) Bincang matlamat dan objektif kurikulum Amali ISL (2 jam) Catatan Kajian Kurikulum Matematik Malaysia  KBSR .year 5. Pusat Senaraikan lamanweb Perkembangan yang berkaitan Kurikulum mengenai satu atau dua topik matematik  Sukatan Pelajaran KBSR Matematik Sekolah Rendah Februari 2008 8 .2 Mac Baca Huraian Sukatan Reader: pelajaran tahun satu  Ministry of hingga tahun tiga Education (20022006).

Pusat Senaraikan lamanweb Perkembangan yang berkaitan Kurikulum mengenai satu atau dua topik matematik  Sukatan Pelajaran KBSR Matematik Sekolah  Rendah M 11 10-18 Mac Cuti Pertengahan Semester Pengalaman Berasaskan Sekolah M 12 18-25 Mac Februari 2008 9 . Integrated Khususnya .LAM-PT05-01b Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan  Kajian Kurikulum Matematik Malaysia  KBSR Kuliah (2 jam) Kurikulum Matematik Rendah Tutorial (1 jam) Bincang matlamat dan objektif kurikulum Amali ISL (2 jam) Catatan M 10 5-9Mac Baca Huraian Sukatan Reader: pelajaran tahun satu  Ministry of hingga tahun tiga Education (20022006).fokus curriculum for kepada Falsafah primary schools: penddikan KBSR dan curriculum Kurikulum Matematik specifications Rendah mathematics year 1.year 5.

Pusat Perkembangan Kurikulum  Sukatan Pelajaran Matematik Sekolah Rendah http://en.LAM-PT05-01b Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (2 jam)  Organisasi kandungan konsep-konsep matematik dalam pendidikan matematik sekolah rendah dan kaitannya dengan pendikan prasekolah -Kurikulum pendidikan sekolah rendah .wikipedia.year 5.Organisasi kandungan kurikulum Matematik KBSR -Perhubngan Tutorial (1 jam) Peta minda untuk mengaitkan dan menghubungkan organisasi kandungan di antara pendidikan prasekolah dan pendidikan matematik rendah Amali ISL (2 jam) Catatan Kajian Kurikulum Matematik Malaysia  KBSR M 13 26-30 Mac Baca Huraian Sukatan Reader: pelajaran tahun empat  Ministry of hingga tahun enam. Integrated Fokus kepada curriculum for organisasi kandungan primary schools: curriculum specifications mathematics year 1. org  Februari 2008 10 . Education (20022006).

Kurikulum matematik menengah . Reader:  Ministry of Education (20022006).form 5.organisasi kandungan konsep matematik Kajian Kurikulum Matematik Malaysia  KBSM M 15 9-13 Apr - Falsafah Pendidikan matematik menengah KBSM Pembentangan kumpulan Kaji Huraian Sukatan Matematik Menengah .LAM-PT05-01b Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (1 jam) Tutorial (2 jam) Amali ISL (2 jam) Kaji Huraian Sukatan Tahun 1 hingga Tahun 6 Catatan M 14 2 -6 Apr Kajian Kurikulum Matematik Malaysia  KBSR  Huraian Sukatan Tahun 1 Pembentangan kumpulan hingga Tahun 6 . Integrated curriculum for secondary schools: curriculum specifications mathematics form 1.Mengakji hubungan matematik sekolah rendah dan menengah. PPK Februari 2008 11 .

pelbagai contoh wacana konferens. buku dan journal akademik Badan-badan akademik Bincang beberapa badan Pelajar membincangkan akademikda sumngan pelbagai fungsi badan M 16 mereka kepada akademik 16-20 Apr perkembangan profesional guru matematik eg: Mathematics Teachers Association e.rmit. edu. PERSAMA Memperoleh maklumat Reader: mengenai pelbagai  Mok Soon Sang wacana akademik dan (2004).ed u.trip od.  http://www.com/  http://www.g. bengkel.or g  http://www.nutp.php  http://www. NCTM.or g/  http://persama.au/resources/ subject.lib.nctm.au/ Februari 2008 12 .seminar.atea. A Primary badan-badan Education Course akademik daripada in Mathematics for internet Post Graduate Diploma (KPLI).LAM-PT05-01b Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Perkembangan Profesional Guru Matematik  Wacana akademic Kuliah (1 jam) Tutorial (2 jam) Amali ISL (2 jam) Catatan Bicang contoh-contoh Perbincangan wacana akademik  Perbezaan dan fungsi .

“Developing Teachers : The challenges of lifelong learning”.) (2001).LAM-PT05-01b Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Perkembangan Profesional Guru Matematik  Peranan guru matematik  Pendidikan sepanjang hayat Kuliah (1 jam) Tutorial (2 jam) Amali ISL (2 jam) Mengumpul maklumat mengenai peranan guru matematik dan pendidikan seanjang hayat  Membuat persedian untuk forum Catatan Reader: Educational Technology Division (1997). K. Volume 1”. Philadelphia. KY: Routledge. Florence. : Ministry of Education Malaysia  Christopher Day (1999).  Roger Harrison (Ed. “Supporting Lifelong Learning : Perspective on learning. Pendidikan sepanjang hayat . Tugasan: Pelajar mencari mengenai kebolecapaian pendidkan sepanjang hayat  Peranan guru matematik yang berbeza Bentang dalam bentuk forum  Peranan guru matematik  Pendidikan sepanjang hayat  M 17 23-27 Apr Pendidikan sepanjang hayat .L.Contoh . PA : Falmer Press.Kepentingan Pendidikan sepanjang hayat kepada perkembangan profesional guru matematik Februari 2008 13 . The Malaysian Smart School : A conceptual blueprint.

Catatan Isu dan trenda Isu-isu semsa dan trenda (Pendidikan matematik)  Pengajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris M 18 30-4Mei  Matematik dalam sekolah bestari ICT dalam pendidikan matematik  M 19 7-11 Mei M 20 14-18 Mei M 21 21-25 Mei Ulangkaji Ulangkaji Peperiksaan Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan (Nama : Tarikh : ) (Nama : Tarikh : ) Februari 2008 14 .LAM-PT05-01b Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (1 jam) Tutorial (2 jam) Pembentangan Kumpulan Amali ISL (2 jam)  Mengumpul maklumat mengenai isu semasa dan trenda pendidikan matematik sekolah rendah Persedian untuk tugasan yang diberikan.