Anda di halaman 1dari 5

SMK (P) SRI MUTIARA, PULAU PINANG

LAPORAN POS MORTEM

FATIHAH BT. MOKHTAR

Nama Guru 1
Nama Guru 2

Kimia

Mata Pelajaran
Tahun

A.

2012

:

Tingkatan 4

ANALISIS KEPUTUSAN UJIAN BULANAN PERTAMA
TING

4 SAINS

Jumlah

H

TH

A+
J

A
%

0.0

J

%

21.1

10.5

J

26.3

B
J

C+
%

5.3

C
%

2

J

5

J

0

J

0

LULUS
J
%

GAGAL
J
%

0.0

19 100.0

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 #### #DIV/0!

0

0

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 #### #DIV/0!

0

0

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 #### #DIV/0!

0

0

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 #### #DIV/0!

0

0

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 #### #DIV/0!

19

1

0

4

2

5

1

2

5

0

0.0

19 100.0

0.0

0

0

0

0.0

GPMP

0 ####

26.3

0.0

%

0 ####

10.5

26.3

E
%

0

5.3

10.5

D
%

0

26.3

1

J

1

10.5

5

B+
%

0

21.1

2

A%

19

0.0

4

J

0.0

3.53

3.53

ANALISIS KEPUTUSAN PPT
TING

H

TH

A+
J

A
%

J

%

J

A%

J

B+
%

B
J

C+
%

J

C
%

J

D
%

4 SAINS

0

0

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

4 AKAUN

0

0

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

4 GEO

0

0

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

4 SENI

0

0

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

4 ERT

0

0

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0

0

0 ####

0 ####

0 ####

0

0

0 ####

0 ####

0 ####

Jumlah

Disediakan oleh:

J

E
%

Diluluskan oleh :

SHARIFAH KHATHIJAH BT SYED AGIL
PENGETUA
SMK(P) Sri Mutiara

%

LULUS
J
%

GAGAL
J
%

GPMP

0 ####

0 ####

0 ####

0 #### #DIV/0!

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 #### #DIV/0!

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 #### #DIV/0!

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 #### #DIV/0!

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 #### #DIV/0!

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 #### #DIV/0!

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 ####

0 #### #DIV/0!

Disahkan oleh :

FATIHAH BT. MOKHTAR

KIMIA TINGKATAN 4

J

TEOH GAIK TUAN
Ketua Bidang Sains dan Matematik

SMK (P) SRI MUTIARA. PULAU PINANG LAPORAN POS MORTEM .

SMK (P) SRI MUTIARA. PULAU PINANG LAPORAN POS MORTEM .

PULAU PINANG LAPORAN POS MORTEM .SMK (P) SRI MUTIARA.

00 #DIV/0! 100.05 10.26 #DIV/0! C 26.00 % Lulus 100.00 D 0.00 KLiK & PiLiH YaNG BeRKeNaaN MATEMATIK TAMBAHAN Tingkatan 4 2010 100 90 80 70 PERATUS ETR 60 50 40 30 20 10 0 GRED PAT % PPT % ETR % .00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.LAMPIRAN 8 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PEREMPUAN SRI MUTIARA JALAN AIR ITAM.32 #DIV/0! 0.00 0.00 Gred % 0.32 5. 10460 PULAU PINANG KLiK & PiLiH YaNG BeRKeNaaN MATEMATIK TAMBAHAN Tingkatan 4 2010 A+ A AB+ B C+ PAT % 0.00 0.00 % Gagal 0.53 PPT % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5.00 0.26 10.00 E 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 21.53 26.