Anda di halaman 1dari 6

1.

Portfolio MESTI lengkap dengan mengandungi 7 komponen di dalamnya: 1.(a) Hieraki struktur pengetahuan. Generalisasi

SEKOLAHKU RUMAHKU

SEKOLAHKU INDAH NAN CERIA BERGOTONG ROYONG

MENJAGA KEBERSIHAN KANTIN

SEKOLAHK U INDAH SEKOLAHK U BERSIH

SEKOLAHK U CANTIK

PAKAIAN KAWASAN SEKOLAH

BILIK DARJAH

MEMBERSIH BILIK DARJAH

MEMBERSIH KAWASAN SEKOLAH

MEMBERSIH KAWASAN PAGAR SEKOLAH

ceria. ARAS 1 i. impian.. Membaca dialog dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. kerjasama . Menyampaikan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonansi yang betul. Tema SEKOLAHKU RUMAHKU Sekolahku Indah dan Ceria Tema Sekolahku Indah Bercerita mengikut slaid Bercerita menggunakan perkataan sendiri Membaca teks dialog Sekolahku Indah kosa kata indah.(b) Jadual Penentu Kandungan Bahasa Melayu Tahun 3 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata. frasa. Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.2. ceria. Kontekstual (Mengalami) Sistem bahasa ejaan Penilaian BBM Soaljawab Menilai cerita melalui struktur ayat yg di bina Tulisan cantik dan kemas Teks Lembaran kerja /cd 2. impian. Mengenal pasti format karangan naratif dan imaginatif. Menceritakan cerita yang didengar denganmenggunakan sebutan dan intonasi yang betul. ARAS 1 6. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Menyampaikan cerita yang didengar dengan gaya ayat sendiri mengunakan sebutan dan intonansi yg betul Membaca dialog dengan intonansi dan sebutan berdasarkan watak yang diberi dan member isi Indah. 2. kerjasama Membina ayat Teks dialog sekolahku Indah Pada akhir pelajaran murid dapat : 1. subur Dialog Bercerita Kajian Tempatan Berkerjasama Bersyukur Isi kandungan Hasil pembelajaran Objektif Konsep/ Istilah Kaedah / teknik Ilmu Nilai /penerapan Kemahiran Bernilai Tambah KBT KB (Menyusun Atur). - .2 i.

kerjasama Soal jawab Kajian Tempatan Berkerjasama bersyukur Lembaran kerja CD. ceria. ayat tunggal dan ayat majmuk. Tema SEKOLAHKU RUMAHKU Sekolahku Indah Isi kandungan Hasil pembelajaran Objektif Konsep/ Istilah Kaedah / teknik Ilmu Nilai /penerapan Kemahiran Bernilai Tambah KBT KB (Menyusun Atur). Carta. frasa. . Kontekstual (Mengalami) Hubungkait Penilaian BBM Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.1 Bercerita dengan menggunakan kata. impian.1 Membina dan menulis perkataan. 2. Menyampaikan cerita yang didengar dengan mengunakan sebutan dan intonansi yg betul. Membina ayat dengan kata adjektif dan kata kerja Indah.penting 2. ARAS 1 i. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. peta minda . 8. ARAS 1 i.

Mendengar pandangan dan memberikan respon secara sopan. stor Sumbangsa ran Kajian Tempatan Berkerjasama bersyukur Tugasan Teks . intonasi dan gaya peyampaian yang betul. pasu perhimpunan. Kontekstual (Mengalami) Penilaian BBM Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.4.1 Mengemukakan idea. cat. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan 2. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. tepat dan tersusun. Tema SEKOLAHKU RUMAHKU Bergotong royong Isi kandungan Hasil pembelajaran Objektif Konsep/ Istilah Kaedah / teknik Ilmu Nilai /penerapan Kemahiran Bernilai Tambah KBT KB (Membuat inferens). ARAS 1 i. anggota. Membaca dengan sebutan dan intonansi yang betul dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul Melantik. 5. ARAS 2 i.

Kontekstual (Mengalami) Penilaian BBM Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.7.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. menanam. menyapu perbincang an Kajian tempatan Berkerjasama bersyukur Membina ayat Pantun/teks 2. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. ii. ARAS 1 i. ARAS 1 i. Membaca teks dengan sebutan dengan sebutan dan intonansi yang betul Membina dan menulis 5 ayat tunggal dan 5 ayat majmuk Mengecat. menyiram. memangkas. Tema SEKOLAHKU RUMAHKU Menjaga kebersihan Isi kandungan Hasil pembelajaran Objektif Konsep/ Istilah Kaedah / teknik Ilmu Nilai /penerapan Kemahiran Bernilai Tambah KBT KB (Menjana idea). 8. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

dengan struktur ayat yang betul .