Anda di halaman 1dari 1

Mata Pelajaran Kelas Fokus Masa Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN UNIT 3 Dunia Muzik 1 Zurah (12:00-12:30 Tengah hari) Irama (Detik lagu) 30 minit 1.2.1 Pada akhir pembelajaran murid dapat: Menepuk detik. Memainkan detik mengikut tempo yang ditetapkan menggunakan sticks. (CD 2 Track 20). Menggunakan alat improvisasi seperti pembaris untuk menggantikan stick. .(CD 2 Track 20) Membuat gerakan kreatif yang sesuai untuk menunjukkan tempo cepat dan lambat .(CD 2 Track 04 dan 05) Pentafsiran B3D1E4

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi

1. Kreativiti.Keusahawanan dan Teknologi. CD 2 Track 20, keybord, Menepuk detik dan membuat pergerakan mengikut muzik. 1. ( ) murid dapat menepuk detik dan membuat pergerakan mengikut muzik. 2. ( ) murid masih perlu diberi latihan menepik detik. Tindakan susulan: _______________________________________________________ _______________________________________________________