Anda di halaman 1dari 1

Ujian Pengukuhan 1. Rajah 6 menunjukkan satu siratan makanan.

Rajah 1

(a) Berdasarkan Rajah 1, nyatakan organisma yang boleh bertindak sebagai. (i) Pengguna primer dan sekunder _________________________________________ (ii) Pengguna sekunder dan tertier. _________________________________________ [2 markah] (b) Tulisan satu rantai makanan dengan empat aras dalam siratan makanan itu. _____________________________________________ [1 markah]
2.

(a) Pemanasan global disebabkan oleh kesan rumah hijau yang semakin serius. Nyatakan gas rumah hijau yang menyebabkan masalah ini dan beri dua kesan pemanasan global kepada bumi. [4 markah] (b) Rajah 2 menunjukkan pencemaran persekitaran yang disebabkan oleh aktiviti manusia.

Rajah 2 Terangkan kaedah untuk mengatasi masalah ini. Penerangan anda haruslah mengandungi aspek yang berikut: (i)Mengenal pasti masalah. [ 2 markah]
(ii)Penjelasan masalah. (iii)

[ 2 markah] [2

Nyatakan dua kaedah untuk mengatasi masalah ini. markah]