Anda di halaman 1dari 12

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH KOHORT 3 SEMESTER 1 TAHUN 2012

KUMPULAN

JHR.BHRU06(A112PJJ)

NAMA KURSUS KOD KURSUS TUGASAN 2

Kenegaraan HNS 2013 Soalan (5) Jelaskan proses kedatangan imigran Cina dan India ke Negeri-Negeri Melayu.

NAMA MURID NO.KAD MATRIKS NAMA PENSYARAH TARIKH

Tan Teong Lai D20112053030 Dr. Haryati binti Hasan 06 APRIL 2012

Imigran dari India telah dibawa masuk untuk bekerja di ladang getah dan ladangladang lain seperti ladang tebu. Keadaan ini telah mendesak pemilik ladang dan lombong mencari jalan membawa masuk seberapa ramai buruh ke Negeri-Negeri Melayu. Sistem Kontrak. Bagi mereka yang berhijrah ke negeri Johor. proses kemasukan imigrasi pihak British amat longgar dan ini menggalakkan imigran-imigran asing khasnya imigran Cina dan Imigran India untuk berhijrah dan menetap di NegeriNegeri Melayu. banyak lombong bijih timah dan ladang tanaman secara komersial telah diusahakan secara besar-besaran. Kerajaan British juga membawa masuk buruh tawanan India ke Negeri-Negeri Melayu sebagai buruh kerjaraya. Atas dasar pihak British untuk mencari kekayaan dari Negeri-Negeri Melayu. Negeri-Negeri Melayu mengalami aktiviti-aktiviti imigrasi yang mendadak dan tidak terputus-putus. Ada juga sebilangan kecil yang dibekalkan untuk mengusahakan ladang gambir dan ladang lada hitam. Tambahan pula. Imigran dari Cina ditempatkan untuk bekerja di lombong-lombong bijih timah. teh dan kopi. Sistem Kangani dan Tabung Imigran India. Sistem Pengambilan Kakitangan dan Sistem Pengambilan Rumah Kongsi. Kehadiran imigran Cina dan India semakin jelas semasa penjajahan British. Kemasukan imigran India ini adalah melalui Sistem Buruh Bebas. . Keadaan ini berkait rapat dengan pembangunan dan perkembangan ekonomi yang pesat. majoritinya adalah melalui Sistem Kangcu. Kepesatan pembangunan dalam sektor perladangan dan perlombongan ini telah menimbulkan masalah kekurangan tenaga buruh yang serius.Pengenalan Dua kumpulan imigran penting Negeri-Negeri Melayu datang dari negara China dan India. Menjelang akhir abad ke-18 sehingga awal abad ke-20. Mereka ini dibawa masuk melalui Sistem Tiket Kredit.

pengambilan alihan Singapura dari tangan Sultan Johor pada tahun 1819 dan selepas penubuhan Negeri-Negeri Selat pada tahun 1826. bilangan masyarakat Cina di Negeri-Negeri Melayu adalah amat kecil. Dipercayai bahawa antara faktor lain yang menggalakkan penghijrahan masyarakat China ialah keadaan huru-hara dan kesengsaraan hidup di negara China. Imigran Cina pada masa itu bersifat imigran sementara dan hanya datang untuk mencari rezeki dan berniat untuk pulang ke negara asal apabila keadaan ekonomi pulih. Semasa penjajahan British. Ini berlaku kerana kos perkerja dapat dijimatkan berikutan gaji yang dibayar kepada buruh dari China adalah murah. sebelum kedatangan British. Kemasukan imigran Cina juga telah menyebabkan Negeri-Negeri Melayu juga telah menjadi pengeluar bijih timah yang terbesar di dunia sehinggakan permintaan datang bertali arus dan banyak lagi lombong bijih timah terpaksa dibuka. Namun. Kemasukan imigran Cina yang dibawa British juga perlu diakui telah mampu meningkatkan hasil Negeri-Negeri Melayu yang sebelum ini lebih banyak dibiarkan. Tambahan pula. Tawaran ini telah berjaya menarik ramai imigran Cina. Pada akhir pertengahan abad ke-19 berlaku peningkatan hasil Negeri-Negeri Melayu terutama dalam hasil bijih timah. Fukien dan Kwangsi untuk berhijrah sementara ke tempat-tempat lain termasuklah Negeri-Negeri Melayu.Kedatangan Imigran Cina Kerjasama daripada Raja-raja Melayu dengan kerajaan China wujud sekian lama. keadaan ekonomi negara China yang kurang stabil telah meningkatkan keinginan orang Cina khasnya mereka dari wilayah Kwantung. Mereka ditawar untuk berhijrah beramai-ramai ke tapaktapak perlombongan bijih timah di seluruh Negeri-Negeri Melayu. Kerajaan British telah berusaha dan membuka peluang imigran yang menarik untuk rakyat China. Corak pentadbiran ke atas pekebun-pekebun Cina Kemuncak kedatangan imigran Cina berlaku pada tahun 1891 di mana hampir separuh penduduk . Selain itu. Perak. Orang Cina berhijrah secara beramai-ramai ke negeri Johor pada masa pemerintahan Temenggung Ibrahim. negara China mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat sehingga menyebabkan orang Cina menghadapi kesukaran untuk mendapat pekerjaan. Pada masa itu. Kedatangan imigran Cina secara beramai-ramai berlaku selepas pengambilan Pulau Pinang oleh British dari tangan Sultan Kedah pada tahun 1786. keperluan tenaga kerja dalam sektor perlombongan amat diperlukan. Selangor dan Sungai Ujong terdiri dari orang Cina. imigran Cina juga terlibat dengan perladangan gambir dan lada hitam di Johor.

