UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 MATLAMAT :

Mukasurat: 1/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0

Tarikh Keluaran : Januari 2011

Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan pendedahan terhadap exspresi kreativiti kanak-kanak. HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir kursus, pelajar boleh: 1. 2. 3. 4. 5. Menyatakan teori-teori seni dan kreativiti serta peranan seni. (C5) Menunjukan dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti seni dan kreativiti kanak-kanak. (C3) Mengadakan persembahan drama/muzik/pergerakan kreatif. (P2) Menjelaskan dengan mengaplikasikan kemahiran berfikir dan penyelesaikan masalah secara kreatif. (A4,CS4) Mempamirkan dan menggunakan kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. (LS4, TS3)

SINOPSIS : Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada teori-teori seni dan kreativiti kanakkanak melalui seni lukis, kraf tangan, nyanyian dan muzik, pergerakan kreatif, drama dan main kanak-kanak yang memfokuskan kepada aktiviti seni dan penilaian kemahiran dan hasil seni kanak-kanak. ISI KANDUNGAN: BAB 1.0 KANDUNGAN PENDEKATAN DAN TEORI DALAM SENI 1.1 Pendekatan konstruktivis 1.2 Teori sosial-interaksi Piaget 1.3 Teori Gestalt dalam seni untuk kanak-kanak. 2.0 TEORI KREATIVITI DAN PEMIKIRAN KREATIF (3 JAM) (3 JAM)

2.1 Tahap-tahap perkembangan kreativiti kanak-kanak: perkembangan kreativiti Fisher, Laura H. Chapman dan Calvin W. Taylor.

0 ESTETIKA DAN KANAK-KANAK (3 JAM) 4.2 Perkembangan estetik dan artistik kanak-kanak.4 Lagu-lagu semasa. 9.3 Mengenal dan membezakan warna 7. 6. 8.1 Pemikiran simbolik kanak-kanak.2 Lagu patriotik.1 Lagu kanak-kanak.1 Pandangan E. 9. boneka. June King McFee.0 SENI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 6. 7.0 IMAGINASI KANAK-KANAK (3 JAM) 5.1 Konsep relatif dan konsep objektif dalam perkembangan estetik dan teori kecantikan 5. membezakan dunia sebenar dan dunia khayalan kanak-kanak. 7.1 Membuat tanda dan kesan 7.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 3. Carl Rogers dan Victor Lowenfeld mengenai seni.3 Lagu nasyid 9.0 PENGAJARAN KRAF TANGAN KANAK-KANAK (3 JAM) (3 JAM) (3 JAM) 8.2 Membuat garisan dan rupa bentuk.1 Mereka kraf mudah seperti topeng.0 PENGAJARAN NYANYIAN.4 Melukis dan mewarna pada ruang tertentu.1 Ciri-ciri perkembangan kanak-kanak 6. mobail dan kad ucapan 9.0 Mukasurat: 2/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0 Tarikh Keluaran : Januari 2011 TOKOH-TOKOH SENI VISUAL MENGENAI KREATIVITI (3 JAM) 3.0 PENGAJARAN SENI LUKIS KANAK-KANAK 7. . Paul Torrance. MUZIK KANAK-KANAK (6 JAM) 9. 4.

K. Canada: Delmar Learning. Essa. memos. 3.1 Tarian tradisional. L. Malaysia: Pusat Perkembangan Kurikulum. Kreativiti: Konsep dan Teori Praktis. pantun. boneka. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn.1 Drama. main peranan. (2007). Khairezan Rahmat.0 PENGUJIAN DAN PENILAIAN DALAM SENI (3 JAM) 12. Kementerian Pendidikan Malaysia.2 Pengujian kemajuan dan pengujian hasil kreativiti kanak-kanak. PENILAIAN : Penilaian Berterusan Peperiksaan Akhir Markah Keseluruhan RUJUKAN : 1. (2003).. 10. Badrul Isa. Introduction to Early Childhood Education. United Kingdom: Wadsworth Thomson Learning. Abdul Shukor Hashim. Kementerian Pendidikan Malaysia.0 Mukasurat: 3/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0 Tarikh Keluaran : Januari 2011 PENGAJARAN TARIAN KANAK-KANAK 10. Disahkan oleh : Disediakan oleh : . : : : 60% 40% 100% 5. * Kursus ini mengandungi projek/tugasan luar yang melibat jumlah jam kuliah sebanyak 42 jam..2 Teater membaca dan teater bercerita untuk kanak-kanak.. Azhar Abd. Bate.3 Tarian senamrobik (3 JAM) 11.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 10. Bhd. (2004). 12. dan Zuraimi Zakaria. Eva.2 Tarian kontemporari 10. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. 4. (2003).0 PENGAJARAN DRAMATIKA KANAK-KANAK (6 JAM) 11. pantomin. J. Hamid. 2. Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. dan improvisasi 11. Mohd. Becoming an Art Teacher. puisi. Modul Perkembangan seni dan kanak-kanak.1 Kaedah-kaedah pengujian di dalam pembelajaran seni 12. (2000).

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 Mukasurat: 4/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0 Tarikh Keluaran : Januari 2011 Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Zanariah Binti Ahmad : : Januari 2011 Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Prof Dr.Wahid bin Razzaly : Dekan : Januari 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful