Anda di halaman 1dari 1

LAPORAN AKTIVITI

TARIKH
KOD EVIDENCE

B5D2E1 membuat pemasangan litar siri dengan *daya usaha.

Alatan :

Bahan :

..................................................................

......................................................................

..................................................................

......................................................................

..................................................................

......................................................................

..................................................................

......................................................................

..................................................................

......................................................................

LANGKAH KERJA
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Disediakan oleh

Disahkan oleh

..................................................
(
)

.....................................................
(
)