Anda di halaman 1dari 2

Struktur Organisasi Kankemenag Kota Singkawang

No
1

Jabatan
Kepala Kankemenag Kota
Singkawang

Nama
Drs. H. Jawani

Ka. Sub.Bagian Tata Usaha

Drs. H. Muhlis AR

Kasi Urais dan Peny. Haji

Drs. H. Ahmad Hanafi,


M.Si

Kasi Mapenda / TOS

H. Azhari, S.Ag, M.Si

Penyelenggara Zakat dan


Wakaf

Reno Hidayat, S.Ag

Kasi Bimas Budha

Supadi, S.Ag, M.Si

NIP
19590924 198903 1
001
19681101 199603 1
001
19690920 199603 1
003
19670318 199703 1
002
19760328 200112 1
003
19760117 200003 1
001

7
8
9
10
11
12

Ka. KUA Kec. Singkawang


Barat
Ka. KUA Kec. Singkawang
Tengah
Ka. KUA Kec. Singkawang
Utara
Ka. KUA Kec. Singkawang
Timur
Ka. KUA Kec. Singkawang
Selatan
Kaepala MAN Model
Singkawang

H. Abd. Muthalib, S.Pd I


Mus Mutahlib, S.HI
M. Nasib, S.HI
Drs. Marhola
Beny Arifin, S.Ag
Ersan, S.Pd, M.Pd

13

Kepala MTs.N Singkawang

Abu Sahab, A.Md

14

Kepala MIN Singkawang

Ajat Sudrajat, S.Ag

19620114 198303 1
004
19620114 198401 1
001
19570927 198003 1
003
19680525 199603 1
003
19700428 200012 1
001
19690929 199512 1
001
19680306 199403 1
002
19730602 200312 1
004