Anda di halaman 1dari 1

LEMBARAN KERJA

UNIT 1: MEMBACA DAN MENULIS PERKATAAN DENGAN SUKU KATA TERBUKA KV+KV+KV

NAMA:

.......................................................

TAHUN:

..........................

TARIKH:

........................

Arahan: Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai berdasarkan gambar. Warnakan gambar

LEMBARAN KERJA UNIT 1: MEMBACA DAN MENULIS PERKATAAN DENGAN SUKU KATA TERBUKA KV+KV+KV NAMA: ....................................................... TAHUN:
LEMBARAN KERJA UNIT 1: MEMBACA DAN MENULIS PERKATAAN DENGAN SUKU KATA TERBUKA KV+KV+KV NAMA: ....................................................... TAHUN:
LEMBARAN KERJA UNIT 1: MEMBACA DAN MENULIS PERKATAAN DENGAN SUKU KATA TERBUKA KV+KV+KV NAMA: ....................................................... TAHUN: