P. 1
Pawarta Basa Jawa

Pawarta Basa Jawa

|Views: 15,221|Likes:
Dipublikasikan oleh Ria Farikhah Al Khurmain

More info:

Published by: Ria Farikhah Al Khurmain on Apr 07, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2014

pdf

text

original

RIA FARIKHAH AL KHURMAIN  Pawarta 1

( Pambuka ) Mitra TATV sonten punika panjenengan nyawiji malih kalihan pawartos basa jawi Trang Sandyakala, Kemis paing 29 Sapar 1944 utawi 3 Februari 2011. Kula Seno Herpram badhe ngaturaken pawartos enggal tur wigati saking wewengkon Jawi Tengah saha lelaten Ngayogyakarta sakdangunipun 30menit. Sakderengipun sumangga panjenengan kula aturi migatosaken tigang pawartos wigati trang Sandyakala sonten menika. ( Headline ) Satgas Penetapan kangge ngawal RUU DIY ing kecamatan Berbah. ( Highlight )    Peneteping Satgas kecamatan Brebah Selo saha Cepaka Jawah Awu Perajin Oyot Kajeng Kaperbawan Wono Gundoro

( LEAD ) Sampun ngantos katalupen mitra TATV sumangga kula aturi midhangetaken pawartos ingkang wigati ing program pawartos basa Jawi Trang Sandyakala kala dinten punika naming wonten ing TATV. Cacah 58 Satgas Penetapan kangge ngawal Rancangan Undang- Undang Keistimewaan Ngayogyakarta ing Kecamatan Berbah dipunkukuhaken kanthi pandapuking satgas punika ateges sampun wonten 3 kecamatan ing Kabupaten Sleman ingkang resmi nggadhahi satgas penetapan saha penggagalan Pemilukada Gubernur DIY. ( ANCHOR ) Anggenipun netepaken cacah 58 Satgas Penetapan Kecamatan Berbah punika dipuntindakaken langsung dening Ketua Dukuh Kabupaten Sleman, Cakra Pamungkas ing Bale Desa Tegal Tirta, Berbah, Sleman. Kajawi dipundhatengi Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu saha atusan dukuh sanes, anggenipun netepaken Satgas punika ugi dipundhatengi salah satunggalipun sesepuh saking Kraton Ngayogyakarta, Gusti Yudha Diningrat. Ancas netepaken satgas kasebat kangge ngawikani wontenipun panyudaning panyengkuyung ingkang dipuntindakaken dening oknum tertentu ingkang boten sarujuk kanthi wontenipun penetapan ing DIY. Kajawi punika ancas sanesipun ugi kangge nindakaken sosialisasi sistem penetapan Sultan saha Paku Alam winangka Gubernur saha Wakil Gubernur DIY tumrap warga bebrayan ing wewengkonipun. Ing benjingipun Satgas kasebat badhe nindakaken tugas paring katrangan dhumateng warga bebrayan ing tataran ngandap menawi boten wonten pilihan Gubernur ing Daerah Istimewa Ngayogyakarta kanthi dipuntetepaken Satgas Penetapan Kecamatan Berbah

( Pambuka ) Mitra TATV ngaturake pambagya wilujeng ing kalodangan niki panjenengan katumben mirsani program berita kang kinasih kabar awan. Sebtu esuk utara tabuh wolu kurang seprapat dikagetake kanth anane sawijining pria kang tiwas keplindes sepur prameks kang mlaku saka wetan. ( Anchor ) Warga ing kawasan rel sepur Nggremet.com/watch?v=PuySF-Za54U Jumat. Kepolisian durung bisa mastekake identitase korban jalaran ing dompete ora ditemokake tanda identitas. Pawongan tiwas keplindes sepur 2. Suwene setengah jam bakal nyawiji karo panjenengan. Deweke mastekake korban dudu warga kang manggon ing sakiwa tengene TKP. Jajaran kepolisisan Surakarta langsung nindakake evakuasi jasade . 28 Oktober 2011 Wanci : 20. Awujud racikan kabar kang anyar. Andri Prasetyo. Sabtu Kliwon 18 Desember 2010 kabar basa jawa ngoko matraman niki bakal ngancani panjenengan sajroning mirsani kadadeyan wigati ing wewengkon Jawa Tengah. Sakdurunge monggo tak suwun mirsani telung kabar wigati kang bakal kaaturake ( To VTR ) 1. Moewardi Surakarta. Surakarta. Salah sijine warga Nggremet.youtube. Wektu iki jasade korban isih ing ruang vorensik rumah sakit Dr. gamblang. ……………………. lan satimbang. Arifin njlentrehake nalika ditemokake kahanan jasade korban rusak kanthi kahanan sirahe nrenyuhake. Manahan. Manahan. ( Lead ) Sebtu esuk sawijining pawongan kang kaduga umur 30 nganti 35 taun tiwas keplindes sepur ing kawasan Nggremet. TATV Sumber : http://www.  Pawarta 2 ( Headline ) Tiyang Seda amargi keplindes sepur.00 wib. …………………….kasebat samsoyo nikelaken kagiyatanipun warga kangge ngawikani wontenipun panyudaning panyengkuyung ingkang asring kadadosan. Surakarta. Malah ora ono seksi kang mangerteni kadadeyane. Sleman. Ora katrangan kang gumathok ngenani sapa korban kang tiwas kasebut. 3.

Halaqah Majelis Silahturrahmi Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MSP3I) se-Jawa lan Madura nyuwun dateng pamarentah supados enggal mbubaraken Jemaat Ahmadiyah. dateng masyarakat.korban kang katon nganggo kathok jins lan kaos biru. ugi nyuwun dateng pemerintah supados SKB TigoMenteri No 3 tahun 2008 dados Undang-undang pelarangan ajaran Ahmadiyah. kolo wingi. majelis silahturrahmi kyai nyuwun dateng pemerintah mbubaraken Ahmadiyah . KH Miftahul Ahyar (Rais Syuriah PWNU Jatim). antawisipun KH Abdullah Faqih (Langitan Tuban). ( LEAD ) “Kiai se-Jawa Madura Nyuwun Pembubaran Ahmadiyah” PASURUAN . Wektu iki. Moewardi Surakarta.wb Sugeng ndalu. Safrudin. TATV. KH Fachurrozi. KH Nawawi Abdul Djalil (Sidogiri. Ketua MSP3I Jatim ingkang ugi pengasuh Ponpes An Nur. Halaqah poro sesepuh Ponpes niki dipun dugeni 130 ulama lan kyai khos. ( To Break ) Mitra TATV dak suwun ojo ninggalake papan palungguhan lan pindah saluran sawise pariwara kabar kabar wigati liyane bakal katur maneh. korban isih ana ing kamar jenasah rumah sakit Dr.pangandikanipun . pit mini duweke korban kang ditemokake ing sakcerake TKP diajab bisa dadi sarana kanggo tanda tumrap keluwarganing korban. Surakarta. Majelis alim ulama ugi ndawuhaken supados ngendek sedoyo mawon kegiatan lan penyebran kegiatan Ahmadiyah. (ANCHOR ) "kangge nyegah kedadosan kekerasan lan njagi keamanan negari. KH . Jumat (11/2/2011). dipun imbau supados mboten gampil dipun provokasi kawontenan puniko terutami masalah sara. Bululawang Malang. Pasuruan). Jawa timur. monggo kula aturi nyimak pawarta sangking Pasuruan. Sawetara tas. KH Achmad Subadar (Pasuruan/Rais Syuriah PBNU). ( Iklan )  Pawarta 3 ( PAMBUKA ) Assalamualaikum wr. Kraton Kabupaten Pasuruan. Halaqah alim ulama di Ponpes Sidogiri. Ketemu maleh kalian kula nira andriyana lan Nurina Putri.

Ewondene taksih wonten 26 imigran sanes ingkang dipunkinten taksih kumambang wonten segara ageng. ( PANUTUP ) Kula aturaken nuwun saged tumindak panjenengan sampun simak pawarta sangking kula lan Nurina Putrid. ( Anchor ) 6 mayit imigran ingkang saged dibekta dateng puskesmas Pangandaran punika dipuntemokaken kanthi posisi kumambang. kapal mbekta 70 imigran saking Iran lan Afganistan ingkang badhe tumuju dhateng pulau Christmas Australia. Prastawa naas punika sepisanan dimangertosi dening nelayan Pangandaran ingkang mirsani perahu sampun . Sumber : TVRI jawa tengah.Ketua MUI Jatim. Dumadakan wonten ombak ageng saenggo kapal tongkang ingkang dipuntumpaki numplak. Senin.Abdussomad Bukhari (Ketua MUI Jatim). Kula atur sugeng ndalu. intinipun masalah kolo wau inggih saking ajaran ahmadiyah ingkang sesat lan mboten dipun larang kalian pemerintah. Wekdal kadadosan.wb. 20 desember 2011. monggo panjenengan sedaya ngelanjutaken aktivitas panjenengan sedaya.30 wib. Wanci : 21. KH Fachri Abdullah Sachal (Bangkalan). KH Bachruddin Thayyib (Pasuruan).  Pawarta 4 ( Lead ) 6 imigran kesengker sedha saksampunipun kapal tongkang ingkang dipuntumpaki kuwalik amargi dipunterjang ombak ageng wonten pesisir pantai Pangandaran Ciamis Jawa Barat. KH Pangadilan Daulay (MSP3I Jakarta). KH Abdussomad Bukhari ugi mratelaaken . KH Fuad Nurhasan. Poro ulama ugi gadah pangarep-arep supados pamarentah enggal kemawon mbubaraken jemaat ahmadiyah ingkng sampun nyesataken puniko. Serat rekomedasi poro alim ulama niku wau ajeng dipun kintun dumateng Presiden lan DPR/MPR. Wassalamu’alaikum wr. Dereaken pawarta sangking kula sekaliyan Nurina putrid.

Ing kampong Sangkrah Pasar Kliwon kutha Surakarta kempalan muda-mudi gunto gelar opera kanthi lampahan Jaka Tarub. dinten Sumpah Pemuda sampun kalajeng pengetan kangge ngemutaken tekadipun para kaneman kangge manunggal ing saklebetipun bangsa Negara saha basa Indonesia antesipun dipungelar ing sakgadhahing panggenan. Tembok PT.Sun Motor nggebyug.  Pawarta 5 ( Headline ) Mengeti Dinten Idul Adha 1432 Hijriah . paraga saha penonton ingkang kaperangan ing antawasipun wujudaken lare-lare kanthi sesarengan nindhakaken Ikrar Pemuda saha nyanyiaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Surakarta. Miturut ketua panitia pentas seni pemuda. ( High Light)      Mengeti Dinten Sumpah Pemuda. kagiyatan punika dipungelar kangge grengsengaken raut kebangsaanipun para kaneman saha kangge nuwuhaken rawah tresna tumrap budaya bangsa minangka sarana kangge ngrangketaken ing antawisipun warga. monggo kula aturi nyimak pawarta saking Surakarta. ( Panutup ) Kula aturaken nuwun saged tumindak panjenengan sampun simak pawarta. Kula atur sugeng dalu. Sakderengipun acara opera dipunwiwiti. Sakpunika 26 imigran ingkang dipunkinten taksih kumambang wonten tengahing samudra taksih dipunpadosi. Wassalamu’alaikum wr. ( LEAD ) Salah satunggalipun acara kangge mengetidinten Sumpah Pemuda. SMA Negeri 1 Pabelan kabupaten Demarang gelar unjuk rasa saha mogok sinau.wb. monggo panjenengan sadaya ngelanjutaken aktivitas panjenengan sedaya. Endry.wonten posisi kuwalik ing tengahing samudra. Jawa Tengah. ( PAMBUKA ) Sugeng Dalu. ( ANCHOR ) Selasa. Acara ingkang dipungelar ing panggung ingkang prasaja punika dipunisi kanthi sumpah prasetya kebangsaan dhumateng Indonesia sarta pentas opera kanthi lampahan Jaka Tarub. Minggu dalu 30Oktober dipungelar ing kampung Sawahan Sangkrah Pasar Kliwon. Ngadakaken lomba basa saha budaya mengeti bulan Bahasa ing saben wulan Oktober. Sumber : TATV Jawa Tengah .Ketemu maleh kaliyan TATV news. Truk momot kardhus mblusuk ing Boyolali.

