MAKLUMAT GURU MAKLUMAT PERIBADI

Gelaran Nama No.Gaji No.Fail JPN Jantina Tarikh Lahir No kad Pendaftaran OKU : PUAN : MASBIHA BINTI MOHAMED @ ABU BAKAR : 8456451 : P/30900 : PEREMPUAN : 16/06/1970 : No. KP Status Perkahwinan Warganegara Kod Agama Kod Kaum Negeri Lahir Kecacatan : 700616015612 : BERKAHWIN : MYS - Malaysia : 01 - Islam : 0100 - Melayu : 01 - Johor : -

MAKLUMAT ALAMAT TINGGAL SEMASA
Alamat Tinggal Semasa : 41 JALAN DESA RHU 20, TAMAN DE SA RHU Poskod Bandar Negeri No Telefon : : 70400 : SEREMBAN : 05 - Negeri Sembilan

MAKLUMAT ALAMAT SURAT MENYURAT
Seperti Tinggal Semasa Alamat Surat Menyurat : : Poskod Bandar Negeri : : :

No Telefon MAKLUMAT PASANGAN Nama Pasangan Alamat Surat Menyurat Pasangan

:

: ARIFIN BIN BAHRI : 127,JLN BKT CORAL 7, TMN CORAL HEIGHTS, SIKAMAT,

No Kad Pengenalan Pasangan Poskod Bandar Negeri

: 690409015621 : 70400 : SEREMBAN : Negeri Sembilan

No Telefon

:

MAKLUMAT AKADEMIK
Akademi Tertinggi Peringkat Kelulusan Bahasa Cina SPM: Pengkhususan DIP Pengkhususan ISL : : : : 000 - TIADA 000 - TIADA STP - STP/ HSC/ STPM/ V THANAWI(STA/STAM)/ SIJIL YANG SETARAF Peringkat Tertinggi DAN DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Peringkat Kelulusan Bahasa Tamil SPM: Pengkhususan ISM Pengkhususan PHD : : : : 04 - Pra-U / Lepasan Menengah

MAKLUMAT IKHTISAS
Ikhtisas 1 Ikhtisas 2 Kod Ikhtisas Coversion Subjek Diajar 1 Kelas / Tahun Subjek Diajar 1 Subjek Diajar 3 Kelas / Tahun Subjek Diajar 3 : : : : : : 007 - Sijil Perguruan Asas Opsyen 1 Opsyen 2 Opsyen Dominan Subjek Diajar 2 Kelas / Tahun Subjek Diajar 2 : : : : C20 - PENGAJIAN MELAYU 000 - TIADA -

MAKLUMAT PERKHIDMATAN Skim Perkhidmatan Bidang Guru Cemerlang Opsyen Bersara Tarikh Bersara Tarikh Lantikan Pangkat Semasa Jawatan Tarikh Lantikan Jawatan Semasa Tarikh Khidmat Daerah Semasa Tugas Khas 1 Tugas Khas 2 Tugas Khas 3
: : : : : : : : : : 01/01/2006 GAB - GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG PILIHAN BERSARA UMUR 56 Bukan Siswazah

Guru Cemerlang Tarikh Lantikan Pertama Gred Jawatan Hakiki Gred Jawatan Semasa Kod Pengisian Semasa Kod Taraf Jawatan Tarikh Khidmat Semasa Jenis Lantikan Bidang Guru Tingkatan 6 Kedudukan Perkhidmatan

: : :

TIDAK 01/01/1995 DGA29 DGA32

: : : : : :

KHAS UNTUK PENYANDANG(TIME BASED) TETAP DAN BERPENCEN 01/01/1995

PENDIDIKAN MORAL.BAHASA ARAB : 18/02/2012 : 1 Hari : Penempatan Pertama : SK TEMIANG : P1T2 : 01/07/1995 Nama Agensi Jawatan Pengisian Tarikh Akhir : Sekolah : GURU AKADEMIK : : Anjuran Tarikh Tamat Peringkat Anjuran Tarikh Tamat Peringkat : SEKOLAH : 07/01/2012 : SEKOLAH : SEKOLAH : 18/02/2012 : SEKOLAH .BI.KSSR TAHUN 2 .MATH.KSSR TAHUN 2 .SAINS.PJK.PI/JAWI.MUZIK.PENDIDIKAN SENI.PENDIDIKAN KESIHATAN : 07/01/2012 : 1 Hari : LDP 2 .BM.MAKLUMAT SEJARAH PERKHIDMATAN Jenis Pergerakan Nama Tempat Berkhidmat Gred Gaji Tarikh Mula MAKLUMAT LATIHAN/KURSUS Nama Kursus Tarikh Mula Tempoh Nama Kursus Tarikh Mula Tempoh : LDP 1 .