Anda di halaman 1dari 29

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 5 MINGGU / TARIKH BIDANG/TAJUK / KEGIATAN Bidang : Menggambar Tajuk: Pemandangan di tepi laut

Aktiviti : Lukisan HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P CATATAN

1 (4 -6 JAN 2012)

Aras 1 1. Mengenali pandangan jauh dan dekat 2. Mengetahui benda-benda yang terdapat di tepi laut Aras 2 1. Murid melukis gambar dengan pensil 2. Murid mewarna gambar dengan warna air Aras3 1. Murid mempamerkan hasil lukisan 2. Mengadakan perbincangan Aras 1 : 1. Murid dapat menyenaraikan beberapa jenis burung dan warna-warna yang terdapat pada burung Aras 2 : 1. Murid dapat menyenaraikan bahan yang diperlukan Aras 3 : 1. Menghasilkan gambar burung dengan menggunakan teknik catan

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang di pelajari. 2. Meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasi elemen asas seni lukis dalam penghasilan

TKP : Visual dan ruang

Sumber : Sukatan Pelajaran

2 (9-13 JAN 2012)

Bidang : Menggambar Tajuk : Gambar Burung Aktiviti : Catan

Pada akhir pelajaran murid dapat : 1. Murid mengetahui bahan yang untuk mengetahui catan 2. Murid menghasilkan catan dengan menggunakan gabungan cat air dan pensel warna

TKP : Naturalisme

Huraian Sukatan Pelajaran BBM : gambar burung-burung (LCD) Alat : pensil warna, warna air Bahan : kertas lukisan

3 (16-20 JAN 2012)

Bidang: Membuat corak dan rekaan Tajuk: Batik Malaysia Aktiviti : Resis

Aras 1 1. Mengaplikasikan elemen Asas Seni reka yang sesuai dalam menggambar. 2. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah ) yang indah untuk berinteraksi. Aras 2 1. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. 2. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar. Aras 3 1. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas 2. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3. Menghargai sumbangan pelukis tempatan 4. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan alat, bahan dan teknik untuk menghasilkan sesuatu corak batik 2. Mengenal dan menghubungkaitkan aktiviti Seni Visual dengan matapelajaran lain yang menghasilkan idea yang kreatif

TKP : KBKK Visual dan ruang, - Kreatif logikal matematik, menjana intrapersonal idea

Huraian Sukatan Pelajaran BBM : gambar batik (LCD)

Mengenal dan menghargai kraf tradisional tempatan TKP : Logikal matematik. logikal matematik BBM : gambar wau (LCD) Alat : gunting. Membuat lakaran reka bentuk corak. Membentuk dan membuat binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka. 1.4 (23-27 JAN 2012) CUTI TAHUN BARU CINA Bidang : Membentuk dan membuat binaan Tajuk: Beg kertas saya Aktiviti : Lakaran corak pada binaan Aras 1: 1. benang . Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi dalam kehidupan seharian 2. struktur dan hiasan yang sesuai TKP : Visual dan ruang. gam Bahan : kertas keras 5 (30 JAN-3 FEB) 6 Bidang: (6-10 FEB Mengenal kraf 2012) tradisional Tajuk: Mobail Ikan Aktiviti : Anyaman Aras 1 1. Mengenali dan mengetahui sifat dan bahan yang digunakan 2. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk dan corak bagi menghasilkan beg kertas yang menarik 3. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran. Membentuk dan membuat beg kertas yang menarik dengan menggunakan pelbagai teknik. Mengetahui istilah-istilah dalam Kraf Tradisional 3. 2. teknik struktur dan hiasan Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakn bahan sebenar Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Aras 3. Aras 2: 1. intrapersonal Huraian Sukatan Pelajaran BBM : gambar ikan (LCD) Alat : gunting.

Aras 2 1. Menyedari terdapat pelbagai jenis bahan yang boleh mewujudkan pelbagai jenis bahan yang boleh mewujudkan TKP : Visual dan ruang Huraian Sukatan Pelajaran Lagu Ramarama Alat : gam Bahan : kertas surat khabar. Menghasilkan kraf tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif 2. 3. Mempertingkatkan kemahiran teknik dan mempelbagaikan bahan dalam membuat gambar. kertas lukisan . Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio 3. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi Aras 2 1. bahan dan teknik 2. Mempertingkatkan daya kreatif dalam membuat gubahan. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar 2. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan Aras 3 1. Memperolehi idea dari perbincangan kearah konsep mobail ikan dengan teknik anyaman Bahan : kertas lukisan 7 (13-17 FEB 2012) Bidang : Menggambar Tajuk : Rama-rama Aktiviti : Mozek Aras 1 1. 2. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional 2. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. majalah. Menggambarkan berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat.

Menghasilkan kraf tradisional secara mudah dengan menggunakan bahan asas 2. Menggunakan bahan gentian untuk menghasilkan kraf tradisional melalui penerokaan 2. Mempelbagaikan idea susunan yang kreatif 8 (20-24 FEB 2012) Bidang: Membuat corak dan rekaan Tajuk: Flora dan Fauna Malaysia Aktiviti : Lipatan dan guntingan Aras 1 1. 2. Memberi idea bagaimana corak dapat disusun agar kelihatan TKP : Visual dan ruang Huraian Sukatan Pelajaran BBM : video (LCD) Alat : gunting. kertas warna . 3. 2. Meningkatkan pengetahuan tentang konsep lipatan dan guntingan dalam menghasilkan corak yang menarik. bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas.kegiatan menggambar Aras 3 1. Meneroka motif . Memahami motif flora dan fauna Aras 2 1. bentuk. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat. Bahan : kertas lukisan. Menguasai kemahiran motor halus (psikomotor) dan tatacara serta disiplin kerja Aras 3 1. 4. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Menghargai sumbangan pelukis tempatan 4. dan corak yang mudah Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio pelbagai jalinan untuk gambar.

warna air 10 (5 – 9 MAC 2012) 11 (12-16 MAC 2012) 12 (19-23 MAC Bidang: Membentuk dan membuat binaan UJIAN BULANAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL Aras 1 Pada akhir pelajaran murid 1. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3. Menghasilkan arca dapat: menggunakan pelbagai alat. TKP : Visual dan ruang.dalam penghasilan kraf tradisional 2. Murid dapat menghasilkan penanda buku dengan menggunakan teknik pualaman yang menarik Menggabungkan pelbagai alat. Bahan : kertas keras. interpersonal Huraian Sukatan Pelajaran . Murid dapat mengenalpasti dan menyebut bahan yang boleh digunakan Aras 2 : 1. ribbon. Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio 9 (27 FEB – 2 MAC 2012) Bidang : Membuat corak dan rekaan Tajuk : Penanda Buku Aktiviti : Pualaman Aras 1 : 1. bahan dan teknik dalam penghasilan kreatif TKP : Kinestetik Huraian Sukatan Pelajaran BBM : contoh alat penanda buku Alat : gunting. Murid mengetahui langkahlangkah menghasilkan gambar dengan teknik pualaman Aras 3 : 1.

gam . Pelajaran interpersonal BBM : gambar bakul Alat : Bahan : kertas surat khabar. Membentuk dan membuat binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan. teknik. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan computer. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan Aras 3 Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional 2. Aras 3 1. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka. Menghasilkan satu reka bentuk anyaman bakul bunga telur yang cantik TKP : Huraian Visual dan ruang. Mengetahui teknik asas anyaman 2. Menggalakkan aspirasi individu yang kreatif 3. 4. Mengetahui istilah-istilah dalam Kraf Tradisional Aras2 1.2012) Tajuk: Haiwan Fantasi Aktiviti : Arca bahan dan teknik yang inovatif dengan memberi penekanan kepada prinsip imbangan 2. 2. 3. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran. struktur dan hiasan 1. Mengetahui tentang perlunya imbangan dan kekukuhan dalam membuat binaan berstruktur. Mengetahui sifat bahan yang digunakan. Aras 2 1. Meningkatkan kordinasi mata dan tangan murid dalam menghasil ciptaan robot yang menarik 2. Mengalami keseronokan dan kepuasan dari hasil ciptaan sendiri Kemahiran ICT 13 (26-30 MAC 2012) Bidang : Mengenal Kraf Tradisional Tajuk: Bakul Bunga Telur Teknik : Anyaman Aras 1 1. Mengenal dan menghargai kraf tradisional 4. Sukatan logikal matematik.

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Menyedari hidupan alam lautan dapat menghasilkan kesan capan yang menarik TKP : Visual dan ruang Huraian Sukatan Pelajaran BBM : video lagu hidupan laut Alat : Bahan : warna air . 14 (2 – 6 APRIL 2012) Bidang: Menggambar Tajuk : Alam Lautan Aktiviti : Capan Aras1 1. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3. bahan dan teknik 2. Mengaplikasi elemen asas seni reka yang sesuai dalam menggambar. Mempertingkatkan kemahiran membuat gambar secara capan 2. 2. Aras 2 1.Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar. bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. Aras 3 1.1. Menghasilkan kraf tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif 2.

Menyusun motif mengikut grid Aras 3 1.2. Menghasilkan corak dengan menggunakan motif . 3. 2. 4. 1. Menggunakan komputer bagi membantu menghasilkan corak . Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. pensil warna . Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio 15 (9 – 13 APRIL 2012) Bidang: Membuat corak dan rekaan Tajuk: Corak Geometri Aktiviti : Capan Aras 1. TKP : Logikal matematik. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. 3. Menghasilkan gubahan corak dalam bentuk geometri 2. Menghasilkan gubahan corak menggunakan garisan grid yang sesuai 3. Bahan : krayon. Memupuk nilai kerjasama. yakin diri dan bertanggungjawab. 2. visual dan ruang BBM : gambar cora-corak geometri Alat : gunting. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Menggunakan gubahan hasil kerja untuk hiasan dinding. bahan dan teknik tertentu Aras 2 1. Menghasilkan motif berdasarkan penerokaan objek alam dan objek buatan manusia. intrapersonal. Mengenal pelbagai jenis grid untuk membuat corak 2.

benang Bahan : kertas surat khabar 2. 1. Membentuk dan membuat binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakn pelbagai bahan. Bahan : stoking. Memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan 3. benang. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat.Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka 2. Dapat mengaitkan aktiviti seni boneka dengan mata pelajaran lain. Menghasilkan Kraf Tradisional dengan menggunakan bahan sebenar Aras 2 Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Meningkatkan kemahiran membina watak-watak tertentu dalam membuat boneka secara kreatif 2. bahan dan teknik yang inovatif dengan memberi penekanan kepada prinsip imbangan 2. Menyedari tentang kesesuaian alat dengan bentuk ukiran TKP : Ukiran Huraian Sukatan Pelajaran BBM : gambar ukiran (LCD) Alat : gunting. Membuat kemasan kerja ukiran dengan cara yang mudah . Mengetahui istilah-istilah dalam Kraf Tradisional 3. TKP : Verbal linguistik. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran Aras 2 1. Aras 3.16 (16 – 20 APRIL 2012) Bidang: Membentuk dan membuat binaan Tajuk: Boneka Kesayanganku Aktiviti : Boneka Aras 1 1. struktur dan hiasan Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. intrapersonal Huraian Sukatan Pelajaran BBM : gambar wau (LCD) Alat : gunting. butang baju 17 (23 – 27 APRIL 2012) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional Tajuk: Ukiran Aktiviti : Ukiran Aras 1 1. teknik . Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berban tukan komputer.

Memahami bahawa bahan alam boleh di manipulasikan menjadi hasil seni yang menarik TKP : Visual dan ruang Huraian Sukatan Pelajaran BBM : buah rambutan/ mana-mana buah tempatan Alat : batang mancis. Menggambarkan berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat. bahan dan teknik 2. Mengenalkan dan membezakan kesan yang didapati di atas permukaan tanah liat dengan pelbagai teknik 3. Menggunakan alat ukiran dengan cara yang betul 18 Bidang: (30 APRIL Menggambar – 4 MEI 2012) Tajuk: Buah-buahan Tempatan Aktiviti : Gurisan Aras1 1. Menghasilkan Kraf Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif 2. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3.1. pensil Bahan : krayon . Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan Aras 3 1. Mempelbagaikan cara dalam membuat gambar 2. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar 2. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional 2. 3. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah ) yang mudah untuk berinteraksi Aras 2 1. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar Pada akhir pelajaran murid dapat: ` 1.

Menghasilkan motif berdasarkan penerokaan objek alam dan objek buatan manusia 2. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3. bahan. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Menghasilkan corak dengan menggunakan motif. warna air . bahan dan teknik tertentu Aras 2 1.Aras 3 1. logikal matematik BBM : gambar ukiran (LCD) Alat : Bahan : tumbuhan kering. Menggunakan computer bagi membantu menghasilkan corak 2. Mengenal pelbagai jenis grid untuk membuat corak 2. dan teknik yang lebih kreatif dan kemas 2. Menghasilkan gubahan corak menggunakan garisan grid yang sesuai 3. Meningkatkan kreativiti dalam pengubahsuaian bahan dalam membuat rekaan corak 3. Meningkatkan kemahiran dalam kerja menyusun dengan teliti TKP : Visual dan ruang. Menyusun motif mengikut grid Aras 3 1. Menyediakan tumbuhan kering untuk membuat corak 2. Menghargai sumbangan pelukis tempatan 19 Bidang: (7 – 11 Membuat corak MEI 2012) dan rekaan Tajuk: Corak Tumbuhan Kering Aktiviti : Kolaj Aras 1 1.

bahan dan teknik dalam penghasilan secara kreatif KBKK Huraian Sukatan Pelajaran BBM : gambar hidupan laut (LCD) .20 Bidang : (14 – 18 Membuat corak MEI 2012) dan rekaan Tajuk : Pembalut Hadiah Aktiviti : Cetakan Aras 1 1. Murid menyenaraikan contoh-contoh hidupan laut (sotong. Murid dapat menghasilkan motif yang menarik berdasarkan rupa geometri Aras 3 1. warna air 21 (21 – 25 MEI 2012) 22 (28 MEI – 1 JUN 2012) 23 (4 – 8 JUN 2012) 24 (11 – 15 JUN 2012) Bidang: Membentuk dan membuat binaan Tajuk: Hidupan laut Aktiviti : PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL / HARI GAWAI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL Aras 1 1. ikan. Murid melukis hidupan laut tersebut Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Murid memilih rupa geometri yang sesuai untuk membentuk blok motif Aras 2 1. ketam dan lain lain 2. murid dapat : 1. Meningkatkan pengetahuan tentang konsep grid dalam menghasilkan corak terancang TKP : Huraian Logikal matematik Sukatan Pelajaran BBM : hadiah yang telah dibalut Alat : Bahan : kertas lukisan. Menggabungkan pelbagai alat. Murid dapat membuat garisan grid mengikut saiz motif Pada akhir pelajaran.

Mengetahui istilah-istilah dalam kraf tradisional 3. Menggantung objek menggunakan tali dan mengikut susunan yang sesuai Alat : gunting. Mengaplikasi asas seni reka dalam penghasilan kraf tradisional 2. Meningkatkan kemahiran dalam seni manik 2. Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakan bahan sebenar Aras 2 1.Teknik mobail (guntingan) Aras 2 1. gam Bahan : kertas majalah. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. benang Bahan : kertas lukisan. Menggunakan komputer sebagai alat Bantu dalam proses penghasilan Aras 3 1. Menghasilkan kraf tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif 2. Memupuk sikap kerja yang teratur dan teliti 4. logikal matematik Huraian Sukatan Pelajaran BBM : gambar hidupan laut (LCD) Alat : gunting.Meningkatkan kawalan otot tangan dan mata. Merasakan keseronokan dalam mempamerkan hasil kerja sendiri TKP : Visual dan ruang. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka 2. 3. pensil warna 25 (18 – 22 JUN 2012) Bidang: Memperkenalkan kraf tradisional Tajuk: Hiasan diri Aktiviti : Perhiasan Diri (Ornamen) Aras 1 1. Menggunting bentuk-bentuk yang telah dilukis Aras 3 1. benang .

