Anda di halaman 1dari 3

MBC 10104 (Teknologi Maklumat dan Aplikasi Multimedia

)

Tugasan (Individu)- 10 %
Pelajar diminta menulis satu kertas kerja konsep/artikel yang mengaitkan antara teknologi maklumat dan aplikasi multimedia dengan pendidikan teknikal dan vokasional. Kertas kerja konsep/artikel mestilah karya asli dan menggunakan sumber rujukan yang terkini. Format kertas kerja: 1. Kerangka – – – – – – Abstrak (abstract) Latar belakang (background) Kajian literature (review of previous research) Perbincangan (discussion) Kesimpulan (conclusion) Rujukan (reference)

2. Bilangan muka surat – 6-7 3. Rujukan – APA style 4. Bahasa- Bahasa Malaysia atau Inggeris

Elemen Penilaian: Pengetahuan mengenai kandungan kertas kerja dan cara/format penulisan kertas kerja – 10%

Sila hantar dalam bentuk ‘hard copy’ dan ‘soft copy’. Tarikh hantar: 9 /4/2012

Oleh : Marlina Mohamad

Sem 2 2011/2012

Page 1 of 3

MBC 10104 (Teknologi Maklumat dan Aplikasi Multimedia) Contoh muka depan kertas kerja: Oleh : Marlina Mohamad Sem 2 2011/2012 Page 2 of 3 .

MBC 10104 (Teknologi Maklumat dan Aplikasi Multimedia) Contoh senarai rujukan: Oleh : Marlina Mohamad Sem 2 2011/2012 Page 3 of 3 .