Anda di halaman 1dari 11

Tingkatan Mata Pelajaran Masa Tajuk

Sub Topik

: 2 Bestari : Sejarah : 8.10 pagi 9.30 pagi : Bab 7 Perjuangan Rakyat Tempatan Mengembalikan Kedaulatan Bangsa : 7.7 Penentangan Dato Bahaman Pahlawan Pahang

Strategi Aktiviti P &P Hasil Pembelajaran

: Kaedah Simulasi

: Pada akhir pembelajaran, murid dapat;

1. Menyenaraikan sebab-sebab Dato Bahaman menentang British. 2. Melengkapkan jadual peristiwa perang Dato Bahaman menentang British. 3. Menyatakan kesan perjuangan Dato Bahaman terhadap penentangan British.

Set Induksi : (3 minit) Guru bertanya kepada murid mengenai negeri yang terbesar dan sungai yang terpanjang di Semenanjung Malaysia. Aktiviti 1 : (Berpusatkan guru) Guru akan membahagikan murid kepada dua kumpulan. Kumpulan 1 diberi tajuk Faktor Penentangan Dato Bahaman. Kumpulan 2 diberi tajuk Peristiwa Penentangan Dato Bahaman. Guru meminta murid membaca berkaitan tajuk yang diberikan dalam buku teks.

Aktiviti 2 : (Berpusatkan murid) Kumpulan 1 akan melakonkan mengenai faktor penentangan Dato Bahaman. Aktiviti 3 : (Berpusatkan guru) Guru membuat rumusan berdasarkan lakonan murid kumpulan 1. Aktiviti 4 : (Berpusatkan murid) Kumpulan 2 melakonkan mengenai peristiwa penentangan Dato Bahaman.

Aktiviti 5 : (Berpusatkan guru) ( ____ minit) Guru membuat rumusan berdasarkan lakonan kumpulan 2. Aktiviti 6 : (Berpusatkan guru) (5 minit) Guru bertanya kepada murid mengenai kesan penentangan Dato Bahaman dan meminta murid merujuk buku teks m/s 181.

Aktiviti 7 : (3 minit) Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini. Aktiviti 8 (10 minit) Guru memberikan lembaran kerja untuk diisi oleh murid.

Nilai Patriotisme : Semangat patriotik Kepimpinan berkarisma Mendaulatkan hak dan kewibanwaan bangsa Berani menetang penjajah

Konsep / Istilah : Perjuangan Pemimpin

FAKTOR PENENTANGAN DATO BAHAMAN

PERISTIWA PENENTANGAN

KESAN PENENTANGAN