Anda di halaman 1dari 4

Cara Pemerolehan Bahasa Pertama

Menurut Wilhelm Von Humbolt,seorang sarjana Jerman,bahasa bermaksud satu sintesis daripada bunyi yang dibentuk oleh bentuk luaran dan fikiran yang dibentuk oleh bentuk dalaman. Bahasa pertama ialah bahasa yang mula-mula sekali diperoleh dan dikuasai oleh seseorang sejak dia masih kanak-kanak, iaitu sebelum dia mempelajari sesuatu bahasa asing atau bahasa kedua. Bahasa pertama ini sering juga disebut sebagai bahasa kandung atau bahasa ibunda.

Ada dua pengertian mengenai pemerolehan bahasa. Pertama, pemerolehan bahasa mempunyai permulaan yang mendadak iaitu secara tiba-tiba. Kedua, pemerolehan bahasa memiliki suatu permulaan yang gradual yang muncul dari prestasi-prestasi motorik, sosial, dan kognitif pralinguistik. Pengetahuan bahasa pertama dikuasai secara tidak formal sejak peringkat awal kanak-kanak, iaitu ketika berusia seawal lapan belas bulan (Hornstein dan Lightfoot 1981; Phiney 19870. Selain itu, proses pemerolehan ini diterima secara tidak langsung melalui ibu bapa,keluarga dan masyarakat sekeliling. Menurut Corder (1973) penguasaan bahasa pertama merupakan proses dibawah sedar dimana pada saat ia sedang memperoleh kemahiran yang lain serta pengetahuan tentang alam sekitarnya. Kennedy (1973:68) berpendapat bahawa kanak-kanak yang mula memperoleh bahasa pertamanya sentiasa terdedah pada persekitaran linguistik yang lengkap yang mengandungi pelbagai butiran tatabahasa dan leksis orang dewasa, dan kebanyakannya tidak difahami oleh kanak-kanak tersebut. Peringkat penguasaan bahasa terbahagi kepada dua iaitu peringkat pertama dalam penguasaan fonetik dan peringkat pertama dalam penguasaan makna. Pada peringkat pertama dalam penguasaan fonetik, menangis dianggap sebagai bahasa kanak-kanak kerana mereka belajar mengawal alam sekitar dengan tangisan. Selepas 8 bulan ke atas, mereka mula bermain dengan bunyi , menirunya dan berlatih secara konsisten membunyikan bunyi tersebut. Setelah dapat mengawal alat atrikulasinya pada umur kira-kira 2 tahun, mereka mula belajar mengucap beberapa patah

Semasa mereka meniru bunyian. Selepas itu. A small core of vocabulary was freely usable on either tone. Perkembangan perbendaharaan katanya akan berkembang dari semasa ke semasa. Lamakelamaan mereka akan menjadi mahir dengan sendirinya. Proses kefahaman boleh wujud lebih awal daripada proses melahirkan ucapan. Banyak aspek bahasa dikuasai sekaligus Lazimnya setiap kemahiran bahasa dikuasai dengan cara yang perlahan dan ini membolehkan beberapa aspek bahasa itu dapat dikuasai secara sekaligus. penguasaan bahasa pertama kanak-kanak melibatkan proses pemindahan awal. Kanak-kanak memerhati dan menangkap sebarang kemahiran bahasa itu daripada penutur-penutur lain. Most names however. mereka sudah boleh mengucapkan perkataan yang mempunyai makna khusus untuk menggambarkan isi hati mereka. Mula-mula mereka mengeluarkan bunyi-bunyi. Menurut Clare Painter (1990:24). kemudian mencantumkan unit-unit bunyi itu menjadi perkataan dan selepas itu mencantumkan pula perkataan-perkataan itu menjadi ungkapan atau ayat. Proses ini dapat dijelaskan seperti yang berikut: The move into mother tongue is characterised first by the introduction of names into the system. Bahasa . others to falling tone and mathetic uses. ii. and by the development of two tones conveiying two different functional meaning. Kemahiran bahasa dikuasai secara beransur-ansur Penguasaan sesuatu kemahiran bahasa di kalangan kanak-kanak berlaku secara beransur-ansur. ibu bapa berperanan memberi makna pada bunyi yang dihasilkan. menangis mempunyai makna tertentu kepada kanak-kanak. occured always with same tone. allowing the same experiential meaning to be combined with either of two kinds of primitive speech role. some being restricted to level tone and pragmatic uses. Manakala dalam peringkat pertama dalam penguasaan makna. Prinsip-prinsip Pengajaran Bahasa Pertama i.perkataan.

