Anda di halaman 1dari 1

TRANSKRIP

April 5, 2012 No. Pelajar Nama Program : : : No. K/P Kemasukan Sem Pengajian : : : /1(II)

Petunjuk Mata
A = 4.00 B+ = 3.33 B- = 2.67 C = 2.00 D+ = 1.33 F = 0.00 A- = 3.67 B = 3.00 C+ = 2.33 C- = 1.67 D = 1.00 X = Dihalang G2 = Gagal Kali Kedua M = Memuaskan TD = Tarik Diri TH = Tidak Hadir Tanpa Kebenaran

Keterangan Catatan
K = Pengecualian Kredit G3 = Gagal Kali Ketiga TM = Tidak Memuaskan TDS = Tarik Diri Semester G1 = Gagal Kali Pertama AU = Kursus Audit TL = Tidak Lengkap TK = Tidak Hadir Dengan Kebenaran

** PERHATIAN - Maklumat ini adalah salinan transkrip tidak rasmi bertujuan memberi peluang kepada pelajar menyemak rekod akademik masing-masing. Jika terdapat kemusykilan sila hubungi Seksyen Peperiksaan Dan Pengijazahan.

Keputusan peperiksaan ini tertakluk kepada kelulusan Senat Universiti Sultan Zainal Abidin

Muka surat 1/1