UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 MATLAMAT :

Mukasurat: 1/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0

Tarikh Keluaran : Januari 2011

Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan pendedahan terhadap exspresi kreativiti kanak-kanak. HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir kursus, pelajar boleh: 1. 2. 3. 4. 5. Menyatakan teori-teori seni dan kreativiti serta peranan seni. (C5) Menunjukan dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti seni dan kreativiti kanak-kanak. (C3) Mengadakan persembahan drama/muzik/pergerakan kreatif. (P2) Menjelaskan dengan mengaplikasikan kemahiran berfikir dan penyelesaikan masalah secara kreatif. (A4,CS4) Mempamirkan dan menggunakan kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. (LS4, TS3)

SINOPSIS : Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada teori-teori seni dan kreativiti kanakkanak melalui seni lukis, kraf tangan, nyanyian dan muzik, pergerakan kreatif, drama dan main kanak-kanak yang memfokuskan kepada aktiviti seni dan penilaian kemahiran dan hasil seni kanak-kanak. ISI KANDUNGAN: BAB 1.0 KANDUNGAN PENDEKATAN DAN TEORI DALAM SENI 1.1 Pendekatan konstruktivis 1.2 Teori sosial-interaksi Piaget 1.3 Teori Gestalt dalam seni untuk kanak-kanak. 2.0 TEORI KREATIVITI DAN PEMIKIRAN KREATIF (3 JAM) (3 JAM)

2.1 Tahap-tahap perkembangan kreativiti kanak-kanak: perkembangan kreativiti Fisher, Laura H. Chapman dan Calvin W. Taylor.

boneka. 9. June King McFee.3 Lagu nasyid 9.1 Konsep relatif dan konsep objektif dalam perkembangan estetik dan teori kecantikan 5.0 SENI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 6. 4.2 Lagu patriotik.1 Pemikiran simbolik kanak-kanak.0 PENGAJARAN NYANYIAN. . Paul Torrance. MUZIK KANAK-KANAK (6 JAM) 9.2 Perkembangan estetik dan artistik kanak-kanak.1 Lagu kanak-kanak. 7. 9.1 Mereka kraf mudah seperti topeng.0 ESTETIKA DAN KANAK-KANAK (3 JAM) 4.1 Membuat tanda dan kesan 7.0 PENGAJARAN KRAF TANGAN KANAK-KANAK (3 JAM) (3 JAM) (3 JAM) 8.3 Mengenal dan membezakan warna 7.4 Lagu-lagu semasa. 7. Carl Rogers dan Victor Lowenfeld mengenai seni. 8.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 3. 6.0 Mukasurat: 2/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0 Tarikh Keluaran : Januari 2011 TOKOH-TOKOH SENI VISUAL MENGENAI KREATIVITI (3 JAM) 3.1 Ciri-ciri perkembangan kanak-kanak 6.4 Melukis dan mewarna pada ruang tertentu.1 Pandangan E.0 PENGAJARAN SENI LUKIS KANAK-KANAK 7. mobail dan kad ucapan 9. membezakan dunia sebenar dan dunia khayalan kanak-kanak.2 Membuat garisan dan rupa bentuk.0 IMAGINASI KANAK-KANAK (3 JAM) 5.

1 Kaedah-kaedah pengujian di dalam pembelajaran seni 12. Modul Perkembangan seni dan kanak-kanak.1 Drama. dan Zuraimi Zakaria. Mohd. Bhd.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 10. Badrul Isa. pantun.2 Pengujian kemajuan dan pengujian hasil kreativiti kanak-kanak. main peranan. (2003).. Becoming an Art Teacher.. * Kursus ini mengandungi projek/tugasan luar yang melibat jumlah jam kuliah sebanyak 42 jam.1 Tarian tradisional. Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Bate. Kementerian Pendidikan Malaysia. 3. Canada: Delmar Learning. boneka. (2004). Azhar Abd. Khairezan Rahmat. Introduction to Early Childhood Education. : : : 60% 40% 100% 5. 4. 10. Hamid. (2000). Essa. (2007).2 Teater membaca dan teater bercerita untuk kanak-kanak. Kementerian Pendidikan Malaysia.2 Tarian kontemporari 10. Malaysia: Pusat Perkembangan Kurikulum. puisi. pantomin. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.0 PENGUJIAN DAN PENILAIAN DALAM SENI (3 JAM) 12. dan improvisasi 11. K. (2003). Kuala Lumpur: UNITEM Sdn. J. L. Disahkan oleh : Disediakan oleh : . PENILAIAN : Penilaian Berterusan Peperiksaan Akhir Markah Keseluruhan RUJUKAN : 1. Kreativiti: Konsep dan Teori Praktis. memos..0 PENGAJARAN DRAMATIKA KANAK-KANAK (6 JAM) 11. United Kingdom: Wadsworth Thomson Learning. Eva. 12.0 Mukasurat: 3/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0 Tarikh Keluaran : Januari 2011 PENGAJARAN TARIAN KANAK-KANAK 10.3 Tarian senamrobik (3 JAM) 11. 2. Abdul Shukor Hashim.

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 Mukasurat: 4/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0 Tarikh Keluaran : Januari 2011 Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Zanariah Binti Ahmad : : Januari 2011 Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Prof Dr.Wahid bin Razzaly : Dekan : Januari 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful