UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 MATLAMAT :

Mukasurat: 1/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0

Tarikh Keluaran : Januari 2011

Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan pendedahan terhadap exspresi kreativiti kanak-kanak. HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir kursus, pelajar boleh: 1. 2. 3. 4. 5. Menyatakan teori-teori seni dan kreativiti serta peranan seni. (C5) Menunjukan dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti seni dan kreativiti kanak-kanak. (C3) Mengadakan persembahan drama/muzik/pergerakan kreatif. (P2) Menjelaskan dengan mengaplikasikan kemahiran berfikir dan penyelesaikan masalah secara kreatif. (A4,CS4) Mempamirkan dan menggunakan kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. (LS4, TS3)

SINOPSIS : Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada teori-teori seni dan kreativiti kanakkanak melalui seni lukis, kraf tangan, nyanyian dan muzik, pergerakan kreatif, drama dan main kanak-kanak yang memfokuskan kepada aktiviti seni dan penilaian kemahiran dan hasil seni kanak-kanak. ISI KANDUNGAN: BAB 1.0 KANDUNGAN PENDEKATAN DAN TEORI DALAM SENI 1.1 Pendekatan konstruktivis 1.2 Teori sosial-interaksi Piaget 1.3 Teori Gestalt dalam seni untuk kanak-kanak. 2.0 TEORI KREATIVITI DAN PEMIKIRAN KREATIF (3 JAM) (3 JAM)

2.1 Tahap-tahap perkembangan kreativiti kanak-kanak: perkembangan kreativiti Fisher, Laura H. Chapman dan Calvin W. Taylor.

2 Lagu patriotik.4 Lagu-lagu semasa. 7.4 Melukis dan mewarna pada ruang tertentu. 6. Paul Torrance.0 PENGAJARAN SENI LUKIS KANAK-KANAK 7. 8. Carl Rogers dan Victor Lowenfeld mengenai seni. 7.0 PENGAJARAN NYANYIAN.2 Membuat garisan dan rupa bentuk. 9.1 Membuat tanda dan kesan 7. membezakan dunia sebenar dan dunia khayalan kanak-kanak.3 Lagu nasyid 9. mobail dan kad ucapan 9.0 Mukasurat: 2/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0 Tarikh Keluaran : Januari 2011 TOKOH-TOKOH SENI VISUAL MENGENAI KREATIVITI (3 JAM) 3. boneka.1 Pandangan E.1 Pemikiran simbolik kanak-kanak.0 ESTETIKA DAN KANAK-KANAK (3 JAM) 4.1 Konsep relatif dan konsep objektif dalam perkembangan estetik dan teori kecantikan 5. MUZIK KANAK-KANAK (6 JAM) 9. 4.2 Perkembangan estetik dan artistik kanak-kanak.1 Mereka kraf mudah seperti topeng. 9.0 PENGAJARAN KRAF TANGAN KANAK-KANAK (3 JAM) (3 JAM) (3 JAM) 8.3 Mengenal dan membezakan warna 7.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 3.0 SENI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 6.0 IMAGINASI KANAK-KANAK (3 JAM) 5. June King McFee. .1 Lagu kanak-kanak.1 Ciri-ciri perkembangan kanak-kanak 6.

0 PENGUJIAN DAN PENILAIAN DALAM SENI (3 JAM) 12. Hamid. 3. Kementerian Pendidikan Malaysia. Abdul Shukor Hashim. Malaysia: Pusat Perkembangan Kurikulum. Bate. (2007).0 PENGAJARAN DRAMATIKA KANAK-KANAK (6 JAM) 11.. United Kingdom: Wadsworth Thomson Learning. * Kursus ini mengandungi projek/tugasan luar yang melibat jumlah jam kuliah sebanyak 42 jam. : : : 60% 40% 100% 5. main peranan. dan improvisasi 11. 2. K. 4.2 Teater membaca dan teater bercerita untuk kanak-kanak. PENILAIAN : Penilaian Berterusan Peperiksaan Akhir Markah Keseluruhan RUJUKAN : 1.1 Tarian tradisional.1 Drama. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 10. (2003).2 Tarian kontemporari 10. (2000). Essa. L. Bhd. pantomin. Kreativiti: Konsep dan Teori Praktis. Becoming an Art Teacher. 12. Mohd. J. puisi. 10. Azhar Abd.3 Tarian senamrobik (3 JAM) 11. Canada: Delmar Learning. (2003).. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn. boneka. Modul Perkembangan seni dan kanak-kanak.0 Mukasurat: 3/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0 Tarikh Keluaran : Januari 2011 PENGAJARAN TARIAN KANAK-KANAK 10. Khairezan Rahmat. Eva. dan Zuraimi Zakaria. pantun. Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.. Disahkan oleh : Disediakan oleh : . Introduction to Early Childhood Education. Badrul Isa.2 Pengujian kemajuan dan pengujian hasil kreativiti kanak-kanak. Kementerian Pendidikan Malaysia. memos. (2004).1 Kaedah-kaedah pengujian di dalam pembelajaran seni 12.

Wahid bin Razzaly : Dekan : Januari 2011 .UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 Mukasurat: 4/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0 Tarikh Keluaran : Januari 2011 Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Zanariah Binti Ahmad : : Januari 2011 Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Prof Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful