P. 1
Pawarta Basa Jawa

Pawarta Basa Jawa

|Views: 14,720|Likes:
Dipublikasikan oleh Ria Farikhah Al Khurmain

More info:

Published by: Ria Farikhah Al Khurmain on Apr 07, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2014

pdf

text

original

RIA FARIKHAH AL KHURMAIN  Pawarta 1

( Pambuka ) Mitra TATV sonten punika panjenengan nyawiji malih kalihan pawartos basa jawi Trang Sandyakala, Kemis paing 29 Sapar 1944 utawi 3 Februari 2011. Kula Seno Herpram badhe ngaturaken pawartos enggal tur wigati saking wewengkon Jawi Tengah saha lelaten Ngayogyakarta sakdangunipun 30menit. Sakderengipun sumangga panjenengan kula aturi migatosaken tigang pawartos wigati trang Sandyakala sonten menika. ( Headline ) Satgas Penetapan kangge ngawal RUU DIY ing kecamatan Berbah. ( Highlight )    Peneteping Satgas kecamatan Brebah Selo saha Cepaka Jawah Awu Perajin Oyot Kajeng Kaperbawan Wono Gundoro

( LEAD ) Sampun ngantos katalupen mitra TATV sumangga kula aturi midhangetaken pawartos ingkang wigati ing program pawartos basa Jawi Trang Sandyakala kala dinten punika naming wonten ing TATV. Cacah 58 Satgas Penetapan kangge ngawal Rancangan Undang- Undang Keistimewaan Ngayogyakarta ing Kecamatan Berbah dipunkukuhaken kanthi pandapuking satgas punika ateges sampun wonten 3 kecamatan ing Kabupaten Sleman ingkang resmi nggadhahi satgas penetapan saha penggagalan Pemilukada Gubernur DIY. ( ANCHOR ) Anggenipun netepaken cacah 58 Satgas Penetapan Kecamatan Berbah punika dipuntindakaken langsung dening Ketua Dukuh Kabupaten Sleman, Cakra Pamungkas ing Bale Desa Tegal Tirta, Berbah, Sleman. Kajawi dipundhatengi Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu saha atusan dukuh sanes, anggenipun netepaken Satgas punika ugi dipundhatengi salah satunggalipun sesepuh saking Kraton Ngayogyakarta, Gusti Yudha Diningrat. Ancas netepaken satgas kasebat kangge ngawikani wontenipun panyudaning panyengkuyung ingkang dipuntindakaken dening oknum tertentu ingkang boten sarujuk kanthi wontenipun penetapan ing DIY. Kajawi punika ancas sanesipun ugi kangge nindakaken sosialisasi sistem penetapan Sultan saha Paku Alam winangka Gubernur saha Wakil Gubernur DIY tumrap warga bebrayan ing wewengkonipun. Ing benjingipun Satgas kasebat badhe nindakaken tugas paring katrangan dhumateng warga bebrayan ing tataran ngandap menawi boten wonten pilihan Gubernur ing Daerah Istimewa Ngayogyakarta kanthi dipuntetepaken Satgas Penetapan Kecamatan Berbah

Arifin njlentrehake nalika ditemokake kahanan jasade korban rusak kanthi kahanan sirahe nrenyuhake.com/watch?v=PuySF-Za54U Jumat. Ora katrangan kang gumathok ngenani sapa korban kang tiwas kasebut. gamblang. Salah sijine warga Nggremet. Andri Prasetyo.  Pawarta 2 ( Headline ) Tiyang Seda amargi keplindes sepur. ( Pambuka ) Mitra TATV ngaturake pambagya wilujeng ing kalodangan niki panjenengan katumben mirsani program berita kang kinasih kabar awan. Manahan. lan satimbang.youtube. Manahan. Surakarta.kasebat samsoyo nikelaken kagiyatanipun warga kangge ngawikani wontenipun panyudaning panyengkuyung ingkang asring kadadosan. Kepolisian durung bisa mastekake identitase korban jalaran ing dompete ora ditemokake tanda identitas. Awujud racikan kabar kang anyar. Deweke mastekake korban dudu warga kang manggon ing sakiwa tengene TKP. ( Anchor ) Warga ing kawasan rel sepur Nggremet. Jajaran kepolisisan Surakarta langsung nindakake evakuasi jasade .00 wib. Pawongan tiwas keplindes sepur 2. Wektu iki jasade korban isih ing ruang vorensik rumah sakit Dr. 28 Oktober 2011 Wanci : 20. ……………………. 3. ( Lead ) Sebtu esuk sawijining pawongan kang kaduga umur 30 nganti 35 taun tiwas keplindes sepur ing kawasan Nggremet. Suwene setengah jam bakal nyawiji karo panjenengan. Surakarta. Moewardi Surakarta. Sleman. Malah ora ono seksi kang mangerteni kadadeyane. Sakdurunge monggo tak suwun mirsani telung kabar wigati kang bakal kaaturake ( To VTR ) 1. TATV Sumber : http://www. ……………………. Sabtu Kliwon 18 Desember 2010 kabar basa jawa ngoko matraman niki bakal ngancani panjenengan sajroning mirsani kadadeyan wigati ing wewengkon Jawa Tengah. Sebtu esuk utara tabuh wolu kurang seprapat dikagetake kanth anane sawijining pria kang tiwas keplindes sepur prameks kang mlaku saka wetan.

