UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 MATLAMAT :

Mukasurat: 1/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0

Tarikh Keluaran : Januari 2011

Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan pendedahan terhadap exspresi kreativiti kanak-kanak. HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir kursus, pelajar boleh: 1. 2. 3. 4. 5. Menyatakan teori-teori seni dan kreativiti serta peranan seni. (C5) Menunjukan dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti seni dan kreativiti kanak-kanak. (C3) Mengadakan persembahan drama/muzik/pergerakan kreatif. (P2) Menjelaskan dengan mengaplikasikan kemahiran berfikir dan penyelesaikan masalah secara kreatif. (A4,CS4) Mempamirkan dan menggunakan kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. (LS4, TS3)

SINOPSIS : Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada teori-teori seni dan kreativiti kanakkanak melalui seni lukis, kraf tangan, nyanyian dan muzik, pergerakan kreatif, drama dan main kanak-kanak yang memfokuskan kepada aktiviti seni dan penilaian kemahiran dan hasil seni kanak-kanak. ISI KANDUNGAN: BAB 1.0 KANDUNGAN PENDEKATAN DAN TEORI DALAM SENI 1.1 Pendekatan konstruktivis 1.2 Teori sosial-interaksi Piaget 1.3 Teori Gestalt dalam seni untuk kanak-kanak. 2.0 TEORI KREATIVITI DAN PEMIKIRAN KREATIF (3 JAM) (3 JAM)

2.1 Tahap-tahap perkembangan kreativiti kanak-kanak: perkembangan kreativiti Fisher, Laura H. Chapman dan Calvin W. Taylor.

0 IMAGINASI KANAK-KANAK (3 JAM) 5. boneka.1 Konsep relatif dan konsep objektif dalam perkembangan estetik dan teori kecantikan 5.1 Membuat tanda dan kesan 7.4 Lagu-lagu semasa.4 Melukis dan mewarna pada ruang tertentu. 9. MUZIK KANAK-KANAK (6 JAM) 9.0 SENI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 6.1 Pandangan E.3 Mengenal dan membezakan warna 7.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 3.2 Membuat garisan dan rupa bentuk.3 Lagu nasyid 9.0 PENGAJARAN SENI LUKIS KANAK-KANAK 7. mobail dan kad ucapan 9.1 Pemikiran simbolik kanak-kanak. 4. Carl Rogers dan Victor Lowenfeld mengenai seni. 9. June King McFee. 7. .1 Mereka kraf mudah seperti topeng. 8.0 PENGAJARAN NYANYIAN. Paul Torrance.0 PENGAJARAN KRAF TANGAN KANAK-KANAK (3 JAM) (3 JAM) (3 JAM) 8.0 ESTETIKA DAN KANAK-KANAK (3 JAM) 4.1 Lagu kanak-kanak. 7.1 Ciri-ciri perkembangan kanak-kanak 6.2 Perkembangan estetik dan artistik kanak-kanak.2 Lagu patriotik. membezakan dunia sebenar dan dunia khayalan kanak-kanak. 6.0 Mukasurat: 2/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0 Tarikh Keluaran : Januari 2011 TOKOH-TOKOH SENI VISUAL MENGENAI KREATIVITI (3 JAM) 3.

1 Tarian tradisional.3 Tarian senamrobik (3 JAM) 11. Kementerian Pendidikan Malaysia.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 10.1 Drama. Hamid. Abdul Shukor Hashim.. K. (2003). Eva. Azhar Abd. Modul Perkembangan seni dan kanak-kanak. Badrul Isa. (2000). 12. boneka. puisi. Malaysia: Pusat Perkembangan Kurikulum. J. Introduction to Early Childhood Education.2 Pengujian kemajuan dan pengujian hasil kreativiti kanak-kanak. Canada: Delmar Learning. Mohd.1 Kaedah-kaedah pengujian di dalam pembelajaran seni 12. United Kingdom: Wadsworth Thomson Learning. PENILAIAN : Penilaian Berterusan Peperiksaan Akhir Markah Keseluruhan RUJUKAN : 1. Bhd. pantun.2 Teater membaca dan teater bercerita untuk kanak-kanak. (2003). Disahkan oleh : Disediakan oleh : . 4. Becoming an Art Teacher. dan improvisasi 11. memos. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn. Bate. Kreativiti: Konsep dan Teori Praktis. Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Khairezan Rahmat. Essa. (2004).0 PENGAJARAN DRAMATIKA KANAK-KANAK (6 JAM) 11. 2. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2007). L.0 Mukasurat: 3/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0 Tarikh Keluaran : Januari 2011 PENGAJARAN TARIAN KANAK-KANAK 10. 10. main peranan. pantomin. 3...0 PENGUJIAN DAN PENILAIAN DALAM SENI (3 JAM) 12. : : : 60% 40% 100% 5. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. dan Zuraimi Zakaria.2 Tarian kontemporari 10. * Kursus ini mengandungi projek/tugasan luar yang melibat jumlah jam kuliah sebanyak 42 jam.

Wahid bin Razzaly : Dekan : Januari 2011 .UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 Mukasurat: 4/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0 Tarikh Keluaran : Januari 2011 Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Zanariah Binti Ahmad : : Januari 2011 Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Prof Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful