Anda di halaman 1dari 4

NAMA : __________________________ KELAS : _________ TEKA SILANG KATA MATEMATIK TAHAP 1

3 2

MENEGAK 1. Bulan di akhir tahun 3. Bentuk nombor ini seperti cangkul 4. 2011 5. Wednesday 7. Hari diadakan perhimpunan sekolah 9. 10 _________ asas (0, ,9) 10. Gandaan nombor 13. Terdapat bulan dan bintang

8 10 11

MELINTANG 1. Selepas nombor satu 2. 28/29/30/31 hari 4. Berada di sebelah kanan helaian buku latihan 6. 7 ______ dalam seminggu 8. Six 11. Nombornya sama seperti cermin mata 12. Four 14. Waktu yang sesuai untuk bermain bola

12

13

14

NAMA : __________________________ KELAS : _________ TEKA SILANG KATA MATEMATIK TAHAP 2


9 10 3 4 17 15 1 6 7 16 5 11 12 13 14

MENEGAK 1. Panjang x lebar 3. Sama sisi/sama kaki/tidak sama sisi/kaki 5. Ukuran panjang kilometer 7. Seperti telur 9. Berbentuk bola 11. Berkaitan dengan jam 12. Salah satu contoh kubus 14. Digit 16. Tiada sisi rata 17. Juta 19. Berkaitan dengan jarak dan panjang

2 18 8 19

MELINTANG 2. Ringgit Malaysia, Yen, Dolar 4. Isi padu _________ 6. Terdapat 6 segi empat sama 8. Pembahagian yang sama rata 10. Monumen firaun di Mesir 13. Cuti hujung minggu 15. Bentuknya seperti buku, pintu, peti ais 18. Berkaitan dengan berat 20. Tin minuman

20

NAMA : __________________________ KELAS : _________

TEKA SILANG KATA MATEMATIK TAHAP 1


R U K D A I O F A A N H A R U N C D B U N A E H N P X J S A T Z F U I K O I U H D V L P U L H Z E J U K A H T W E S H A T U Z

PEMBAYANG SILANG KATA


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Mata wang Malaysia Aiskrim 2+2+2 = 3xa = 6 7 Hari Berlaku 4 tahun sekali Waktu tidur Nilai duit syiling Pulang sekolah ______ jam sehari semalam 101 + 99 = Waktu pergi sekolah Jarum panjang dan halus Simbol + Times tables 4683 , nilai tempat

M P R T S A V

C N M A Z B J C N

W C G C X A F X

M E U C A N A

W H R A V A N Z J A E M H S A B H A A R H A G

M U C U N K E S J K B

G D A C A A A R A B

G A A H U R I E R V

C N B G U E Z G U C

G J A

R G A B A F A H

M B X E L A X H U A

M H U I A U

G A X U

W C E X A X I

M A U I K I F T L A F B S C N H

R E I I

C A A W

M N H K U Z C E C H C F Y X S S

M Y L N I C K O R A

W G E T Y H U U J I B M T F A S S T F A R F B I Z C H

M E B U

O S V S E

R S F E N Z C

O R H I O S A F X A U K I

W S U E U I A

M H

G I I Z F A L B E F I

M G K G Z Z N B H S

W U C M N S T E I C

G A B

W A U E F L

G M B N

G I C U A M

G G B X U B T N

M J Z

G K B X A B

M A N K

G C A H

W N A

C I P J

G Z K S

O M P

NAMA : __________________________ KELAS : _________

TEKA SILANG KATA MATEMATIK TAHUN 4


S A S Z J A H U M E O F S L H P C E E R A C N A Z C K I O M S N J Z O U L M U J I T A L I I X L F A L K A I A S O H Z N P K J A I P

PEMBAYANG SILANG KATA


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Bentuk buku Unit bagi jarak perjalanan Thousand Sama seperti batang penyapu Berada di padang pasir Mesir Alat yang berkaitan dengan berat Topi hari jadi Ukur keliling 581378 , nilai tempat angka bergaris Volume of liquid 360 saat = ______ minit ? x lebar = luas Simbol + Times tables 1 minit bersamaan dengan ____ saat Berlaku 4 tahun sekali 7 hari Nilai duit syiling Jarum panjang dan halus Data yang mewakili sesuatu digambarkan dalam bentuk __________

M E P P S E A E K O E B Z U A S

E R U L I J

O H

A M S T X I L X A

K M P A H I T U E E N I

C U

U H S P M F A H P J

M A I C T Z T R N J F

S M S P J I H A I

N D O P H S R H A N A J

N G E C U R T J R A

G N M U A B S E D I

A M B A F I I L O

E M S

E D P R E S I

E R K U A R X I B A I

H M A

E G S B A F A L A P J U A U U U N G N I L

R G M N L A X M A I N I T B G

A O Z I

P D G K J A O R L I K

D N K R I T K P I R

C M T I N O A R I P

M K I N G G B J I X

H O M U M K S L A M D O L J A U E U M F K L J

A R A F J B

G M Z S L K I A

G F Z U U B T L

B N A F I T K

E R M S R X K A T N E S

M U H S R U

A N D S T T

M O H A K A O I

U G M K P L

B U P I M E E R

B O J I

D H E

A W A

N G K