PELAN TINDAKAN PROGRAM LINUS SEKOLAH RENDAH DAERAH KUCHING TAHUN 2011

BULAN Januari ● ● ● ● ● AKTIVITI Menubuhkan AJK LINUS Masukkan Perancangan Strategik Program LINUS dalam Takwim Sekolah Mesyuarat Pertama Program LINUS Penyediaan Fail-fail Program LINUS Sesi Perjumpaan dengan ibu bapa dan guru-guru : Kepentingan Pelaksanaan Program LINUS TINDAKAN Guru Besar Guru Besar/PKI AJK LINUS Penyelaras LINUS/Guru LINUS Guru Besar/PKI

Februari

● Kursus Dalam Program Linus untuk semua guru oleh Guru Besar dan Guru ● LINUS yang telah berkursus ● Taklimat Penyelarasan Ujian Saringan LINUS

Semua Guru Penyelaras LINUS

Mac

● ● ● ●

Penyediaan Bahan Ujian Saringan 1 Kos Ujian Saringan 1 dijalankan Penganalisisan Pencapaian Murid dalam Ujian Saringaan 1

PKI / Penyelaras LINUS Guru Besar Guru LINUS Guru LINUS

April

● Agihan murid kepada Kumpulam Perdana, LINUS dan LINUS Tegar ● Penyediaan Alat Bantu Mengajar ● Pemantauan pengajaraan dan pembelajaran guru LINUS

Penyelaras LINUS Guru LINUS Guru Besar/PKI

Mei

● Bengkel peningkatan keberkesanan p&p guru LINUS ( Jemput Fasilinus dari PPD.) ● Mesyuarat Kedua Program LINUS

PKI AJK LINUS

Jun

● Ujian Saringan 2 ● Taklimat penyelarasan pengisian data saringan 2 ke portal KPM

Guru LINUS Penyelaras LINUS

BULAN Julai AKTIVITI ● Post mortem berdasarkan pencapaian murid dalam ujian saringan 2 ● Pemantauan pengajaran dan pembelajaran guru LINUS ● Pemeriksaan rekod/fail guru LINUS dan guru pemulihan TINDAKAN AJK LINUS GB/PKI/Ketua Panitia BM Guru Besar/ PKI Ogos ● Perjumpaan dengan Ibu bapa kepada murid LINUS Tegar Guru Besar/ AJK LINUS September ● ● ● ● Ujian saringan 3 Pengisian data ujian saringan 3 Penganalisisan pencapaian murid dalam ujian saringan 3 Post mortem Guru LINUS Guru LINUS Penyelaras LINUS AJK LINUS Oktober ● Mesyuarat dengan guru LINUS dan pemulihan ● Pelaporan pencapaian murid LINUS ● Senarai nama murid yang akan mengambil LINUS saringan ke 4 Tahun 2 Guru Besar/ AJK LINUS Penyelaras LINUS/Guru LINUS Penyelaras LINUS .

Kuching YBA 1324 Bil Aktiviti Objektif Tanggungjawab Kos/ Sumber Tarikh Jangkaan mula Tarikh Pelaksanaan KPI 1 Program keibubapaan Semua ibubapa murid Tahun Satu sedar akan kepentingan pelaksanaan Program LINUS Meningkatkan kefahaman guru terhadap program LINUS ● Guru Besar RM 300 ● Penolong Kanan ● Fasilinus/Guru Jan 09 Januari kaunseling ● Guru Besar ● Guru LINUS Semua ibubapa memberi komited kepada pihak sekolah Kefahaman terhadap Program LINUS semua guru meningkat P&P lebih efektif dengan bantuan BBM/ABM 2 Kursus Dalaman RM 120 Februari 12 Februari berkursus 3 Bengkel Pembinaan Membina ABM/BBM yang Bahan Bantu sesuai. menarik dan Mengajar LINUS berefektif ● Penolong Kanan RM200 ● Penyelaras ● Guru BM /M3 Mac 26 Mac Tahun Satu ● Guru Pemulihan 4 Program Motivasi untuk Murid LINUS/ LINUS Tegar Meningkatkan semangat pembelajaran murid-murid LINUS/LINUS Tegar ● Penyelaras ● Guru Kaunseling RM120 April 6-Apr 80% daripada murid LINUS/LINUS Tegar akan dapat menguasai konstruk 3-8 Numerasi dan literasi Prestasi P&P guru LINUS dan guru Pemulihan meningkat 5 Penyeliaan dan pemantauan P&P guru LINUS/guru pemulihan Meningkatkan keberkesanan ● Guru Besar P&P guru ● Penolong kanan Tiada Jan-Okt .PELAN TINDAKAN PERANCANGAN STRATEGIK Nama Sekolah Kod Sekolah Maklamat : : : SK Goebilt.

.

Pelan Kontigensi NUS umerasi .

.

. ii.SK GEOBILT. Penilaian dijalankan selepas Program Keibubapaan dilaksanakan untuk mengenalpasti sama ada program ini berkesan atau tidak. Taklimat Program Keibubapaan ● Ucapan Guru Besar ● Penerangan Tentang Kepentingan Pelaksanaan Program LINUS ● Sesi soal jawab ● Rumusan 2. Cuma terdapat 70% daripada ibubapa murid Tahun Satu yang hadir. Guru Besar akan menyemak buku latihan murid untuk mengetahui sejauh manakah tindakan yang diambil oleh para ibubapa. Jamuan ringan dan perbincangan secara santai antara pihak sekolah dengan para ibubapa Kekangan i. Ibubapa diminta menurunkan tandatangan pada buku latihan murid.KUCHING PELAN OPERASI PROGRAM KEIBUBAPAAN NAMA PROGRAM Objektif NAMA PROGRAM: PROGRAM KEIBUBAPAAN Semua ibubapa murid Tahun Satu sedar kepentingan pelaksanaan Program LINUS Tempoh 09 Januari 2011 Sasaran Kesemua ibubapa murid Tahun Satu Guru Terlibat Guru Besar/AJK LINUS/ Fasilinus/Guru Kaunseling Proses Kerja 1. Ibubapa yang berpelajaran rendah masih kurang faham tentang pelaksanaan program LINUS serta kemanfaatannya. Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar atau Guru Penolong Kanan dalam kelas LINUS. Penilaian Penambahbaikan Sesi perjumpaan dengan ibubapa murid LINUS dan murid LINUS Tegar akan diadakan selepas Ujian Saringan 2 .

KUCHING PELAN OPERASI KURSUS DALAMAN NAMA PROGRAM Objektif NAMA PROGRAM: KURSUS DALAMAN Meningkatkan kefahaman semua guru terhadap pelaksanaan Program LINUS Tempoh Februari 2011 Sasaran Semua Guru Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan .SK GEOBILT.

SK GEOBILT.KUCHING PELAN OPERASI PROGRAM NAMA PROGRAM Objektif NAMA PROGRAM: PROGRAM Tempoh Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan .

KUCHING PELAN OPERASI PROGRAM NAMA PROGRAM Objektif NAMA PROGRAM: PROGRAM Tempoh Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan .SK GEOBILT.

KUCHING PELAN OPERASI PROGRAM NAMA PROGRAM Objektif NAMA PROGRAM: PROGRAM Tempoh Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan .SK GEOBILT.

KUCHING PELAN OPERASI PROGRAM NAMA PROGRAM Objektif NAMA PROGRAM: PROGRAM Tempoh Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan .SK GEOBILT.