KH Fachurrozi. kolo wingi. TATV.wb Sugeng ndalu. Jumat (11/2/2011). Halaqah alim ulama di Ponpes Sidogiri. Wektu iki. ( To Break ) Mitra TATV dak suwun ojo ninggalake papan palungguhan lan pindah saluran sawise pariwara kabar kabar wigati liyane bakal katur maneh. Majelis alim ulama ugi ndawuhaken supados ngendek sedoyo mawon kegiatan lan penyebran kegiatan Ahmadiyah. Moewardi Surakarta. monggo kula aturi nyimak pawarta sangking Pasuruan.Halaqah Majelis Silahturrahmi Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MSP3I) se-Jawa lan Madura nyuwun dateng pamarentah supados enggal mbubaraken Jemaat Ahmadiyah. Pasuruan). Jawa timur. KH Miftahul Ahyar (Rais Syuriah PWNU Jatim). antawisipun KH Abdullah Faqih (Langitan Tuban). Surakarta.pangandikanipun . KH .korban kang katon nganggo kathok jins lan kaos biru. KH Nawawi Abdul Djalil (Sidogiri. pit mini duweke korban kang ditemokake ing sakcerake TKP diajab bisa dadi sarana kanggo tanda tumrap keluwarganing korban. Ketua MSP3I Jatim ingkang ugi pengasuh Ponpes An Nur. Halaqah poro sesepuh Ponpes niki dipun dugeni 130 ulama lan kyai khos. (ANCHOR ) "kangge nyegah kedadosan kekerasan lan njagi keamanan negari. ( Iklan )  Pawarta 3 ( PAMBUKA ) Assalamualaikum wr. dipun imbau supados mboten gampil dipun provokasi kawontenan puniko terutami masalah sara. dateng masyarakat. KH Achmad Subadar (Pasuruan/Rais Syuriah PBNU). ugi nyuwun dateng pemerintah supados SKB TigoMenteri No 3 tahun 2008 dados Undang-undang pelarangan ajaran Ahmadiyah. Safrudin. ( LEAD ) “Kiai se-Jawa Madura Nyuwun Pembubaran Ahmadiyah” PASURUAN . Kraton Kabupaten Pasuruan. majelis silahturrahmi kyai nyuwun dateng pemerintah mbubaraken Ahmadiyah . Sawetara tas. korban isih ana ing kamar jenasah rumah sakit Dr. Bululawang Malang. Ketemu maleh kalian kula nira andriyana lan Nurina Putri.

Kula atur sugeng ndalu. Dumadakan wonten ombak ageng saenggo kapal tongkang ingkang dipuntumpaki numplak. Ewondene taksih wonten 26 imigran sanes ingkang dipunkinten taksih kumambang wonten segara ageng. KH Fuad Nurhasan. KH Bachruddin Thayyib (Pasuruan). kapal mbekta 70 imigran saking Iran lan Afganistan ingkang badhe tumuju dhateng pulau Christmas Australia.Abdussomad Bukhari (Ketua MUI Jatim). Serat rekomedasi poro alim ulama niku wau ajeng dipun kintun dumateng Presiden lan DPR/MPR.Ketua MUI Jatim. Wanci : 21.30 wib. intinipun masalah kolo wau inggih saking ajaran ahmadiyah ingkang sesat lan mboten dipun larang kalian pemerintah.  Pawarta 4 ( Lead ) 6 imigran kesengker sedha saksampunipun kapal tongkang ingkang dipuntumpaki kuwalik amargi dipunterjang ombak ageng wonten pesisir pantai Pangandaran Ciamis Jawa Barat. Sumber : TVRI jawa tengah. Wekdal kadadosan. monggo panjenengan sedaya ngelanjutaken aktivitas panjenengan sedaya. KH Fachri Abdullah Sachal (Bangkalan). Wassalamu’alaikum wr.wb. Prastawa naas punika sepisanan dimangertosi dening nelayan Pangandaran ingkang mirsani perahu sampun . Poro ulama ugi gadah pangarep-arep supados pamarentah enggal kemawon mbubaraken jemaat ahmadiyah ingkng sampun nyesataken puniko. KH Pangadilan Daulay (MSP3I Jakarta). 20 desember 2011. Dereaken pawarta sangking kula sekaliyan Nurina putrid. ( Anchor ) 6 mayit imigran ingkang saged dibekta dateng puskesmas Pangandaran punika dipuntemokaken kanthi posisi kumambang. ( PANUTUP ) Kula aturaken nuwun saged tumindak panjenengan sampun simak pawarta sangking kula lan Nurina Putrid. KH Abdussomad Bukhari ugi mratelaaken . Senin.

SMA Negeri 1 Pabelan kabupaten Demarang gelar unjuk rasa saha mogok sinau. Sakpunika 26 imigran ingkang dipunkinten taksih kumambang wonten tengahing samudra taksih dipunpadosi. ( High Light)      Mengeti Dinten Sumpah Pemuda. Miturut ketua panitia pentas seni pemuda.Sun Motor nggebyug. Ing kampong Sangkrah Pasar Kliwon kutha Surakarta kempalan muda-mudi gunto gelar opera kanthi lampahan Jaka Tarub.  Pawarta 5 ( Headline ) Mengeti Dinten Idul Adha 1432 Hijriah . ( PAMBUKA ) Sugeng Dalu.Ketemu maleh kaliyan TATV news. ( ANCHOR ) Selasa. Endry. ( LEAD ) Salah satunggalipun acara kangge mengetidinten Sumpah Pemuda. Kula atur sugeng dalu. Jawa Tengah. Truk momot kardhus mblusuk ing Boyolali. Sumber : TATV Jawa Tengah . monggo panjenengan sadaya ngelanjutaken aktivitas panjenengan sedaya. Surakarta. Wassalamu’alaikum wr. dinten Sumpah Pemuda sampun kalajeng pengetan kangge ngemutaken tekadipun para kaneman kangge manunggal ing saklebetipun bangsa Negara saha basa Indonesia antesipun dipungelar ing sakgadhahing panggenan.wb. kagiyatan punika dipungelar kangge grengsengaken raut kebangsaanipun para kaneman saha kangge nuwuhaken rawah tresna tumrap budaya bangsa minangka sarana kangge ngrangketaken ing antawisipun warga.wonten posisi kuwalik ing tengahing samudra. Acara ingkang dipungelar ing panggung ingkang prasaja punika dipunisi kanthi sumpah prasetya kebangsaan dhumateng Indonesia sarta pentas opera kanthi lampahan Jaka Tarub. Ngadakaken lomba basa saha budaya mengeti bulan Bahasa ing saben wulan Oktober. Minggu dalu 30Oktober dipungelar ing kampung Sawahan Sangkrah Pasar Kliwon. Sakderengipun acara opera dipunwiwiti. Tembok PT. paraga saha penonton ingkang kaperangan ing antawasipun wujudaken lare-lare kanthi sesarengan nindhakaken Ikrar Pemuda saha nyanyiaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. monggo kula aturi nyimak pawarta saking Surakarta. ( Panutup ) Kula aturaken nuwun saged tumindak panjenengan sampun simak pawarta.

