Anda di halaman 1dari 5

Jenis-jenis Klien Klien yang dirujuk Referral klien didefinisikan sebagai tindakan memindahkan klien seseorang itu

kepada orang lain sama ada disekolah atau luar sekolah. Disetting sekolah, klien yang dirujuk biasanya ialah pelajar yang biasanya memerlukan kaunseling untuk berjumpa dengan kaunselor sekolah. Kaunselor akan membantunya mencapai kefahaman tentang tingkah lakunya dan tanggungjawab terhadap tingkah lakunya dirinya serta mengawal diri sebelum masalah bertambah rumit (Salleh Lebar,1993). Didalam beberapa keadaan tertentu, seseorang kaunselor itu tidak berupaya untuk memberi bantuan yang sewajarnya kepada klien. Maka dalam keadaan begini, kaunselor boleh memindahkan klien kepada seseorang kaunselor atau pakar lain untuk mendapatkan bantuan yang relaven. Klien jenis ini tergolong didalam klien yang dirujuk (Salleh Lebar,1993).

Klien suka rela Klien suka rela ialah individu yang rela dating sendiri untuk mendapatkan khidmat bantuan daripada kaunselor. Klien jenis ini tahu akan tujuannya menemui kaunselor kerana ia sedar yang ia mengalami perasaan yang gelisah, curiga, kusut dan tiada tempat lain untuk meluahkan segala masalahnya. Ia memerlukan bantuan

Klien yang tidak rela ( Reluctant ) Klien reluctance adalah seorang klien yang dirujuk oleh pihak ketiga dan klien jenis ini kerap tidak bermotivasi untuk ditolong. Kebanyakkan pelajar-pelajar sekolah dan mahkamah merujukkan kliennya adalah satu contoh yang baik.2002). bercakap keseorangan tentang dirinya. Klien yang datang secara suka rela akan mendapat faedah yang maksima selepas kaunseling kerana ia tahu akan tujuannya menemui kaunselor serta berada dalam keadaan bermotivasi (Mansur Abdullah. Mereka ini tidak berkeinginan untuk berada dalam sesi kaunseling. Klien yang enggan ini boleh didapati dalam dua ciri utama iaitu klien yang tidak rela (reluctant) dan klien yang menentang (resistant) (Mansur Abdullah. Klien ini sanggup membuka rahsia mengenai diri dan perasaannya. Klien enggan Klien enggan biasanya terdiri daripada individu yang dirujuk oleh orang ketiga untuk mendapatkan kaunseling.1993). berubah atau menerima bantuan daripada kaunselor.daripada seseorang yang dianggap boleh memahami dan mengambil berat terhadap apa yang terpendam dalam hatinya. Kebanyakkan klien reluctance menamatkan sesi kaunselingnya pada masa- .1993). Klien ini juga sangat berharap kaunselor dapat membantunya untuk menyelesaikan masalah (Tryon.

klien . Klien jenis ini boleh dikendalikan dengan kaunselor menerangkan kepada klien tentang kepentingan proses kaunseling dan membantunya menyedari apa yang boleh diperolehi daripada kaunseling diperingkat awal pertemuan lagi (Mansur Abdullah. klien akan berpaut atau lekat kepada kepastian tingkah laku semasa walaupun apabila kebanyakan tingkahlaku adalah menghasilkan tingkah laku sebaliknya dan tidak berfungsi dengan baik. Sesetengah klien resistance enggan untuk membuat keputusan.1993).2002).masa yang tidak sepatutnya dan memberitahu bahawa mereka tidak berpuas hati dengan proses-proses yang dilakukan (Tryon. Kebanyakan individu mungkin bersifat dengan aktif untuk membuat sesi kaunseling tetapi tidak berkeinginan untuk pergi untuk melalui kepayahan yang mana itu adalah satu tuntutan untuk berubah. Klien yang menentang ( Resistent ) Klien resistance adalah seorang klien dalam kaunseling yang mana mereka ini tidak sudi atau menentang untuk kepada perubahan. cetek dalam deal dengan masalanya dan mengambil apa-apa tindakan untuk menyelesaikan masalahnya dendan kata lain. Sebaliknya. Keengganan klien tidak rela ini boleh dikenal melalui gerak geri badan serta tingkah lakunya semasa berhadapan dengan kaunselor yang dipamerkannya sama ada secara „ verbal ‟ atau „ non verbal ‟. Klien jenis ini ialah klien yang jika diberi pilihan akan berasa tidak rela untuk berjumpa kaunselor.

Ia berlaku apabila klien menahan dirinya daripada dorongan yang bertentangan atau ketika berhadapan dengan konflik dalaman (Hough. Beberapa contoh tingkah laku klien resistance yang biasa dihadapi oleh kaunselor ialah . Ciri-ciri resistant ini merujuk kepada halangan yang diwujudkan oleh klien yang boleh menyekat atau menghalang proses kaunseling untuk terus berjalan lancar. Secara umumnya.2002). “ dia tidak mahu untuk menceraikan isterinya sebab dia masih lagi sayang terhadap isterinya tetapi dalam masa yang sama dia mahu berkahwin dengan perempuan lain ”. a) Klien enggan bercakap b) Klien tidak memberi kerja sama . Dalam situasi berhadapan dengan klien resistance.melakukan apa yang kaunselor cakap. Dia akan mengatakan bahawa. Ahli-ahli teori dalam kaunseling dan psikoterapi mempunyai pandangan yang berbeza mengenai kluien resistance. 2000). kaunelor perlu bijak menggunakan kaedah-kaedah tertentu (Mansur Abdullah. Sebagai contoh. Didalam perspektif psikodinamik. Disini telah wujud satu keadaan ketidaksamaan dalam diri klien yang menjadi konflik kepadanya. mereka melihat klien resistance sebagai satu cara menghalang personaliti yang tidak sedar menjadi sedar. tingkah laku klien resistance boleh menggagalkan proses kaunseling. seorang suami yang ingin berkahwin dua.1993). Resistant ini juga merujuk kepada klien yang tidak mahu menerima perubahan (Gladding. Resistance jenis ini merupakan resistance intrapsikik dalam diri individu.

c) Klien tidak menepati janji d) Klien terlalu kerap menggunakan helah bela diri e) Klien memanipulasikan kaunselor f) Klien mengubah atau tidak menepati matlamat awal g) Klien lambat datang ke sesi kaunseling. yang paling banyak atau sering kali klien jenis resistance cakap dengan kenyataan yang mudah iaitu “ saya tidak tahu ”. mencadangkan empat kategori untuk klien resistance : amount of verbalization. style of communication and attitude toward kaunselor and counseling session. content of message. Sebanyak 22 bentuk klien resistance termasuk didalam kategori ini (Gladding. Menurut Sack (1988) didalam buku Counseling a comprehensive profession. Tindakbalas seperti ini akan menyebabkan kaunselor susah untuk bergerak pada peringkat seterusnya (Gladding. 2000). . Otani (1989) didalam buku Counseling a comprehensive profession. 2000).