Anda di halaman 1dari 7

Nota Sejarah Tingkatan 5 - Bab 1

1.1 Imperialisme di Asia Tenggara
1. Imperialisme merupakan dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain untuk kepentintgan tertentu.

1.1.1 Imperialis Barat

1. Imperialisme moden bermula sejak abad ke-15 apabila kuasa-kuasa barat menguasai wilayah-wilayah Amerika Latin, Afrika dan Asia. 2. Di Asia Tenggara antara negara-negara Barat yang terlibat dalam imperialismeialah Portugal (Melaka), Sepanyol (Filipina), Belanda (Indonesia), Britain (), dan Amerika Syarikat.

1.1.2 Faktor 2 Imperialisme Barat Di Asia Tenggara

1. Bekalan bahan mentah diperlukan secara konsisten untuk membolehkan mereka mengeluarkan pelbagai hasil perkilangan secara besar-besaran. 2. Perkembangan sistem pengangkutan dan pehubungan seperti penggunaan kapal berkuasa wap membolehkan perjalanan dengan cepat dan muatan yang lebih

1.besar. mereka perlu menguasai sistem politik untuk menguasai ekonomi negara jajahan bagi mencapai matlmat utama mereka. 1. Pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 telah memendekan jarak antara Barat dan Timur. 4. Persaingan antara kuasa-kuasa Barat bagi membuktikan kekuatan dan kekayaan kuasa Barat tersebut apabila semakin bayak negara jajahan yang ditakluk. Menggunakan slogan beban orang putihuntuk menyatakan bahawa mereka lebih maju dan bertamadun. Perkembangan ini telah meningkatkan keyakinan orang Barat untuk melakukan apa sahaja demi kebaian mereka.1 Barat Pengenalan Sistem Sirokrasi . 2. negara-negara di Asia Tenggara mengamalkan sistem pemerintahan beraja. 3.2 Perubahan Sistem Politik 1. Sebelum Kedatangan imperialis Barat. Perkembangan Revolusi Perindustrian. Penciptaan Telegraf membolehkan kuasa-kuasa imperialis memberikan arahan kepada pegawai-pegawai mereka dengan lebih cepat dan berkesan. dan pencapaian dalam bidang sains dan teknologi mendahului negara-negara lain.2. Bagi imperialis Barat. 5.

Ciri-ciri umum Sistem Birokrasi Barat yang Diperkenalkan di Negara-negara Asia Tenggara. Filipina 1. Diselatan kepulauan Filipina terdapat kerajaan-kerajaan Isla.1. 3. 2. ● Pelantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir di tanah jajahan. Apabila Sepanyol menguasai Filipina. ● Perlaksanaan pentadbiran melalui biro. Terdiri daripada daerah-daerah kecil dikenali sebagai barangay yang diperintah oleh golongan datu. ● Perlantikan ketua barat sebagai ketua biro. mereka kemudiannya memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat dengan struktur pemerintahan berikut: . ● Pengenalan undang-undang barat. ● Penubuhan Kerajaan Pusat hasil penyatuan silayah-wilayah di tanah jajahan.

Terdiri daripada beberapa buah kerajaan yang berasingan seperti kerajaan Maratam dan kerajaan Bantam di Jawa. Setelah Belanda menguasai Indonesia. 4. Pentadbiran pada peringkat tempatan pula dilaksanakan di bawah Sistem Encomienda yang diketuai oleh Encomiendo dan dibantu oleh Encominda (barangaybarangay yang digabungkan) 5. Pada peringkat pemerintahan tempatan. pentadbiran diketuai oleh pembesar daerah aatu bupati (di Jawa). Setiap kerajaan tersebut diterjui oleh raja dan dibantu oleh golongan pembesar. Ciri-ciri Pentadbiran Pusat Perubahan Diketuai oleh Gabenor Jeneral . mereka telah membahagikan pemerintahan Indonesia kepada dua: ● Pentadbiran Pusat ● Pentadbiran Tempatan. Perubahan yang diperkenalkan oleh kuasa Barat dalam sistem pemerintahan tradisional tempatan di Indonesia. 3. 5.4. 2. Indonesia 1. Penyatuan barangay menyebabkan kemerosotan terhadap sistem pemerintahan tradisional dan pengaruh golongan datu.

6. 4. Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah tertinggi di Burma. Struktur pemerintahannya seperti di bawah 2.Burma telah mengamalkan sistem pemerintahan beraja dibawah Dinasti Konbaung. Antaranya Jabatan Pejalajaran dan Pertanian. Kemenangan British dalam Perang Inggeris-Burma III membolehkan British menguasai seluruh Burma dan menghapuskan Dinasti Konboung. Beberapa jenis jabatan seperti jabatan perhutanan. Sebagai penasihat pentadbiran Belanda tetapi tiada kuasa perundangan.Pentadbiran Tempatan Penubuhan Jabatan Kerajaan Penubuhan Dewan Tempatan Penubuhan Volsraad Dikendalikan oleh pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda. . Pengaruh golongan agama merosot berikutan fungsi raja sebagai penaung sami Buddha telah diambil alih oleh undang-undang Barat. jabatan kesihatan dan jabatan kesihatan telah ditubuhkan. Merupakan Majlis Rakyat yang dianggap sebagai satu langkah ke arah kemerdekaan. 3. Penubuhannya akibat desakan Sakerat Islam. Sistem pentadbiran tempatan diambil alih oleh Myo-ok (pegawai bandaran) dan sistem undang-undang Barat diperkenalkan. 5. Burma 1.

Selangor dan Negeri Sembilan. Setiap birokrasi diketuai oleh golongan Mandarin. British memperkenalkan Sistem Penasihat. 5. Pentadbiran pemerintahan tempatan didak diganggu oleh pentadbiran pusat tetapi perlu membayar cukai dan menyediakan kerahan tenaga. Melaka 1.IndoChina 1. pentadbiran di IndoChina diketuai oleh seorang Gabenor Jeneral yang bertanggungjawab terus kepada Kementerian Tanah Jajahan di Paris. 7. Di Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu (NNMTB) iaitu terdiri daripada Kedah. Di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (NNMB) iaitu Perak. Semasa Pemerinthan Belanda. Pulau Pinang dan Singapura telah digabungkan untuk menjadi Negeri-Negeri Selat (NNS) 4. Terengganu. 8. 3. Perlis dan Johor. British telah memperkenalkan Sistem Residen. Tugas utama residen untuk menasihati Sultan dalam semua perkara kecuali hal ehwal agama Islam dan adat-istiadat Melayu. Pada awalnya Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan Sistem Pembesar Empat Lipatan dan menjadi ikutan kebanyakan negeri Melayu. Residen dan Penasihat diletakkan di bawah Gabenor NNS. 2. Melaka. Pada awalnya negeri-negeri di IndoChina ditadbir oleh yang mempunyai kuasa mutlak yang memberikan kuasa penuh kepada kerajaan tempatan. 4. British juga telah menjalankan pelbagai perubahan . Perancis juga membentuk sebuah kerajaan pusat dengan menubuhkan Union Indochinoise. Kelantan. 3. 5. 6. Golongan ini dipilih melalui peperiksaan Bahasa dan kesusasteraan China. Kemudian semasa pemerintahan British. Selepas dikuasai oleh Perancis. insitusi raja di Melaka di runtuhkan. Semua undang undang di IndoChina diluluskan oleh Parlimen Perancis. 2.