Murid dapat menghasilkan kraf tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Menggabungjalinkan aktiviti seni visual dengan mata pelajaran lain dalam usahan mewujudkan idea yang kreatif Huraian Sukatan Pelajaran Alat : gunting Bahan : botol plastik. pita pelekat. Murid menghasilkan anyaman berdasarkan kreativiti masing-masing Aras 3 1. kertas majalah 27 (2 – 6 JULAI 2012) Bidang Mengenal kraf tradisional Tajuk: Alas cawan Aktiviti: Anyaman Aras 1 1. Murid dapat membuat lakaran bekas pensil dan menyenaraikan bahan – bahan yang diperlukan Aras 3 1. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio 26 (25 – 29 JUN 2012) Bidang Membentuk dan membuat binaan Tajuk: Bekas Pensel Aktiviti: Model Aras 1 1. Murid dapat menghasilkan bekas pensil menggunakan bahan-bahan terbuang Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. bahan dan teknik dalam penghasilan secara kreatif dalam kraf tempatan Huraian Sukatan Pelajaran BBM : gambar alas-alas cawan Alat : gunting Bahan : daun kelapa.3. plastik pembalut. . Murid menyebut contohcontoh anyaman yang terdapat di persekitaran mereka Aras 2 1. Menggabungkan pelbagai alat. kotak kecil. Murid dapat mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaan Aras 2 1.

Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat. Menghasilkan karya hiasan dinding berasaskan teknik stensilan KBKK Huraian Sukatan Pelajaran Alat : gunting.dan motif 28 (9 – 13 JULAI 2012) Bidang : Menggambar Tajuk : Hiasan Dinding Aktiviti : Stensilan Aras 1 1. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar Aras 3 1. bahan dan teknik 2. kertas lukisan . murid dapat : 1. Pada akhir pelajaran. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi Aras 2 1. Menghargai sumbangan pelukis tempatan 4. gam Bahan : krayon. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3. bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas 2. kertas keras. pensil warna. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar 2. Menguasai teknik stensilan dengan baik 2.

Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar 2. Mewarnakan objek yang dilukis dengan baik Konstruktivisme KBKK Analisa. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat.29 (16 – 20 JULAI 2012) Lawatan sekitar kawasan sekolah Bidang : Menggambar Tajuk : Perspektif di Sekitar Sekolah (Melukis dan mewarna) Aras 1 1. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar Aras 3 1. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar 2. Murid-murid mampu mengaplikasikan alat dan Kajian Masa Depan TKP : Visual dan ruang Huraian Sukatan Pelajaran KBKK – Kreatif menjana idea . Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi Aras 2 1. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. mengkategori TKP : Visual ruang. 40 minit aktiviti dalam kelas 30 (23 – 27 JULAI 2012) Bidang : Menggambar Tajuk : Wawasan 2020 1. Mengenali bentuk-bentuk geometri berasaskan pemerhatian 2. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat. Murid-murid mampu berfikir tentang kemajuan dan inovasi masa hadapan 2. Aras 1 1. Menghargai sumbangan pelukis tempatan 4. logikal matematik 20 minit aktiviti luar kelas. bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas 2. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni 1. bahan dan teknik 2.

Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. murid dapat : 1. bahan yang sesuai untuk aktiviti poster KBKK : Kreatif dalam menjana idea 31 Penghasilan Aras 1 (30 JULAI portfolio secara 1. Menamakan sekurangkurangnya 3 orang tokoh seni anyaman 3.Aktiviti : Menghasilkan poster visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi Aras 2 1. Menyenaraikan sekurangkurangnya 3 contoh motif anyaman 2. bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas 2. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3. Mengenali tokoh kraf – 3 OGOS berkumpulan tempatan dan menghargai 2012) sumbangan mereka Bidang : Mengenal 2. Aras 2 1. mengkategori Kecerdasan pelbagai : Interpersonal Huraian Sukatan Pelajaran BBM : gambar motif-motif anyaman Alat : gunting. Mengetahui istilah-istilah Kraf Tradisional dalam Kraf Tradisional Menghasilkan Kraf Tajuk : Anyaman Tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Menghargai sumbangan pelukis tempatan 4. Mengaitkan dengan pengalaman lepas Konstruktivisme KBKK : Analisa. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar Aras 3 1. Mengaplikasi Asas Seni Pada akhir pelajaran. gam Bahan : kertas . bahan dan teknik 2.

Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional 2. Menyatakan langkahlangkah penghasilan wau dengan betul Pembelajaran kontekstual Konstruktivisme TKP : Visual. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio 32 (6 – 10 OGOS 2012) Penghasilan portfolio Aras 1 1. benang Bahan : kertas surat khabar . Huraian Sukatan Pelajaran BBM : gambar wau (LCD) Alat : gunting. Mengetahui istilah-istilah dalam Kraf Tradisional Tajuk : Wau Menghasilkan Kraf Tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai Bidang : Mengenal sumbangan mereka Kraf Tradisional 2. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3.Reka dalam penghasilan kraf tradisional 2. mengkategori warna. Aras 2 1. kertas lukisan. Menyenaraikan sekurangkurangnya 3 jenis wau 2. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan Aras 3 1. Menamakan sekurangkurangnya 3 orang tokoh wau 3. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan Aras 3 1. linguistik KBKK : Kreatif. Menghasilkan Kraf Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif 2. murid dapat : 1. Menghasilkan Kraf Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk Pada akhir pelajaran.

mengkategori TKP : Interpersonal Huraian Sukatan Pelajaran BBM : gambar wau (LCD) Alat : gunting. Aras 2 1. Mengetahui istilah-istilah Aktiviti : Wau dalam Kraf Tradisional 3. benang. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3. Menghasilkan Kraf Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk Pada akhir pelajaran. Menghasilkan Kraf Tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Menggunakan alat dan bahan dengan betul 2. benang.dan motif 2. pisau pemotong Bahan : kertas warna. batang lidi . Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan Aras 3 4. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai Tajuk : Wau Saya sumbangan mereka 2. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional 2. gam. Mengaplikasikan langkahlangkah penghasilan dengan betul Konstruktivisme KBKK : Analisa. murid dapat : 1. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio 33 (13 – 17 OGOS 2012) 34 (20 – 24 OGOS 2012) 35 (27 – 31 OGOS 2012) UJIAN BULANAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA / HARI RAYA AIDILFITRI Bidang : Mengenal Aras 1 Kraf Tradisional 1.

Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 6. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan Aras 3 1. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio Pada akhir pelajaran. Menamakan sekurangkurangnya 3 orang tokoh batik Konstruktivisme KBKK : Analisa. Aras 2 1. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio 36 (3 – 7 SEP 2012) Penghasilan portfolio Aras 1 1. mengkategori TKP : Interpersonal Huraian Sukatan Pelajaran BBM : tayangan slaid batik Komputer Internet . Menyenaraikan beberapa jenis batik 2. muridmurid dapat : 1.dan motif 5. Menghasilkan Kraf Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif 2. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai Bidang : Mengenal sumbangan mereka Kraf Tradisional 2. Mengetahui istilah-istilah dalam Kraf Tradisional Tajuk : Batik Menghasilkan Kraf Tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional 2.

Menghasilkan Kraf Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif 2.37 (10 – 14 SEP 2012) 38 (17 – 21 SEP 2012) Penghasilan portfolio PEPERIKSAAN UPSR 2011 Aras 1 1. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan Aras 3 1. muridmurid dapat : 1. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio Pada akhir pelajaran. Menamakan sekurangkurangnya 3 orang tokoh tembikar Konstruktivisme KBKK : Analisa. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai Bidang : Mengenal sumbangan mereka Kraf Tradisional 2. Mengetahui istilah-istilah dalam Kraf Tradisional Tajuk : Tembikar Menghasilkan Kraf Tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. mengkategori TKP : Interpersonal Huraian Sukatan Pelajaran BBM : tayangan slaid tembikar Komputer Internet . Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional 2. Menyenaraikan sekurangkurangnya 3 jenis tembikar 2. Aras 2 1.

Menyenaraikan sekurangkurangnya 3 jenis ukiran 2. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional 2. muridmurid dapat : 1. Menyenaraikan sekurangkurangnya 3 aktiviti dalam bidang 1 2.39 (24 – 28 SEP 2012) Penghasilan portfolio Aras 1 1. Menghasilkan Kraf Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif 2. mengkategori . mengkategori TKP : Interpersonal Huraian Sukatan Pelajaran BBM : tayangan slaid ukiran Komputer Internet 40 (1 – 5 OKT 2012) Pada akhir pelajaran. muridmurid dapat : 1. Mengetahui istilah-istilah dalam Kraf Tradisional Tajuk : Ukiran Menghasilkan Kraf Tradisional dengan menggunakan bahan sebenar Aras 2 1. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi Pada akhir pelajaran. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio Refleksi dan apresiasi Bidang : Menggambar Aras 1 1. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar 2. Mengulas kembali pengalaman tentang aktiviti bidang 1 yang telah TKP : Verbal linguistik KBKK Analisa. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan Aras 3 1. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai Bidang : Mengenal sumbangan mereka Kraf Tradisional 2. Menamakan sekurangkurangnya 3 orang tokoh ukiran Konstruktivisme KBKK : Analisa.

Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat. Menghargai sumbangan pelukis tempatan 6. bahan dan teknik dijalankan Pada akhir pelajaran. 41 (8 – 12 OKT 2012) Refleksi dan apresiasi Bidang : Membuat corak dan rekaan Aras 1 1. Menyenaraikan sekurangkurangnya 3 aktiviti dalam bidang 2 2. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi Aras 2 1. bahan dan teknik 2. muridmurid dapat : 1. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 5. Mengulas kembali pengalaman tentang aktiviti bidang 2 yang telah dijalankan KBKK : Analisa. bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas 2. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar Aras 3 1.Aras 2 1. mengkategori TKP : Verbal linguistik . Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar 2. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat.

Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar Aras 3 1. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3. Menghargai sumbangan pelukis tempatan 4. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi Aras 2 1.2. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat. Mengulas kembali pengalaman tentang aktiviti bidang 3 yang telah dijalankan KBKK : Analisa. bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas 2. Menyenaraikan sekurangkurangnya 3 aktiviti dalam bidang 3 2. muridmurid dapat : 1. Menggambar dengan menggunakan gabungan Pada akhir pelajaran. 42 (15 – 19 OKT 2012) Refleksi dan apresiasi Bidang : membentuk dan membuat binaan Aras 1 1. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar Aras 3 1. mengkategori TKP : Verbal linguistik . bahan dan teknik 2. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar 2.

Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. bahan dan teknik 2. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat. muridmurid dapat : 1. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan Pada akhir pelajaran. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi Aras 2 1. bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas 2. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar Aras 3 1. Mengulas kembali pengalaman tentang aktiviti bidang 4 yang telah dijalankan KBKK : Analisa. mengkategori TKP : Verbal linguistik . bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas 2. 43 (22 – 26 OKT 2012) Refleksi dan apresiasi Aras 1 1. Menghargai sumbangan pelukis tempatan 4. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3.pelbagai alat. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai Bidang : Mengenal dalam menggambar kraf tradisional 2. Menyenaraikan sekurangkurangnya 3 aktiviti dalam bidang 4 2.

Aras 3 1. 44 (29 OKT – 2 NOV 2012) 45 (5 – 9 NOV 2012) Pameran karya murid-murid (Lawatan) PEPERIKSAAN PENGGAL KEDUA Bidang 1 : Aras 1 1. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. 2. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat. 2. Mengaplikasikan elemen Asas Seni reka yang sesuai dalam menggambar. Aras 2 1. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat.3. Menggunakan bahasabahasa seni untuk memberi kritikan dan apresiasi terhadap karya . Menyatakan secara lisan Pada akhir pelajaran. bahan dan teknik. Mengkategorikan karyakarya mengikut bidang 2. bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas 2. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah ) yang indah untuk berinteraksi. Menghargai sumbangan pelukis tempatan 4. muridmurid dapat : 1.

Menghasilkan gubahan corak menggunakan garisan grid yang sesuai 3. Menggunakan komputer bagi membantu menghasilkan corak 2. Menghasilkan corak dengan menggunakan motif. Menghasilkan motif berdasarkan penerokaan objek alam dan objek buatan manusia 2. . Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 4. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio.tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio Bidang 2 : Aras 1 1. Mengenal pelbagai jenis grid untuk membuat corak 2. bahan dan teknik tertentu Aras 2 1. Menyusun motif mengikut grid Aras 3 1. Menghargai sumbangan pelukis tempatan 4.

) ( Tandatangan Guru Besar.46 (12 NOV – 31 DIS 2012) CUTI AKHIR PENGGAL Tandatangan Guru. ………………………………………… (. ) . …..……………………………………….