Anda di halaman 1dari 17

GGGR 6253 SEMINAR SAINS SEJAGATAN

LEE SHING HUA P 63710

. Dokumen ini menerangkan strategi pembelajaran Sosial Bandura dan cabarannya dalam melaksanakan strategi pembelajaran Sosial Bandura dalam mata pelajaran sains secara terperinci.

 Teori-teori pembelajaran merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukum-hukum pembelajaran yang dihasiklan daripada kajian ahli psikologi pendidikan (Mok Soon Sang 2009). Melalui teori-teori pembelajaran. guru-guru telah menghubungkaitkan hukum pembelajaran dengan strategi dan kaedah mengajar untuk mencapai objektif pelajaran dengan berkesan  .

 Terdapat empat teori pembelajaran yang utama. kognitif.  . sosial dan humanis Albert Bandura yang berasal dari Kanada merupakan salah seorang tokoh yang menyarankan strategi pembelajaran Sosial. Beliau menegaskan pembelajaran melalui proses permodelan. iairu behavioris. iaitu pembelajaran melalui proses pemerhatian atau peniruan.

 . merancang strategi dan kaedah yang sesuai pada pelajar-pelajar agar meningkatkan keberkesanan proses pengajran dan pembelajaran. guru akan memahami cara pelajar membelajari sesuatu yang baru dengan meniru tingkah laku model. Seterusnya. Melalui teori dan prinsip yang dikemukan oleh Bandura.

 Pada tahun 1963. . Bandura dan rakannya memjalankan satu kajian dengan menggunakan sekumpulan kanak-kanak tadika yang berumur tiga hingga enam tahun.

 Dapatan kajian ini menunjukkan kanak-kanak keseluruhannya meniru model yang ditonton dengan gaya yang lebih agresif. Bandura dan rakannya membuat kesimpulan bahawa pelbagai tingkah laku Sosial yang ditonjolkan oleh seseorang adalah hasil pemerhatian daripada gerak balas yang dilakukan oleh orang lain di sekeliling mereka. .

persekitaran dan tingkah laku. Teori Pembelajaran Sosial yang dikemukakan oleh Bandura melibatkan tiga unsur utama. . Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi pembelajaran. Diantaranya ialah individu.

 3.1 PROSES PEMBELAJARAN MELALUI PEMERHATIAN / PERMODELAN ◦ Terdapat 4 unsur  perhatian  Mengingat  Reproduksi  peneguhan. .

 3.2 JENIS – JENIS PENIRUAN / PERMODELAN ◦ peniruan ◦ peniruan ◦ peniruan ◦ peniruan ◦ peniruan langsung tak langsung gabungan sekat lakuan tak sekat lakuan .

3 JENIS – JENIS MODEL DALAM PENIRUAN/ PERMODELAN ◦ Model-model yang lebih tua ◦ Model yang berstatus tinggi ◦ Model yang mempunyai kecerdasan tinggi ◦ Model yang terkenal dalam bidang sesuatu kepakaran . 3.

3 JENIS – JENIS MODEL ◦ Model-model yang lebih tua ◦ Model yang berstatus tinggi ◦ Model yang mempunyai kecerdasan tinggi ◦ Model yang terkenal dalam bidang sesuatu kepakaran . 3.

4 PRINSIP – PRINSIP ◦ menentukan dan menggunakan model yang sesuai dengan perbezaan individu dalam pembelajaran Sosial. ◦ Proses pembelajaran Sosial adalah melalui pemerhatian ◦ memupuk kecekapan meniru dan reproduksi ◦ Konsep kendiri positif diterap dalam minda pelajar . 3.

peniruan dengan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai. peringatan. pemikiran. diakhiri dengan peneguhan positif ◦ Sekiranya pelajar mendapat kepuasan dan peneguhan yang sewajarnya. 3.4CIRI – CIRI ◦ Proses pembelajaran ini meliputi pemerhatian. . mereka akan meniru dan menguasai kemahiran yang diperhatian daripada model.

 3. IMPLIKASI STRATEGI PEMBELAJARAN SOSIAL BANDURA DALAM MATA PELAJARAN SAINS .6 ◦ Guru sebagai role model ◦ Demostrasinstrasi guru semasa menjalankan eksperimen hendaklah jelas dan menarik ◦ Hasilan guru bermutu tinggi ◦ Rakan sebaya yang mempunyai kecerdasan tinggi dan cemerlang boleh dijadikan role model ◦ menggunakan teknik main peranan dan simulasi.

 Guru perlu mengulang banyak kali agar pejalar ingat. ◦ Mengatasi cabaran dengan  rakaman digital  Simulasi eksperimen dalam perisian .

 pelajar yang kurang cekap mensintesis dan memanipulasikan pemerhatian. mereka akan meniru semua tingkah laku yang diperhatikan tidak kira positif atau negatif ◦ Mengatasi cabaran dengan  memupuk keupayaan pelajar untuk mengawal dan manipulasi diri .