LAMPIRAN “A”

KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI MAC 2012 BAGI ……………………………………………………… / …………………..

MAKLUMAT PEGAWAI
Nama (Huruf Besar) No. Kad Pengenalan Gred/Kategori/ [ Kumpulan (*) ] Jawatan : : : : HJH. WAHIDA BINTI HJ WARISS 690113- 07- 5326 DG 41 GURU PEMULIHAN KHAS (LINUS) Gaji Pendapatan (RM) Elaun – elaun Jumlah Jenis / Model No. Pendaftaran Kenderaan Kuasa ( C.C. ) Kelas Tuntutan Alamat Sekolah Alamat Rumah : : : : : : : RM 2962.15 RM 850.00

RM 3,812.15 PROTON SAGA AREOBACK PCD 9769 1500 C.C. A

SEKOLAH KEBANGSAAN SEBERANG JAYA, 13700 PERAI. 22 LENGKOK SIAKAP 5,SEBERANG JAYA, 13700 PERAI, PULAU PINANG. 157401019810 MAY BANK SEBERANG JAYA.

No. Akaun Nama dan Alamat Bank

1

Bertolak pulang dari PPDSPT ke sekolah dengan memandu kereta. 21 Km 4.30 ptg 21 Km JUMLAH 104 Km 2 .15 pagi Menghadiri Taklimat dan Bengkel Kajian Tindakan Pendidikan Khas 2012 Peringkat Negeri Pulau Pinang 2011.30 ptg 5. Kepala Batas dengan memandu kereta.45 ptg SAMPAI 2. Menghadiri Taklimat dan Bengkel Kajian Tindakan Pendidikan Khas 2012 Peringkat Negeri Pulau Pinang 2011.00 ptg 21 Km 14 Mac 2012 7. Bertempat di Bilik Mesyuarat PPDSPT.KENYATAAN TUNTUTAN WAKTU TARIKH BERTOLAK 6 Mac 2012 1. TUJUAN / TEMPAT JARAK (Km) 10 Km 5. Permatang Pasir dengan memandu kereta.00 ptg 4.15 ptg Menghadiri Taklimat Saringan Khas LINUS Kohort 1 dan Kohort 2 untuk Guru Pemulihan Khas LINUS.30 ptg 10 Km 13 Mac 2012 7. Bertolak pulang dari PPD Utara Kepala Batas ke sekolah dengan memandu kereta. Kepala Batas dengan memandu kereta.15 pagi 21 Km 4.00 ptg 5. Bertempat di Dewan PPD Utara.40 pagi 8.40 pagi 8. Bertempat di Dewan PPD Utara. Bertolak pulang dari PPD Utara Kepala Batas ke sekolah dengan memandu kereta.

001 – 1.} : RM Feri { Resit Lain-lain : Jumlah } : RM RM RM TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN 4 hari x Elaun Makan sebanyak RM /sehari : RM /sehari : RM RM hari x Elaun Harian sebanyak RM Jumlah 3 .80 RM RM sen / km : RM Jumlah RM 72.700 km 1.} : RM Bas { Resit ……………………………………………….TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN Bagi 500 km pertama 500 – 1.701 km dan seterusnya 104 km x 0.000 km 1.…} : RM Kereta Api { Resit …………………………………………….. …………………….80 TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM Teksi { Resit ………………………….70 sen / km : km x sen / km : km x km x sen / km : RM 72.

Kalimantan dan Brunei Darussalam sahaja} Jumlah Tuntutan PENGAKUAN Saya mengaku bahawa : a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi.80 sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya.. Selatan Thailand. x Elaun Lojing sebanyak RM RM / sehari : RM Jumlah TUNTUTAN PELBAGAI RM sehari : RM Tol { Resit tol PLUS No. Tempat Letak Kereta {Resit Dobi {Resit Pos {Resit } } } } } RM RM RM RM RM RM RM 72.TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) / ELAUN LOJING hari x BSH sebanyak RM {Resit Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan ………….80 Telefon. Teleks. Faks {Resit Kerugian Pertukaran Matawang Asing @ 3% {Bagi Singapura. b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturanperaturan bagi pegawai bertugas rasmi dan atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa. c) perbelanjaan yang berjumlah RM 72 . 4 .

.03. ………………………………… (Tandatangan) (e) Tarikh : 31. (Jawatan) b. Ketua Setiausaha/ Pegawai Pengawal PENDAHULUAN DIRI (jika ada) Pendahuluan Diri diberi Tolak : Tuntutan Sekarang RM RM RM Baki dituntut / Baki dibayar balik Catatan: (*) ( ** ) jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB potong mana yang tidak berkenaan 5 . (Nama) ……………………………...2012 PENGESAHAN Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi. dibuat atas urusan rasmi.p.(d) panggilan telefon sebanyak RM ………………………….…. dan butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya. Tarikh : ………………………………. (Tandatangan) ……………………………….