UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 MATLAMAT :

Mukasurat: 1/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0

Tarikh Keluaran : Januari 2011

Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan pendedahan terhadap exspresi kreativiti kanak-kanak. HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir kursus, pelajar boleh: 1. 2. 3. 4. 5. Menyatakan teori-teori seni dan kreativiti serta peranan seni. (C5) Menunjukan dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti seni dan kreativiti kanak-kanak. (C3) Mengadakan persembahan drama/muzik/pergerakan kreatif. (P2) Menjelaskan dengan mengaplikasikan kemahiran berfikir dan penyelesaikan masalah secara kreatif. (A4,CS4) Mempamirkan dan menggunakan kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. (LS4, TS3)

SINOPSIS : Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada teori-teori seni dan kreativiti kanakkanak melalui seni lukis, kraf tangan, nyanyian dan muzik, pergerakan kreatif, drama dan main kanak-kanak yang memfokuskan kepada aktiviti seni dan penilaian kemahiran dan hasil seni kanak-kanak. ISI KANDUNGAN: BAB 1.0 KANDUNGAN PENDEKATAN DAN TEORI DALAM SENI 1.1 Pendekatan konstruktivis 1.2 Teori sosial-interaksi Piaget 1.3 Teori Gestalt dalam seni untuk kanak-kanak. 2.0 TEORI KREATIVITI DAN PEMIKIRAN KREATIF (3 JAM) (3 JAM)

2.1 Tahap-tahap perkembangan kreativiti kanak-kanak: perkembangan kreativiti Fisher, Laura H. Chapman dan Calvin W. Taylor.

0 PENGAJARAN SENI LUKIS KANAK-KANAK 7. 4.2 Membuat garisan dan rupa bentuk.4 Melukis dan mewarna pada ruang tertentu.0 SENI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 6. Carl Rogers dan Victor Lowenfeld mengenai seni. June King McFee.1 Lagu kanak-kanak.0 ESTETIKA DAN KANAK-KANAK (3 JAM) 4.1 Ciri-ciri perkembangan kanak-kanak 6.3 Lagu nasyid 9. MUZIK KANAK-KANAK (6 JAM) 9.2 Lagu patriotik.3 Mengenal dan membezakan warna 7. .1 Mereka kraf mudah seperti topeng. Paul Torrance. boneka. 8.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 3. mobail dan kad ucapan 9.1 Pemikiran simbolik kanak-kanak.0 PENGAJARAN KRAF TANGAN KANAK-KANAK (3 JAM) (3 JAM) (3 JAM) 8.1 Pandangan E.1 Konsep relatif dan konsep objektif dalam perkembangan estetik dan teori kecantikan 5.0 IMAGINASI KANAK-KANAK (3 JAM) 5.0 PENGAJARAN NYANYIAN.0 Mukasurat: 2/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0 Tarikh Keluaran : Januari 2011 TOKOH-TOKOH SENI VISUAL MENGENAI KREATIVITI (3 JAM) 3.4 Lagu-lagu semasa. 9.2 Perkembangan estetik dan artistik kanak-kanak.1 Membuat tanda dan kesan 7. 9. 7. 7. membezakan dunia sebenar dan dunia khayalan kanak-kanak. 6.

dan Zuraimi Zakaria. 3. Azhar Abd.. Abdul Shukor Hashim. main peranan. Mohd. 2. pantomin.0 PENGAJARAN DRAMATIKA KANAK-KANAK (6 JAM) 11. : : : 60% 40% 100% 5. J.2 Pengujian kemajuan dan pengujian hasil kreativiti kanak-kanak.3 Tarian senamrobik (3 JAM) 11. (2004).0 PENGUJIAN DAN PENILAIAN DALAM SENI (3 JAM) 12. (2003). (2003). dan improvisasi 11. Kementerian Pendidikan Malaysia.1 Drama. Essa. (2000). Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. United Kingdom: Wadsworth Thomson Learning. 10. Khairezan Rahmat. Malaysia: Pusat Perkembangan Kurikulum.0 Mukasurat: 3/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0 Tarikh Keluaran : Januari 2011 PENGAJARAN TARIAN KANAK-KANAK 10. L. puisi. (2007).2 Teater membaca dan teater bercerita untuk kanak-kanak. memos. Eva.2 Tarian kontemporari 10. pantun. Bhd. Hamid.1 Kaedah-kaedah pengujian di dalam pembelajaran seni 12. Bate. Canada: Delmar Learning. Kementerian Pendidikan Malaysia. Badrul Isa. 12... Johor: Universiti Teknologi Malaysia. 4. Disahkan oleh : Disediakan oleh : . boneka. Becoming an Art Teacher. Introduction to Early Childhood Education.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 10. Modul Perkembangan seni dan kanak-kanak.1 Tarian tradisional. K. * Kursus ini mengandungi projek/tugasan luar yang melibat jumlah jam kuliah sebanyak 42 jam. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn. PENILAIAN : Penilaian Berterusan Peperiksaan Akhir Markah Keseluruhan RUJUKAN : 1. Kreativiti: Konsep dan Teori Praktis.

Wahid bin Razzaly : Dekan : Januari 2011 .UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 Mukasurat: 4/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0 Tarikh Keluaran : Januari 2011 Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Zanariah Binti Ahmad : : Januari 2011 Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Prof Dr.