Anda di halaman 1dari 1

GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU

Sumber : Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga Tahun terbitan : 2009 Pengarang : Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Hj. Musa, dan Abdul Hamid Mahmood Terbitan : Dewan Bahasa dan Pustaka Tatabahasa Dewan membahagikan golongan kata bahasa Melayu kepada 4 jenis, iaitu: i. ii. iii. iv. Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas

1. Kata Nama manusia hidup khas Tak hidup manusia hidup KATA NAMA am institusi Tak hidup Bukan institusi umum tunjuk tempat tanya diri pertama kedua ketiga konkrit Tak berbilang abstrak berbilang bukan manusia bukan manusia

ganti nama

orang