Walaupun tidak memahami sistem tatabahasa. iii. Kanak-kanak menggunakan bahasa mengikut konteks makna Kanak-kanak belajar menggunakan bahasa itu dengan memerhati atau mendengar dan kemudiannya menggunakan unsur yang sama dalam keadaan yang serupa bagi memberikan maknanya. Jadi kanak-kanak tidak perlu dihalang mengembangkan kebolehan mereka berbahasa secara tersendiri. Kanak-kanak mempelajari pertuturan mengikut kebiasaan tertentu. perkataan. tetapi mereka amat mengetahui hubungan perkataan dengan perkataan dalam ayat dan antara ayat dengan ayat yang lain. pengimbuhan. bukannya dalam konteks tatabahasa. Kanak-kanak tidak diminta menjelaskan kenapa sesuatu ayat itu betul atau salah tetapi mereka perlu tahu betul salahnya. Prinsip ini menerangkan bahawa kanak-kanak tidak cuba mengkaji jalan bahasa dalam proses menguasai bahasa tersebut. Kebiasaan ini mungkin kebiasaan seseorang individu atau kumpulan penutur. kanak-kanak tidak diminta mengkaji rumus-rumusnya tetapi cukup sekadar menggunakannya dalam ayatayat yang betul. Pelajar diberi latihan dan latih tubi penggunaan perkataan yang betul. Mereka mempunyai kumpulan sendiri dan mempunyai tabiat dalam cara bertutur yang tersendiri. dan penggunaannya dalam ayat secara sekaligus. iv. makna. Mereka belajar menggunakannya. Kanak-kanak mempelajari menggunakan bahasa tetapi tidak tahu mengenainya.mempunyai banyak rumus dan peraturan dan semuanya ini dikuasai secara serentak. Mereka menggunakan sesuatu perkataan itu dalam konteks makna. Kanak-kanak mempunyai kebiasaan sendiri mempelajari bahasa dan pertuturan. Rumusan . v. guru perlulah mencari konteks makna bagi menjelaskan makna perkataan itu. Semasa mengajar. Contohnya dalam aspek tatabahasa. Kanak-kanak dapat menguasai bunyi.

Abdul Aziz. seorang kanak-kanak belajar untuk menjadi anggota masyarakat. Lama-kelamaan pemikirannya akan terbentuk dengan sempurna. 2008. Setelah itu sistem bahasanya akan menjadi lengkap dengan perbendaharaan kata dan tatabahasanya turut terbentuk. Psikolinguistik Dalam Pengajaran dan Pemelajaran Bahasa Melayu.blogspot. Senarai Rujukan: 1. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Husin dan Siti Hajar Hj.com/2008/11/teori-pemerolehan-bahasa-pertama. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.html . Bahasa awal-awal yang diperoleh oleh kanak-kanak inilah yang dikatakan bahasa pertama mereka iaitu sebelum mereka mempelajari bahasa lain sebaai bahasa kedua atau bahasa asing. Bahasa Pertama menjadi salah satu media untuk mengungkapkan perasaan.Mempelajari bahasa pertama merupakan salah satu perkembangan menyeluruh kanakkanak untuk menjadi anggota kepada sesebuah masyarakat. Bhd http://asbaharticles. peristiwa dan keadaan sekitar yang mereka alami). 1997. dan disentuh yang menggambarkan benda. keinginan. Sistem fikiran yang terdapat pada seorang kanak-kanak dibangun sedikit demi sedikit apabila ada rangsangan dunia sekitarnya sebagai input (iaitu apa yang dilihat. didengar. Bhd 2. Kamarudin Hj. Hal ini kerana melalui bahasa khusus bahasa pertama (B1). Pengajian Melayu 2. Zamri Mahamod. dan pendirian dalam bentuk-bentuk bahasa yang dianggap ada.