Pangacanipun Festival punika saged njurung regeding ternak mendho ing Bantul salepetipun nindakaken mutuning raja kayanipun awit ndongkat dinten Riaya Idul Adha kados sak mangke kade minggu jaler mindak tikel kalih tinimbang dinten padatan. Anang Syainudin. puluhan mendho jaler pilihan sak Kabupaten Bantul anjereng pinggiring dalan Bantul. Ketua Panitia Festival Kambing Kurban 2011. Klaten. Festival Kambing Kurban 2011 ingkang dipunadani Dinas Pertanian dan Kehutanan (DisPerKahut) Bantul. Festival punika dipunestreni dening puluhan peternak saking 17 kecamatan sak Kabupaten Bantul.30  Pawarta 6 ( Headline ) Festival Kambing Kurban 2011 ( Lead ) Kangge mahargya tumapaking Dinten Riadi Idul Adha tahun 1432 H. Sakderengipun Partini dipunpanggihaken tews ing griyanipun Suparjo (70 tahun) ing ndesa Nglinggi. Kejawi dipuncawisaken tropi lan arta pembinaan. korban tewas jalaran dipunperjaya Suparjo. Nur Hadi mratelakaken. Korban ingkang dipunsinten minangka wanita plenyehan menika nandang tatunemen ing sirahipun amargi dipunthuthuk barabg atos. kepireng tukar padu. ( ANCHOR ) Jasadipun Partini (45 tahun) ingkang dipunpanggihaken dening warga Kemampran Kecamatan Pondhokan. ngrebataken tropi lan arta pembinaan saking Bupati Bantul. nggiras kangge ndayakaken peternak mendho ing Kabupaten Bantul. kalawau dalu langsung dipunbeta dhateng kamar jenazah RSUP Suraji Tirtonegoro. Sewon. Penggowoharjo. Rikala kedadosan korban dipunteraken dening satunggaling tiyang. Sabanjuripun tukar padu kaliyan tersangka. Sragen. Jogjatv  Pawarta 7 ( LEAD ) Satunggaling wanita plenyehan saking Sragen senin dalu dados korban rajapati ing griyanipun satunggaling priya lanjut yuswa ing Klaten.” Mendho ingkang tumut Festival kangge kurban punika ngrancakipun keprigungageng kang bobotipun nggayuh sak kuintal. Mendho punika saweg dipun biji dening dewan juri. Mboten gantalan wekdal. Petukuandiro. 31 Oktober 2011 Wanci : 17. mendho badhe dipunlelang kangge kewan kurban ing Dinten Riadi Idul Adha tahun 1432 H dinten minggu ngajeng. ( Anchor ) Dinten Selasa siyang. Sasampunipun sesambetan kados bilih tiyang bebojoan ing griyanipun Suparjo. Festival ingkang dipunestreni dening puluhan pasarta punika.Senin. Miturut warga. korban katingal sampun makaping-kaping dhateng griyanipun tersangka. Klaten saperlu dipunvisum. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul ngadani Festival Kambing Kurban 2011. “Itu untuk menggugah motivasi kelompok-kelompok ternak agar lebih baik juga meningkatkan nilai ekonomis dari kambing itu. Ananging lajeng wonten swanten kang mbengok . Adhedasar keteranganipun polisi. Kecamatan Kebon Arum. Korban dipunthuthuk ngginakaken balok kaca ing perangan sirahipun.

Arif Nuryanto. Pasar Klewer ugi dipunwastani kalebet rawan kelepan. Surakarta. wb. TATV  Pawarta 8 ( Anchor ) Adhedasar catetanipun Dinas Pengelolaan Pasar Kitha Surakarta. Dinas Pasar mbudidaya ndandosi ngimuti sakathahing peken kasebat mboten saged dipunrelokasi. tersangka kaancem kajerat pasal 338 KUHP bab rajapati. TATV  Pawarta 9 ( Pambuka ) Assalamualaikum wr. gunggung peken tradisional cacah tiga ugi badhe dipuntanganaken ing tahun menika. Ing sangajengipun polisi. pelaku ngaken nekat merjaya korban amargi sakderengipun korban meksa nyuwun arta 6 yuta rupiyah. kanthi anceman salangkung-langkungipun 15 tahun penjara. korban sampun gumlethak pasrah. salah satunggalipun ingkang ngajohari inggih menika sistem drainase. Windato. kalawingi enjing dipunprotes dening pelamar CPNS ingkang badhe mangertosi pengumuman resmi. Suparjo ingkang sampun nggadhahi putu menika langsung dipunamanaken polisi dhateng Kapolres Klaten. Sinaoso namung kaperangan. Pamirsa saget mirsani pawarta inggal turwigati saking wewengkon jawi tengah lan ngayogjakarta. sambonten-mbontenipun medalaken ragad salangkung milyar rupiyah. Pekekn kasebat magepokan kalian kathahipun perangan bangunan ing peken kasebat ingkang risak. pinanggih malih kaliyan kula sujiwo tetep setiya sesarengan panjenengan dangunipun tigangdasa menit. Rikala dipunkadenangi warga. Sugeng enjing pamirsa. Pamirsa. Klaten. ( Highlight ) Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Sragen. makaten pawartos Trang Sandyakala ing enjing menika. Gunggung peken cacah kaleh kasebat inggih menika Pasar Harjodaksina Serengan saha Pasar Jongke Laweyan.(high light) . Kangge tahun 2011 mboten kirang saking satunggal milyar rupiyah dipunanggaraken kangge ngrimut peken tradisional. Kangge ndandosi sedaya perangan bangunan peken utawi repitalisasi.sura. Amargi tumindakipun. Pramila anggenipun ndandosi peken badhe dipuntindakaken sekedhik mboko sekedhik. Kajawi gunggung peken cacah kaleh ingkang rawan kabenan kasebat. Pasar Depok saha Pasar Kliwon. Sawetawis laku rajapati. Peken Tradisional cacah kaleh saking gunggung sekawan dasa tiga ing Kitha Surakarta taksih dados lengganan bena saben mangsa rendheng. Inggih menika Pasar Turisari.

saéngga panggesanganipun saya mindhak. Malah ing kedadeyan iki. ana wong 15 kang uga melu nandhang tatu abot lan entheng. ( Closing ) Pungkasaning atur. Magetan. lan nalika arep mampir ing Lapangan Udara Iswahyudi Madiun montor mabur kasebut nemahi kacilakan. Montor mabur kasebut budhal saka pangkalan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta lan arep tumuju dhaerah Biak. Dene omah-omah ing desa kasebut sing kenteban lan ndadekake remuk lan kobonge udakara patang omah. Ana sing ajur mumur lan ana sing payone remuk tanpa sisa. Ngablak. luwih saka wong satus nemahi tiwas klebu warga desa sing omahe melu kenteban montor mabur kasebut. Kanthi anane kacilakan montor mabur duweke TNI AU kasebut mesthi wae ndadekake warga . Sasampunipun kathah tetiyang saking sajawining rangkah pados rongsok ing papan kasebat. Durung ana rong sasi kabar mau.( Anchor ) Tempat Pembuangan Sampah Akhir. Jawa Timur rikala dina Rebo esuk kira-kira jam setengah pitu ing tanggal 20 Mei 2009. Nanging sasampunipun TPA dipunbikak.  Pawarta 10 ( Headline) KACILAKAN MONTOR MABUR ING MAGETAN ( Lead ) Durung suwe iki pancen wis tau dikabarake yen akeh montor mabur sing padha nemahi kacilakan ing mancanegara utawa ing Indonesia. Papan ingkang reged lan ngganda kasebat tumraping tetiyang ing sakiwatengening TPA pranyata boten ndadosaken perkawis menapa-menapa. ugi nélakaken bilih sasampunipun TPA Ngablak dipunbikak. kepara mujudaken papan ingkang ngrejekèni. Para warga ing sakiwatengening TPA sewaunipun boten mangertos menawi uwuh menika wonten pangaosipun. Ing wekdal sakawit. Salah satunggaling warga masyarakat Ngablak. kawontenaning masyarakat ing sakiwatengening papan kasebat mrihatosaken. warga ing sakiwatengen ugi saged pidamel pados rongsokan uwuh menapa déné ngingah lembu. panggesanganing warga mbaka sekedhik saya mindhak saé awit ndayakaken uwuh ing papan menika. Saliyane iku. ngaturaken panuwun awit kawigatosan Panjenengan. nalika bangsa Indonesia mengeti Hari Kebangkitan Nasional. Wassalamualaikum wr. Sitimulyo. Kejawi menika. Kecamatan Karas. ( Anchor ) Montor mabur kang tiba lan kobong mau duweke TNI AU jinis Hercules C-130 nomere A-1325. Bantul dipunbikak wiwit taun 1996. lha kok kasusul maneh kedadeyan montor mabur tiba durung suwe iki. Piyungan. Nanging durung nganti tekan papan kang tumuju. pase ing desa Geplak. kios ban lan tambal banipun ugi saya ramé. wb.Papua. kula kaliyan tim redhaksi ingkang ngayahi jejibahan. sakdèrèngipun TPA menika dipunbikak. Ahyar. para warga nembé gumregah tumut pados rongsok lan pranyata panggesanganipun ugi saya saé.

. kepeksa montor mabur tuwa isih tetep digunakake kanggo ngangkut wong lan barang-barang liyane. Sing cetha kacilakan Hercules C-130 duweke TNI AU mau nambahi tansaya akeh dhaftar kacilakan montor mabur duweke TNI AU. Ing atase ora ngerti apa-apa. Pancen akeh sing kandha yen sejatine montor maburmontor mabur duweke negara mau akeh sing wis padha tuwa lan kudu diganti.ing sacedhake pangkalan mau dadi padha jinja. Apa ya pancen kacilakan mau bener-bener amarga saka umure montor mabur sing wis tuwa utawa saka sebab liyane? Ditunggu wae asil saka katrangane pamarintah bab sebab-musababe kacilakan montor mabur kasebut. Nanging gandheng kanthi alesan anggaran ora nyukupi. ngerti-ngerti ketiban sial.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->