Golongan imigran ini kemudiannya diletakkan di bawah pengawasan nakhoda kapal yang berperanan sebagai agensi buruh. Dalam tiket tersebut juga dinyatakan sama ada mereka ini berhutang . Kebanyakan perintis awal Cina datang ke Negeri-Negeri Melayu dengan bayaran sendiri atau bantuan rakan dan keluarganya sejak kerajaan China memansuhkan undangundang menyekat penghijrahan penduduk pada tahun 1897. Kheh thau ini dibayar sejumlah wang bagi setiap bakal imigran yang dikumpulkan. Mereka yang berhijrah ke Negara-Negara Melayu melalui cara ini adalah lebih bernasib baik jika berbanding dengan mereka yang berhijrah melalui sistem-sistem yang lain. Sin kheh seterusnya akan dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka akan tujui. Cara Persendirian Kemasukan imigran Cina ini melalui beberapa cara. Sistem Tiket Kredit Sistem Tiket Kredit merupakan saluran utama yang amat popular dan kebanyakan imigran Cina adalah melalui cara kemasukan ini. bakal imigran Cina yang tidak mampu membayar tambang sendiri dikumpulkan dari kampung-kampung di negara China oleh seorang ejen yang dikenali sebagai kheh thau. Tambang mereka dibiayai secara hutang. perniagaan.kerajaan Johor telah mengalakkan kemasukan imigran untuk memajukan penanaman gambir dan lada yang mempunyai permintaan yang semakin meningkat. pertanian. Perjanjian secara lisan atau bertulis dibuat antara sin kheh dengan bakal majikan untuk menjelaskan hutang. penarik-penarik beca dan lain-lian. Bakal imigran miskin yang dikenali sebagai sin kheh tidak perlu membayar sebarang perbelanjaan. Dalam sistem ini. Agensi buruh ini bertanggungjawab dalam mendapatkan majikan untuk sin kheh. kemahiran kraf tangan. Kebanyakan golongan ini tidak terikat dengan sebarang perjanjian dan ini telah membolehkan mereka tidak terhad untuk bekerja dalam sektor perlombongan tetapi juga terlibat dalam sektor-sektor lain seperti perladangan. Mereka ini biasanya akan menerima bayaran daripada bakal majikan imigran berkenaan terlebih dahulu.

Disebabkan sistem ini melibatkan penipuan dan penganiayaan terhadap buruhburuh Cina. maka mereka sanggup melakukan apa saja cara untuk mendapat buruh ini. Sin kheh terikat untuk bekerja bagi suatu tempoh masa sehingga hutang mereka dijelaskan. maka mereka dipaksa berhijrah ke Negeri-Negeri Melayu untuk bekerja. Cara lain ialah dengan cuba memerangkap orang Cina untuk berhutang dengan galakkan mereka berjudi. mereka dibekalkan kepada majikan yang berkenaan. Sistem ini kemudiannya digantikan dengan Sistem Pengambilan Kakitangan dan Sistem Pengambilan Rumah kongsi. . Sepanjang perjalanan ke Negeri-Negeri Melayu. tempat tinggal dan pakaian secara percuma dalam tempoh bekerja itu. Badan ini berperanan memeriksa tempat tinggal pekerja. Sin kheh ini akan bebas bekerja kepada sesiapa sahaja yang mereka suka setelah tamat tempoh perjanjian. memastikan majikan mematuhi Ordinan Buruh. Matlamat kheh thau ini adalah untuk mencapai keutungan yang besar. Kegiatan membawa masuk sin kheh ini seperti memperniagakan binatang. Nasib pendatang imigran Cina melalui sistem ini agak menderita dari peringkat awal perjalanan sehingga sesudah menjadi buruh. Antara caranya dengan memujuk petani-petani Cina untuk berhijah dengan menceritakan hal yang baik-baik dan keutungan-keuntuangan yang bakal mereka peroleh sekiranya bersetuju untuk berhijrah. serta menyelaraskan kemudahan sosial dan kebajikan buruh miskin.atau babas. Antara usaha British ialah menubuhkan Badan Perlindungan Orang Cina. Apabila orang Cina ini terperangkap dengan hutang yang tidak dapat dilunaskan dengan segera. malahan mereka dilayan seperti haiwan semasa dalam pelayaran yang penuh sesak kerana bilangannya yang terlalu ramai dan menggunakan kapal yang kecil. mendaftar kontrak pekerjaan. Sistem Pengambilan Kakitangan Pada tahun 1914 Sistem Tiket Kredit telah ditamatkan oleh kerajaan British bagi menghentikan eksploitasi buruh. namun kesengaraan sering berlaku kerana sistem ini lebih memihak kepada majikan dan buruh tidak ada kuasa tawar-menawar dengan majikan. Apabila sin kheh tiba di pelabuhan yang ditujui. Walaupun mereka diberi makanan. kerajaan British sentiasa melakukan pemantauan untuk memperbaikinya. buruh-buruh ini dilayan dengan teruk.

Tenaga buruh setiap kangkar ini pula dibawa masuk oleh kangcu berkenaan dari negara China. Para buruh ini dianggap bekerja dengan kontraktor dan bukan dengan majikan. Pegawai yang dihantar ke negara China bertanggungjawab untuk mengiringi buruh-buruh tersebut sehingga mereka sampai di tempat majikannya. majikan yang memerlukan buruh perlu menghantar pegawainya ke negara China untuk mendapat tenaga buruh. Pegawai tersebut menanggung segala kos membawa buruh sehingga sampai ke rumah kongsi di Negeri-Negeri Melayu. Dalam sistem ini. Permintaan atas lada hitam dan gambir yang meningkat di Eropah telah mendorong perkembangan pesat ke atas sistem ini. Majikan mangambil langkah ini dengan tujuan menyelamatkan mereka sendiri dari sisi undang-undang. pekerja yang dibawa masuk dikenali sebagai buruk kontrak. Sistem Kangcu Sistem Kangcu merujuk kepada sistem pajakan tanah kepada pengusaha China di Johor. . Setelah buruh itu diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi. Surat Sungai iaitu dokumen kebenaran perlu diperolehi sebelum sesuatu kangkar dibuka. Sistem Pengambilan Rumah Kongsi Apabila kerajaan British mula prihatin dalam hal-ehwal merekrutkan buruh-buruh Cina. Sistem Pengambilan Rumah Kongsi diperkenalkan. pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sebuah rumah kongsi. Segala tambang dan perbelanjaan buruh tersebut akan dibiayai oleh majikan. Di bawah Sistem Pengambilan Rumah Kongsi. Sementara kangcu ialah ketua kepada pengurus setiap kangkar tersebut. Sistem ini menggalakkan imigran Cina berpindah dan menetap kekal di Johor untuk membuka ladang. setiap ladang dikenali sebagai kangkar.Melalui Sistem Pengambilan Kakitangan. pegawai tersebut akan dibayar dengan kadar tertentu seperti yang dipersetujui bagi setiap buruh yang dibawanya. Dalam sistem ini. Ianya diperkenalkan dan dilaksanakan oleh kerajaan Johor sejak pemerintahan Temenggung Daeng Ibrahim.

Hubungan seterusnya kelihatan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka apabila pedagang-pedagang India berniaga di pelabuhan Melaka. Kumpulan imigran dari India tidaklah begitu asing bagi masyarakat tempatan sejak bermulanya proses pengindiaan. sebenarnya hubungan antara India dengan Negeri-Negeri Melayu berlaku lebih awal lagi. Kumpulan yang dipaksa terdiri daripada banduan atau tawanan. Mereka ini dibawa dari India oleh kerajaan India untuk berkhidmat di Jabatan Keretapi dan Jabatan Kerja Raya. Sebelum ladang-ladang getah diusahakan secara besar-besaran. Keadaan sosioekonomi yang tidak stabil ini telah mendorong banyak imigran India berhijrah ke Negeri-Negeri Melayu melalui galakan dan bantuan pihak British. imigran India ini ditempatkan di ladang-ladang tebu di Seberang Perai. Cara Buruh Paksaan Imigran India di Negeri-Negeri Melayu datang sama ada secara paksaan atau rela. Buruh-buruh paksaan ini dibekalkan untuk menyumbang dalam membina jalan raya.Kedatangan Imigran India Walaupun kedatangan imigran India ke Negeri-Negeri Melayu hanya ketara pada abad ke-19 dan ke-20. Kebanyakan imigran dari wilayah ini menghadapi tekanan sosioekonomi yang tinggi dimana penindasan terhadap kasta bawahan telah menyebabkan orang India dari kasta-kasta rendah dalam kehidupan menderita. Majoriti imigran India yang berhijrah masuk ke Negeri-Negeri Melayu berasal dari India Selatan terutamanya dari wilayah Madras dan India Utara dari Punjab. Tambahan pula. Selangor dan Negeri Sembilan. Bagaimanapun. di utara Perak dan ladang kopi di Selangor. Imigran India secara besar-besaran berlaku sejak daripada pembukaan Pulau Pinang oleh British. Imigran India terawal datang ke Tanah Melayu apabila penganut Hindu-Buddha menyebarkan agama mereka di Nusantara sejak abad pertama Masihi. . bencana alam. Tumpuan penempatan imigran India ini ialah di kawasan-kawasan utama penanaman getah di Perak. perkembangan pesat dalam perusahaan getah seberikutnya memaksa pihak-pihak tertentu termasuk kerajaan British mengatur pelbagai cara untuk menarik balik buruh-buruh dari India. Ramai daripada imigran India balik ke negara asal mereka menjelang abad ke-20 selepas kemerosotan harga kopi. cukai yang tinggi dan pertambahan penduduk yang mendadak mengakibatkan taraf hidup orang India semakin teruk.

Ianya diperkenalkan sejak tahun 1980 bagi mengisi kekosongan pekerjaan-pekerjaan di ladang tebu dan kopi. Sebagai balasan. . Kedatangan mereka diuruskan oleh individu atau kumpulan tertentu atas kepentingan ekonomi. sistem ini dimansuhkan pada 1910 apabila Undang-Undang Tabung Imigresen India dikuatkuasakan untuk melindungi buruhburuh India. buruh-buruh ini perlu menandatangani satu kontrak untuk bekerja dengan majikan itu selama 5 tahun dengan suatu gaji yang ditetapkan. Tambang pelayaran buruh-buruh itu akan dibiayai oleh majikan-majikan yang membuat pesanan tersebut. Dengan itu. Setibanya di Negeri-Negeri Melayu. Imigran India melalui saluran ini bebas memilih tempat dan pekerjaan yang mereka hendaki apabila tiba di Negeri-Negeri Melayu.landasan kereta api. Ejen ini akan mengumpulkan buruh-buruh India yang ingin datang ke Negeri-Negeri Melayu dari perkampungan masyarakat India. buruh-buruh itu diserahkan kepada majikan. Sekiranya terjatuh sakit. jambatan dan bangunan-bangunan kerajaan di Negeri-Negeri Melayu. Imigran India yang masuk mengikut sistem ini berusaha sendiri dengan biayaan masing-masing. majikan terlibat secara langsung dalam usaha mencari buruh. mereka tidak dibayari gaji. Pemilik ladang akan membuat pesanan bagi buruh-buruh yang dikehendaki melalui seorang ejen di India. Layanan yang tidak ini mengakibatkan sering berlaku pemerasan dan penindasan terhadap buruh. Sistem Buruh Bebas Mereka yang berupaya membayar perbelanjaan sendiri datang ke Negeri-Negeri Malayu secara sukarela melalui Sistem Buruh Bebas. Di bawah sistem ini. Mereka dipaksa bekerja keras untuk masa yang berlebihan sehingga 9-10 jam sehari dan 6 hari seminggu dengan gaji yang minima. Pekerja-pekerja ini biasanya dilayan dengan teruk. Sistem ini merupakan cara pengambilan pertama yang digunakan. Sistem Buruh Kontrak Sistem Buruh Kontrak ini merupakan satu ikatan kerja.

buruh-buruh ini lebih terkawal oleh Kangani dan terikat dengan majikan. Kangani juga diberi kepercayaan sepenuhnya dan berperanan mewujudkan keharmonian di ladang bagi pihak majikannya. Selain menjadi agen merekrut buruh. British menempatkan beberapa orang pegawainya di perlabuhan-perlabuhan India khususnya Madras dan Nagapatinam. Dalam usahan melicinkan urusan kemasukan. Kangani ini bersifat seperti seorang pengurus agensi yang membawa masuk pekerja asing masa kini. Buruh-buruh yang dikumpul ini akan menaiki kapal dan diturunkan di beberapa buah negeri kritikal seperti Pulau Pinang dan Perak. Sistem Kangani menjadi semakin popular. Sistem Kangani ini juga mempunyai kelemahannya. Apabila tanaman getah mengambil alih.Sistem Kangani Sistem Kangani wujud seawal 1860-an dan menjadi proses kemasukan imigran yang penting semasa perusahaan ladang kopi berkembang pada sekitar 1880-an. Kangani yang peka kepada masalah buruh juga bersedia mendengar dan menyampaikan masalah yang dihadapi kepada majikan. Dengan cara pemberian hutang. Buruh-buruh yang bekerja di bawah jagaan Kangani diberi layanan yang baik. Kangani merupakan pengawas yang terdiri daripada mandur di estet atau penoreh yang dihantar oleh majikan untuk mengambil pekerja-pekerja di kampung halaman India. Tiap-tiap Kangani dibayari mengikut bilangan pekerja yang diambil.Ini kerana kangani akan memujuk orang yang mereka kenali dan rapat untuk ke Tanah Melayu. Oleh itu.Secara tidak langsung. Sistem ini disokong sepenuhnya oleh pihak British.mereka akan dapat memancing keyakinan buruh untuk berkerja dengan selesa dan kegiatan penipuan serta penindasan perkerja dapat dihapuskan. Sistem kangani ini lebih bersifat personalised dan ternyata lebih berjaya menarik kemasukan imigran berbanding dua sistem yang telah dibincangkan tadi. sesetengah daripada mereka cuba . Pihak majikan juga menggunakan Kangani sebagai orang perantaraan dalam memudahkan pengurusan. Keadaan buruh yang miskin dan buta huruf memudahkan kawalan majikan ke atas mereka. Wang pendahuluan akan diberikan kepada Kangani untuk membiayai perbelanjaan buruh-buruh sehingga mereka tiba di Negeri-Negeri Melayu. buruh-buruh lebih bebas memilih pekerjaan yang dikehendaki dan hanya perlu membayar balik kos perbelanjaan mereka ke Negeri-Negeri Melayu. Di bawah sistem ini. seterusnya akan diagihkan mengikut majikan masing-masing.

Tabung Imigran India Perkembangan pesat dalam perusahaan getah memaksa pihak British mengatur pelbagai cara untuk menarik buruh-buruh India ke Negeri-Negeri Melayu. Antara usaha mereka ialah dengan menubuhkan Tabung Imigran India yang bertujuan membawa buruh-buruh India bekerja di Negeri-Negeri Melayu. Keunikan masyarakat majmuk yang hidup harmoni di negara tercinta kita ini telah membuktikan keberkesanan usaha bersama kaum bumiputera dan kaum imigran yang tidak terputus-putus. Pada tahun 1938. sistem ini diberhentikan akibat zaman kemelesetan ekonomi yang menyebabkan permintaan buruh dikurangkan. Kesan kemasukan imigran yang datang ke Negeri-Negeri Melayu mengubah struktur kemasyarakatan negara ini sekali gus menyumbang dalam pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Koordinasi di antara Kerajaan British di India dan Kerajaan British di Negeri-Negeri Melayu berjaya melicinkan proses kemasukan imigran India. Melalui tajaan tabung ini.memperoleh seberapa ramai pekerja yang boleh dari India. Lama-kelamaan. Kesimpulan Kemajuan dan kemakmurkan Negeri-Negeri Melayu berjaya menarik minat imigran ke sini dan keadaan ini berterusan hingga hari ini. Usaha-usaha menyatupadukan kesemua kaum di Malaysia telah banyak dilakukan sama ada sebelum atau selepas merdeka. mereka juga menjadi ejen Sistem Buruh Kontrak. kos perjalanan buruh-buruh ke Negeri-Negeri Melayu ditanggung sepenuhnya. .

Biblografi Nur Aqielah (2010). kerajaan Malaysia telah memperkenalkan Konsep Satu Malaysia yang menuntut seluruh masyarakat agar memainkan peranan masing-masing tanpa memikirkan skop bangsa di samping dapat berfikir melepasi sempadan kaum dan tombok kepentingan etnik masing-masing. . India dan Cina. Kehadiran imigran Cina dan India dalam sektor ekonomi yang lebih komersial telah menyedari masyarakat peribumi.. Mohd Isa Othman ( 2001 ) . Hasil bumi mula dikongsi bersama pribumi dan kaum Imigran. Corak pemikiran masyarakat pribumi telah berubah dimana sebelumnya tumpuan mereka hanya pada perusahaan ekonomi sara diri seperti dalam sektor pertanian dan perikanan. Kuala Lumpur: Info-Didik Sdn Bhd.Antara kesan-kesan lain kemasukan imigran Cina dan India ke Negeri-Negeri Melayu ialah wujudnya sistem ekonomi moden berteraskan industri buruh. Dengan semangat bersaing yang semakin memuncak inilah jurang pendapatan yang pada asalnya sangat jauh menjadi semakin rapat antara orang Melayu. Siri Pengajian Sejarah: Pengalaman Kedah & Perlis Zaman Penjajahan British. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise. Sejajar dengan ini. maju. Mereka telah berjaya melangkah ke hadapan dalam menceburi bidang sektor lain. Khir Hamzah (2000). Adalah penting kita sebagai rakyat Malaysia perlu menganggap diri mereka sebagai bangsa Malaysia yang berfikir dan bertindak ke arah mencapai satu matlamat yang sama. selamat dan makmur. Kuala Lumpur: Utusan Pubs. Siri Asas Negara Bangsa: Kaum Di Malaysia. perpaduan yang sedia terjalin antara kaum di negara ini dapat diperkukuhkan lagi bagi mewujudkan suasana yang lebih aman. SPM Sejarah Malaysia: Fakta Melalui Rajah KBKK. Lebih jauh daripada itu. Usaha dalam perubahan ini telah menguntungkan mereka.

http://www. Pengajian Malaysia. Mohd Isa Othman(1999). Shah Alam: Oxford Fajar Sdn Bhd.com/doc/19009614/kesan-penjajahan-terhadap-pluraliti Wikipedia. (2011). Sejarah Sosial Masyarakat Malaysia. Azmah Abdul Manaf. Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Malaysia. Pembentukan Masyarakat Plural di Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Pubs. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. (2010). http://ms. ensiklopedia bebas.Rusian Zainuddin (2004). Gerakan Protes Dalam Perspektif Sejarah Malaysia Pada Abad ke-19 dan Awal Abad ke-20. Sistem Kangcu.scribd.wikipedia. Kuala Lumpur: Utusan Pubs. Mardiana Nordin & Hasnah Hussiin (2011). Caroline Wong May Leng (1992). Tirazol.org/wiki/Sistem_Kangcu . Sistem Kangcu di Johor 1844-1917. Sejarah Malaysia Kertas 2.