Anda di halaman 1dari 2
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN, KUALA LIPIS, PAHANG BORANGBORANGBORANGBORANG

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN, KUALA LIPIS, PAHANG

MALAYSIA KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN, KUALA LIPIS, PAHANG BORANGBORANGBORANGBORANG

BORANGBORANGBORANGBORANG MAKLUMBALASMAKLUMBALASMAKLUMBALASMAKLUMBALAS PENGAJARANPENGAJARANPENGAJARANPENGAJARAN BERBERBERBERPASANGANPASANGANPASANGANPASANGAN

Catatan

Sila fokuskan pemerhatian anda terhadap satu atau dua aspek/kemahiran sahaja dalam setiap sesi pengajaran berpasangan.

Sila rujuk aspek-aspek tersebut dalam Borang Bimbingan PR 1

Kekuatan / Kelebihan

Perancangan / Pelaksanaan Sesi Pengajaran Pembelajaran

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Kelemahan / Kekurangan

Perancangan / Pelaksanaan Sesi Pengajaran Pembelajaran

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN, KUALA LIPIS, PAHANG

Cadangan Mengatasi Kelemahan / Kekurangan

(Hasil perbincangan)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Disemak oleh Guru Pembimbing

Disemak oleh Pensyarah Pembimbing

Tandatangan :

 

Tandatangan :

 

Nama

:

Nama

:

Tarikh

:

Tarikh

: