Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUPPENDIDIKAN KHAS

M O K E C B M A

I J A T

N E H A

G K I T

G T R A

U I A N F N

1234567 - 89 1. Masakan. Membolehkan murid :1.1Mengenal alatan.1.2Menggunakan alatan dengan betul.1.3Mengamalkan langkah-langkah keselamatan.1.4Mengenalkankebersihan.1.5Mengenalpasti bahanmasakan.1.6Membeli bahanmasakan.1.7Memasak dengankaedah yang betul.1.8Menjalankan projekkeusahawanan.1.1.1 Alatan di dapur.1.2.1 Fungsi alatan.1.3.1 Keselamatan diri.1.3.2 Keselamatanalatan.1.3.3 Keselamatan didapur.1.3.4 Cara menyimpan.1.4.1 Kebersihan diri.1.4.2 Kebersihanalatan/bahan.1.4.3 Kebersihan bilik.1.5.1 Bahan Masakan.1.6.1 Bahan masakan.1.7.1 Cara penyediaan.1.7.2 Pelbagai jenismasakan.1.8.1 Projek jualan.

101112 - 1314151617 2. Jahitan .Membolehkan murid :2.1 Mengenal pastialatan jahitan.2.2 Menggunakanalatan jahitan.2.3 Mengamalkankeselamatan dibilik/bengkel jahitan.2.4 MengamalkanKebersihan2.5 Menjahit jahitanasas.2.6 Menghasilkan kerjatangan/artikelmudah.2.7 Menjual hasil kerja jahitan..2.1.1 Alatan jahitan.2.2.1 Fungsi alatan.2.3.1 Keselamatan diri.2.3.2 Keselamatanalatan.2.3.3 Keselamatanbilik/bengkel jahitan.2.3.4 Cara

menyimpanalatan.2.4.1 Kebersihanbilik/bengkel jahitan.2.5.1 Jenis-jenis jahitanmudah.2.6.1 Kerjatangan/artikelmudah.2.7.1 Projek jualan.181920 3. Pertukangan .Membolehkan murid :3.1 Mengenal pasti alatanpertukangan.3.2 Menggunakan alatanpertukangan.3.3 Mengamalkan3.1.1 Alatan dibengkel/bilikpertkangan.3.2.1 Fungsi alatan.3.3.1 Keselamatan diri.

21222324keselamatan dibengkel/bilikpertukangan.3.4 Mengamalkankebersihan3.5 Mengenal bahanbahan kerja kayu.3.6 Membina projek mudah.3.7 Menjual hasil kerja kayu.3.3.2 Keselamatanalatan.3.3.3 Keselamatanbilik/bengkel.3.3.4 Cara menyimpanalatan.3.4.1 Kebersihan diri.3.4.2 Kebersihan alatan.3.4.3 Keselamatanbilik/bengkel.3.5.1 Bahan kerja kayu.3.6.1 Projek3.7.1 Projek jualan.26272829 4. Perkebunan . Membolehkan murid :4.1 Mengenal pastiPeralatan perkebunan.4.2 Menggunakan peralatanperkuburan.4.3 Mengamalkankeselamatan di kebun. 4.4 Mengamalkankebersihan. 4.1.1 Alatan untukBerkebun.4.2.1 Fungsi alatan.4.3.1 Keselamatan diri.4.3.2 Keselamatanrakan.4.3.3 Keselamatanalatan.4.3.4 Keselamatanbahan.4.3.5 Cara menyimpanalatan.4.4.1 Kebersihan diri4.4.2 Kebersihan alatan.4.4.3 Kebesihan dikebun.