UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 MATLAMAT :

Mukasurat: 1/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0

Tarikh Keluaran : Januari 2011

Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan pendedahan terhadap exspresi kreativiti kanak-kanak. HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir kursus, pelajar boleh: 1. 2. 3. 4. 5. Menyatakan teori-teori seni dan kreativiti serta peranan seni. (C5) Menunjukan dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti seni dan kreativiti kanak-kanak. (C3) Mengadakan persembahan drama/muzik/pergerakan kreatif. (P2) Menjelaskan dengan mengaplikasikan kemahiran berfikir dan penyelesaikan masalah secara kreatif. (A4,CS4) Mempamirkan dan menggunakan kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. (LS4, TS3)

SINOPSIS : Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada teori-teori seni dan kreativiti kanakkanak melalui seni lukis, kraf tangan, nyanyian dan muzik, pergerakan kreatif, drama dan main kanak-kanak yang memfokuskan kepada aktiviti seni dan penilaian kemahiran dan hasil seni kanak-kanak. ISI KANDUNGAN: BAB 1.0 KANDUNGAN PENDEKATAN DAN TEORI DALAM SENI 1.1 Pendekatan konstruktivis 1.2 Teori sosial-interaksi Piaget 1.3 Teori Gestalt dalam seni untuk kanak-kanak. 2.0 TEORI KREATIVITI DAN PEMIKIRAN KREATIF (3 JAM) (3 JAM)

2.1 Tahap-tahap perkembangan kreativiti kanak-kanak: perkembangan kreativiti Fisher, Laura H. Chapman dan Calvin W. Taylor.

2 Membuat garisan dan rupa bentuk.1 Membuat tanda dan kesan 7.0 PENGAJARAN KRAF TANGAN KANAK-KANAK (3 JAM) (3 JAM) (3 JAM) 8.4 Lagu-lagu semasa.1 Pandangan E.4 Melukis dan mewarna pada ruang tertentu. mobail dan kad ucapan 9. 7. 7.1 Pemikiran simbolik kanak-kanak.3 Lagu nasyid 9.0 PENGAJARAN SENI LUKIS KANAK-KANAK 7.0 SENI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 6.0 Mukasurat: 2/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0 Tarikh Keluaran : Januari 2011 TOKOH-TOKOH SENI VISUAL MENGENAI KREATIVITI (3 JAM) 3. Carl Rogers dan Victor Lowenfeld mengenai seni. 8.2 Perkembangan estetik dan artistik kanak-kanak.1 Mereka kraf mudah seperti topeng. 9.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 3.3 Mengenal dan membezakan warna 7. 9.1 Konsep relatif dan konsep objektif dalam perkembangan estetik dan teori kecantikan 5. 4.1 Lagu kanak-kanak. . Paul Torrance. membezakan dunia sebenar dan dunia khayalan kanak-kanak.1 Ciri-ciri perkembangan kanak-kanak 6.0 ESTETIKA DAN KANAK-KANAK (3 JAM) 4.0 IMAGINASI KANAK-KANAK (3 JAM) 5.0 PENGAJARAN NYANYIAN. MUZIK KANAK-KANAK (6 JAM) 9. boneka. June King McFee.2 Lagu patriotik. 6.

J. Essa. Kementerian Pendidikan Malaysia. Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kreativiti: Konsep dan Teori Praktis. (2004). memos. 4. 3.2 Teater membaca dan teater bercerita untuk kanak-kanak. pantomin. boneka. Eva.1 Drama. Malaysia: Pusat Perkembangan Kurikulum. pantun..3 Tarian senamrobik (3 JAM) 11. Azhar Abd.1 Tarian tradisional. 2. United Kingdom: Wadsworth Thomson Learning.0 Mukasurat: 3/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0 Tarikh Keluaran : Januari 2011 PENGAJARAN TARIAN KANAK-KANAK 10.. (2007). Abdul Shukor Hashim. 10. : : : 60% 40% 100% 5. Hamid. dan Zuraimi Zakaria. L.2 Tarian kontemporari 10. 12. Kementerian Pendidikan Malaysia. Modul Perkembangan seni dan kanak-kanak. Badrul Isa. Bhd. main peranan. Disahkan oleh : Disediakan oleh : . (2003).2 Pengujian kemajuan dan pengujian hasil kreativiti kanak-kanak. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Introduction to Early Childhood Education. Canada: Delmar Learning..0 PENGUJIAN DAN PENILAIAN DALAM SENI (3 JAM) 12. PENILAIAN : Penilaian Berterusan Peperiksaan Akhir Markah Keseluruhan RUJUKAN : 1. Bate. dan improvisasi 11.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 10. K. Khairezan Rahmat. (2003). (2000). * Kursus ini mengandungi projek/tugasan luar yang melibat jumlah jam kuliah sebanyak 42 jam.0 PENGAJARAN DRAMATIKA KANAK-KANAK (6 JAM) 11. puisi. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn.1 Kaedah-kaedah pengujian di dalam pembelajaran seni 12. Becoming an Art Teacher. Mohd.

Wahid bin Razzaly : Dekan : Januari 2011 .UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 Mukasurat: 4/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0 Tarikh Keluaran : Januari 2011 Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Zanariah Binti Ahmad : : Januari 2011 Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Prof Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful