NGIEN CHIONG HUI, PELAJAR PUT5 / S1, JABATAN KEJURUTERAAN AWAM, KAMSIS DESA SERAPI, POLITEKNIK KUCHING SARAWAK.

PENGARAH POLITEKNIK KUCHING SARAWAK, BEG BERKUNCI 3094, KM 22, JALAN MATANG, 93050 KUCHING SARAWAK. Tuan, Pengecualian Kuliah Sempena Sambutan Hari Tahun Baru Cina. Merujuk perkara di atas, saya Ngien Chiong Hui wakil pelajar dari kursus Diploma Ukur Tanah integrasi semester 5 / seksyen 1 ingin meminta pengecualian kuliah pada 25, 26, dan 27 January 2012 sempena sambutan hari Tahun Baru Cina. 2. Bersama dengan ini, saya sertakan nama dan nombor pendaftaran pelajar-pelajar PUT5 / 2.1 2.2 2.3 2.4 3. NGIEN CHIONG HUI (05PUT11F2010) TENG CHINXIAN (05PUT11F2002) CHIN LIP KEE (05PUT11F2021) YOHANES MOH HIONG PIN (05PUT11F2036) 16 JANUARY 2012

S1 yang mengambil pengecualian kuliah pada 25, 26, dan 27 January 2012.

Dengan ini juga saya sertakan mata pelajaran yang kami tidak hadir pada hari tersebut: 3.1 3.2 UKUR KADASTER 4 (C4344). UKUR KEJURUTERAAN 4 (C4343).

ENGLISH 4 (A4003). Sekian. MATEMATIK KEJURUTERAAN 3 (B3001).3.6 3.4 3.5 3. BINAAN KEJURUTERAAN UNTUK UKUR TANAH (C4645).3 3. Terima Kasih.7 PENGURUSAN DALAM UKUR TANAH (C4350). Yang Benar. FOTOGRAMETRI 2 (C4348). ____________________ (NGIEN CHIONG HUI) .