Sakderengipun Partini dipunpanggihaken tews ing griyanipun Suparjo (70 tahun) ing ndesa Nglinggi. kalawau dalu langsung dipunbeta dhateng kamar jenazah RSUP Suraji Tirtonegoro. nggiras kangge ndayakaken peternak mendho ing Kabupaten Bantul. Ketua Panitia Festival Kambing Kurban 2011. Petukuandiro. Sragen. Pangacanipun Festival punika saged njurung regeding ternak mendho ing Bantul salepetipun nindakaken mutuning raja kayanipun awit ndongkat dinten Riaya Idul Adha kados sak mangke kade minggu jaler mindak tikel kalih tinimbang dinten padatan. Anang Syainudin. Sasampunipun sesambetan kados bilih tiyang bebojoan ing griyanipun Suparjo. kepireng tukar padu. Klaten. mendho badhe dipunlelang kangge kewan kurban ing Dinten Riadi Idul Adha tahun 1432 H dinten minggu ngajeng. Korban dipunthuthuk ngginakaken balok kaca ing perangan sirahipun. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul ngadani Festival Kambing Kurban 2011.” Mendho ingkang tumut Festival kangge kurban punika ngrancakipun keprigungageng kang bobotipun nggayuh sak kuintal. ( Anchor ) Dinten Selasa siyang. Ananging lajeng wonten swanten kang mbengok . puluhan mendho jaler pilihan sak Kabupaten Bantul anjereng pinggiring dalan Bantul. “Itu untuk menggugah motivasi kelompok-kelompok ternak agar lebih baik juga meningkatkan nilai ekonomis dari kambing itu. Festival punika dipunestreni dening puluhan peternak saking 17 kecamatan sak Kabupaten Bantul. Korban ingkang dipunsinten minangka wanita plenyehan menika nandang tatunemen ing sirahipun amargi dipunthuthuk barabg atos. Kejawi dipuncawisaken tropi lan arta pembinaan. Jogjatv  Pawarta 7 ( LEAD ) Satunggaling wanita plenyehan saking Sragen senin dalu dados korban rajapati ing griyanipun satunggaling priya lanjut yuswa ing Klaten. Rikala kedadosan korban dipunteraken dening satunggaling tiyang. Sewon. Miturut warga. Festival Kambing Kurban 2011 ingkang dipunadani Dinas Pertanian dan Kehutanan (DisPerKahut) Bantul. Mboten gantalan wekdal. ngrebataken tropi lan arta pembinaan saking Bupati Bantul. Sabanjuripun tukar padu kaliyan tersangka. korban tewas jalaran dipunperjaya Suparjo. Klaten saperlu dipunvisum. Nur Hadi mratelakaken. 31 Oktober 2011 Wanci : 17. Penggowoharjo. Mendho punika saweg dipun biji dening dewan juri. Kecamatan Kebon Arum. korban katingal sampun makaping-kaping dhateng griyanipun tersangka. Festival ingkang dipunestreni dening puluhan pasarta punika.30  Pawarta 6 ( Headline ) Festival Kambing Kurban 2011 ( Lead ) Kangge mahargya tumapaking Dinten Riadi Idul Adha tahun 1432 H. ( ANCHOR ) Jasadipun Partini (45 tahun) ingkang dipunpanggihaken dening warga Kemampran Kecamatan Pondhokan. Adhedasar keteranganipun polisi.Senin.

( Highlight ) Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Sragen. Rikala dipunkadenangi warga. salah satunggalipun ingkang ngajohari inggih menika sistem drainase. Surakarta. sambonten-mbontenipun medalaken ragad salangkung milyar rupiyah. Kangge tahun 2011 mboten kirang saking satunggal milyar rupiyah dipunanggaraken kangge ngrimut peken tradisional. Gunggung peken cacah kaleh kasebat inggih menika Pasar Harjodaksina Serengan saha Pasar Jongke Laweyan. pinanggih malih kaliyan kula sujiwo tetep setiya sesarengan panjenengan dangunipun tigangdasa menit. Windato. kanthi anceman salangkung-langkungipun 15 tahun penjara. kalawingi enjing dipunprotes dening pelamar CPNS ingkang badhe mangertosi pengumuman resmi. Pasar Klewer ugi dipunwastani kalebet rawan kelepan.sura. Kajawi gunggung peken cacah kaleh ingkang rawan kabenan kasebat. TATV  Pawarta 8 ( Anchor ) Adhedasar catetanipun Dinas Pengelolaan Pasar Kitha Surakarta. Sugeng enjing pamirsa. Suparjo ingkang sampun nggadhahi putu menika langsung dipunamanaken polisi dhateng Kapolres Klaten. Kangge ndandosi sedaya perangan bangunan peken utawi repitalisasi. Pasar Depok saha Pasar Kliwon. gunggung peken tradisional cacah tiga ugi badhe dipuntanganaken ing tahun menika.(high light) . Ing sangajengipun polisi. makaten pawartos Trang Sandyakala ing enjing menika. Klaten. Sawetawis laku rajapati. Amargi tumindakipun. Peken Tradisional cacah kaleh saking gunggung sekawan dasa tiga ing Kitha Surakarta taksih dados lengganan bena saben mangsa rendheng. Inggih menika Pasar Turisari. Pamirsa. wb. TATV  Pawarta 9 ( Pambuka ) Assalamualaikum wr. Pramila anggenipun ndandosi peken badhe dipuntindakaken sekedhik mboko sekedhik. Sinaoso namung kaperangan. Pamirsa saget mirsani pawarta inggal turwigati saking wewengkon jawi tengah lan ngayogjakarta. Pekekn kasebat magepokan kalian kathahipun perangan bangunan ing peken kasebat ingkang risak. Arif Nuryanto. pelaku ngaken nekat merjaya korban amargi sakderengipun korban meksa nyuwun arta 6 yuta rupiyah. Dinas Pasar mbudidaya ndandosi ngimuti sakathahing peken kasebat mboten saged dipunrelokasi. tersangka kaancem kajerat pasal 338 KUHP bab rajapati. korban sampun gumlethak pasrah.

Dene omah-omah ing desa kasebut sing kenteban lan ndadekake remuk lan kobonge udakara patang omah. Piyungan. lha kok kasusul maneh kedadeyan montor mabur tiba durung suwe iki. Durung ana rong sasi kabar mau. kula kaliyan tim redhaksi ingkang ngayahi jejibahan. Bantul dipunbikak wiwit taun 1996. luwih saka wong satus nemahi tiwas klebu warga desa sing omahe melu kenteban montor mabur kasebut. ngaturaken panuwun awit kawigatosan Panjenengan. Papan ingkang reged lan ngganda kasebat tumraping tetiyang ing sakiwatengening TPA pranyata boten ndadosaken perkawis menapa-menapa. Ahyar. Ing wekdal sakawit. Salah satunggaling warga masyarakat Ngablak. Sasampunipun kathah tetiyang saking sajawining rangkah pados rongsok ing papan kasebat. warga ing sakiwatengen ugi saged pidamel pados rongsokan uwuh menapa déné ngingah lembu. Nanging sasampunipun TPA dipunbikak. kawontenaning masyarakat ing sakiwatengening papan kasebat mrihatosaken. Sitimulyo. Jawa Timur rikala dina Rebo esuk kira-kira jam setengah pitu ing tanggal 20 Mei 2009. Montor mabur kasebut budhal saka pangkalan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta lan arep tumuju dhaerah Biak.  Pawarta 10 ( Headline) KACILAKAN MONTOR MABUR ING MAGETAN ( Lead ) Durung suwe iki pancen wis tau dikabarake yen akeh montor mabur sing padha nemahi kacilakan ing mancanegara utawa ing Indonesia. sakdèrèngipun TPA menika dipunbikak.Papua. wb. ( Anchor ) Montor mabur kang tiba lan kobong mau duweke TNI AU jinis Hercules C-130 nomere A-1325. ana wong 15 kang uga melu nandhang tatu abot lan entheng. nalika bangsa Indonesia mengeti Hari Kebangkitan Nasional. panggesanganing warga mbaka sekedhik saya mindhak saé awit ndayakaken uwuh ing papan menika. Kecamatan Karas. lan nalika arep mampir ing Lapangan Udara Iswahyudi Madiun montor mabur kasebut nemahi kacilakan. kepara mujudaken papan ingkang ngrejekèni. Kejawi menika. Ana sing ajur mumur lan ana sing payone remuk tanpa sisa. Nanging durung nganti tekan papan kang tumuju. ( Closing ) Pungkasaning atur. kios ban lan tambal banipun ugi saya ramé. Magetan. Wassalamualaikum wr. Para warga ing sakiwatengening TPA sewaunipun boten mangertos menawi uwuh menika wonten pangaosipun. para warga nembé gumregah tumut pados rongsok lan pranyata panggesanganipun ugi saya saé.( Anchor ) Tempat Pembuangan Sampah Akhir. Kanthi anane kacilakan montor mabur duweke TNI AU kasebut mesthi wae ndadekake warga . Ngablak. saéngga panggesanganipun saya mindhak. Saliyane iku. ugi nélakaken bilih sasampunipun TPA Ngablak dipunbikak. pase ing desa Geplak. Malah ing kedadeyan iki.

Pancen akeh sing kandha yen sejatine montor maburmontor mabur duweke negara mau akeh sing wis padha tuwa lan kudu diganti.ing sacedhake pangkalan mau dadi padha jinja. Ing atase ora ngerti apa-apa. . kepeksa montor mabur tuwa isih tetep digunakake kanggo ngangkut wong lan barang-barang liyane. ngerti-ngerti ketiban sial. Sing cetha kacilakan Hercules C-130 duweke TNI AU mau nambahi tansaya akeh dhaftar kacilakan montor mabur duweke TNI AU. Nanging gandheng kanthi alesan anggaran ora nyukupi. Apa ya pancen kacilakan mau bener-bener amarga saka umure montor mabur sing wis tuwa utawa saka sebab liyane? Ditunggu wae asil saka katrangane pamarintah bab sebab-musababe kacilakan montor mabur kasebut.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->