Anda di halaman 1dari 10

Nama : ______________________ Tarikh : __________

Huruf vokal a (Prasekolah SK Sodomon 2012)

Nama : ______________________ Tarikh : __________

Huruf vokal a (Prasekolah SK Sodomon 2012)

Nama : ______________________ Tarikh : __________

ae
io
Huruf vokal a (Prasekolah SK Sodomon 2012)

Nama : ______________________ Tarikh : __________

ue
LATIHAN HURUF VOKAL
A

Huruf vokal a (Prasekolah SK Sodomon 2012)

Nama : ______________________ Tarikh : __________

a
Tulis huruf
a . di tempat kosong.
Tulis semula perkataan.
Eja perkataan. Warnakan gambar

Huruf vokal a (Prasekolah SK Sodomon 2012)

Nama : ______________________ Tarikh : __________

_a_ yam

ayam

---- lu

_____________

---- gar-agar

_____________

---- pi

_____________

----wan

_____________

Huruf vokal a (Prasekolah SK Sodomon 2012)

Nama : ______________________ Tarikh : __________

---- adik

_____________

---- tap

_____________

----kar

_____________

----lamat

_____________

Tulis perkataan berdasarkan gambar.


Huruf vokal a (Prasekolah SK Sodomon 2012)

Nama : ______________________ Tarikh : __________

Huruf vokal a (Prasekolah SK Sodomon 2012)

Nama : ______________________ Tarikh : __________

Huruf vokal a (Prasekolah SK Sodomon 2012)

Nama : ______________________ Tarikh : __________


Baca dan tulis semula ayat.

Ini Abu.
Abu ada ayam.
Ini ayam Abu.

Huruf vokal a (Prasekolah SK Sodomon 2012)